Pomocnik integracyjny w przedszkolu: Do czego przydaje się pomocnik I.

Wwielu przedszkolach w Niemczech integracja jest integralną częścią programu. Jednak w wielu miejscach stawka za opiekę jest rozszerzalna, przez co nie ma możliwości, aby zwykli wychowawcy dodatkowo zajmowali się dziećmi wymagającymi specjalnej opieki. W tymmiejscu …

Pomocnik integracyjny w przedszkolu: Do czego przydaje się pomocnik I.

Integrationshelfer-Kindergarten-Ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. Pomocnik integracyjny w przedszkolu: Do czego przydaje się pomocnik I.
Co należy do zadań pomocnika integracyjnego?

Pomocnik integracyjny w przedszkolu pracuje konkretnie z dzieckiem.

Na czym polegają problemy strukturalne?

Jak dotąd brakuje jednolitego szkolenia dla pracowników integracji w przedszkolu, jak i w szkole.

Kiedy przedszkole otrzymuje wsparcie asystenta integracji?

W momencie, gdy dziecko niepełnosprawne uczęszcza do zwykłego przedszkola, można złożyć wniosek. Na te i inne dalsze pytania odpowiadamy szczegółowo tutaj.

Wwielu przedszkolach w Niemczech integracja jest integralną częścią programu. Jednak w wielu miejscach stawka za opiekę jest rozszerzalna, przez co nie ma możliwości, aby zwykli wychowawcy dodatkowo zajmowali się dziećmi wymagającymi specjalnej opieki.

W tymmiejscu do gry wchodzą asystenci integracyjni w przedszkolu. Ale jakie są właściwie zadania asystenta integracyjnego? I czy ma to sens dla dzieci?

W naszym artykule dowiesz się, w jakim zakresie pomocnik integracyjny może pomóc w przedszkolu i jakie wymagania stawia to stanowisko.

[button]Dalsza literatura na temat integracji w przedszkolu[/button]

1. zadania asystenta integracji w przedszkolu

Entwicklungsbericht
Asystenci integracji otaczają szczególną opieką jedno dziecko.

W przeciwieństwie do zadania wychowawcy, który musi opiekować się kilkorgiem dzieci jednocześnie, asystenci integracji zajmują się tylko jednym dzieckiem.
Celem integracji nie jest wykluczenie dzieci niepełnosprawnych, ale aktywne włączenie ich w codzienne życie przedszkola.

Ponieważ nie we wszystkich przypadkach jest to takie proste, korzysta się z pomocy asystenta integracji. Każde dziecko, które potrzebuje specjalnego wsparcia ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, powinno w miarę możliwości otrzymywać normalne zajęcia lub opiekę pomimo tego deficytu.

Przy nieco większej uwadze możliwe jest, że dziecko integracyjne nie tylko lepiej radzi sobie samo, ale także jest akceptowane w grupie i wzbogaca ją swoją obecnością.

Pomocnik integracyjny w przedszkolu musi być zawsze pod ręką, gdy potrzebna jest interwencja. W zależności od rodzaju niepełnosprawności mogą to być bardzo różne sytuacje, do których asystenci integracji muszą się dostosować.
Ważne jest jednak, by nie zakłócać stałych planów w przedszkolu.

Oprócz bezpośredniej pracy z dzieckiem, praca w charakterze asystenta integracji charakteryzuje się przede wszystkim współpracą z rodzicami, jak również z wychowawcami. Wyraża się to poprzez regularne spotkania zespołu, jak również intensywne rozmowy wstępne z rodzicami oraz przygotowywanie raportów rozwojowych.

https://www.youtube.com/watch?v=vSsUb_nbcY0

2. nie każde dziecko może uczęszczać do placówki integracyjnej

leben
W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym często nie wystarcza pomoc integracyjna.

Aby nadzorować grupę integracyjną w przedszkolu, potrzebny jest wysiłek, którego nie należy lekceważyć. Choć wielu rodziców dzieci niepełnosprawnych chciałoby mieć regularną opiekę w przedszkolu, to jednak istnieją ograniczenia w integracji.

Jeśli niepełnosprawność jest bardzo duża, uczęszczanie do placówki integracyjnej nie ma sensu ani dla dziecka, ani dla grupy, ani dla wychowawcy. Szczególnie w przypadku znacznych deficytów umysłowych proces uczenia się jest zasadniczo odmienny, tak że pomoc integracyjna nie wystarczyłaby do przeciwdziałania z ukierunkowanymi zadaniami.

Poza tym jednak nie ma ogólnych ograniczeń co do rodzaju niepełnosprawności. Dlatego w przedszkolu integracyjnym można znaleźć np.

 • dzieci autystyczne,
 • dzieci, które cierpią na zespół Aspergera,
 • dzieci, które zmagają się z ADHD,
 • jak również dzieci, które mają drobne słabości fizyczne.

Uwaga: Wielu uchodźcom przydzielana jest początkowo pomoc w integracji, ponieważ bariera językowa jest główną przeszkodą. W takich przypadkach jednak jeden opiekun jest często odpowiedzialny za kilkoro dzieci.

3. szkolenie na asystenta ds. integracji w przedszkolu

Kontakt
Asystenci integracji otrzymują znacznie niższe wynagrodzenie niż wychowawcy.

Jak dotąd, zawód asystenta integracji lub inkluzji nie jest uznanym zawodem. Ten żal prowadzi do tego, że wielu asystentów integracji ma wykształcenie zawodowe w podobnej dziedzinie, ale nie ma jasnych wytycznych.
Nie ma zatem możliwości ukończenia specyficznego szkolenia dokształcającego, aby zostać asystentem ds. integracji. Zamiast tego lokalne ośrodki opieki dziennej zatrudniają asystentów ds. integracji jako asystentów pedagogicznych.
Oznacza to, że asystenci integracji mogą wykonywać zadania edukacyjne tylko w obecności przeszkolonego wychowawcy. W praktyce okoliczność ta nie zawsze jest łatwa i nie jest realizowana w każdej placówce.

Wzwiązku z tym wynagrodzenie asystenta integracji jest znacznie niższe od wynagrodzenia wychowawcy. Ponieważ jednak nie zawsze są wolne miejsca dla wychowawców, a wiele osób poszukuje pracy w obszarze opieki nad dziećmi, wiele z nich ubiega się o pracę w charakterze asystenta integracji.

 • pracownicy opieki nad dziećmi,
 • pielęgniarki,
 • jak również pielęgniarki zajmujące się edukacją leczniczą

o pracę w charakterze pracownika integracyjnego. Jeśli czujesz się pewnie w pracy np. z dziećmi niepełnosprawnymi lub autystycznymi, możesz również ubiegać się o pracę jako asystent ds. integracji bez wykształcenia pedagogicznego.
Najważniejsze jest to, że praca z dziećmi jest dla Ciebie ważna, że masz dobrą empatię i nie boisz się kontaktu z dziećmi niepełnosprawnymi.

4. ważne pytania i odpowiedzi – FAQs

Kiedy świetlice otrzymują wsparcie asystenta integracji?

Jeśli dziecko z niepełnosprawnością uczęszcza do zwykłego przedszkola, można złożyć wniosek do właściwego urzędu pomocy społecznej o ogłoszenie stanowiska pomocnika integracyjnego.

Jak tylko wniosek zostanie rozpatrzony i zatwierdzony, można rozpocząć pracę. W tym miejscu należy pamiętać, że wniosek należy złożyć jak najwcześniej, aby być odpowiednio przygotowanym w momencie, gdy dziecko z niepełnosprawnością będzie uczęszczało do przedszkola.

Czy pomocnik integracyjny jest odpowiedzialny tylko za przedszkole?

Obszar integracji nie rozciąga się tylko na czas przedszkola. Wielu asystentów integracji lub towarzyszy szkolnych, jak się ich czasem nazywa, pracuje z dziećmi również w szkołach.
W tym przypadku integracja nie skupia się tylko na czasie spędzonym przez dzieci w szkole podstawowej, ale czasami wykracza poza ten okres.
Jednak zadania często zmieniają się wraz z wiekiem. W związku z tym niektórzy pracownicy włączający pracują z młodszymi dziećmi, podczas gdy inni specjalizują się w towarzyszeniu młodym ludziom.

Gdzie mogę znaleźć informacje od poszczególnych krajów związkowych?

Odpowiedzialność spoczywa na władzach lokalnych, dlatego w kwestii zatrudnienia asystentów integracyjnych w przedszkolu lub szkole występują czasem różnice. Dalsze informacje z licznymi linkami, jak również pomoce orientacyjne poszczególnych krajów związkowych można znaleźć tutaj.

5 Dalsza literatura na temat integracji w przedszkolu

Artykuły powiązane