Terapia mowy w przedszkolu: pojęcie i wsparcie wyjaśnione w prosty sposób

Język jest ważnym narzędziem umożliwiającym dogadanie się w społeczeństwie. Jednak niektóre dzieci od początku wykazują problemy w rozwoju języka. W takim przypadku sensowne jest objęciedzieci opieką w przedszkolu logopedycznym, aby promować umiejętności językowe. Ale co …

Terapia mowy w przedszkolu: pojęcie i wsparcie wyjaśnione w prosty sposób

sprachheilkindergarten
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. Terapia mowy w przedszkolu: pojęcie i wsparcie wyjaśnione w prosty sposób
Czym jest przedszkole wspierające językowo?

Sprachheilkindergarten to placówka oświatowa o charakterze kuratoryjnym, w której dzieci z zaburzeniami mowy otrzymują indywidualne wsparcie.

Dlaczego wczesne wspomaganie jest tak ważne?

Język jest ważnym środkiem komunikowania potrzeb i porozumiewania się z innymi. Zaburzenia w obszarze języka i komunikacji mogą mieć negatywny wpływ na całe życie.

W jakim stopniu moje dziecko będzie wspierane w takiej placówce?

Każde dziecko otrzymuje indywidualny plan wsparcia, który jest dostosowany do etapu rozwoju dziecka. Celem jest wyeliminowanie deficytów językowych poprzez różne działania terapeutyczne.

Język jest ważnym narzędziem umożliwiającym dogadanie się w społeczeństwie. Jednak niektóre dzieci od początku wykazują problemy w rozwoju języka. W takim przypadku sensowne jest objęciedzieci opieką w przedszkolu logopedycznym, aby promować umiejętności językowe. Ale co się robi w tych placówkach? Jakie środki wsparcia są tam stosowane?

W naszym poradniku znajdziesz informacje na temat przedszkoli logopedycznych. Wyjaśniamy, czym jest taka placówka i jakie środki wsparcia są w niej stosowane. Na koniec wyjaśniamy ważne pytania, które wielu rodziców zadaje sobie na temat przedszkola logopedycznego.

[button]Dalsza literatura na ten temat[/button]

1. przedszkole logopedyczne skierowane jest do dzieci z problemami w rozwoju języka

Delfin 4

Delfin 4 to test językowy, który był przeprowadzany w NRW w latach 2007-2014. Test ten służył do określenia poziomu językowego dzieci na dwa lata przed zapisem do szkoły. W sierpniu 2014 r. zmieniono jednak § 36 ust. 2 ustawy szkolnej NRW w ten sposób, że dana świetlica może teraz samodzielnie określić stopień rozwoju językowego dzieci.

Przekręcone zdania, brakujące dźwięki, niewyraźna wymowa – zaburzenia językowe są zauważalne poprzez wiele rzucających się w oczy cech w odniesieniu do rozwoju języka. W niektórych przypadkach rozwój języka jest tak mocno opóźniony, że dzieci z trudem mogą się porozumieć. Tym problemom należy jak najszybciej zaradzić, aby uniknąć dalszych konsekwencji.

Przedszkole logopedyczne jest placówką edukacyjną, która z reguły przeznaczona jest dla dzieci w wieku od około czterech do sześciu lat. Tam spotykają się wszystkie dzieci, które mają zaburzenia mowy i odpowiednio potrzebują indywidualnego wsparcia.

Dzieci są przyjmowane do przedszkola logopedycznego, jeśli:

 • mają opóźniony początek mowy
 • nie potrafią poprawnie formułować dźwięków i zdań
 • mają problemy z płynnością mowy
 • mają upośledzenia organiczne, które hamują rozwój języka
 • boją się mówić przy innych

W warunkach ambulatoryjnych, takich jak poradnie logopedyczne, terapia odbywa się często tylko około raz w tygodniu. Jednak dla większości dzieci nie jest to wystarczające, aby wyrównać ich deficyty językowe. W przedszkolu logopedycznym dzięki współpracy logopedów i wychowawców można znacznie skuteczniej leczyć poszczególne trudności z mową.

Rada: Jeśli nie jesteście pewni, czy Wasze dziecko ma problemy z mową, to koniecznie zwróćcie się do wychowawców w przedszkolu i do Waszego pediatry. Im wcześniej problemy zostaną wykryte, tym większe prawdopodobieństwo, że opóźnienia językowe uda się szybko zlikwidować.

[kita_suche]Szukasz przedszkola? Znajdź przedszkole w pobliżu siebie już teraz![/kita_suche]

2. język jest ważny, by porozumiewać się z innymi

Mann und Frau versuchen zu kommunizieren.
Język umożliwia nam interakcję z innymi ludźmi.

Edukacja zajmuje czołowe miejsce w naszym społeczeństwie. Nigdy wcześniej nie było tak ważne, aby ciągle się uczyć. Język jest budulcem, na którym opiera się cała edukacja. Ci bowiem, którzy nie potrafią się porozumieć, są beznadziejnie zdani na łaskę wielu sytuacji.

To oczywiście podkopuje ich pewność siebie. Dzieci dotknięte tym problemem coraz bardziej wycofują się i boją się popełniać błędy. Unikają kontaktów z rówieśnikami i często są niezrozumiane przez dorosłych.

Język jest kluczem do

 • możliwości porozumiewania się z innymi.
 • do budowania relacji i przyjaźni.
 • do komunikowania własnych uczuć i potrzeb.
 • rozumieć całe otoczenie.
 • rozwijać się w innych obszarach.
 • Planować i zastanawiać się nad własnymi działaniami.

Zmysły takie jak słuch czy wzrok są również ważne dla rozwoju języka, ponieważ komunikacja z innymi odbywa się poprzez wszystkie pięć zmysłów. W ten sposób odkrycia i doświadczenia mogą być przechowywane w pamięci wraz z odpowiadającymi im słowami.

Nauka języka ma zatem kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju. Poprzez wczesne wsparcie możesz zatem wpłynąć na zdolność Twojego dziecka do odkrywania świata i czerpania radości z kontaktów z innymi ludźmi.

3 Placówki stawiają na indywidualne wsparcie

Erzieherin sitzt mit einer kleinen Gruppe von Kindern im Kreis
Indywidualne wsparcie można zapewnić dzięki superwizji w małych grupach.

W przedszkolu logopedycznym opieka, nadzór i wsparcie dzieci odbywa się od rana do wczesnego popołudnia. W niektórych przypadkach placówki zapewniają nawet usługę transportową, która odbiera dziecko rano i przywozi je z powrotem do domu po południu.

Wtych placówkach dzieci są zawsze pod opieką w małych grupach składających się z maksymalnie ośmiu dzieci. W ten sposób wychowawcy chcą zapewnić, że każde dziecko może być indywidualnie wspierane i zachęcane. Wychowawcy mogą w ten sposób uwzględnić w planie wsparcia indywidualne mocne i słabe strony.

Wsparcie składa się zazwyczaj z:

 • Terapii mowy
 • Wsparcie ruchowe
 • Terapia zabawą

Wszystkie te terapie stosowane są w formie zabawy. Dzięki współpracy z rodzicami możliwe jest włączenie ich w proces rozwoju. Ponieważ specjaliści regularnie sprawdzają stan rozwoju, zawsze mogą odpowiednio dostosować indywidualny plan wsparcia.

Celem placówek jest to, aby dzieci z czasem poszerzały swoje umiejętności językowe i wyrównywały deficyty. Ponadto dzieci uczą się oceniać swoje możliwości, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne wzmocnienie pewności siebie.

Regularnie organizowane są również wieczory dla rodziców i dyskusje, podczas których można wymieniać się pomysłami z innymi zainteresowanymi rodzicami. Wspólne działania i uroczystości dodatkowo wzmacniają spójność.

W poniższym filmie dowiedzą się Państwo, jak przebiega dzień w przedszkolu logopedycznym i jaką pracę wykonują specjaliści.


[kita_suche]Szukasz przedszkola? Znajdź przedszkole w pobliżu siebie już teraz![/kita_suche]

4) FAQ – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Fachpersonal sitzt zusammen und erarbeitet einen Plan
W przedszkolu językowym różni specjaliści pracują razem jako zespół, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze wsparcie.

Jak zdobyć miejsce w przedszkolu językowym?

Jeśli masz wrażenie, że Twoje dziecko ma problemy z rozwojem języka, powinieneś najpierw skontaktować się z właściwym urzędem zdrowia. Następnie zostanie dokonana ocena, czy terapia i wsparcie w przedszkolu logopedycznym są obiecujące. Następnie dziecko zostanie skierowane do odpowiedniej placówki.

Czy muszę sam pokrywać koszty przedszkola logopedycznego?

Nie, koszty opieki są pokrywane przez opiekę społeczną i Państwa ubezpieczenie zdrowotne. Gdy tylko posiadają Państwo odpowiednie zaświadczenie i miejsce w placówce, mogą Państwo złożyć wniosek do właściwego urzędu opieki społecznej o pokrycie kosztów. Z reguły płaci się tylko tzw. dodatek na wyżywienie.

Którzy specjaliści pracują w takich placówkach?

W przedszkolu logopedycznym współpracuje duży zespół specjalistów, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze wsparcie. Z reguły zespół ten składa się z logopedów, pedagogów, fizjoterapeutów i psychologów.

Jak długo moje dziecko uczęszcza do przedszkola logopedycznego?

Regularny czas trwania terapii wynosi 12 miesięcy. W razie potrzeby można jednak przedłużyć terapię o kolejne sześć miesięcy. Celem jest zawsze, aby dzieci mogły po tym czasie uczęszczać do zwykłego przedszkola lub szkoły.

5. dalsza literatura przedmiotu

Artykuły powiązane