Odkryj religie: Ciekawostki o różnych religiach świata

Wiara jest jedną z cech, która wyraźnie odróżnia ludzi od zwierząt. W religiach nie chodzi o pewność, ale o coś abstrakcyjnego, czego można się trzymać.Kiedy życie układa się dobrze, łatwo jest stracić z oczu religię. …

Odkryj religie: Ciekawostki o różnych religiach świata

religionen entdecken
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Uroczystości w przedszkolu
 8. »
 9. Odkryj religie: Ciekawostki o różnych religiach świata
Co to są religie światowe?

5 najważniejszych religii, do których należy większość ludzi, nazywa się religiami światowymi. Należą do nich chrześcijaństwo, judaizm, buddyzm, hinduizm i islam.

Dlaczego warto odkrywać inne religie?

Ludzie na tej ziemi żyją bardzo różnie i wierzą w wiele różnych rzeczy. Aby lepiej zrozumieć Żydów, buddystów, hindusów czy muzułmanów, warto odkryć różne religie.

Co łączy różne religie?

Zwłaszcza islam, chrześcijaństwo i judaizm mają wspólne korzenie. Wszystkie te religie łączy wiara w jednego Boga.

Wiara jest jedną z cech, która wyraźnie odróżnia ludzi od zwierząt. W religiach nie chodzi o pewność, ale o coś abstrakcyjnego, czego można się trzymać.
Kiedy życie układa się dobrze, łatwo jest stracić z oczu religię. W trudnych czasach wiara może jednak dać nadzieję i pomóc wyjść z tego etapu.

Oprócz chrześcijaństwa istnieją jednak inne religie świata, które zyskują w tym kraju coraz większe znaczenie. Wybierz się więc na poszukiwanie wiary i poznaj różne religie naszego świata.

[button] Literatura o religiach [/button]

1. odkryć religie – te religie świata istnieją

Według Karola Marksa religie są opium dla ludu. Ale mimo że obecnie wiele osób odchodzi od kościołów i coraz więcej osób nazywa siebie ateistami, wiara w siłę wyższą nie zniknęła całkowicie z umysłów większości społeczeństwa.

buecher unterschiedlicher religionen
Do odkrycia jest wiele różnych religii.

Jednak zarówno zgromadzenia protestanckie, jak i Kościół katolicki, przynajmniej w Niemczech, naznaczone są skandalami, tak że wiele osób ma wątpliwości, czy do nich należy.Jednak chodzenie do kościoła, synagogi czy meczetu i wiara to dwie różne pary butów, ponieważ religie i ich przedstawiciele w świecie nie zawsze mają ze sobą wiele wspólnego.

Wszystkie religie, które mają dużą liczbę członków, zaliczają się do religii światowych. Jedynie judaizm jest tu wyraźnym wyjątkiem, gdyż mając około 15 milionów członków na świecie (według wpisu w encyklopedii), religia ta nie jest zbyt rozpowszechniona. Do religii światowych zalicza się:

 • chrześcijaństwo z 2,2 mld członków
 • Islam z 1,8 mld członków
 • Hinduizm z 940 milionami członków
 • Buddyzm z 460 milionami członków
 • Judaizm z 15 milionami członków.

W kolejnych rozdziałach dowiesz się więcej o poszczególnych religiach.

Wskazówka: Zarówno judaizm, jak i hinduizm są czasem określane jako religie ludowe, ponieważ dzieci z Indii lub Izraela są niemal automatycznie przyjmowane do tych religii. Ponadto obie religie są poza tym mało rozpowszechnione.

Z drugiej strony islam, chrześcijaństwo i buddyzm są rozpowszechnione. Dlatego wyznawców tych trzech religii można znaleźć na całym świecie.

W niektórych przypadkach lista religii świata jest rozszerzana o taoizm i konfucjanizm, dlatego warto o nich chociaż krótko wspomnieć w wydarzeniach.

2 Chrześcijaństwo – największa z religii świata.

Ekumenizm:

W chrześcijaństwie istnieje ruch ekumeniczny, którego celem jest, aby ludzie różnych wyznań mogli żyć razem w zgodzie, a także czcić wspólnego Boga. Niestety jednak de facto nie zawsze udaje się to idealnie nawet między protestantami i katolikami.

Chrześcijaństwo jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną religią. Jego historia sięga obecnie nieco ponad 2000 lat. W początkowym okresie chrześcijanie byli prześladowani, a sekta miała być zakazana. Ofiara Jezusa, która do dziś jest używana jako symbol przez chrześcijan na całym świecie, sprawiła, że mała sekta stała się samodzielną religią, której wyznawcami jest dziś około jedna trzecia ludności świata.

Chrześcijaństwo można jednak podzielić na poszczególne mniejsze kierunki. Należą do nich:

 • Kościół rzymskokatolicki
 • Kościół prawosławny
 • Kościół protestancki
 • Kościół Anglikański
 • Zielonoświątkowcy
kreuz als symbol des christentums
Krzyż służy jako symbol chrześcijaństwa.

Protestantów, katolików czy wyznawców innych wyznań chrześcijańskich łączy światopogląd monoteistyczny. Wierzą w jednego Boga, ale przypisują większe lub mniejsze znaczenie Trójcy Świętej. Ogromne rozpowszechnienie chrześcijaństwa nastąpiło dzięki licznym misjonarzom, którzy nieśli wiarę w jednego Boga do wszystkich zakątków świata.

Niestety, próby misyjne nie zawsze przebiegały pokojowo. Najważniejszym manifestem chrześcijaństwa jest Biblia. Ma ona zawierać centralne przesłania od Boga, które pomagają ludziom dobrze żyć ze sobą. Głową wszystkich chrześcijan (katolickich) jest papież.

Uwaga: Chociaż Boże Narodzenie ma w tym kraju długą tradycję i jest bardzo ważne dla większości ludzi, Wielkanoc jest tak naprawdę najwyższym świętem chrześcijańskim, w którym Jezus został ukrzyżowany i powstał z martwych. Natomiast Duch Boży podobno dotarł do uczniów Jezusa dopiero 50 dni później (w dniu Pięćdziesiątnicy), po czym podobno powstał pierwszy kościół.

3 Judaizm – najmniejsza i najstarsza z monoteistycznych religii świata

Zaliczenie judaizmu do religii świata ma przede wszystkim podłoże historyczne, ponieważ judaizm stanowi podstawę do powstania wielu bardziej współczesnych religii, takich jak chrześcijaństwo. Judaizm jest monoteistyczny i ma ponad 3000 lat historii.


judentum entdecken
Nie jest łatwo przejść na judaizm.

Tora jest uważana za najważniejsze pismo święte. Składa się ona z 5 ksiąg Mojżesza (zwanych Tanakh) oraz innych pism uczonych rabinów (czasem nazywanych też Torą ustną).

W toku historii Żydzi byli narażeni na liczne wrogości i byli prześladowani. Pierwszy progrom miał miejsce w Hiszpanii w 1066 roku, natomiast prześladowania Żydów osiągnęły absolutny szczyt podczas II wojny światowej. W 1948 roku powstało państwo Izrael, które dziś służy jako dom dla większości wszystkich Żydów.

Oprócz świąt Paschy i Purim, powinieneś szczególnie pamiętać o terminie Jom Kippur podczas rozwiązywania quizu, ponieważ odnosi się on do najwyższego święta żydowskiego, Dnia Pojednania.

Uwaga: O ile dołączenie do wielu wyznań jest pożądane, o tyle w przypadku judaizmu proces ten jest nieco trudniejszy. Oprócz rytualnej kąpieli i obrzezania (dla mężczyzn), zdobycie wiedzy żydowskiej stanowi ważną podstawę judaizmu. Tylko ci, którzy przejdą tę procedurę, mogą dołączyć do społeczności żydowskiej.

4 Islam – bardzo źle rozumiana religia

betender muslim
Islam przywiązuje dużą wagę do regularnych modlitw.

Jeśli chcesz odkrywać religie, to z pewnością nie można pominąć islamu. Podobnie jak chrześcijaństwo i judaizm, islam jest jedną z religii monoteistycznych. Przetłumaczony, termin islam oznacza coś w rodzaju oddania lub poddania się (Bogu).

Najważniejszym dziełem w islamie jest Koran, według którego żyje wielu muzułmanów (wyznawców islamu). Szczególnym szacunkiem darzy się proroka Mahometa, który jest postrzegany jako posłaniec Boga (podobnie jak Jezus jako Syn Boży w chrześcijaństwie).

Oprócz samego Koranu ważną rolę odgrywa Pięć Filarów Islamu. Są one postrzegane jako obowiązki, które każdy wierzący musi wypełnić. W skład Pięciu Filarów wchodzą następujące elementy:

Kalendarz islamski:

Kalendarz islamski rozpoczyna się od exodusu muzułmanów z Mekki do Medyny. Rozpoczyna się w roku 622, w roku 2022 islam będzie miał 1400 lat.

 • Credo islamu
 • Modlitwy obowiązkowe (codziennie)
 • Jałmużna
 • Przestrzeganie okresu postu (Ramadan)
 • Pielgrzymka do Mekki (raz w życiu)

Pielgrzymka do Mekki, do Wielkiego Meczetu, jest dla wierzących najważniejszym wydarzeniem w życiu. Co roku miliony pielgrzymów udają się więc do Arabii Saudyjskiej, aby dotknąć Kaaby, świętego kamienia.

Uwaga: Proszę nie mylić pojęć islam i islamizm. Podczas gdy islam jest religią, islamizm odnosi się do radykalnej orientacji opartej wyłącznie na idei dominacji.

5 Odkrywanie buddyzmu – jednej z religii, która obywa się bez Boga

W przeciwieństwie do prawie wszystkich innych religii, kiedy odkryjesz buddyzm, będziesz zdumiony, że nie ma stwórcy, który miałby stworzyć świat. Wiara w początek jak i koniec również jest nie na miejscu, ponieważ buddyzm mówi o cyklu życia.

buddhistischer moench
W buddyzmie dużą uwagę przywiązuje się do medytacji.

Ten wieczny cykl narodzin, śmierci i odrodzenia można pokonać jedynie poprzez oświecenie. Pożądanym stanem jest nirwana, w której nie ma cierpienia. Buddyzm został założony przez Siddharta Gautamę. W zależności od źródła, żył on w Indiach w VI, V lub IV wieku p.n.e.

Do dziś większość buddystów mieszka w Indiach, a także w Chinach, choć religia, która obywa się bez najwyższej istoty jako postaci wiary, staje się coraz bardziej powszechna także na Zachodzie. Rdzeń nauk Buddy stanowią cztery szlachetne prawdy:

 • Dukkha: Cierpienie
 • Samudaya: przyczyna cierpienia
 • Nirodha: ustanie cierpienia
 • Magga: ścieżka praktyki.

Centralnymi elementami w buddyzmie są edukacja i medytacja. Jest to jedyna droga do osiągnięcia zbawienia (nirwany). Właśnie takie podejście powinny wziąć sobie do serca dzieci i dorośli, którzy podążają za naukami.

6 Hinduizm – religia dominująca w Indiach

Rozpowszechnienie hinduizmu jest dość ograniczone i w dużej mierze ogranicza się do Indii. Hinduizm powstał około 3500 lat temu i jest trudny do zrozumienia dla wielu osób z zewnątrz. Jeśli chcesz odkrywać religie z dziećmi, hinduizm jest z pewnością nie do pominięcia ze względu na ponad 900 milionów wyznawców.

goettin im hinduismus
Wielu bogów sprawia, że świat hinduistów jest bardzo złożony

W zasadzie hinduizm składa się z kilku religii, które coraz częściej nakładały się na siebie podczas wcześniejszych podbojów. W efekcie w Indiach istnieje niezliczona ilość różnych bogów, z których część odpowiadała wierzeniom aryjskich zdobywców sprzed ponad 3500 lat, a część rozpowszechnionej już tam kulturze Indusu.

Do głównych pism, które odgrywają ważną rolę w hinduizmie należą m.in.

 • Wedy (święta wiedza Aryjczyków),
 • Sutry (przewodniki),
 • Szastry (podręczniki)
 • oraz Purany (starożytne opowieści).

Życie Hindusów jest ściśle zhierarchizowane i podzielone na kasty. Im więcej dobrych uczynków Hindus spełni w życiu, tym większe prawdopodobieństwo, że w następnym życiu (po odrodzeniu) awansuje do wyższej kasty.

I odwrotnie, złe uczynki grożą zdegradowaniem do niższej kasty. Droga do najwyższej kasty jest więc dla większości hindusów zablokowana już w momencie narodzin. Zamiast tego mają oni podporządkować się swojemu losowi (karmie) i zachowywać się w najlepszy możliwy sposób.

W hinduizmie kobiety mają niewiele do powiedzenia, nawet jeśli różnorodny świat bogów sugeruje inaczej. Do dziś wiele dziewczynek jest więc zabijanych zaraz po urodzeniu, aby zapobiec późniejszemu posagowi, co bardzo obciąża biedniejsze rodziny.

7. odkryj religie – te książki sprawiają, że różne wyznania są zrozumiałe

Bestseller No. 1
Naklejki Ścienne 3D Na Drzwi Peel And Stick- Półka Na Książki W Stylu Retro 77 X 200 Cm -Samoprzylepne Naklejki Na Drzwi Pvc Zdejmowane Wodoodporne Drzwi Tapety Wall Art Decor Naklejka-Pokój Dziecię
 • ☆ ☆ ☆ : Wymiary produktu】: - Rozmiar niezmontowanej naklejki na drzwi 3D wynosi 77 x 200 cm, rozmiar gotowy to 38,5 x 200 cm, jest to zestaw naklejek na drzwi zrób to sam, możesz go zamontować samodzielnie przed złożeniem zamówienia Ta tapeta na drzwi 3D. Zmierz wymiary drzwi, aby upewnić się, że będą pasować do Twoich drzwi.
 • ☆ ☆ ☆: Wysokiej jakości materiał winylowy】-Wykonane z przyjaznego dla środowiska materiału winylowego. Zdejmowany i wodoodporny, może być ponownie użyty bez uszkodzeń. Łatwy w użyciu, wystarczy obrać i przykleić.
 • ☆ ☆ ☆: Odpowiednia powierzchnia】 - Ta fototapeta na drzwi jest wodoodporna, odporna na rozdarcia, zarysowania, łatwa do przyklejenia, można ją przykleić do każdej gładkiej, czystej i suchej powierzchni, takiej jak drzwi, ściany, meble, akcesoria, płytki , lustra i okna itp.
 • ☆ ☆ ☆: Łatwy w instalacji】 - Łatwy w nakładaniu i usuwaniu bez uszkadzania powierzchni aplikacji. Naklejki można łatwo przyciąć i dopasować, aktualizując stare płytki i przekształcając swój dom za pomocą prostego majsterkowania.
 • ☆ ☆ ☆: Uwaga posprzedażna】: Otrzymany produkt zawiera 2 zdjęcia. A żeby uzyskać efekt pokazany na renderach, trzeba zrobić to samodzielnie. Ten produkt nadaje się tylko do gładkości. Szklane, metalowe, bezpyłowe i inne powierzchnie ścian nie nadają się do powierzchni tkaninowych lub nierównych, zakurzonych ścian.
Bestseller No. 2
Diamentowa sztuka, architektura, religia, malarstwo diamentowe, dziecko, diundd, zestawy artystyczne 5D dla dorosłych / dzieci, DIY, diamentowe kropki, haft, kryształowa sztuka do dekoracji ścian
 • Zestawy do malowania diamentami – z: 1 x płótno malarskie H D (nie ma ramki na zdjęcia), N x kolorowe diamenty (30% więcej), 1 x długopis, 1 x taca, 1 x klej, N x torba.
 • Rozmiar obrazu diamentowego - (80 x 240 cm/31,4 x 94,4 cala), dostępnych w wielu rozmiarach.
 • Wysokiej jakości materiały - pełne kwadratowe wiertło, a kolor diamentów nigdy nie wyblaknie. Płótno drukowane w wysokiej rozdzielczości i wodoodporne, silna lepkość, nietoksyczne i bezwonne.
 • Diamond Art Aftermarket - Jeśli masz jakiekolwiek problemy, takie jak brakujące diamenty lub narzędzia, skontaktuj się z nami natychmiast przez e-mail, a my odpowiemy w ciągu 24 godzin, nie martw się, możesz kupować bez obaw.
 • Najlepsza dekoracja i prezenty - Diamentowa sztuka 5D jest idealna do dekoracji każdej innej okazji, aby urzekać wszędzie tam, gdzie się zawiesza. Może to być prezent dla krewnych lub przyjaciół, wyrażający Twoje życzenie dla bliskich lub przyjaciół.
Bestseller No. 3
Diamentowa sztuka, religia, malarstwo diamentowe, dziecko, diundd, zestawy artystyczne 5D dla dorosłych / dzieci, DIY, diamentowe kropki, kryształ, sztuka, haft, rękodzieło, do dekoracji ścian domu,
 • Zestawy do malowania diamentami – z: 1 x płótno malarskie H D (nie ma ramki na zdjęcia), N x kolorowe diamenty (30% więcej), 1 x długopis, 1 x taca, 1 x klej, N x torba.
 • Rozmiar obrazu diamentowego - (40 x 120 cm/15,7 x 47,2 cala), dostępnych w wielu rozmiarach.
 • Wysokiej jakości materiały - pełne kwadratowe wiertło, a kolor diamentów nigdy nie wyblaknie. Płótno drukowane w wysokiej rozdzielczości i wodoodporne, silna lepkość, nietoksyczne i bezwonne.
 • Diamond Art Aftermarket - Jeśli masz jakiekolwiek problemy, takie jak brakujące diamenty lub narzędzia, skontaktuj się z nami natychmiast przez e-mail, a my odpowiemy w ciągu 24 godzin, nie martw się, możesz kupować bez obaw.
 • Najlepsza dekoracja i prezenty - Diamentowa sztuka 5D jest idealna do dekoracji każdej innej okazji, aby urzekać wszędzie tam, gdzie się zawiesza. Może to być prezent dla krewnych lub przyjaciół, wyrażający Twoje życzenie dla bliskich lub przyjaciół.

Artykuły powiązane