Media w przedszkolu: Rzeczy, które warto wiedzieć o edukacji medialnej w przedszkolu

W ciągu ostatnich kilku lat, internet wziął nasz świat przez burzę. Media społecznościowe, platformy wideo czy badania online stały się integralną częścią naszego codziennego życia, a to już ma wpływ na nasze najmłodsze dzieci. Media …

Media w przedszkolu: Rzeczy, które warto wiedzieć o edukacji medialnej w przedszkolu

Kitagruppe mit tablet
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. Media w przedszkolu: Rzeczy, które warto wiedzieć o edukacji medialnej w przedszkolu
Dlaczego edukacja medialna powinna rozpocząć się jak najwcześniej?

W naszym świecie napędzanym przez media, edukacja medialna musi być traktowana jako niezastąpiona część edukacji – która przecież zaczyna się już w przedszkolu.

Jakie są zalety i wady korzystania z mediów na dzieci?

Dzieci często nie zdają sobie sprawy, że za komputerem kryje się tylko urządzenie elektroniczne i postrzegają je jako żywą istotę. Jednak media usprawniają także przetwarzanie informacji audiowizualnych.

Ile czasu powinno się pozwolić dzieciom na korzystanie z mediów?

Aby znaleźć odpowiedni czas korzystania z mediów dla dziecka, należy uważnie obserwować jego codzienne zachowanie. Celem powinno być uniknięcie nadmiernego korzystania z mediów.

W ciągu ostatnich kilku lat, internet wziął nasz świat przez burzę. Media społecznościowe, platformy wideo czy badania online stały się integralną częścią naszego codziennego życia, a to już ma wpływ na nasze najmłodsze dzieci. Media w przedszkolu? Czy Ci się to podoba czy nie – Twoje dziecko nieuchronnie będzie miało do czynienia z nowoczesnymi mediami. Aby zapewnić, że dzieje się to w sposób jak najbardziej odpowiedzialny, edukacja medialna jest już ważnym elementem w wielu przedszkolach.

[button]Literatura na temat korzystania z mediów przez dzieci[/button]


1. edukacja medialna jako podobszar pedagogiki medialnej

Edukacja medialna wobec zagrożeń płynących z Internetu

Media wizualne i audialne mogą w wielu sytuacjach wzbogacać życie, ale niosą też zagrożenia. Edukacja medialna jest dobrym sposobem na połączenie pedagogiki i edukacji medialnej. Powinna ona stanowić integralną część edukacji i krok po kroku wprowadzać najmłodszych w świat naszych współczesnych mediów.

Edukacja medialna, jako nauka praktyczna, zajmuje się pracą w zakresie oferty med ialnej. Porównywalnymi dziedzinami są dydaktyka med ialna jak również medioznawstwo. Oba terminy służą do wyznaczenia obszaru w ramach praktyki edukacji medialnej, a tym samym są rodzajem działalności związanej z edukacją medialną.

Cele tego działania są takie, że osoba działająca uczy się umiejętności, a także zdobywa wiedzę, która służy edukacji i bezpiecznemu postępowaniu z media mi. Osoby, które posiadają wyraźne kompetencje medialne, charakteryzują się selektywnym, krytycznym, aktywnym i produktywnym korzystaniem z mediów.

Media powinny być postrzegane jako narzędzie komunikacji i zdobywania wiedzy. Zdobywanie wiedzy za pomocą mediów masowych, analiza mediów, praca z mediami i projektowanie mediów to typowe obszary szkolnej edukacji medialnej. Z drugiej strony termin edukacja medialna odnosi się również do naukowego badania praktyki pedagogicznej w zakresie mediów. Aspekt naukowy dotyczy przesłanek, form i efektów medialnej praktyki edukacyjnej oraz jej skutków społecznych.

W celu zwiększenia kompetencji medialnych dzieci, w kilku krajach związkowych edukacja medialna została włączona jako obowiązkowa część programu nauczania w szkołach podstawowych – media w przedszkolu nie są jednak obowiązkowe.

2 Media cyfrowe mają zalety i wady

Mädchen mit Smartphone.
Nowoczesne media są już od samego początku częścią życia naszych maluchów.

Badania pokazują, że częste korzystanie z mediów cyfrowych ma bezpośredni wpływ na rozwój dzieci. Jednak dotkliwość skutków działania tych nowych mediów, zwłaszcza na rozwój intelektu i umiejętności językowych, nie została jeszcze w pełni zbadana i dlatego budzi wiele kontrowersji.

Wielu naukowców dostrzega problem zwłaszcza whumanizacji komputerów. Dzieci mają tendencję do postrzegania komputera jako podobnego do żywej istoty. Dzieci często nie zdają sobie sprawy, że komputer to tylko urządzenie elektroniczne, które reaguje na polecenia.

Jednak nauka podkreśla równieżkorzyści płynące z korzystania z mediów w odniesieniu do rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. W szczególności mówi się, że powszechna obecność mediów cyfrowych wpływa na poprawę umiejętności korzystania z informacji audiowizualnych.

Jest to bardzo widoczne np. w grach trójwymiarowych, w których użytkownik widzi tylko pewien obszar własnego środowiska gry. Dzięki umiejętnościom poznawczym poszczególne obrazy mogą być składane w większą całość.

Informacja: Jeśli twoje dzieci potrafią w pełni zanurzyć się w grze lub filmie, jest to oznaką dobrych umiejętności koncentracji. Uważa się, że niektóre gry komputerowe mogą nawet specjalnie wspierać zdolność do reagowania i koncentracji. Mają one również pozytywny wpływ na zdolność do myślenia abstrakcyjnego i logicznego.

3. wychowawcy mogą wykorzystać różne projekty, aby przygotować dzieci do korzystania z mediów.

Oprócz podstawowej edukacji medialnej i wiedzy technicznej potrzebne są również małe, łatwe do zrozumienia możliwości, które umożliwią kreatywną pracę w zakresie edukacji medialnej w przedszkolu. Tak więc, komputery, tablety lub telewizory są zintegrowane jako część codziennego życia w przedszkolu poprzez mniejsze projekty. Możliwości zabawy i nauki są badane z mediami w przedszkolu i mogą być nawet używane w sposób znaczący jako narzędzie do edukacji i języka.

W przedszkolu, dzieci mogą być wspierane w konfrontacji z prawie niemożliwym do opanowania zakresem mediów i uczą się od niego, aby używać mediów kreatywnie i sensownie jako instrumentu. Treści medialne idealnie nadają się do wzmocnienia i wsparcia procesów uczenia się oraz do pomocy dzieciom w badaniu ich własnej sytuacji życiowej.

https://www.youtube.com/watch?v=2r8WFFW4m-I

Wskazówka: Dla dzieci media są często bardzo fascynujące, ponieważ podchwytują wiele codziennych tematów i oferują możliwości pracy nad tematami, tworzą bodźce językowe lub stają się kreatywne. W związku z tym oferty medialne są w przedszkolu zazwyczaj przyjmowane z radością.

4 Również rodzice mogą wzmocnić kompetencje medialne swoich dzieci.

Gruppe im kindergarten am laptop.
Laptop lub tablet należy już do standardowego wyposażenia wielu przedszkoli.

Każde dziecko inaczej reaguje na wpływy mediów. Aby znaleźć odpowiedni czas korzystania z nich przez dziecko, należy uważnie obserwować codzienne zachowania. Czy po skorzystaniu z komputera, smartfona lub telewizji dziecko staje się apatyczne, znudzone lub nawet agresywne? W takim przypadku konsumpcja mediów była prawdopodobnie zbyt intensywna. Celem powinno być unikanie nadmiernego korzystania z mediów.

Podstawowe wskazówki dotyczące postępowania z mediami elektronicznymi:

 • Określ jasne zasady dotyczące różnych mediów (dostosowane do wieku i rodziny).
 • Dziecko nie powinno przebywać bez nadzoru w Internecie do dwunastego roku życia.
 • Należy wspierać i towarzyszyć dziecku w rozwoju jego własnych kompetencji medialnych.
 • Okazuj zainteresowanie treściami, które konsumuje Twoje dziecko.
 • Dzieci powinny być regularnie informowane o zagrożeniach płynących z Internetu.

5. Literatura na temat korzystania z mediów przez dzieci

Artykuły powiązane