Model przemienny: prawa i przepisy w skrócie

[button]Kup Poradnik na rozstanie z dziećmi[/button] Gdy rodzice się rozstają, głównym problemem jest przyszłość wspólnego dziecka. Model naprzemienny to możliwość sprawowania w przyszłości opieki przez matkę i ojca. Kiedy jednak model naprzemienny ma zastosowanie z …

Model przemienny: prawa i przepisy w skrócie

Wechselmodell
 1. Magazyn
 2. »
 3. Zdrowie
 4. »
 5. Rozwój dziecka
 6. »
 7. Model przemienny: prawa i przepisy w skrócie
Ilu rodziców stosuje w Niemczech model naprzemienny?

Model naprzemienny jest w Niemczech mniej rozpowszechniony. Tylko 9 % wszystkich par w separacji polega na tym rodzaju równego rodzicielstwa.

Jakie są wyzwania związane z modelem naprzemiennym?

W praktyce model naprzemienny wiąże się z pewnymi trudnościami, których rodzice czasem nie doceniają.

Jakie wymagania należy spełnić?

Precyzyjne ustalenia z partnerem, także w zakresie rodzicielstwa, to absolutna konieczność. Dalsze wymagania wyjaśniamy tutaj.

[button]Kup Poradnik na rozstanie z dziećmi[/button]

Gdy rodzice się rozstają, głównym problemem jest przyszłość wspólnego dziecka. Model naprzemienny to możliwość sprawowania w przyszłości opieki przez matkę i ojca.

Kiedy jednak model naprzemienny ma zastosowanie z perspektywy prawnej? W jakim stopniu daje korzyści, że dzieci mogą dorastać z obojgiem rodziców? I jakie problemy pojawiają się w tym kontekście?

W tym artykule dowiesz się, jakie możliwości modelu naprzemiennego przewiduje prawo rodzinne i dlaczego model ten nie zawsze ma sens, aby oddać sprawiedliwość dziecku.

1. model przemienny – najważniejsze fakty w skrócie

Haus mit Spalt in der Mitte, der die Familie trennt
Rozstania nie zawsze da się uniknąć

W ostatnich latach prawa ojców w zakresie wychowania znacznie się poprawiły. Mimo, że większość dzieci po separacji nadal mieszka z matką, istnieją jaśniejsze regulacje dotyczące prawa do kontaktów z dzieckiem.

Politycy uznali, że najważniejsze jest dobro dziecka i że dziecko powinno mieć zasadniczo prawo do kontaktu z obojgiem rodziców. Zarówno mama, jak i tata są ważnymi postaciami przywiązania, dlatego konieczne jest jasne uregulowanie.

W przypadku wspólnej opieki nad dzieckiem, dziecko może jednak mieszkać tylko z jednym rodzicem. Pomimo rozpowszechnionego modelu zamieszkania, dzieci mogą więc mieć kontakt z obojgiem rodziców.

Z kolei model naprzemienny przewiduje wyraźny podział miejsca zamieszkania i wyżywienia dziecka. W modelu naprzemiennym obowiązują następujące wymogi:

 • dziecko spędza co najmniej 30% czasu z obojgiem rodziców (niekiedy wymagany jest również podział prawie 50%)
 • dziecko przebywa w domu z obojgiem rodziców
 • następuje stała zmiana opieki

W praktyce często model naprzemienny jest tak skonstruowany, że dziecko najpierw cały tydzień spędza z ojcem, a następnie cały tydzień z matką. Nie jest jednak wystarczające, aby dziecko spędzało tydzień z jednym rodzicem, a tylko weekend z drugim.

Zwłaszcza w przypadku malucha zazwyczaj mamy do czynienia z częstszymi zmianami, które odbywają się co dwa, trzy dni.

Wskazówka: Uwzględnij życzenia swoich dzieci przy podejmowaniu decyzji o miejscu pobytu i bądź otwarty na zmiany.

2 Warunki wstępne dla zastosowania modelu przemiennego

Orzeczenie Federalnego Sądu Najwyższego:

W decyzji wydanej w 2017 roku Federalny Sąd Najwyż szy stwierdził, że sąd rodzinny może zarządzić parytetowe ustalenie dostępu, czyli model naprzemienny, o ile leży to w najlepszym interesie dziecka. Ma to zapobiec jednostronnemu, preferencyjnemu traktowaniu.

Aby model naprzemienny w ogóle działał w praktyce, oboje rodzice powinni wspólnie podjąć decyzję w tej sprawie i w miarę możliwości włączyć w nią dziecko. Ponadto dziecko musi czuć się bardzo dobrze w towarzystwie matki i ojca.

Podstawowe kwestie dotyczące rodzicielstwa powinny być wcześniej omówione, aby dziecko nie było zdezorientowane i ciągle otrzymywało różne informacje.
Prawo do określenia miejsca zamieszkania dziecka należy do osoby, z którą dziecko w danym momencie mieszka.

Jeśli nie dogadujesz się dobrze z byłym partnerem, model naprzemienny jest możliwy, ale w praktyce często stanowi duże wyzwanie. Pewne rozluźnienie można stworzyć na przykład wtedy, gdy oboje rodzice muszą się jak najmniej widywać. Na przykład ojciec mógłby w poniedziałek rano odprowadzać dziecko do przedszkola, a matka odbierać je w poniedziałek po południu. W następnym tygodniu byłoby na odwrót.

Jeśli jednak w krótkim czasie nastąpią zmiany w planach lub problemy, zawsze pozostaje kontakt. Każdy, kto chce stosować model naprzemienny, powinien mieć tego świadomość.

3 Zalety i wady modelu przemiennego

Model naprzemienny nie jest całkowicie niekontrowersyjny. W niektórych krajach metoda ta jest wręcz normą, przez co rodziców, którzy w ten sposób wychowują swoje dzieci jest znacznie więcej.

Aby nieco rozjaśnić Wam sprawę, poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych zalet i wad:

 • Dzieci mają możliwość doświadczyć codziennego życia z obojgiem rodziców
 • rodzice mają często więcej czasu dla dziecka, ponieważ w ciągu jednego tygodnia są odciążeni od pracy
 • Problemy mogą być szybciej odkryte dzięki różnym perspektywom
 • częste zmiany powodują u niektórych dzieci stres (ważne są stałe rytuały)
 • niektóre dzieci z trudem wyrażają swoje życzenia w obawie przed zdenerwowaniem rodziców
 • w zależności od odległości, całe środowisko życia zmienia się raz po raz
 • Środki wychowawcze są trudne do wyegzekwowania w praktyce

Należy pamiętać, że każde dziecko jest inne i inaczej reaguje na różne sytuacje. Podczas gdy model naprzemienny może być korzystny dla niektórych dzieci, dla innych może być stresujący i może nie sprzyjać szczęśliwemu dzieciństwu.
Zawsze przedkładaj własne potrzeby nad potrzeby dzieci.

4. ważne pytania i odpowiedzi – FAQ

Jak można obliczyć konserwację dla modelu zmiennego?

Mutter und Sohn am Strand
Każdy z rodziców musi starać się o utrzymanie wspólnego dziecka.

Co do zasady, alimenty na dziecko oblicza się na podstawie tabeli düsseldorfskiej. Jednak Tabela Düsseldorfska uznaje za standard model zamieszkania, przez co nie ma jednoznacznej regulacji w odniesieniu do alimentów w modelu naprzemiennym.

Zasadniczo każde z rodziców pokrywa swoją część utrzymania dziecka zgodnie z tabelą düsseldorfską, a więc w rzeczywistości nie byłoby konieczności płacenia alimentów. Jednak ze względu na różnice w dochodach oblicza się różnicę, tak że rodzic, który zarabia więcej, nadal musi płacić alimenty.

Ryczałtowy kalkulator alimentów nie ma w tym momencie większego sensu, ponieważ brane są pod uwagę liczne czynniki odliczające. Dodatkowo zależy to od dokładnego podziału modelu naprzemiennego. Jeśli np. nie ma całkiem równego podziału w stosunku 60 do 40, to zostanie to uwzględnione w kalkulacji alimentów.

Czy model przemienny może być ustalony już w umowie małżeńskiej?

Oprócz wyrównania emerytur i wielu innych rozwiązań finansowych, w umowie małżeńskiej można również uregulować kwestię wychowania dzieci, aby uniknąć niepotrzebnych problemów w przypadku rozwodu.

Należy jednak pamiętać, że w kontekście separacji należy wziąć pod uwagę aktualną sytuację.

W jakim stopniu model przemienny wpływa na klasę podatkową i wyrównanie emerytur?

Uzgodnienie modelu przemiennego nie zmienia podstawowych regulacji w przypadku rozwodu. Obszar ten dotyczy jedynie roszczeń alimentacyjnych wobec dzieci.

5. kup poradnik dotyczący separacji z dziećmi

Artykuły powiązane