infantylna koncepcja edukacji wczesnoszkolnej: oto co kryje się za pedagogiką obserwacyjną

Wczesna edukacja w ostatnich latach coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania polityków. Początek edukacji nie staje się już znaczący tylko w momencie zapisania do szkoły. Tym samym zmienia się i rozszerza zadanie pedagogów w zakresie …

infantylna koncepcja edukacji wczesnoszkolnej: oto co kryje się za pedagogiką obserwacyjną

kinder lächelnd in der kita
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. infantylna koncepcja edukacji wczesnoszkolnej: oto co kryje się za pedagogiką obserwacyjną
Czym jest koncepcja infans?

Koncepcja, której nazwa pochodzi od Instytutu Stosowanych Badań nad Socjalizacją, ma na celu wspieranie zrównoważonego uczenia się w świetlicy.

Co ma być osiągnięte dzięki tej koncepcji?

Cele instancji nadrzędnych (np. wychowawców, rodziców, społeczeństwa) mają być zharmonizowane z interesami dziecka.

Co to jest portfolio?

Wszystkie ważne informacje o dziecku są podsumowane w portfolio. Ze względu na swoją otwartość, portfolio dziecka powinno być dostępne również dla rodziców.

Wczesna edukacja w ostatnich latach coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania polityków. Początek edukacji nie staje się już znaczący tylko w momencie zapisania do szkoły. Tym samym zmienia się i rozszerza zadanie pedagogów w zakresie budowania edukacji.

Koncepcja infans zaczyna się w tym momencie i służy jako narzędzie dla wychowawców w przedszkolach, aby przybliżyć dzieciom różne tematy i ułatwić im pracę.
Decydującą rolę odgrywa tu intensywna obserwacja dzieci.

[button]Informator o koncepcji infans[/button]

1. koncepcja infans – obserwowanie i dokumentowanie w celu uczenia się

Buchstaben und Zahlen als Puzzle
Materiały różnią się w zależności od sali

Koncepcja, której nazwa pochodzi od Instytutu Stosowanych Badań nad Socjalizacją, ma na celu promowanie zrównoważonego uczenia się.
Według autorów koncepcji najlepiej to osiągnąć, nie każąc każdemu edukatorowi pracować na własną rękę, ale wspólnie pracując nad głębszym zrozumieniem.

Chodzi o to, aby wykorzystać zainteresowanie dzieci poszczególnymi obszarami, aby lepiej osiągnąć ważne cele edukacyjne w formie zabawy. Na przykład umiejętność trzymania ołówka jest konieczna, aby być przygotowanym do szkoły.

Jeśli jednak dziecko nie jest zainteresowane ołówkami, należy znaleźć sposób na rozbudzenie zainteresowania rysowaniem i malowaniem. Często działa to poprzez małe objazdy, dzięki czemu dzieci znajdują nowe zainteresowania poprzez już istniejące.

Ogólnie rzecz biorąc, koncepcja infans daje dzieciom stosunkowo dużą swobodę w wypróbowywaniu rzeczy dla siebie. Na przykład istnieją bardzo różnie zaprojektowane pomieszczenia, które są poświęcone konkretnym punktom centralnym.

W żłobku i przedszkolu arkusz obserwacji pomaga wychowawcom w zapisywaniu poszczególnych celów i dokumentowaniu, czy i w jakim stopniu dziecko rozwija się w określonych obszarach.
Następnie w zespole można przeanalizować odpowiednie możliwości ukierunkowanego wsparcia. Ponadto dzięki bardzo rozbudowanym arkuszom obserwacji istnieje dobra okazja do lepszego komunikowania rodzicom stosowania pedagogiki.

Podsumowanie: Koncepcja infans wychodzi od istniejących zainteresowań dziecka, aby ustalić, jak i w jaki sposób można osiągnąć ustalone cele.

2. cele koncepcji infans

Koncepcja edukacji wczesnoszkolnej, podobnie jak wiele innych metod, stawia sobie za cel zapewnienie dzieciom jak najlepszego startu w życiu.

drei Frauen sitzen mit Kindern auf dem Boden
Pogodzenie różnych celów nie zawsze jest łatwe.

Jednak poszczególne zainteresowania dzieci, jak również ogólne cele edukacyjne mogą być zupełnie różne. Z tego powodu koncepcja infans koncentruje się na pogodzeniu celów władz wyższego szczebla, jak np.

 • wychowawcy,
 • rodziców,
 • odpowiedni świadczeniodawca
 • jak również polityka i społeczeństwo w ogóle

z interesem dziecka. Wymaga to ścisłej obserwacji i szczegółowej koordynacji z kolegami.

W istocie zatem raz po raz pojawia się następujące pytanie:
Czy istnieją sposoby na połączenie pożądanych celów edukacyjnych z zainteresowaniami dziecka?

W ten sposób dzieci powinny zawsze uczyć się, jednocześnie dobrze się bawiąc, a mimo to osiągać pewne ogólnie przyjęte i pożądane cele.

Uwaga: Realizacja koncepcji infans wymaga dużo czasu i precyzyjnej koordynacji w zespole. Dlatego nadaje się ona szczególnie do placówek, w których stosunek liczby pracowników jest dobry.

Wywiad dotyczący realizacji koncepcji infans w praktyce można zobaczyć w tym filmie na YouTube:

3 Portfolio jako podstawa pedagogiki

Wszystkie ważne informacje o dziecku są podsumowane w portfolio stworzonym przez wychowawcę.
Ze względu na swoją otwartość, portfolio dziecka powinno być również dostępne dla rodziców, aby mogli zrozumieć wyjaśnienie określonego podejścia.

Kind malt mit den Händen
Nawet pierwsze dzieła sztuki należą do dobrze prowadzonego portfolio.

Portfolio zawiera następujące elementy:

 • przegląd celów edukacyjnych, do których dąży się
 • instrumenty użyte do osiągnięcia każdego celu
 • arkusze obserwacji, jak również dokumentację zachowań dzieci w konkretnych sytuacjach
 • prace, rysunki i zdjęcia danego dziecka

Portfolio służy

 • wychowawcom jako punkt odniesienia i punkt wyjścia do ich codziennej pracy
 • rodzicom jako okazja do wglądu w pracę pedagogiczną w przedszkolu.
 • dzieciom, aby mogły omówić swoje zainteresowania z wychowawcami
 • instytucji, aby poszczególne etapy były zrozumiałe dla osób z zewnątrz

4. przegląd zalet i wad koncepcji infans

W poniższej tabeli znajdują się najważniejsze zalety, ale także uwagi krytyczne, aby uzyskać pierwszy prosty obraz koncepcji infans:

 • indywidualne moduły dla każdego dziecka, systematyczne planowanie
 • różne, starannie zaprojektowane pomieszczenia dla różnych punktów centralnych
 • dzieci uczą się poprzez zabawę i są wspierane zgodnie z ich zainteresowaniami
 • cele ogólne i aktualne życzenia dziecka są zharmonizowane
 • stała interakcja i dopasowanie poszczególnych celów lub podejścia
 • w praktyce bardzo czasochłonne
 • wymaga zasadniczych zmian w przedszkolu lub świetlicy
 • pracuje tylko z kolegami, którzy realizują podobne cele (ścisła współpraca)
 • Orientacja na zainteresowania może wykluczać tematy, które nie są jeszcze znane z góry

Jeśli chcieliby Państwo szczegółowo zapoznać się z dokumentem Hansa-Joachima Laewena Grenzsteine der Entwicklung als Grundlage eines Frühwarnsystems für Risikolagen in Kindertageseinrichtungen, aby przekonać się, czy krytyka lub pochwała są właściwe, mają Państwo taką możliwość tutaj.

Na stronę Instytutu Stosowanych Badań nad Socjalizacją można wejść pod tym linkiem.

5 książka o koncepcji infans

Artykuły powiązane