Dzieci pod opieką innych – wyzwanie dla rodziców i szansa dla dzieci

Rodzice najchętniej nie wypuszczaliby swoich maluchów z rąk. Ale praca lub biznes i codzienne życie z jego wieloma wyzwaniami często nie pozwalają na rodzinną całodzienną opiekę w dni powszednie. Dla wielu dzieci czas poza własnymi …

Dzieci pod opieką innych – wyzwanie dla rodziców i szansa dla dzieci

Kindergarten Erzieherin mit kleinen Kindern
  1. Magazyn
  2. »
  3. Dzieci
  4. »
  5. Opieka nad dziećmi
  6. »
  7. Kita
  8. »
  9. Dzieci pod opieką innych – wyzwanie dla rodziców i szansa dla dzieci

Rodzice najchętniej nie wypuszczaliby swoich maluchów z rąk. Ale praca lub biznes i codzienne życie z jego wieloma wyzwaniami często nie pozwalają na rodzinną całodzienną opiekę w dni powszednie. Dla wielu dzieci czas poza własnymi czterema ścianami oferuje wręcz zabawowe wsparcie rozwoju i cenne możliwości wymiany społecznej. Rodzice powinni zatem postrzegać opiekę w przedszkolu jako wielką szansę dla dziecka. Niemniej jednak konieczne jest krytyczne spojrzenie i pewne przygotowanie, aby dzieci dobrze radziły sobie również w opiece zewnętrznej.

1. świetlice jako ulga dla rodziców

Ośrodki opieki dziennej są na wagę złota dla ekonomicznego zaopatrzenia rodziny, ale także dla ogólnej gospodarki naszego społeczeństwa. Tutaj maluchy są otoczone opieką odpowiednią do wieku, regularnie przebywają na świeżym powietrzu i doświadczają różnorodności wśród swoich rówieśników, podczas gdy rodzice mogą wykonywać swoją pracę.

Wiele obaw rodziców o bezpieczeństwo ich dzieci jest nieuzasadnionych. W dobrym żłobku doświadczone opiekunki znają każdą potrzebę małego dziecka. Odpowiadają na nie w sposób jak najbardziej indywidualny i niemal codziennie wchodzą w interakcje z rodzicami podczas przekazywania dziecka.

Buduj zaufanie: Rodzice powinni upewnić się, że odbierając dziecko po południu, opiekunowie dokładnie relacjonują, jak minął dzień, jakie problemy mogły się pojawić i jak zostały rozwiązane. W tym momencie rodzice, którzy najlepiej znają swoje dziecko, mogą udzielić drobnych wskazówek, jak opiekunowie powinni zareagować następnym razem, gdy pojawi się podobna problematyczna sytuacja. Dzięki tej bliskiej wymianie, buduje się zaufanie i każde dziecko otrzymuje opiekę, której potrzebuje.

2. plan awaryjny podawania leków w świetlicy

W przypadku zauważenia dziecka w świetlicy z powodu dolegliwości i objawów, niedopuszczalne jest samodzielne podawanie przypadkowych leków lub środków domowych. Lekarz prowadzący może jednak wypisać zlecenie – np. w przypadku chorób przewlekłych z przerwaną receptą na leki – które rodzice przekazują jako umowę na zaopatrzenie osobom odpowiedzialnym za świetlicę. Podawanie leków naturalnych bez recepty lub suplementów diety jest mniej wyraźnie uregulowane w rozporządzeniach ogólnokrajowych, gminnych i dotyczących poszczególnych placówek. I tak na przykład w przypadku dzieci z alergią zalecane jest zezwolenie w nagłych przypadkach w porozumieniu z pracownikami przedszkola.

W każdym razie świetlica musi otrzymać dokładne instrukcje podawania leków podpisane przez pediatrę. Instrukcja ta musi zawierać nazwę leku, dawkę, sposób podawania i godziny podawania leku. Bez takiego zlecenia lekarskiego świetlice nie podadzą samodzielnie żadnych leków, nawet tych w nagłych wypadkach, a w razie nagłego wypadku powiadomią lekarza dyżurnego.

Dlatego: jeśli wiecie, że Wasze dziecko ma pewne alergie lub choroby przewlekłe, takie jak astma lub epilepsja i pewne lekarstwo, np. spray na astmę, musi być zawsze pod ręką, przedyskutujcie to z pediatrą i poproście o potwierdzenie odpowiedniego zlecenia. Większość żłobków posiada w tym celu również przygotowany wcześniej formularz, który musi być tylko wypełniony przez lekarza.

3. wyposażenie przedszkola

Zasadniczo dzieci są odpowiednio wyposażone w odpowiednią odzież i plecak dziecięcy. Na początek nowego życia świetlicowego kolorowy plecak dziecięcy, lekki i w designie ulubionych postaci (miś, osiołek, zebra i tym podobne) jest zarówno przytulanką, jak i pomocą w przechowywaniu pojemnika na chleb i butelki z wodą. Rodzice mogą zostawić w dodatkowej torbie ubranie na zmianę, kapcie, kalosze, mackintosh i szczoteczkę do zębów do stałego użytku.

Dzieci odkrywają w świetlicy świat pełen możliwości, nowych zabaw i okazji do interakcji z innymi dziećmi. Ale uczą się też granic i jasnych zasad.

Te pozostają w świetlicy i są wykorzystywane przez opiekunów w razie potrzeby. Na początku roku Kita rodzice otrzymują listę niezbędnych rzeczy, które dziecko powinno mieć na miejscu. Proszę upewnić się, że lista jest całkowicie przepracowana i zaopatrzyć się we wszystko, co przedszkole wskazuje jako przydatne i niezbędne. Państwa dziecko ma zadanie polegające na codziennym chodzeniu do żłobka. Może ją dobrze wykonać tylko wtedy, gdy jest dobrze wyposażone.

Codziennie pytaj dziecko, czego doświadczyło w żłobku i czy były jakieś problemy, np. czy nie chciało założyć zabłoconych spodni. Regularnie wymieniajcie się również informacjami z innymi rodzicami, aby dowiedzieć się, co inne dzieci relacjonują o swoim codziennym życiu.

4. życie rodzinne, praca i opieka dzienna: kiedy ma to sens?

Częstym punktem spornym w środowisku społecznym i gminnym jest odpowiedni moment na przekazanie dzieci do świetlicy. W jakim wieku opieka poza domem jest sensowna? Zbyt wczesny jest możliwy tylko w indywidualnych przypadkach. Dlatego rejestracja powinna nastąpić jak najwcześniej.

Powód: Z reguły dzieci odnoszą korzyści z wczesnego wejścia w to nowe, społeczne środowisko. Uczą się od swoich rówieśników, naśladują starsze dzieci w przedszkolu i doświadczają konfliktów i rozwiązań w niezwykle chłonnej fazie rozwoju.

Uporządkowana struktura dnia wzmacnia również niezależność i umiejętność dostosowania się do stałych, wspólnych zasad w młodym wieku. Ponadto dzieci w przedszkolu codziennie uczą się nowych zabaw i poszerzają swoje bogactwo doświadczeń, na przykład dzięki kreatywnym zabawom zręcznościowym.

5. Przedszkole jako ważny kontakt społeczny dla dzieci

Rodzice i ich dzieci są pod stałą obserwacją w środowisku osobistym i lokalnym. Dzieci milczące są szybko oceniane jako „zaburzone w mowie”, dzieci leniwe jako „zaburzone poznawczo”. A przecież tempo rozwoju jest tak różne jak każda postać. W środowisku społecznym świetlicy dzieci wolniej rozwijające się czują się dobrze wśród innych dzieci na tym samym lub porównywalnym poziomie.

Każde dziecko ma swoje własne tempo. W świetlicy wolniejsze dzieci mogą stawiać pierwsze kroki bez presji dorosłych, uczyć się mówić i sprawdzać swoje możliwości bez ciągłej krytyki. Ta wczesna interakcja społeczna sprzyja również późniejszym miękkim umiejętnościom, takim jak empatia, uczynność i ambicja.

Wniosek
Dzieci wśród dzieci lubią zapominać o otaczającym je świecie, a nawet o swoich rodzicach. W świetlicy są w dobrych rękach, mają więcej możliwości samodzielnego rozwoju niż w całodziennej opiece w domu. Przebywanie wśród rówieśników to motywacja, zabawa w naukę i codzienna wymiana społeczna jednocześnie.

Młodzi rodzice często boją się zostawić swoje dziecko pod opieką innych. Obawiają się, że dziecko nie otrzyma wystarczającej uwagi i będzie narażone na ryzyko. Jednak rodzice szybko nabierają pewności siebie, gdy wchodzą w bliskie interakcje z opiekunami i innymi rodzicami. Jeśli obawiasz się rutyny w przedszkolu: Pozwól swojemu dziecku na własne doświadczenia i samodzielne opanowanie wyzwań. To jedyny sposób, aby pomóc dziecku w drodze do dorosłości.

Artykuły powiązane