Mobbing w szkole podstawowej: jak mogą działać nauczyciele i rodzice

W szkole, w sąsiedztwie czy w pracy – mobbing jest zjawiskiem, które może wystąpić we wszystkich dziedzinach życia. Poprzez ataki słowne i fizyczne sprawcy chcą wykluczyć ofiary z grupy społecznej. Co jednak rodzice i nauczyciele …

Mobbing w szkole podstawowej: jak mogą działać nauczyciele i rodzice

mobbing grundschule
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Szkoła podstawowa
 6. »
 7. Powrót do szkoły
 8. »
 9. Mobbing w szkole podstawowej: jak mogą działać nauczyciele i rodzice
Jakie rodzaje mobbingu występują w szkole podstawowej?

Mobbing może mieć wiele różnych oblicz. Obelgi mogą być czysto werbalne, ale mogą też przerodzić się w przemoc fizyczną. W cyberprzemocy nękanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

Jakie konsekwencje dla ofiar może mieć permanentny mobbing?

Dzieci, które są zastraszane przez kolegów z klasy, osiągają gorsze wyniki z przedmiotów i często opuszczają szkołę. W najgorszym przypadku w wyniku ataków mobbingowych doznają urazów psychicznych.

Jak można pomóc poszkodowanym dzieciom?

Przede wszystkim ważna jest bezpośrednia interwencja nauczycieli. Istnieją różne metody, aby pomóc ofierze mobbingu. Według badań, nauczyciele byli w stanie powstrzymać mobbing szczególnie skutecznie dzięki podejściu „no-blame”.

W szkole, w sąsiedztwie czy w pracy – mobbing jest zjawiskiem, które może wystąpić we wszystkich dziedzinach życia. Poprzez ataki słowne i fizyczne sprawcy chcą wykluczyć ofiary z grupy społecznej. Co jednak rodzice i nauczyciele mogą zrobić przeciwko mobbingowi w szkole podstawowej?

Bardzo przerażające jest to, że nawet w szkole podstawowej dzieci są cokolwiek nieśmiałe wobec siebie. W tym artykule przedstawimy Państwu różne formy mobbingu, pokażemy jakie konsekwencje może mieć mobbing i w jakim stopniu nauczyciele i rodzice mogą pomóc.

[button]Poradnik antymobbingowy dla rodziców, dzieci i nauczycieli[/button]

1. mobbing może przybierać różne formy

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc stała się tak samo powszechna jak tradycyjny mobbing w szkole. Szczególnie problematyczne jest tu to, że obelgi i dręczenie nie ograniczają się tylko do czasu szkolnego, ale wykraczają daleko poza niego. Dzieci są zdane na łaskę tego rodzaju znęcania się 24 godziny na dobę.

Wykluczanie, bicie, obnażanie czy obrażanie – wszystkie te działania podporządkowane są pod pojęcie mobbingu. Słowo bullying pochodzi od angielskiego słowa to mob i oznacza nękanie lub mobbing.

Już w 1 klasie dzieci są nękane przez inne dzieci z klasy lub równoległej klasy. W większości przypadków sprawcy obgadują ofiary za ich plecami, rozpowszechniają kłamstwa i plotki. Sprawcy naśladują poszkodowane dziecko, nadają mu wredne przezwiska i karcą je obraźliwymi spojrzeniami i gestami. W raczej rzadkich przypadkach przemoc fizyczna stosowana jest już w szkole podstawowej.

Zasadniczo za ofiarę mobbingu uważa się dziecko , które jest regularnie nękane, zastraszane i krzywdzone psychicznie i/lub fizycznie przez inne dzieci. W większości przypadków znęcanie się zaczyna się początkowo niegroźnie, a następnie stopniowo narasta.

Większość ofiar znęcania się jest tak zastraszona atakami kolegów z klasy, że nie ma odwagi powiedzieć rodzicom lub nauczycielom o zachowaniu sprawców. Często jednak cała rodzina zauważa, że coś jest nie tak.

Na podstawie tych cech możesz rozpoznać, że Twoje dziecko jest nękane w szkole:

 • dziecko nie chce już chodzić do szkoły
 • dziecko coraz częściej skarży się na dolegliwości fizyczne, takie jak bóle głowy lub brzucha
 • dziecko nie lubi już być aktywne w życiu codziennym
 • jego wyniki w szkole nagle spadają
 • dziecko ma siniaki lub otarcia skóry

2. znęcanie się w szkole podstawowej może mieć poważne konsekwencje psychologiczne

kleiner junge spielt bei einer psychologin
Terapia z psychologiem pomaga wielu ofiarom mobbingu

Jeśli masz wrażenie, że Twoje dziecko jest zastraszane w szkole, powinieneś działać szybko, aby zapobiec dalszym konsekwencjom dla Twojego dziecka. Najpierw porozmawiaj z dzieckiem o tym, czy w szkole pojawiają się trudności i o jakich kolegów z klasy chodzi.

Następnie należy poinformować o problemie nauczycieli i ewentualnie administrację szkoły. W przypadku przemocy fizycznej może być nawet konieczne wezwanie policji. Jeżeli znęcanie się przybiera rozmiary przestępstwa, można również podjąć kroki prawne. Chociaż dzieci poniżej 14 roku życia nie są jeszcze winne, to dzieci powyżej 7 roku życia mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.

Skutki znęcania się mogą być bardzo różne. Jednak ważne elementy konstrukcyjne interakcji społecznych są układane w szkole podstawowej. Jeśli dziecko już na tym etapie wielokrotnie staje się ofiarą mobbingu, może to pozostawić poważne szkody psychiczne. W najgorszym przypadku dzieci cierpią na traumatyzację psychologiczną, która może prowadzić na przykład do zachowań samookaleczających.

Rada: Jeśli dziecko poniosło już konsekwencje psychiczne, należy pilnie szukać pomocy. Szczególnie odpowiedni są psychoterapeuci dziecięcy i psychoterapeuci.

Nauczyciele mają obowiązek zapobiegania mobbingowi w klasie.

zwei kinder zeigen auf ein anderes kind und lachen
Jeśli nauczyciele zauważą, że koledzy z klasy są zastraszani, powinni działać natychmiast.

Fakt, że mobbing coraz częściej pojawia się już w szkole podstawowej jest wysoce niepokojący. Z tego powodu w porę podjęta interwencja przez nauczycieli nabiera istotnego znaczenia. Należy podjąć odpowiednie środki, aby chronić dzieci dotknięte tym problemem.

Wielu rodziców i ofiar znęcania się informuje, że nauczyciele są świadomi sytuacji, ale nie podejmują odpowiednich działań. Ignorują problem w nadziei, że po krótkim czasie sam zniknie. Niestety, tak się nie dzieje.

Istnieją różne środki, które mogą pomóc w tym przypadku. Na przykład nauczyciele mogą przeprowadzać odgrywanie ról, aby nauczyć dzieci tego problemu. Bardzo skuteczną metodą jest podejście „no-blame„. W tym podejściu nauczyciel tworzy grupę wsparcia, która ma pomóc danemu dziecku.

Szczególne w tej metodzie jest to, że ofiara mobbingu nie jest aktywnie zaangażowana w proces, a sprawcy nie są karani za swoje zachowanie. Celem jest raczej poprawa sytuacji osoby poszkodowanej.

Według statystyk z lat 2007/2008, znęcanie się można było powstrzymać w 87,3% przypadków dzięki No Blame Approach. Większość kolegów z klasy była skłonna do poważnej współpracy, aby pomóc poszkodowanemu dziecku w tej sytuacji.

Jak działa metoda No Blame można zobaczyćszczegółowo w tym bardzo edukacyjnym filmie:

Jeśli zastosowane środki nie przyniosą rezultatu, zmiana klasy lub szkoły może w ostatniej kolejności pomóc rozwiązać problem. Należy jednak pamiętać, że przyzwyczajenie dziecka do nowego otoczenia i nowych kolegów z klasy nie jest łatwe. Z tego powodu należy wcześniej wypróbować wszystkie możliwości.

4 Zapobieganie mobbingowi – jak wzmocnić swoje dziecko

maedchen wehrt etwas ab
Trening samoobrony to uczenie dzieci pewności siebie.

Według badaczy zarówno ofiary, jak i sprawcy pozostają uwięzieni w swoich rolach przez całą karierę szkolną, a nawet dłużej. Z tego powodu profilaktyka mobbingu odgrywa bardzo ważną rolę. Dlatego w wielu szkołach realizowane są już projekty mające na celu uwrażliwienie dzieci na ten problem.

Wten sposób uczniowie mogą już w szkole podstawowej zastanowić się, jak można całkowicie zapobiec mobbingowi. Materiały edukacyjne do lekcji szkolnych można znaleźć tutaj.

Dzieci, które są pewne siebie w życiu codziennym, rzadziej padają ofiarami znęcania się. Dlatego szczególnie ważne jest, aby od samego początku wzmacniać pozycję dzieci. Istnieją różne sposoby, aby pomóc dzieciom stać się bardziej pewnymi siebie. Jednym z przykładów są kursy samoobrony. Inną możliwością są kursy Sicher-Stark, które są oferowane przez inicjatywę Sicher-Stark. Więcej informacji na temat tych kursów można znaleźć na stronie internetowej inicjatywy.

5. Poradnik dla rodziców, dzieci i nauczycieli dotyczący przeciwdziałania przemocy

Artykuły powiązane