Autorytatywny styl rodzicielski: wychowywanie dzieci z miłującą surowością

[button]Polecany przewodnik po kochającym rodzicielstwie z wyraźnymi granicami[/button]. Rodzicielstwo zaczyna się już wtedy, gdy dziecko dopiero pojawia się na świecie. Wielu rodziców zaczyna więc myśleć o tym, jak chce wychowywać swoje dzieci jeszcze przed ich …

Autorytatywny styl rodzicielski: wychowywanie dzieci z miłującą surowością

autoritativer erziehungsstil
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. Autorytatywny styl rodzicielski: wychowywanie dzieci z miłującą surowością
Co należy rozumieć przez edukację autorytatywną?

Edukacja autorytatywna to demokratyczny styl wychowania. Metoda ta jest mieszanką edukacji autorytarnej i edukacji permisywnej.

Jak wygląda realizacja w praktyce?

Aby wdrożyć autorytatywny styl wychowania w codziennym życiu, należy egzekwować zasady, ale zawsze pozostać elastycznym.

Jakie są zalety tego stylu rodzicielstwa?

Jeśli wychowujesz swoje dziecko w sposób autorytatywny, prawdopodobieństwo, że odniesie ono sukces w późniejszym życiu, jest większe niż w przypadku innych metod wychowawczych.

[button]Polecany przewodnik po kochającym rodzicielstwie z wyraźnymi granicami[/button].

Rodzicielstwo zaczyna się już wtedy, gdy dziecko dopiero pojawia się na świecie. Wielu rodziców zaczyna więc myśleć o tym, jak chce wychowywać swoje dzieci jeszcze przed ich narodzinami. Obecnie w poradnikach wychowawczych można znaleźć niezliczoną ilość różnych metod wychowawczych. Jednym z nich jest autorytatywny styl wychowania.

Rodzice, którzy wychowują swoje dzieci zgodnie z autorytatywnym stylem wychowania, mają jasne zasady, ale też dają swoim dzieciom dużo miłości i czułości. Pokażemy Ci zalety i wady tego stylu rodzicielskiego i podpowiemy, jak z powodzeniem wdrożyć go w codziennym życiu.

1. autorytatywny styl wychowania – kochający i surowy zarazem

Definition verschiedener Arten der Erziehung
Autorytatywny styl wychowania jest jedną z demokratycznych metod wychowania.

Zdrowa równowaga między rodzicielstwem autorytarnym a permisywnym – to właśnie ma osiągnąć autorytatywny styl wychowania. Bo o ile rodzice autorytarni sterują swoimi dziećmi poprzez reguły, surowość i wysokie oczekiwania, o tyle rodzice w stylu permisywnym mają tendencję do powstrzymywania się.

Autorytatywny rodzicielski styl,na innej ręce, jest o ustawiać ograniczenia dla dzieci, ale także dawać one dużo poparcie, ciepło i miłość. Termin authoritative parenting został ukuty w latach 60. i 70. przez amerykańską psycholog rozwojową Dianę Baumrind. Według jej koncepcji, rozsądek i władza rodzicielska powinny być zrównoważone.

Dzieci potrzebują granic – na to właśnie nastawiony jest autorytatywny styl rodzicielstwa. Dlatego rodzice wyznaczają swoim dzieciom jasno określone granice. Jeśli dzieci naruszają te zasady, muszą się spodziewać, że zostaną odpowiednio ukarane. Równocześnie jednak dzieci otrzymują dużą swobodę w zakresie samodzielnego rozwoju. Rodzice wspierają swoje dzieci w stawaniu się niezależnym i pewnym siebie.

Następujące cechy charakteryzują autorytatywny styl rodzicielstwa:

 • Styl rodzicielski charakteryzuje się wysoką kontrolą i responsywnością.
 • Życie codzienne obejmuje zasady, które są jasno określone.
 • Dziecko ma swobodę uczenia się z własnej inicjatywy.
 • Złamanie zasad pociąga za sobą konsekwencje, które są wcześniej wyjaśnione.
 • Rodzice dają swoim dzieciom wsparcie, czułość i miłość.
 • Życzenia i opinie dzieci są szanowane i brane pod uwagę.

2. wdrażanie stylu wychowawczego w życie codzienne

Vater mit seiner Tochter im Arm
Wytłumacz dziecku w pełen miłości sposób, dlaczego ważne jest trzymanie się zasad.

Teoretyczna koncepcja jest w porządku, ale czasami trudno jest zastosować teoretyczne zasady w praktyce. Poniższe studium przypadku można potraktować jako zasadę autorytatywnego stylu rodzicielstwa:

Twoje dzieci bawią się razem w piaskownicy. Każde chce mieć w niej zabawkę dla siebie. Dlatego wyjaśnij, że nie wolno zabierać zabawki drugiemu dziecku. Jeśli dziecko i tak to zrobi, to niestety nie wolno mu kontynuować zabawy w piaskownicy.

Na tym przykładzie widać, że istnieją wyraźne granice, których dzieci muszą przestrzegać. Ważne jest jednak również, aby wyjaśnić konsekwencje łamania zasad. W ten sposób dzieci mogą same zdecydować, jak chcą się zachowywać.

Jest to jednak tylko jedna sytuacja, która opisuje autorytatywny styl wychowania. W dalszej części artykułu otrzymasz więcej wskazówek, jak odpowiednio wychowywać dzieci w codziennym życiu:

 • Wyjaśnij z miłością, jakie zasady obowiązują w rodzinie i jakie masz oczekiwania wobec dziecka.
 • Poświęć czas, aby dziecko zrozumiało, jakie zachowania są pożądane lub niepożądane.
 • Wszystkie kary powinny być proporcjonalne i podane do wiadomości dziecka.
 • Zapewnij dziecku bezpieczeństwo, wsparcie i ciepło emocjonalne we wszystkich aspektach życia.
 • Zawsze zachowuj elastyczność, aby dostosować zasady i struktury do danej sytuacji.
 • Zachęcaj swoje dzieci do podejmowania własnych decyzji. Dlatego jak najczęściej dawaj dziecku możliwości wyboru.

3. dzieci, które są wychowywane w sposób autorytatywny, mają przewagę w późniejszym życiu zawodowym

Wpływ na zdrowie psychiczne

Styl rodzicielski rodziców ma również wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. W badaniu przeprowadzonym przez Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg, naukowcy stwierdzili, że dzieci, które są wychowywane autorytatywnie mają znacznie niższe ryzyko popełnienia samobójstwa.

Chociaż istnieje wiele różnych metod wychowawczych, które mają swoje zalety, autorytatywny styl wychowania jest ogólnie najbardziej udanym modelem wychowywania dzieci. Dzieje się tak głównie dlatego, że dzieci stają się odpowiedzialne i pewne siebie, gdy muszą przestrzegać zasad, ale wciąż mają zapewnione swobody.

Zalety tego stylu wychowania stają się szczególnie wyraźne w odniesieniu do późniejszego życia zawodowego. Dzieci, które są wychowywane autorytarnie, bardzo dobrze odnajdują się w hierarchii. Z drugiej strony są one również zdolne do kwestionowania decyzji i w razie potrzeby do obrony własnych interesów.

Ponieważ nauczyły się szacunku, uznają również opinie swoich kolegów. Dzięki temu potrafią bardzo dobrze pracować w zespole i osiągać kompromisy, które są do przyjęcia dla obu stron.

4. Ogólnie rzecz biorąc, pozytywne aspekty przeważają nad negatywnymi.

Waagschale, bei der die Vorteile überwiegen
Autorytatywny styl wychowania ma o wiele więcej zalet niż wad.

Opierając się na charakterystyce tego stylu wychowawczego, zapewne już zauważyliście, że ten rodzaj wychowania ma wiele zalet zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Jeśli prawidłowo zastosujesz tę metodę wychowawczą, Twoje potomstwo wyrośnie na pewne siebie i kompetentne dzieci.

Oczywiście, nie zawsze łatwo jest postępować konsekwentnie. Jednak w przypadku tego stylu wychowania dopuszczalne są tylko nieliczne wyjątki. Jeśli dziecko złamie jakąś zasadę, to zazwyczaj powinny nastąpić odpowiednie konsekwencje. W niektórych sytuacjach jednak bardziej sensowne może być dostosowanie zasad do danej sytuacji.

Zasadniczo zawsze mieszanka prowadzi do największego sukcesu. Od czasu do czasu powinno się też dopuszczać niewielkie wyjątki. Dlatego decydujcie od czasu do czasu na podstawie swojego instynktu, czy odpowiednie zachowanie dziecka musi być bezwzględnie ukarane.

Oto krótki przegląd najważniejszych zalet i wad autorytatywnego stylu wychowania:

 • dzieci są bardzo pewne siebie, odpowiedzialne i niezależne
 • dzieci, które są wychowywane w sposób autorytatywny, nie mają problemów z dopasowaniem się do struktur społecznych
 • traktują swoich bliźnich z szacunkiem, dzięki czemu bardzo dobrze odnajdują się w strukturze społecznej
 • łatwo im pójść na kompromis i uszanować zdanie innych
 • ze względu na pełną zaufania relację z rodzicami, dzieciom łatwiej jest później wejść w równorzędny związek partnerski.
 • fakt, że każde zachowanie ma swoje konsekwencje, może w pewnych okolicznościach prowadzić do nieproporcjonalnych kar
 • dzieci nie zawsze rozkładają je całkowicie swobodnie, ponieważ już w młodym wieku podejmują rozsądne decyzje

Przegląd różnych stylów rodzicielskich można znaleźć w poniższym filmie:

5. polecany przewodnik po kochającym rodzicielstwie z wyraźnymi granicami

Artykuły powiązane