Przedszkole bez zabawek: koncepcja edukacji dziecka wyjaśniona

W naszej wyobraźni wiele zabawek należy do przedszkola. Jednak zabawki są popularnym dobrem konsumpcyjnym, które jest obecnie dostępne w obfitości. Przedszkole bez zabawek to model, który w miarę możliwości obywa się bez zabawek. W naszym …

Przedszkole bez zabawek: koncepcja edukacji dziecka wyjaśniona

 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. Przedszkole bez zabawek: koncepcja edukacji dziecka wyjaśniona
Jaki jest cel świetlic bez zabawek?

Przedszkole bez zabawek powstało przede wszystkim w celu zapobiegania uzależnieniom. Ma zapobiegać nadmiarowi zabawek, a tym samym pobudzać wyobraźnię.

Jaka jest rola wychowawcy?

Ta koncepcja zmienia rolę wychowawcy. Nie pełnią oni już roli „animatorów”, a jedynie obserwatorów i towarzyszy.

Jak organizowany jest dzień w świetlicy bez zabawek?

Dzień nie ma wyraźnej struktury, ale składa się z wielu wolnych przestrzeni.

W naszej wyobraźni wiele zabawek należy do przedszkola. Jednak zabawki są popularnym dobrem konsumpcyjnym, które jest obecnie dostępne w obfitości. Przedszkole bez zabawek to model, który w miarę możliwości obywa się bez zabawek.

W naszym poradniku przyglądamy się bliżej tej szczególnej koncepcji. Pokazujemy, jaki wpływ ma ta pedagogika na codzienną rutynę i jak zmienia się obraz dziecka i wychowawcy. Podajemy również wskazówki, jak można zorganizować swoją codzienność zgodnie z tą zasadą. Na koniec poznasz najważniejsze zalety i wady tej koncepcji.

[button]Dalsza literatura na ten temat[/button]

1. przedszkole bez zabawek jako profilaktyka uzależnień

viele Spielsachen
Nadmiar zabawek może prowadzić do nasilenia zachowań uzależniających w późniejszym okresie.

„Dzieci mają zdecydowanie zbyt wypełniony grafik” – tak twierdzą inicjatorzy projektu przedszkola bez zabawek. To, że nie ma nudy, oznacza, że nie ma miejsca na wyobraźnię i kreatywność. Większość zabawek dla dzieci jest już tak prefabrykowana, że nie daje dzieciom żadnej swobody w ich projektowaniu.

Punktem wyjścia do stworzenia przedszkola bez zabawek była praca grupy roboczej ds. uzależnień. W 1993 roku powstał pierwszy projekt na temat „przedszkola bez zabawek”.

Ten rodzaj edukacji dziecka jest więc stosowany jako środek zapobiegawczy przeciwko zachowaniom uzależniającym. Według badaczy ważne jest, aby rozpocząć profilaktykę uzależnień już w wieku przedszkolnym, aby dzieci nie popadały później w nałogowe zachowania i mogły nabyć umiejętności życiowe.

Światowy raport narkotykowy

Według Światowego Raportu Narkotykowego projekty wzmacniające umiejętności życiowe mogą mieć prewencyjny wpływ na późniejsze używanie substancji uzależniających. Ryzyko może zostać zmniejszone o około 20%.

Umiejętności życiowe oznaczają, że dzieci

 • doświadczanie uczestnictwa.
 • możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • poznawać siebie.
 • Być w stanie myśleć krytycznie i podejmować decyzje.
 • być w stanie postawić się w sytuacji innych.
 • nauczyć się radzić sobie ze stresem.

Ważne: Zabawa jest podstawową potrzebą dzieci i powinna być wspierana. Ponieważ ten model jest w większości przypadków tylko projektem, usunięcie zabawki jest przeznaczone na określony czas.

[kita_suche]Szukasz przedszkola? Znajdź przedszkole w pobliżu siebie już teraz![/kita_suche]

2. wychowawcy pełnią jedynie rolę towarzyszy i pomocników

Kinder liegen bei einander
Przedszkole bez zabawek promuje umiejętności społeczne.

W przedszkolu bez zabawek bardzo zmienia się charakter opieki nad dzieckiem. Zmiana ta dotyczy zarówno roli wychowawców i dzieci, jak i rodziców. Ponieważ wychowawcy nie narzucają już pomysłów i czynności związanych z zabawą, dzieci są zachęcane do zajmowania się sobą.

Zamiast kierować, wychowawcy powinni jedynie wspierać dzieci i towarzyszyć im w ich działaniach. Ważną rolę odgrywa również obserwacja dzieci. Na przykład, jeśli dziecko jest źle traktowane przez grupę lub jest wykluczane, ważne jest, aby wychowawcy interweniowali i oferowali wsparcie.

Przedszkole bez zabawek ma również na celu promowanie interakcji wśród dzieci. Fakt, że w placówce nie pozostały prawie żadne materiały, oznacza, że nie ma już możliwości wycofania się do kąta z zabawką. Prowadzi to do tego, że dzieci więcej ze sobą rozmawiają i wspólnie opracowują kreatywne zabawy.

Ponadto koncepcja ta może być realizowana w sposób sensowny tylko wtedy, gdy zaangażowana jest cała rodzina. Różne warsztaty i wieczory dla rodziców zapewniają, że rodzice otrzymują kompleksowy przegląd tej koncepcji przedszkola. Ponadto mogą oni zdecydować, czy chcą kontynuować ten projekt w domu.

3 Codzienna rutyna w przedszkolu bez zabawek

Kissenschlacht
Materiały do zabawy takie jak poduszki, koce czy chusty są dozwolone.

Dzieci muszą być przygotowane do tego projektu lub modelu z dużym wyprzedzeniem. Oznacza to, że edukatorzy używają gier lub opowieści, aby wprowadzić je do celów koncepcji. Na przykład dzieci mogą wspólnie zastanowić się, co można zrobić z różnymi przedmiotami, takimi jak krzesło czy stół.

Następnie zabawki dzieci są stopniowo usuwane z pomieszczeń. Błędne jest jednak założenie, że materiały do zabawy są całkowicie usuwane. Chodzi raczej głównie o świadomy dobór zabawek w przedszkolu. O ile gotowe zabawki są zakazane, o tyle naturalne materiały, ściereczki, kocyki, meble są całkiem pożądane.

Całkowity czas trwania projektu, łącznie z przygotowaniem i kontynuacją, może wynosić na przykład około jednego roku. Aby ten rodzaj opieki nad dzieckiem miał sens, dzieci muszą tu również przestrzegać podstawowych zasad. Z kolei stałe struktury i rytuały powinny być na ten czas zawieszone, gdyż nie odpowiadałyby one tej zasadzie.

Nie ma nic przeciwko rozpoczęciu dnia od porannego kręgu. Potem jednak dzieci powinny same decydować, kiedy chcą np. zjeść śniadanie lub w coś zagrać. Zapewne w tym wolnym od zabawek czasie pojawi się też nuda. Zwolennicy uważają to jednak raczej za zaletę, ponieważ nuda może ogromnie sprzyjać kreatywności.

Wskazówka: Gimnastykę, zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek lub zabawy w kręgu można przekształcić w taki sposób, aby nie wymagały dużo materiału i w ten sposób uwzględnić zasadę.

[kita_suche]Szukasz przedszkola? Znajdź przedszkole w pobliżu siebie już teraz!

4. Zalety i wady przedszkoli bez zabawek

Tymczasem w całych Niemczech jest wiele przedszkoli, które już z powodzeniem zrealizowały ten projekt. Ogólnie rzecz biorąc, koncepcja ta jest jednym z najbardziej efektywnych projektów modelowych w całej Europie. Mimo to pojawiły się oczywiście także głosy krytyczne, dotyczące zarówno konstrukcji teoretycznej, jak i realizacji.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety i wady przedszkola bez zabawek:

 • wspieranie wyobraźni i kreatywności
 • skuteczna możliwość profilaktyki uzależnień
 • Zaspokojenie indywidualnych potrzeb dzieci
 • dzieci otrzymują swobodę w rozwijaniu swojej osobowości
 • Wzmocnienie umiejętności życiowych
 • nie są odpowiednie dla każdego dziecka
 • Aktywne wychowanie i edukacja schodzą na dalszy plan
 • dzieci zajmują się tylko swoimi mocnymi stronami, a nie słabościami
 • niektóre sensowne zabawy w przedszkolu nie mogą być już realizowane

Ważne: Każde przedszkole może samo zdecydować, w jakim stopniu ta koncepcja jest stosowana w placówce. Można ją wykorzystać zarówno jako projekt, jak i jako myśl przewodnią dla przedszkola.

5 Dalsza literatura nt.

Artykuły powiązane