Wychowawcy płci męskiej w przedszkolu – zalety i uprzedzenia

Mimo różnych programów wsparcia mających na celu zwiększenie liczby mężczyzn na stanowiskach wychowawców, zwłaszcza w przedszkolach czy żłobkach, odsetek męskiej kadry pozostaje niski. Ma to różne przyczyny, często ulokowane w staroświeckich wyobrażeniach. Co jednak z …

Wychowawcy płci męskiej w przedszkolu – zalety i uprzedzenia

Maennliche Erzieher im Kindergarten, in Kitas
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. Wychowawcy płci męskiej w przedszkolu – zalety i uprzedzenia
Dlaczego w przedszkolach i żłobkach jest tak mało wychowawców płci męskiej?

Nadal utrzymuje się staroświecki podział ról, ponadto często istnieją uprzedzenia wobec mężczyzn, którzy chcą pracować z dziećmi.

Jak kształtuje się odsetek mężczyzn w tym obszarze zawodowym?

Odsetek mężczyzn w przedszkolach rośnie, ale nadal jest bardzo niski i wynosi znacznie poniżej 10%.

Jakie są korzyści z posiadania większego odsetka wychowawców płci męskiej?

Pozytywni opiekunowie płci męskiej są dobrzy dla rozwoju dziecka. Ponadto mieszana kadra lepiej odzwierciedla rzeczywisty świat.

Mimo różnych programów wsparcia mających na celu zwiększenie liczby mężczyzn na stanowiskach wychowawców, zwłaszcza w przedszkolach czy żłobkach, odsetek męskiej kadry pozostaje niski. Ma to różne przyczyny, często ulokowane w staroświeckich wyobrażeniach. Co jednak z rozwojem na przestrzeni ostatnich lat i jakie są powody, dla których należy zwiększyć udział mężczyzn?

W tym poradniku przedstawiamy statystyki dotyczące męskiego personelu w przedszkolach i innych placówkach oświatowych oraz przybliżamy korzyści, jakie męscy wychowawcy mogą przynieść dzieciom będącym pod ich opieką.

1. z czym wiąże się zawód wychowawcy?

Praca w charakterze wychowawcy wymaga dużej odpowiedzialności.
Praca z dzieckiem i wokół niego ma ogromne znaczenie.

Praca z dzieckiem i wokół niego jest głównym celem zawodu wychowawcy. Jednak kontakt z rodzicami jest również głównym aspektem, w którym powinny istnieć kompetencje. W pracy istotne jest rozwiązywanie sytuacji stresowych w sposób opanowany.

Dla nauczycieli przedszkoli miejsce pracy może być bardzo różne. W przedszkolach i żłobkach opiekuje się małymi dziećmi, podczas gdy w innych placówkach opieki dziennej, w domach, ośrodkach młodzieżowych, internatach lub podobnych instytucjach, młodzi ludzie również mogą być częścią klienteli. Ponadto istnieją stanowiska w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, gdzie praca może obejmować również osoby dorosłe.

Wymagania dotyczące wykształcenia jako pracownik opieki nad dziećmi lub ogólnie wychowawca mogą się różnić w zależności od kraju i województwa. W Austrii istnieją specjalne szkolenia w zakresie edukacji podstawowej, wczesnej edukacji lub wsparcia językowego w instytutach edukacyjnych. W Niemczech kształcenie pedagogiczne odbywa się zazwyczaj w Fachschule für Sozialpädagogik. Do większości kierunków wymagane jest jednak świadectwo ukończenia szkoły średniej, a często także doświadczenie zawodowe.

Wskazówka: Ponieważ pedagogika stale się unowocześnia i pojawiają się nowe podejścia, dalsze kształcenie w tym zawodzie jest szczególnie korzystne zarówno dla Ciebie, jak i dla dzieci, którymi się zajmujesz.

Istnieją również różnice w stosowaniu poznanych treści. W zależności od wieku i etapu rozwoju dzieci znajdujących się pod Pani opieką, treścią Pani pracy może być tylko opieka, ale również wsparcie lub bezpośrednia edukacja.

2 Co z odsetkiem mężczyzn w zawodzie wychowawcy?

Niewielu mężczyzn decyduje się na pracę z dziećmi.

Zwłaszcza w przedszkolach i świetlicach zawód wychowawcy jest proporcjonalnie mocno zdominowany przez kobiety. Odsetek mężczyzn wśród specjalistów jest zwykle znacznie poniżej 10%, często nawet poniżej 5%. Ma to kilka przyczyn, które wpływają na statystyki:

 • Stereotypy wciąż przypisują ten zawód kobietom, opieka w oczach niektórych nie jest zawodem męskim, a więc nie jest społecznie pożądana.
 • Wynagrodzenie w ramach tej dziedziny zawodowej jest zazwyczaj niższe niż w wielu tradycyjnych „męskich zawodach”.
 • Uprzedzenia są barierą, której wielu nie chce pokonać. Niektóre doświadczenia wychowawców płci męskiej opisują ogólne podejrzenie o napaść w kontaktach z dziećmi.

W rezultacie zawód ten nie jest postrzegany przez wielu mężczyzn jako wystarczająco atrakcyjny. Co więcej, powoduje to błędne koło: potencjalni pracownicy mogą nie chcieć być jedynym mężczyzną w zespole opiekuńczym i reprezentować mniejszości, dlatego nie wchodzą do zawodu. W końcu jednak oznacza to tylko tyle, że kolejny potencjalny pracownik znajdzie się w tej samej sytuacji.

3) Jak kształtuje się odsetek wychowawców płci męskiej w przedszkolach i świetlicach?

Inicjatywy w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyły odsetek wychowawców płci męskiej w żłobkach i przedszkolach.

Choć liczby te są wciąż niskie, to w ostatnich latach liczba mężczyzn w przedszkolach i żłobkach rośnie. O ile w 2010 roku odsetek mężczyzn wynosił 3,6%, to w 2020 roku wzrósł do 7,1%. Statystyki wskazują więc na prawie dwukrotny wzrost tego odsetka.

W ciągu ostatnich kilku lat w Niemczech pojawiło się kilka inicjatyw mających na celu przyciągnięcie większej liczby wychowawców płci męskiej do przedszkoli i żłobków.

WIĘCEJ mężczyzn w Kitach

MEHR Männer in Kitas” („Więcej mężczyzn w przedszkolach”) był serią projektów pilotażowych, które miały na celu zwiększenie odsetka mężczyzn w przedszkolach do 2013 roku poprzez finansowanie i kampanie informacyjne.

Modelowe programy mające na celu poprawę wizerunku zawodu i wzbudzenie zainteresowania młodych mężczyzn wydają się być przynajmniej częściowo uwieńczone sukcesem.

Zwłaszcza gdy statystyki porównuje się z wcześniejszymi danymi i projektami, takimi jak badanie Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży z lat 2008/2009, staje się jasne, że obecnie trend jest znacznie przyspieszony.

4 Jakie są zalety męskich wychowawców dla dzieci?

Pozytywny męski opiekun może stać się ważny w opiece nad dziećmi.

Męscy wychowawcy w przedszkolu nie powinni być już rzadkością. Jakie są jednak powody chęci zwiększenia ich liczby? Przecież nie może chodzić tylko o dopieszczenie statystyk.

W rzeczywistości wiele przemawia za bardziej równym udziałem kobiet i mężczyzn w zawodzie nauczyciela przedszkola. Opiekunowie płci męskiej mogą być wielkim atutem dla dzieci objętych opieką.

Chociaż opieka nad dziećmi w idealnej sytuacji jedynie uzupełnia działania wychowawcze rodziców, w rzeczywistości trzeba wykonać dodatkową pracę. Jeśli dzieci nie mają w domu postaci ojca, męski opiekun może mieć pozytywny wpływ na psychikę dziecka.

Uwaga: brak męskiej figury przywiązania może mieć negatywny wpływ na agresywne zachowania dzieci, zwłaszcza chłopców. Dlatego rozwój pozytywnego wizerunku mężczyzny ma znaczenie dla rozwoju dziecka.

Ponadto, przy bardziej zróżnicowanej obsadzie opieki, uwzględniane są różne grupy zainteresowań dzieci. Wychowawcy płci męskiej w przedszkolach lub żłobkach mogą oferować inny zakres zajęć. Chłopcy mogą czuć się bardziej zrozumiani i reprezentowani w swoich zainteresowaniach.

Mieszanka kobiet i mężczyzn w opiece pełniej reprezentuje rzeczywisty świat dzieci niż tylko edukacyjne odniesienie do jednej płci.

Wreszcie, bardziej mieszany skład to także lepsze odwzorowanie realnego świata. Jeśli dzieci mają do czynienia tylko z opiekunami płci żeńskiej, nie odzwierciedla to rzeczywistości. To sprawia, że wyjście z przedszkola jest niepotrzebnie utrudnione, ponieważ konieczne staje się dostosowanie.

Korzyści z zatrudnienia wychowawców płci męskiej w żłobku czy przedszkolu są wielorakie. Dlatego pozytywnym zjawiskiem jest to, że więcej mężczyzn ośmiela się zrobić krok w kierunku dziedziny zawodowej, która przez długi czas była dla nich niewykorzystana, nawet jeśli odsetek ten nadal pozostaje niski. Konieczne są dalsze wysiłki, aby osiągnąć bardziej równomierne rozmieszczenie pracowników w przedszkolach, świetlicach i innych placówkach edukacyjnych.

Artykuły powiązane