Edukacja i wychowanie świadome uprzedzeń w świetlicach szkolnych

W Niemczech żyje wielu różnych ludzi o różnych cechach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach. Aby to wspólne życie w społeczeństwie przebiegało jak najlepiej, ważne jest, aby już dzieci w przedszkolu uczyły się rozumieć różnorodność jako …

Edukacja i wychowanie świadome uprzedzeń w świetlicach szkolnych

vorurteilsbewusste erziehung
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Kita
 8. »
 9. Edukacja i wychowanie świadome uprzedzeń w świetlicach szkolnych
Jaki jest cel edukacji świadomej uprzedzeń?

Dzieci powinny nauczyć się rozpoznawać uprzedzenia jako takie i świadomie się od nich dystansować.

Skąd się biorą uprzedzenia u dzieci?

Z reguły dzieci stykają się z uprzedzeniami ucząc się ich od dorosłych.

W jaki sposób dzieci powinny uświadamiać sobie uprzedzenia?

W gruncie rzeczy chodzi o to, aby rozpoznać uprzedzenia jako takie. W dalszym kroku mogą one aktywnie się z nimi obchodzić i krytycznie je kwestionować.
W ten sposób dzieci rozwijają doskonałe poczucie sprawiedliwości i mogą również w przyszłości stanąć w obronie innych dzieci.

W Niemczech żyje wielu różnych ludzi o różnych cechach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach.

Aby to wspólne życie w społeczeństwie przebiegało jak najlepiej, ważne jest, aby już dzieci w przedszkolu uczyły się rozumieć różnorodność jako coś pozytywnego.

Edukacja świadoma uprzedzeń jest właśnie poświęcona temu zagadnieniu. Aby jednak takie podejście mogło się udać, potrzebna jest duża wrażliwość.

1 Edukacja świadoma uprzedzeń powinna zapobiegać uprzedzeniom.

ein junge wird von einer gruppe maedchen ausgegrenzt
Żadne dziecko nie powinno być wykluczone z zajęć z powodu swojej płci.

Każdy z nas ma uprzedzenia. Jasne, jeden czy drugi może twierdzić inaczej, ale prawda jest taka, że uprzedzenia ułatwiają ocenę świata w ogóle.
Więc w pewnym sensie są one konieczne, aby najpierw zrozumieć duży obraz.

Jeśli jednak te uprzedzenia są skierowane przeciwko innym dzieciom, należy podjąć pilne działania. Rozwój społeczny, jak również odciski rodziców i wychowawców odgrywają tu decydującą rolę.

Dziewczynki, którym zawsze mówiono, że dziewczynki nie mogą grać w piłkę nożną, prawdopodobnie nigdy nie dostaną się do niemieckiej reprezentacji kobiet, bez względu na to, jak wielki jest ich talent.

Chłopcy, którzy chcieliby tańczyć lub ciemnoskóre dzieci, które już w młodym wieku są dyskryminowane, mają równie trudne zadanie.

Edukacja świadoma uprzedzeń opiera się na podejściu antyobiektywnym oraz na podejściu sytuacyjnym.

2. dzieci z natury nie mają uprzedzeń

Choć często wydaje się, że dzieci same rozwijają uprzedzenia, to zawsze są one oparte na innych ludziach. Brakuje im po prostu własnych doświadczeń, które mogłyby wzmocnić lub obalić dane uprzedzenie.

Dlatego tak ważne jest, aby dzieci już w młodym wieku zdobywały wszechstronne doświadczenia, które zburzą klasyczne uprzedzenia.

Koncepcja edukacji i wychowania świadomego uprzedzeń skupia się przede wszystkim na praktyce.
Nie chodzi tu o teoretyczne uczenie dzieci, aby nie miały uprzedzeń, lecz o odpowiednią interwencję w konkretnej sytuacji.

Wskazówka: Wiele dzieci wykazuje pierwsze uprzedzenia już w wieku 3 lat. Dlatego bardzo ważne jest wczesne działanie, aby dzieci były w stanie świadomie radzić sobie z uprzedzeniami.

3 Każde dziecko zasługuje na równe szanse

Materiały do edukacji świadomej uprzedzeń:

Fachstelle Kinderwelten für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung w Berlinie prezentuje obszerne materiały, które idealnie nadają się do tego podejścia. Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do strony internetowej.

Dzieci wielokrotnie przejmują stereotypy dotyczące płci lub dyskryminują inne dzieci ze względu na kolor skóry, zdolności językowe lub braki fizyczne.

Właśnie w tym momencie wzywa się specjalistów od edukacji w przedszkolach. Chodzi o znalezienie metod, które uświadomią dzieciom absurdalność uprzedzeń.

Jednakże edukacja i wychowanie świadome uprzedzeń nie opiera się na jasnych stwierdzeniach. Zamiast tego chodzi o to, by dać dzieciom poczucie sprawiedliwości.

Jeśli wychowawcy zachowują obiektywizm, dzieci mogą znacznie lepiej nauczyć się, że istniejące do tej pory uprzedzenia są bezpodstawne. Wszystkie dzieci powinny mieć takie same możliwości, a nie być powstrzymywane przed robieniem czegoś lub dyskryminowane z powodu zakurzonych uprzedzeń.

Dotyczy to zarówno dzieci upośledzonych fizycznie lub umysłowo w kontekście integracji, jak i dzieci z różnych środowisk kulturowych.

Nawet dzieci o jasnej karnacji, które początkowo wydają się nie podlegać żadnym uprzedzeniom, mogą być dyskryminowane.
Rozwód rodziców, nagłe bezrobocie jednego z rodziców czy nawet romans mogą szybko doprowadzić do poważnych zmian w tkance społecznej, które dotykają również dzieci.

4. metody świadomego uprzedzeń kształcenia i wychowania

eine gruppe kinder mit baellen
Nie tylko chłopcy kochają gry w piłkę

Dzieci powinny nauczyć się doceniać pluralizm społeczeństwa i przedszkola jako małego odbicia społeczeństwa jako czegoś pozytywnego. Jednak wprowadzenie tego w życie nie zawsze jest łatwe. Zahamowania można jednak zmniejszyć i szybko rozmontować poprzez ukierunkowane ćwiczenia i zabawy.

Im mniejsze są dzieci i im mniej silnie zakorzenione są już uprzedzenia, tym bardziej udane jest wychowanie dzieci bez uprzedzeń.
Cele edukacji świadomej uprzedzeń to.

 • wzmocnienie własnej tożsamości,
 • aktywne doświadczanie różnorodności,
 • zachęcanie dzieci do krytycznego podejścia do uprzedzeń oraz do
 • oraz aktywne działanie przeciwko dyskryminacji wynikającej z uprzedzeń.

W ramach odpowiedniej pedagogiki ważna jest umiejętność refleksji nad sobą i uświadomienie sobie własnych uprzedzeń.
Tylko w ten sposób edukacja włączająca i międzykulturowa może być dobrze realizowana w praktyce.

Jeśli dziecko wyraża uprzedzenia wobec innego dziecka, wychowawcy powinni najpierw zwrócić się do dziecka pokrzywdzonego i wyjaśnić, że to nie było w porządku i po prostu nie było prawdziwe.

Następnie wychowawca może zwrócić się do „sprawcy” i obiektywnie wskazać, dlaczego dane uprzedzenie nie jest prawdziwe.

Jednak edukacja świadoma uprzedzeń nie kończy się na tym. Następnie praca musi polegać na demontażu tego uprzedzenia.

Krytyczne pytania o to, w jakim stopniu byłoby w porządku być samemu pokrzywdzonym, mogą być wykorzystane jako cenne wsparcie w tym procesie.

Najważniejsze aspekty przedstawione w przyjazny dla dzieci sposób można zobaczyć w tym filmie edukacyjnym:

5. praktyczne przykłady edukacji świadomej uprzedzeń

erzieherin mit kindern
Edukacja świadoma uprzedzeń nie kończy się na świetlicy.

Załóżmy, że chłopiec chciałby pobawić się lalkami w kąciku dla dziewczynek i jest przeganiany z uprzedzeniem, że jest to rzecz dla dziewczynek, pierwszą rzeczą jest wyjaśnienie chłopcu, że może i może się bawić lalkami, jeśli chce.

Dziewczynki, które się temu sprzeciwiają, należy skonfrontować z sytuacją i zapytać, dlaczego chłopcy nie mogą bawić się lalkami.

Po tym może nastąpić dyskusja o tym, co dziewczynki lubią robić, a co nie jest typowe dla dziewczynek. Z pewnością są dziewczynki, które lubią bawić się samochodami lub mają frajdę z gry w piłkę nożną.

Czy zatem ona w zamian powinna zrezygnować z tych rzeczy, aby chłopiec nie bawił się lalkami? I jaki sens ma wykluczanie kogoś z jakiejś aktywności tylko ze względu na jego płeć?

W zależności od wieku dzieci, wychowawcy muszą jednak postępować powoli i stopniowo, aby zapewnić dotarcie do głównego przesłania.

Uwaga: Przy okazji, edukacja świadoma uprzedzeń w żadnym wypadku nie kończy się na szkole podstawowej. W miarę jak dzieci stają się starsze, często pojawiają się kolejne uprzedzenia, tak więc stałe i powtarzające się badanie tego tematu jest elementarne, aby wychować dzieci jak najbardziej wolne od uprzedzeń.

Artykuły powiązane