Focus on language: Jak działa promocja języka w przedszkolu

Placówki wsparcia dziennego, w których kładzie się nacisk na język, postrzegają swoją instytucję jako miejsce komunikacji. Codzienność wypełniona jest licznymi rozmowami i werbalnym zaangażowaniem w otoczenie. Ważnym elementem pracy pedagogicznej jest obserwacja, wspieranie, zachęcanie i …

Focus on language: Jak działa promocja języka w przedszkolu

Schwerpunkt Kita Sprache
  1. Magazyn
  2. »
  3. Dzieci
  4. »
  5. Opieka nad dziećmi
  6. »
  7. Koncepcje pedagogiczne
  8. »
  9. Focus on language: Jak działa promocja języka w przedszkolu

Placówki wsparcia dziennego, w których kładzie się nacisk na język, postrzegają swoją instytucję jako miejsce komunikacji. Codzienność wypełniona jest licznymi rozmowami i werbalnym zaangażowaniem w otoczenie.

Ważnym elementem pracy pedagogicznej jest obserwacja, wspieranie, zachęcanie i dokumentowanie czynności mowy dzieci. W przypadku nieprawidłowości świetlica jest organem, który uświadamia rodziców, informuje ich i udziela fachowej porady. Wsparcie językowe jest ściśle zintegrowane z codziennymi zajęciami. Kadra pedagogiczna wykorzystuje różnorodne okazje językowe, które pojawiają się w życiu codziennym i podejmuje je, aby indywidualnie wspierać dzieci.

Artykuły powiązane