Wczesna edukacja: zrównoważona pedagogika dla najmłodszych

Edukacja wczesnoszkolna to jeden z najważniejszych tematów XXI wieku. Ale co dokładnie oznacza termin edukacja wczesnoszkolna? Jakie obszary obejmuje i kiedy należy ją rozpocząć? W naszym artykule przyglądamy się edukacji wczesnoszkolnej w przedszkolu i pokazujemy, …

Wczesna edukacja: zrównoważona pedagogika dla najmłodszych

Kind steckt Spielzeug zusammen
  1. Magazyn
  2. »
  3. Dzieci
  4. »
  5. Opieka nad dziećmi
  6. »
  7. Koncepcje pedagogiczne
  8. »
  9. Wczesna edukacja: zrównoważona pedagogika dla najmłodszych
Jakie znaczenie ma edukacja wczesnoszkolna?

W pierwszych latach wczesnego rozwoju dzieci uczą się wszystkich podstaw, które są im potrzebne do późniejszej kariery szkolnej i zawodowej. Dlatego ważne jest, aby zapewnić dzieciom ukierunkowane wsparcie w tym zakresie.

Jaka jest aktualna sytuacja w zakresie wczesnego kształcenia dzieci?

Zarówno w Niemczech, jak i w porównaniu międzynarodowym istnieją duże różnice w zakresie wczesnego kształcenia dzieci. Na przykład wydatki w stosunku do produktu krajowego brutto (PKB) są bardzo zróżnicowane.

Dla jakich dzieci wczesna edukacja jest szczególnie ważna?

Wczesna edukacja jest szczególnie ważna dla dzieci, których rodzice mają niski poziom wykształcenia. W niektórych przypadkach świetlica jest jedyną okazją do aktywnej nauki.

Edukacja wczesnoszkolna to jeden z najważniejszych tematów XXI wieku. Ale co dokładnie oznacza termin edukacja wczesnoszkolna? Jakie obszary obejmuje i kiedy należy ją rozpocząć?

W naszym artykule przyglądamy się edukacji wczesnoszkolnej w przedszkolu i pokazujemy, jakie problemy pojawiają się w kontekście edukacji.

[button] Kup poradnik o edukacji wczesnoszkolnej [/button]

1. przebieg rozwoju ustala się we wczesnym dzieciństwie

Kinder spielen zusammen
Edukacja wczesnoszkolna powinna być zabawą

W pierwszych latach wczesnego rozwoju dzieci uczą się wszystkich podstaw, które będą im potrzebne w późniejszej karierze szkolnej i zawodowej. Ważne jest, aby zapewnić dzieciom ukierunkowane wsparcie w zakresie rozwoju poznawczego i emocjonalnego, jak również rozwoju fizycznego.

W zasadzie wszyscy badacze w dziedzinie pedagogiki społecznej zgadzają się, że wczesne dzieciństwo jest decydującą fazą życia. Istnieją jednak duże różnice w odniesieniu do tego, jak w praktyce traktuje się edukację elementarną i w jakim stopniu ma to rzeczywiście sens.

Rosnąca profesjonalizacja w dziedzinie wczesnej edukacji powoduje jednak ból głowy u niektórych ekspertów. Widzą oni poważny problem w tym, że dzieci muszą przetwarzać zbyt wiele informacji naraz, w zależności od placówki opiekuńczej, i że w rezultacie rozwój ulega odwróceniu.

Nieco krytyczny pogląd można zobaczyć w tym filmie na YouTube:

2. duże różnice w jakości w obszarze opieki dostarczają paliwa do ognia

vier graue und ein gelber Stern
Niektóre placówki wyraźnie wyróżniają się na tle innych.

Zarówno w Niemczech, jak i w porównaniu międzynarodowym istnieją duże różnice w zakresie wczesnego kształcenia dzieci. Na przykład wydatki mierzone produktem krajowym brutto (PKB) różnią się znacznie, co widać na tym wykresie Federalnej Agencji Kształcenia Obywatelskiego.

Ponadto w niektórych regionach istnieje dobry wskaźnik opieki nad dziećmi, podczas gdy w innych obszarach istnieje rozpaczliwe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli. W wielu miejscach, na przykład, wciąż brakuje wymaganych miejsc opieki nad dziećmi w wieku poniżej trzech lat, mimo że faktycznie istnieje prawne prawo do nich.

Szczególnie w obecnym okresie zmian, w którym znacznie większą wagę przywiązuje się do edukacji przedszkolnej, dobra sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi w całym kraju jest pożądana. Jednak zanim to się faktycznie stanie, minie jeszcze kilka lat.

3 Wczesna edukacja czyni problemy widocznymi

Wczesna edukacja dziecięca według Schäfera:

Profesor uniwersytecki zajmuje się intensywnie edukacją wczesnoszkolną. Zasadniczo rozróżnia on proces samokształcenia i proces uczenia się w edukacji.
Dzieci muszą więc mieć możliwość samodzielnego odkrywania swoich zdolności, ale zawsze należy im w tym procesie towarzyszyć.

Jeśli deficyty w uczeniu się są rozpoznawane dopiero w momencie, gdy dzieci uczęszczają do szkoły, wiele wad jest trudnych do wyrównania.
Dlatego szczególnie ważna jest umiejętność wczesnego rozpoznawania trudności w rozwoju fizycznym i psychicznym.

Szczególnie niewielkie problemy w nauce stają się widoczne dopiero w porównaniu z innymi dziećmi. Wczesna edukacja w świetlicy wnosi w tym względzie istotny wkład w zwalczanie problemów poznawczych lub motorycznych.

Poza tym aspektem wczesna edukacja służy jednak przede wszystkim jako ważny budulec dla przyszłego rozwoju nauki i entuzjazmu do uczenia się. Dobrze zaprojektowane procesy wczesnej edukacji zapewniają, że dzieci rozwijają fascynację uczeniem się. Dlatego oprócz konkretnych zadań chodzi przede wszystkim o możliwość pozytywnych doświadczeń w nauce.

Im więcej pozytywnych doświadczeń dzieci mogą zdobyć w pierwszej fazie życia, tym bardziej prawdopodobne jest, że dzieci będą cieszyć się nauką przez całe życie i nie poddadzą się tak łatwo w trudnych fazach.

Uwaga: Wczesna edukacja jest szczególnie ważna dla dzieci, których rodzice mają niski poziom wykształcenia. Tutaj świetlica jest czasem jedyną okazją do aktywnej nauki.

4. Jakość edukacji dla każdego – UNESCO stawia sobie ambitne cele

Kind hält eine Weltkugel in die Luft
Każde dziecko ma prawo do edukacji.

Edukacja jest kluczem do wolnego i samodzielnego życia. Podczas gdy w Niemczech wiele z nich jest już uznawane za oczywiste, w innych zakątkach świata niestety tak nie jest.

Z tego powodu UNESCO postanowiło nadać szczególny priorytet kwestii zrównoważonego rozwoju. W ramach aktualnej agendy zrównoważonego rozwoju społeczność globalna uzgodniła, że do 2030 roku należy stworzyć warunki, w których każdy będzie miał dostęp do wysokiej jakości edukacji.

O poszczególnych celach agendy zrównoważonego rozwoju można przeczytać tutaj. Organizacja kładzie szczególny nacisk na obszar włączenia społecznego w edukacji wczesnoszkolnej.

5 Edukacja wczesnoszkolna między niedostatecznym a nadmiernym wyzwaniem

Kinder spielen zusammen
Dzieci nie zawsze otrzymują uwagę, której potrzebują.

Niestety, edukacja wczesnoszkolna nie wszędzie jeszcze funkcjonuje optymalnie. Jeśli w grupie przedszkolnej jest zbyt dużo dzieci, wychowawcy z trudem znajdują czas, by poświęcić go na indywidualne potrzeby poszczególnych dzieci.

Szybko prowadzi to do braku wyzwań w grupie, gdyż maluchy są mniej lub bardziej pozostawione same sobie.

W innych placówkach, które stawiają na napięty program, obraz jest jednak czasem odwrotny. Z powodu zaplanowanego dnia wiele dzieci prawie nie ma okazji do odkrycia rzeczy, które sprawiają im przyjemność. Ze względu na stałe bodźce, niektóre dzieci nie są już w stanie wystarczająco je przetworzyć.
W rezultacie nawet dzieci w wieku przedszkolnym cierpią na stres.

W kontekście edukacji wczesnoszkolnej ważne jest więc znalezienie właściwej równowagi pomiędzy stawianiem wyzwań a zachęcaniem, aby wychować dzieci na ciekawskich i pewnych siebie ludzi.

6. kup Poradnik edukacji wczesnoszkolnej

Artykuły powiązane