Podstawowe umiejętności u dzieci: Przegląd i wyjaśnienia

Dzieci w ciągu swojego życia rozwijają coraz więcej umiejętności. Wychowawcy w żłobku i przedszkolu mają ważne zadanie klasyfikowania tych umiejętności. W naszym artykule wyjaśniamy, co kryje się za pojęciem umiejętności podstawowych i do których z …

Podstawowe umiejętności u dzieci: Przegląd i wyjaśnienia

kind liegt im bällebad
  1. Magazyn
  2. »
  3. Zdrowie
  4. »
  5. Rozwój dziecka
  6. »
  7. Podstawowe umiejętności u dzieci: Przegląd i wyjaśnienia
Czy istnieje jasna lista, na której znajdują się wszystkie podstawowe kompetencje?

Pojęcie podstawowych kompetencji nie jest jasno zdefiniowane, więc istnieją różne podejścia i podział różni się czasem trochę, czasem bardzo.

Które umiejętności podstawowe są szczególnie ważne dla dzieci?

Dzieci powinny być przygotowane do życia w sposób jak najbardziej wszechstronny i muszą nauczyć się radzić sobie we wszystkich sytuacjach życiowych. Wymaga to wielu różnych umiejętności. Bardziej szczegółową listę można znaleźć tutaj.

Czy istnieją inne możliwe podziały podstawowych umiejętności dzieci?

Tak, istnieje wiele różnych możliwości. Niemniej jednak często są one bardzo podobne, tak że de facto nie ma prawie żadnej różnicy.

Dzieci w ciągu swojego życia rozwijają coraz więcej umiejętności. Wychowawcy w żłobku i przedszkolu mają ważne zadanie klasyfikowania tych umiejętności.

W naszym artykule wyjaśniamy, co kryje się za pojęciem umiejętności podstawowych i do których z obszarów umiejętności przywiązuje się w przedszkolu szczególną wagę.

[button]Dalsza lektura na temat rozwoju dziecka[/button]

1. podstawowe kompetencje nie są jednolicie zdefiniowane

mehrere kindergartenkinder spielen
Podstawowe kompetencje obejmują różne obszary.

Rodzice i wychowawcy często zadają sobie pytanie, jakie kompetencje musi posiadać dziecko w którym momencie. Jednak poza nieprawidłowościami klinicznymi nie ma jednolitych standardów, którymi można by się kierować.
Generalnie jednak obszary kompetencji, które są szczególnie promowane w przedszkolu są bardzo podobne, dzięki czemu rozwój jest dość porównywalny.

W zależności od kierunku pedagogiki na pierwszy plan wysuwają się jednak różne kompetencje podstawowe lub wyżej oceniane jest znaczenie poszczególnych umiejętności.

Zasadniczo kompetencje podstawowe to wszystkie te umiejętności, które pomagają dzieciom odnaleźć się w życiu w każdej sytuacji.
Termin ten jest więc stosunkowo obszerny i otwiera wiele możliwości interpretacji.

Wskazówka: Celem każdej placówki wsparcia dziennego powinno być jak najbardziej wszechstronne wspieranie dzieci, aby mogły swobodnie poruszać się w środowisku i mogły dalej się rozwijać.

2 Poszczególne kompetencje podstawowe wyjaśnione w skrócie

Poszczególne kompetencje podstawowe można podzielić na różne obszary kompetencji. Oprócz umiejętności motorycznych ważne są również czynniki społeczne i umiejętności poznawcze.

Podczas obserwacji dzieci ważna jest nie tylko ocena pojedynczej umiejętności, ale rejestracja całości wszystkich umiejętności.

W kolejnych akapitach chcielibyśmy zatem krótko przedstawić różne umiejętności podstawowe.

2.1 Umiejętności fizyczne – często niedoceniany obszar kompetencji

Deficyty fizyczne:

Według badania MoMo dzieci w Niemczech wciąż poruszają się zbyt mało, pozostawiając umiejętności motoryczne do życzenia.

Pedagogika często skupia się na umiejętnościach poznawczych, ale rzadko na rozwijaniu zdrowego poczucia własnego ciała.
Tymczasem, aby móc zbudować dobrą pewność siebie, kluczowe znaczenie ma motoryka ogólna i drobna.

Zabawa, wspinaczka, gimnastyka i bieganie pokazują, w jakim stopniu dzieci panują nad swoim ciałem.
Drobne umiejętności motoryczne można również określić podczas wykonywania prac ręcznych z użyciem nożyczek i papieru.

Poprzez konkretne zabawy w tym zakresie wychowawcy mogą pomóc dzieciom w trenowaniu i rozwijaniu ich umiejętności fizycznych. Idealnie jest, gdy ruch wypełnia ważną część dnia.

2.2 Zachowania społeczne – przygotowanie do życia w społeczeństwie

zwei kleinkinder beim spielen
Komunikacja może odbywać się również niewerbalnie.

Interakcje społeczne są ważną częścią procesu uczenia się dzieci. Interakcje społeczne obejmują radzenie sobie z konfliktami, zdolność do kompromisu i umiejętność współpracy.

Obserwacja szybko ujawnia, w jakim stopniu dzieci są empatyczne i skłonne do uwzględniania uczuć innych dzieci.

Zwłaszcza odgrywanie ról i grupy dyskusyjne pomagają dzieciom w doskonaleniu umiejętności społecznych.

Do tego obszaru należy również kompetencja orientacji, która idzie w parze z rozwojem własnych wartości i idei sprawiedliwości.

2.3 Umiejętność uczenia się – jedna z najważniejszych kompetencji podstawowych w przedszkolu

W przedszkolu mniej kluczowe jest to, że dzieci umieją już robić pewne rzeczy. To, czy dziecko potrafi na przykład czytać przed szkołą, jest stosunkowo mało interesujące, o ile straciło radość z nauki.

Jednym z głównych zadań wychowawców jest więc wspieranie samomotywacji i pomaganie dzieciom w zachowaniu ich naturalnej ciekawości.

Aby sprostać wymaganiom społecznym i móc dostosować się do coraz to nowych sytuacji, pomocna jest otwartość na nowości.

Rada: Jeśli dzieci lubią się uczyć i odkrywać, ma to wpływ na całą ich szkolną i zawodową przyszłość.

2.4 Kompetencje poznawcze – poznawanie świata wszystkimi zmysłami

ein kleiner junge riecht an einer pflanze
Dzieci muszą zdobywać doświadczenia.

Dzieci powinny mieć możliwość doświadczania rzeczy nie tylko poprzez wzrok, ale także używać wszystkich zmysłów.
Na przykład w pewnych sytuacjach można dzieciom zawiązać oczy, aby mogły coś powąchać, posmakować lub dotknąć.

Na przykład wycieczka do lasu pomaga im zbliżyć się do natury i poczuć korę drzewa.
Podobnie ścieżki dla bosych stóp służą odkrywaniu bezpośredniego kontaktu stóp z podłożem.

2.5 Radzenie sobie z przeszkodami

W życiu ciągle pojawiają się sytuacje, które wymagają wytrwałości. Najlepiej byłoby, gdyby już w przedszkolu dzieci uczyły się akceptować niepowodzenia i mimo wszystko iść dalej.

Istnieją niezliczone przykłady, jak to się dzieje w praktyce.
Na przykład podczas budowania z klocków dzieci mogą zawsze stawiać czoła nowym wyzwaniom i podejmować większe projekty.
To samo dotyczy oczywiście sytuacji, gdy dzieci próbują coś wyśledzić i potrzebują kilku prób, aby uzyskać dobry wynik.

2.6 Poznawanie siebie – niełatwe zadanie

Dzieci muszą nie tylko nauczyć się odnajdywać w grupie, ale także rozwijać własne pomysły i koncepcje oraz dostosowywać swoje zachowanie do własnych życzeń i celów.

Pozytywne wyobrażenie o sobie pomaga dzieciom postępować odpowiednio do sytuacji i bronić się.

3. Trudno jest jednoznacznie wymienić podstawowe kompetencje

eine gruppe kinder hat spass mit seifenblasen
Wiele umiejętności obejmuje więcej niż jeden obszar kompetencji.

Jak już widzisz z tej listy, pominiesz bardzo wiele obszarów, które wydają Ci się ważne. Z jednej strony wynika to z tego, że chcemy tutaj tylko krótko omówić różne podstawowe kompetencje, a z drugiej strony z tego, że nie wszystkie podstawowe kompetencje można jednoznacznie przypisać do jednego obszaru.

Ponadto istnieje wiele różnych planów edukacyjnych i własnych list świetlic, które w różny sposób kategoryzują poszczególne kompetencje podstawowe.

Inny sposób podziału kompetencji podstawowych na pięć obszarów można zobaczyć w tym filmie na YouTube:

3. dalsza literatura dotycząca rozwoju dziecka

Artykuły powiązane