Przedszkole integracyjne: model promowania tolerancji

Tolerancja, akceptacja i uczynność to wartości, które w dzisiejszym społeczeństwie mają bardzo dużą wartość. Przedszkole integracyjne kieruje się zasadą integracji. Oznacza to, że każde dziecko jest akceptowane takim, jakim jest. Jak jednak działa ten model? …

Przedszkole integracyjne: model promowania tolerancji

Integrativer-Kindergarten-Ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. Przedszkole integracyjne: model promowania tolerancji
Czym jest przedszkole integracyjne?

Przedszkole integracyjne to placówka, w której wspólną opieką objęte są zarówno dzieci z niepełnosprawnością, jak i bez.

Na czym skupia się działalność tej placówki?

Przedszkole integracyjne jest podobne do koncepcji przedszkoli Montessori. W obu placówkach nacisk kładziony jest na indywidualne wsparcie i zachęcanie do samodzielnej aktywności.

Jakie są zalety przedszkola integracyjnego?

Zapisanie dziecka do placówki integracyjnej wiąże się z wieloma korzyściami. Dzieci już w bardzo młodym wieku uczą się akceptować i doceniać różnice.

Tolerancja, akceptacja i uczynność to wartości, które w dzisiejszym społeczeństwie mają bardzo dużą wartość. Przedszkole integracyjne kieruje się zasadą integracji. Oznacza to, że każde dziecko jest akceptowane takim, jakim jest.

Jak jednak działa ten model? Jakie korzyści daje zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym? I jakie różnice występują w zakresie opieki?

W naszym przewodniku wyjaśniamy, czym jest przedszkole integracyjne i jakiej koncepcji pedagogicznej odpowiada. Pokazujemy zalety i wyjaśniamy, jakie specjalne środki wsparcia są stosowane.

[button]Dalsze lektury na ten temat[/button]

1. przedszkole integracyjne promuje akceptację odmienności

Kindergarten mit behinderten Kindern
W przedszkolu integracyjnym dzieci uczą się ze sobą i od siebie nawzajem.

Przedszkole integracyjne, zwane też I-przedszkolem, to jeden z wielu możliwych modeli przedszkola. W tego typu placówce opieką objęte są zarówno dzieci z niepełnosprawnością, jak i bez niej. Rodzaj i zakres niepełnosprawności nie odgrywa roli. Każde dziecko objęte jest indywidualną opieką, a także uczy się poznawać inne dzieci bez uprzedzeń.

Osoby niepełnosprawne są często marginalizowane w naszym społeczeństwie. Opiekują się nimi w osobnych placówkach, przez co mają niewielki kontakt z innymi ludźmi. Dlatego właśnie powstało przedszkole integracyjne. Tam wszystkie dzieci mogą uczyć się od siebie nawzajem, nie będąc wykluczonymi ze względu na swoją niepełnosprawność.

Powstanie przedszkoli integracyjnych

Dopiero w latach 80. ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze placówki, w których wspólnie opiekowano się zarówno dziećmi niepełnosprawnymi, jak i pełnosprawnymi. Jednolite standardy w zakresie integracji istnieją od 2009 roku.

Również tutaj silnie promowane rozwaga i tolerancja. W placówce dzieci uczą się, że osoby niepełnosprawne nie są lepsze ani gorsze. Należą do społeczeństwa tak samo jak osoby pełnosprawne. Każde dziecko może się swobodnie rozwijać i uczyć w swoim tempie.

Podsumowując, w przedszkolu integracyjnym podkreśla się następujące wartości:

 • Tolerancja
 • Szacunek i poważanie
 • Względy
 • Docenianie

[kita_suche]Szukasz przedszkola integracyjnego? Znajdź przedszkole w pobliżu siebie już teraz![/kita_suche]

2. przedszkole integracyjne = przedszkole Montessori?

Integrativer Kindergarten Konzept
Obie koncepcje skupiają się na orientacji na indywidualne zdolności.

Edukacja Montessori została nazwana na cześć włoskiej lekarki i pedagoga reformy Marii Montessori. Poprzez pracę z dziećmi upośledzonymi i z problemami behawioralnymi dostrzegła, że dzieci te nie były wystarczająco wspierane. Na tej podstawie opracowała koncepcję niezależnej, indywidualnej nauki.

Koncepcja Montessori jest wykorzystywana w wielu placówkach integracyjnych. I nie bez powodu. W obu modelach szczególną rolę odgrywa indywidualny rozwój dziecka. Dlatego nie dziwi fakt, że wiele przedszkoli Montessori to również placówki integracyjne.

Pojęcia są tak podobne, że często stosuje się je razem. Należy wspierać zarówno niezależność, jak i pewność siebie dziecka. Ta naczelna zasada jest szczególnie ważna w przedszkolu z dziećmi niepełnosprawnymi. Każde dziecko jest akceptowane ze swoimi mocnymi i słabymi stronami tak jak jest.

Dzieci powinny rozwijać poczucie przynależności i uczyć się, że każdy jest inny. Odpowiednio, ta odmienność nie może prowadzić do wykluczenia lub izolacji.

3. środki wsparcia i proporcje opieki nad dziećmi w przedszkolach integracyjnych

integrativer Kindergarten
Każde dziecko otrzymuje holistyczną, indywidualną opiekę.

Do realizacji koncepcji przedszkoli integracyjnych potrzebnispecjalnie przeszkoleni wychowawcy. Jest to szczególnie ważne, aby dzieci niepełnosprawne były indywidualnie wspierane, ale jednocześnie dzieci pełnosprawne nie były spowalniane.

Wychowawcy mają za zadanie wzmacniać relacje dzieci ze sobą. Z drugiej strony muszą też w sposób ukierunkowany wspierać poszczególne dzieci. Aby móc spełnić te wymagania, często współpracują z kuratorską służbą specjalistyczną ds. edukacji. Regularnie konsultowani są również lekarze specjaliści, tacy jak logopedzi, fizjoterapeuci lub terapeuci zajęciowi.

Aby móc zagwarantować integracyjne wsparcie w przedszkolu, grupy są zazwyczaj znacznie mniejsze niż w wielu innych placówkach. Stosunek opieki powinien z reguły wynosić 1:5. Oznaczałoby to, że jeden opiekun opiekuje się pięciorgiem dzieci. Niestety, rzeczywistość w większości przypadków jest inna.

Podobnie jak w normalnych przedszkolach, rozwój językowy, trening drobnych umiejętności motorycznych i praca w przedszkolu są na porządku dziennym w przedszkolu integracyjnym. Centralne znaczenie ma również praca z rodzicami. W ten sposób rodzice i wychowawcy mogą wymieniać się informacjami na temat zachowania dziecka.

Normalna codzienna rutyna wygląda następująco:

 1. „Przynieś fazę
 2. Poranny krąg
 3. Swobodna zabawa i ukierunkowana zachęta
 4. Pierwsza faza „pick-up
 5. Nadzór południowy (faza obiadu/odpoczynku)
 6. Swobodna zabawa i projekty z przewodnikiem

Dla dzieci bardzo ważne jest, aby ta stała struktura ze wszystkimi rytuałami była mocno przestrzegana, ponieważ daje to poczucie bezpieczeństwa i pewności.

Istnieją dodatkowe obiekty, które zazwyczaj mają charakter integracyjny. Należą do nich:

 • Przedszkole „Lebenshilfe
 • Przedszkole Caritas
 • Przedszkole kształcące w zakresie pedagogiki leczniczej

[kita_suche]Szukasz przedszkola integracyjnego? Już teraz znajdź przedszkole w pobliżu![/kita_suche]

4. Zalety i wady tych specjalnych placówek

integrativer Kindergarten Konzept
Uczęszczanie do integracyjnej Kity wiąże się zarówno z zaletami, jak i wadami.

Przedszkole integracyjne akceptuje wszystkie rodzaje niepełnosprawności, nie ma tu więc granic między niepełnosprawnością w stopniu lekkim i znacznym. Oczywiście grupy są podzielone w taki sposób, aby były mniej więcej wyrównane.

Aby uzyskać miejsce dla dziecka niepełnosprawnego, rodzice muszą najpierw poddać je badaniom, które pozwolą określić stopień jego niepełnosprawności. Następnie mogą ubiegać się o pomoc integracyjną. W celu znalezienia odpowiedniej placówki rodzice mogą również zwrócić się o pomoc do Urzędu ds. Młodzieży.

Około jedna trzecia dzieci uczęszczających do przedszkola integracyjnego jest niepełnosprawna. Rodzice dzieci pełnosprawnych często są sceptycznie nastawieni do tego, czy ten model jest odpowiedni dla ich dziecka. Czasami obawiają się, że ich dziecko nie będzie otrzymywało wystarczającego wsparcia i wyzwań. Jednak w większości przypadków obawy te są nieuzasadnione.

Aby dać Ci lepsze wyobrażenie o zaletach przedszkola integracyjnego, poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie listę, w której znajdziesz najważniejsze zalety i wady tego modelu przedszkola.

 • Dzieci uczą się takich wartości jak tolerancja, akceptacja i szacunek
 • dzieci niepełnosprawne są zintegrowane z grupą i otrzymują ukierunkowane wsparcie
 • liczba pracowników jest znacznie większa
 • wszystkie dzieci otrzymują indywidualne wsparcie
 • zmniejsza się lęk przed kontaktem
 • intensywna współpraca z rodzicami i personelem medycznym
 • grupy przedszkolne są mniejsze
 • Uczestnictwo w przedszkolu
 • koszty opieki są znacznie wyższe
 • jest stosunkowo mało miejsc rzeczywistej integracji i odpowiednio długi czas oczekiwania
 • warunki przestrzenne w wielu placówkach są nieodpowiednie
 • często brakuje personelu, mimo dobrych wskaźników opieki nad dziećmi

5 Dalsze lektury na ten temat

Artykuły powiązane