Faustlos: Program zapobiegania przemocy w szkołach podstawowych i świetlicach

Przemoc odgrywa niestety dużą rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Szczególnie akty przemocy popełniane przez młodzież i młodych dorosłych przerażają całe społeczeństwo. Tym bardziej ważne jest, aby już w młodym wieku nabyć niezbędne umiejętności, które pozwolą opanować …

Faustlos: Program zapobiegania przemocy w szkołach podstawowych i świetlicach

faustlos - ein programm gegen gewalt
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Szkoła podstawowa
 6. »
 7. Powrót do szkoły
 8. »
 9. Faustlos: Program zapobiegania przemocy w szkołach podstawowych i świetlicach
Co kryje się za programem Faustlos?

Koncepcja, która wywodzi się z USA, służy zapobieganiu przemocy w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej.

Dlaczego ma sens zajmowanie się profilaktyką przemocy już w przedszkolu?

Ważne umiejętności społeczne mają decydujący wpływ na skłonność dzieci do przemocy. Dlatego kluczowe jest, aby umiejętności te zostały opanowane jak najwcześniej.

Czy program jest skuteczny?

W wielu różnych badaniach stwierdzono, że wzmocniona została zdolność do empatii, poprawiona została kontrola impulsów i obniżony został próg hamowania przemocy.

Przemoc odgrywa niestety dużą rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Szczególnie akty przemocy popełniane przez młodzież i młodych dorosłych przerażają całe społeczeństwo.

Tym bardziej ważne jest, aby już w młodym wieku nabyć niezbędne umiejętności, które pozwolą opanować gniew i wściekłość.

Program Faustlos, stosowany w przedszkolach i szkołach podstawowych, poświęcony jest właśnie temu aspektowi.

[button]Poradnik Faustlos dla rodziców[/button]

1 Faustlos – projekt wczesnej profilaktyki przemocy

Drugi Krok:

Więcej informacji na temat amerykańsko-amerykańskiego programu wstępnego zapobiegania przemocy z 1988 roku można znaleźć tutaj.

Zarówno dzieci jak i dorośli mają konflikty, które trzeba rozwiązać. Dzieci często reagują bardzo silnie, kiedy coś nie idzie po ich myśli.

Ponieważ zachowania agresywne nigdy nie powinny być wykorzystywane do rozwiązywania konfliktów, interwencja w odpowiednim czasie i systematyczne zaangażowanie w tę kwestię mają elementarne znaczenie.

Koncepcja Second Step, która została pierwotnie opracowana w USA, poświęcona jest właśnie temu aspektowi. Jej przeniesieniem i dalszym rozwojem do programu Faustlos zajmowali się prof. dr med. Manfred Cierpka, dr Andreas Schick i dr Axel Dewald.

Aby móc dalej rozwijać program dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz zintegrować go w całym kraju, w 2001 roku założono Centrum Prewencji w Heidelbergu.

Dziś nadal koncentruje się ono na zapobieganiu przemocy wśród małych dzieci.

Wykład dr Cierpki na temat zapobiegania przemocy w szkołach znajdziecie w poniższym materiale wideo:

2 Faustlos dla przedszkoli – wczesne podejście się opłaca

programm faustlos gegen gewalt in kitas
Fistaszki zdarzają się już w przedszkolu

Zwłaszcza maluchy mają ogromne problemy z kontrolowaniem swojej złości i gniewu. Jednak ta kontrola impulsów, która jeszcze nie występuje, ma decydujące znaczenie, aby w kontekście zarządzania konfliktami móc obejść się bez przemocy.

Ważne jest, aby dzieci dopuszczały emocje i uczyły się, co je wyzwala. Z drugiej strony, dzieci muszą się również nauczyć uwalniać te uczucia w sposób pokojowy.

W tym celu program Faustlos zawiera 28 lekcji dla poziomu przedszkolnego, które są zasadniczo poświęcone trzem głównym obszarom

 • Empatia
 • kontrola impulsów
 • oraz radzenie sobie z gniewem i wściekłością

gniewu. Szczególnie obszar empatii, czyli wczuwania się w uczucia innej osoby, pomaga dzieciom być mniej agresywnymi wobec innych dzieci.

Aby to zilustrować, wykorzystuje się odgrywanie ról i lalki, które pozwalają dzieciom postawić się w sytuacji innych dzieci.

Wskazówka: Aby program Faustlos mógł być stosowany w świetlicy lub przedszkolu, wszyscy nauczyciele powinni wcześniej wziąć udział w szkoleniu.

Więcej informacji na temat szkolenia dotyczącego realizacji programu w przedszkolu znajdziesz tutaj.

3 Faustlos dla szkół podstawowych – konsekwentna praca przez trzy do czterech lat

zwei jungen raufen miteinander
Przemoc w szkołach podstawowych nie jest rzadkością

Koncepcja Faustlos stawia przede wszystkim na ciągłość. Przypadek z Centrum Prewencji w Heidelbergu, składający się z 51 lekcji, zawiera tyle materiału, że wystarcza na trzy, a czasem nawet cztery lata szkolne.
Dla twórców metody szczególnie ważne jest to, że dzieci nie tylko chwilowo zajmują się tematami kontroli impulsów, empatii i radzenia sobie z własnymi uczuciami, ale także trwale poszerzają swoją wiedzę.

Na przykład sytuacje konfliktowe są specjalnie ćwiczone na poszczególnych lekcjach.
W niektórych przypadkach wykorzystywane są również zdjęcia, na podstawie których uczniowie szkoły podstawowej mogą dyskutować, jakie zachowanie byłoby właściwe.

Ćwiczenia nie odnoszą się jednak tylko do radzenia sobie z innymi, ale także do postrzegania własnych uczuć.
Wynika to z uświadomienia sobie, że dzieciom i młodzieży skłonnym do przemocy brakuje zazwyczaj umiejętności społecznych.
W momencie, gdy dzieci potrafią konstruktywnie radzić sobie z własnymi negatywnymi emocjami (zwłaszcza złością i urazą), cel zostaje osiągnięty.

Wskazówka: Dużą zaletą programu Faustlos jest to, że trening behawioralny jest zalecany nie tylko w odniesieniu do zapobiegania przemocy, ale także pomaga w przypadku zbliżających się problemów psychologicznych.

W międzyczasie, oprócz programu dla szkół podstawowych, istnieje również osobny program szkoleniowy dla szkół średnich.

4 Podsumowanie wyników

ein kind troestet ein anderes kind
Dzieci uczą się szanować uczucia innych dzieci.

Zestaw Faustlos zawiera szczegółową instrukcję, którą mogą stosować nauczyciele przedszkoli lub nauczyciele szkół podstawowych.

Ocena całej koncepcji pokazuje, że podejście to działa. W szczególności dzieci, które zmagały się z silnymi deficytami, czy to w zakresie słabej kontroli impulsów, czy braku empatii, wykazały znaczną poprawę.

W ten sposób dzieci stają się bardziej społeczne i coraz częściej zaprzestają zachowań agresywnych.

Krytyka programu prawie nie istnieje. Co najwyżej wysoki nakład czasu i wynikająca z niego ograniczona wykonalność są aspektami, które uważa się za punkty krytyki.
Jednak szczególnie w przypadku uczniów, którzy mają silne tendencje do przemocy, konieczna jest intensywna i regularna praca, aby rzeczywiście osiągnąć widoczny sukces.

Niestety, nauczyciele i wychowawcy mają tylko ograniczony wpływ. Jeśli w domu panuje chaos, a nauczane wartości są deptane, to nawet program Faustlos, który sam w sobie dobrze funkcjonuje, może osiągnąć tylko ograniczony efekt.

5 Przewodnik Faustlos dla rodziców

Artykuły powiązane