Kiedy rozpoczynam naukę w przedszkolu? Ważne informacje dotyczące rejestracji w Kicie

Pomyślne zapisanie do przedszkola zapewnia miejsce dla dziecka, podczas gdy rodzice mogą wypełniać swoje obowiązki zawodowe. W czasach przepełnionych przedszkoli nie jest jednak wcale łatwo szybko uzyskać miejsce dla potomka. Gdy tylko przedszkole ma wolne …

Kiedy rozpoczynam naukę w przedszkolu? Ważne informacje dotyczące rejestracji w Kicie

Kinder im Kindergarten
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Kita
 8. »
 9. Kiedy rozpoczynam naukę w przedszkolu? Ważne informacje dotyczące rejestracji w Kicie
Jak zdobyć miejsce w Kicie?

Przede wszystkim liczą się terminy zgłoszeń, które zawsze nieco się różnią. Dowiedz się więc jak najwcześniej od faworyzowanych przez Ciebie placówek.

Gdzie znajdę wzory formularza zgłoszeniowego?

Większość instytucji posiada własny formularz zgłoszeniowy. Z reguły w formularzu trzeba wpisać wszystkie informacje o dziecku.

Czy moje dziecko musi uczęszczać do świetlicy?

Oczywiście, nie jest to konieczność. Niektórzy rodzice organizują opiekę nad dzieckiem również w domu. Rozważając to, proszę jednak pamiętać, że w świetlicy dzieci zdobywają cenne pierwsze doświadczenia i przechodzą etapy rozwoju w grupie.

Pomyślne zapisanie do przedszkola zapewnia miejsce dla dziecka, podczas gdy rodzice mogą wypełniać swoje obowiązki zawodowe. W czasach przepełnionych przedszkoli nie jest jednak wcale łatwo szybko uzyskać miejsce dla potomka. Gdy tylko przedszkole ma wolne miejsca i jest gotowe na przyjęcie dziecka, rodzice zapisują potomstwo albo do żłobka, albo do przedszkola. Tutaj rodzice powinni wziąć pod uwagę kilka kwestii.

W poniższym poradniku poinformujemy Państwa o kryteriach, według których przyznawane są miejsca w żłobkach, ile kosztują i jakie korzyści dla rozwoju dziecka niesie ze sobą opieka zewnętrzna.

[button]Rekomendacje książkowe na start w przedszkolu[/button]

1) miejsca w przedszkolu są przydzielane według następujących kryteriów

Nie zawsze rodzina otrzymuje miejsce w przedszkolu w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Ma to związek z kryteriami formalnymi, według których przedszkola przydzielają miejsca. Dużej liczbie chętnych odpowiada często niewielka liczba wolnych miejsc, tak że rzadko możliwe jest uwzględnienie wszystkich dzieci. W poniższej tabeli wymienione są wszystkie istotne kryteria, według których przydzielane są miejsca.

Kryterium Objaśnienie
Status zawodowy rodziców W momencie, gdy jedno z rodziców jest samotne lub oboje pracują w pełnym wymiarze godzin, przedszkole widzi zwiększoną potrzebę przyjęcia dziecka.
Liczba rodzeństwa To, czy obecne jest rodzeństwo, czy nie, może odgrywać rolę w przyznaniu miejsca w przedszkolu – zwłaszcza jeśli rodzeństwo jest już umieszczone w tym samym przedszkolu.
Wiek dzieci Starsze dzieci w wieku od czterech do pięciu lat mają pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc w przedszkolu.
Działalność społeczna/zaangażowanie w politykę lub kościół Zaangażowanie rodziców w działalność polityczną lub wolontariat może pomóc w szybszym uzyskaniu miejsca w przedszkolu.
Lista oczekujących Niektóre placówki przydzielają miejsca w przedszkolu na podstawie listy oczekujących.
Przeniesienie Z reguły przedszkola zachowują pewne rezerwowe miejsca dla dzieci, które przeprowadzają się z rodzicami do innego miasta lub stanu.

1.1 Okres rejestracji w przedszkolach miejskich/miejskich jest zróżnicowany

Kind spielt mit Farben
Dzieci mogą próbować swoich sił i rozwijać się w przedszkolu.

Okres zapisów do przedszkola jest różny w poszczególnych gminach. W przypadku popularnych przedszkoli miejskich, sensowne może być złożenie wniosku o miejsce w przedszkolu jeszcze przed narodzinami dziecka. W niektórych przypadkach wystarczy złożyć wniosek o miejsce w przedszkolu wkrótce po narodzinach dziecka.

Jeśli zdecydujesz się na jedno z przedszkoli miejskich, możesz zgłosić dziecko bezpośrednio do właściwego Urzędu ds. Urząd ds. młodzieży dysponuje nie tylko listą wszystkich przedszkoli miejskich, ale także odpowiednim formularzem zgłoszeniowym. Alternatywnie mogą Państwo zgłosić się bezpośrednio do wybranego przedszkola i złożyć wniosek o przyznanie miejsca Kita.

Uwaga: W wielu placówkach okres rejestracji kończy się na dwa do sześciu miesięcy przed rozpoczęciem opieki. Jeśli Państwa wniosek wpłynie do przedszkola miejskiego po terminie, zostaną Państwo umieszczeni na liście oczekujących.

1.2 W przedszkolu prywatnym można się zarejestrować bezpośrednio na miejscu.

Rodzice mają prawo szukać odpowiedniego miejsca Kita w prywatnym przedszkolu oprócz przedszkoli miejskich. W przeciwieństwie do przedszkoli miejskich, można tam zapisać dziecko bezpośrednio w przedszkolu prowadzącym. Procedura jest tu inna niż w przedszkolach miejskich , które rozdzielają miejsca poprzez centralne biuro przydziału. Można skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem prywatnego przedszkola i zapytać, czy w najbliższym czasie będzie dostępne miejsce w przedszkolu.

Wskazówka: To Państwo decydują, czy wolą prywatnego czy miejskiego dostawcę. Warto jednak zawczasu rozważyć wady i zalety placówek miejskich i prywatnych.

Zapisanie się do prywatnego przedszkola ma zarówno zalety, jak i wady:

 • Bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi
 • Brak centralnego biura przydziału, możliwość nieskomplikowanej rozmowy wstępnej
 • Wiele prywatnych przedszkoli realizuje całościową koncepcję edukacyjną lub szczególną orientację pedagogiczną
 • Przedszkola prywatne oczekują od rodziców większej inicjatywy
 • Godziny otwarcia są zazwyczaj krótsze niż w przedszkolach miejskich
 • Prywatne przedszkola pobierają wyższe opłaty

[kita_suche]Szukasz przedszkola? Znajdź przedszkole w pobliżu już teraz!

2. każde przedszkole ma swój własny formularz rejestracyjny

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji miejsca w przedszkolu zależy od odpowiedzialnej gminy lub prywatnej placówki opieki dziennej. Zwykle każda placówka ma swój własny formularz rejestracyjny, na którym należy wypełnić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Data urodzenia dziecka
 • Cechy szczególne/opis dziecka

Prosimy o jak najszybsze przekazanie wypełnionego formularza do wybranego przedszkola. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, odpowiedzialne przedszkole wróci do rodziców z listem. W piśmie tym wymienione są kryteria formalne, a także miesięczne koszty opieki.

Kinder malen zusammen
Przede wszystkim przedszkole stawia na wspólne doświadczenia.

Zapisanie dziecka do przedszkola nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami. Zobowiązani są Państwo jedynie do uiszczania miesięcznej składki rodzicielskiej w momencie rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w przedszkolu. Wysokość opłaty za opiekę nad dzieckiem zależy od danej gminy lub instytucji prywatnej.

Gminne przedszkola pobierają zazwyczaj miesięczną opłatę w wysokościod 150 do 300 euro za dziecko. Z kolei placówki prywatne często ustalają znacznie wyższe opłaty.

Możesz płacić obniżoną opłatę, jeśli spełniasz pewne wymagania. Porozmawiaj o tym z dyrekcją lokalnego przedszkola.

Wniektórych krajach związkowych opieka przedszkolna jest bezpłatna. Doskonałym przykładem jest Berlin, pierwszy kraj związkowy, który w 2018 roku zniósł opłaty za Kita na całej linii. W niektórych innych krajach związkowych, takich jak Brandenburgia lub Brema, od 2019 roku nie będziesz już płacić opłat za ostatni rok przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole (tj. dla dzieci pięcio- i sześcioletnich).

3. wszystkie rodziny mają prawo do miejsca w przedszkolu

Obecnie w Niemczech nie ma ustawy, która nakładałaby na rodziców obowiązek przyprowadzania potomstwa do przedszkola. Jednak zgodnie z federalną podstawą prawną wszystkie rodziny mają prawo do miejsca w przedszkolu. Dotyczy to wszystkich dzieci od 1 roku życia, od 2 roku życia lub od 3 roku życia. Wiek, w którym przychodzi czas na pójście do przedszkola, zależy od ogólnego rozwoju dziecka, jak również od sytuacji zawodowej rodziców.

Eksperci zalecają posyłanie dziecka do przedszkola od 2 do 3 roku życia. W przypadku młodszych dzieci istniałoby niebezpieczeństwo, że nieznane środowisko odczują jako stresujące i zostaną spowolnione w rozwoju dziecka. Jeśli uda się Państwu odpowiednio zorganizować codzienne zajęcia, nie ma powodu, dla którego nie należałoby początkowo umieścić rocznego dziecka w żłobku, aby pomóc mu przyzwyczaić się do nowego otoczenia. Późniejsza zmiana ze żłobka na przedszkole jest zazwyczaj łatwa, jeśli jest to jeden i ten sam ośrodek opieki dziennej.

3.1 Dzieci uczą się w przedszkolu wielu ważnych dla późniejszego życia umiejętności

Zalety dodatkowego roku przedszkolnego

Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych stwierdził w swoim badaniu, że dzieci, które uczęszczały do przedszkola o rok wcześniej, są bardziej komunikatywne, sumienne i asertywne jako młodzież i dorośli niż inne dzieci, które uczęszczały do przedszkola dopiero od czwartego roku życia.

Istnieje wiele powodów, dla których rodzice powinni zdecydować się na wcześniejsze posłanie dzieci do przedszkola, pomimo trudnego okresu adaptacyjnego. Jedną z ważnych umiejętności, którą dziecko zdobywa w przedszkolu, są zachowania społeczne. Dziecko musi nie tylko opanować proces zadomowienia się w przydzielonej mu grupie, ale także na stałe dogadać się z innymi dziećmi. Tutaj dzieci uczą się rozsądnego argumentowania i samodzielnego rozwiązywania konfliktów bez interwencji dorosłych.

Ta nowa rola daje dziecku możliwość rozwijania swojej osobowości poprzez interakcje z rówieśnikami. Może przy tym wnieść swoje własne, wcześniej nabyte umiejętności, ale także uczyć się od innych młodszych lub starszych dzieci. Ten naturalny proces zachodzi nieświadomie poprzez naśladowanie, obserwowanie i powtarzanie zachowań.

Kinder mit Erzieherin
Nauczyciele są ważnymi osobami odniesienia w przedszkolu.

Oprócz możliwości obcowania z innymi dziećmi, przedszkole zapewnia kompleksową opiekę pedagogiczną. W przedszkolu dzieci uczą się koordynacji ruchów i umiejętności motorycznych. Za pomocą zabaw grupowych uczą się również myślenia i odczuwania.

Przedszkole ma również tę zaletę, że cechy szczególne i ewentualne deficyty w rozwoju dziecka mogą być wcześnie zauważone i leczone. To samo dotyczy nieodkrytych wcześniej talentów, które z pomocą wychowawców mogą być dalej wspierane i rozwijane.
[kita_suche]Szukasz przedszkola? Znajdź przedszkole w pobliżu siebie już teraz!

3.2 Wskazówka: Zaplanuj dokładnie zapisy do przedszkola i pomóż dziecku zaaklimatyzować się

Warto rozejrzeć się w różnych przedszkolach i przy wyborze kierować się nie tylko wysokością opłat, ale także koncepcją edukacyjną. Następnie należy zgłosić się do przedszkola miejskiego lub skontaktować się z ulubionym przedszkolem prywatnym, aby uzyskać miejsce w placówce.

Związana z tym formalna rejestracja do przedszkola jest jednak często tylko pierwszym krokiem dla dziecka, które potem będzie musiało przyzwyczaić się do Kity. Idealnym rozwiązaniem jest obecność podczas aklimatyzacji dziecka w przedszkolu od jednej do półtorej godziny dziennie przez pierwsze dni.

Czwartego dnia można rozpocząć pierwszą „próbę separacji” i zostawić dziecko samo w przedszkolu na pół godziny lub całą godzinę. Jeśli ta próba się powiedzie, możesz każdego dnia zostawiać dziecko sam na sam z dziećmi i nauczycielami na nieco dłużej. Pamiętaj, aby zawsze żegnać się ze swoim małym skarbem pocałunkiem lub przytuleniem.

4. książki na start w przedszkolu

Bestseller No. 1
CATTRE Torby szkolne dla dzieci dla dziewcząt plecak dziecięcy torba podróżna dziewczyna przedszkole torba na książki dzieci początek roku szkolnego tornister, 01-22x24x9cm, A
 • Materiał: Plecak dla dzieci wykonany jest z niezawodnej tkaniny nylonowej, która ma trwały kolor, jest trwały i łatwy do czyszczenia, dzięki czemu jest wygodny w użyciu dla Twojego dziecka.
 • Konstrukcja plecaka: Ta torba dla dzieci ma solidne oparcie i stabilne uchwyty, które zapobiegają przeszkodom przepływu powietrza i zmniejszają nacisk na ramiona, zapewniając chłodne, odporne na wstrząsy i wygodne noszenie.
 • Unikalny design: ze stylową grafiką kreskówkową, regulowanymi paskami na ramiona i lekką, dobrze wykonaną konstrukcją, ten plecak dla dzieci jest idealnym prezentem, który Twoje dziecko pokocha nosić ze sobą i wyróżni się z tłumu.
 • Prezenty i niespodzianki dla twoich dziewczyn: Nasze plecaki mają urocze wzory i są dostępne w różnych jasnych kolorach. Jest to idealny prezent, który wywoła uśmiech na Twoim dziecku, córce, wnuczce, przyjaciółce lub siostrzenicy. Zaskocz ich tym stylowym i praktycznym plecakiem dla uczennic.
 • Zapewnia wystarczająco dużo miejsca dla dzieci: jest wystarczająco dużo miejsca na przedmioty dla dzieci, takie jak zabawki, jedzenie, owoce, małe książki, długopisy itp.
Bestseller No. 2
Spiderman Dzieci Plecaki Chłopiec Dziewczyna Przedszkole Torba Książki Superhero Fani Plecak Początek Szkoły Prezent Tornister Powrót Szkoła Naucz Się Czytać Torbę,E-23X30X12CM
 • ✔ Unikalny design: plecak wykonany z obrazów superbohaterów, o wielu zastosowaniach. Na przykład torby dziecięce, torby przedszkolne, plecaki podróżne na wakacje lub wycieczkę, torby na lunch, torby szkolne. W tym samym czasie ładny tornister z kreskówek jako prezent dla dzieci, które kochają superbohaterów, z pewnością będzie idealnym prezentem-niespodzianką.
 • ✔ Wysokiej jakości materiały: wykonane z wysokiej jakości tkanin (włókno poliestrowe/PU/tkanina oxford/nylon). Wodoodporny, odporny na zużycie i deszczoodporny. Trwała i odpowiednia dla osób w każdym wieku. Jednocześnie wysokiej jakości technologia szwów mocno mocuje regulowane paski naramienne na ochraniaczach i tornistrach. Może towarzyszyć dziecku przez długi czas.
 • ✔ Wysokie bezpieczeństwo: używamy najbardziej naukowych metod, aby chronić kręgosłup każdego dziecka. Poduszka tylna torby jest ulepszona do grubości 2 cm, co realizuje efekt masażu dekompresyjnego 3D. Chroń normalny wzrost kości dzieci. Niech dzieci już nie daj się przytłoczyć ciężkimi książkami i zapewnij dzieciom szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo!
 • ✔ Duża pojemność: kupując tę ​​wielofunkcyjną i wielofunkcyjną torbę dla swoich dzieci, możesz zabrać ją do szkoły lub przedszkola, na wycieczki szkolne, rodzinne wycieczki, pikniki kempingowe i inne zajęcia. Wiele przegródek pozwala organizować rzeczy w uporządkowany sposób. Może pomieścić ipada, książki, piórnik, telefon komórkowy, kubek na wodę, jedzenie itp. Można go łatwo umieścić w folderach A4, podręcznikach lub laptopach.
 • ✔ Przemyślana obsługa: kiedy wybierzesz nasz sklep, aby kupić produkt, który ci się podoba, otwórz paczkę, a otrzymasz najdoskonalszy produkt. Zalecamy, aby minimalny wiek wynosił ponad 3 lata. Oczywiście, jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami przez e-mail, zapewnimy Ci najbardziej kompletne rozwiązanie i najbardziej przemyślaną usługę w ciągu 24 godzin. Czekamy na Twój zakup! ! !
Bestseller No. 3
8-pak 7 cm małe dekoracyjne kwadratowe doniczki na rośliny, koty czytający książkę koło sztuka nasiona początek przedszkola doniczki do przesadzania sukulentów ziół
 • ♥Opakowanie zawiera i rozmiar - 8 opakowań, dostępnych w 8 kolorach (biały, przezroczysty biały, czarny, żółty, czerwony, niebieski, fioletowy, zielony) i można swobodnie wybrać kombinację kolorów 8 garnków. 【Uwaga】Musisz wysłać nam ilość każdego koloru. Wymiary doniczki do pokoju dziecięcego, średnica 7 cm, wysokość: 8 cm, kompaktowy rozmiar sprawiają, że pasują wszędzie i idealnie nadają się do mini sukulentów, małych kaktusów lub różnych ziół.
 • ♥ Wysokiej jakości materiały – doniczki i spodki do sukulentów są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, który jest lekki, grubszy niż zwykłe doniczki, bardzo trwały i mocny, nietoksyczny i odporny na wysokie temperatury, nie deformuje się łatwo.
 • ♥ Wiele otworów drenażowych – wielootworowa konstrukcja drenażowa doniczki pozwala na dobrą przepuszczalność powietrza, która sprzyja rozwojowi roślin, a otwory na spodzie zapewniają, że system odpływowy nie zostanie zablokowany.
 • ♥ Wraz z spodkami na rośliny – ten pojemnik na rośliny zawiera również 8 dopasowanych tacek na rośliny, które skutecznie zapobiegają nadmiernemu wyciekowi wody; również dolna paleta nie zanieczyszcza biurka, podłogi, stołu, parapetu / biura.
 • ♥ Szerokie okazje – mini kwadratowe doniczki z charakterystycznym wzorem nadrukowane na zewnątrz wydają się żywe i urocze, dodają więcej radości podczas sadzenia i służą jako unikalna dekoracja wnętrz i na zewnątrz. Małe doniczki z zestawem spodków idealnie nadają się do mini roślin i paproci, sukulentów, warzyw, sadzenia ziół i upiększania własnej przestrzeni, takich jak parapet, biurko, półka, balkon, salon, kuchnia, ogród, szklarnia, biuro itp

Artykuły powiązane