Cyfrowe uczenie się: metody, zalety i wady edukacji cyfrowej w szkole

Cyfryzacja to dziedzina, która w ciągu ostatnich dwóch dekad przeżywa gwałtowny rozwój. Niemniej jednak, dziedzina cyfrowego nauczania jest wciąż w powijakach. Pokażemy, co do tej pory jest już wdrażane w szkołach, jakie różnice występują w …

Cyfrowe uczenie się: metody, zalety i wady edukacji cyfrowej w szkole

digitales lernen in der schule
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Szkoła podstawowa
 6. »
 7. Powrót do szkoły
 8. »
 9. Cyfrowe uczenie się: metody, zalety i wady edukacji cyfrowej w szkole
Czy istnieje jedna definicja cyfrowego uczenia się?

Termin ten obejmuje wiele różnych aspektów radzenia sobie z nowoczesnymi mediami. Jednakże, kiedy wspomina się o cyfrowym uczeniu się, zwykle odnosi się to do całkowitego wyposażenia społeczności klasowej w tablety.

Co należy osiągnąć dzięki cyfrowemu uczeniu się?

Przede wszystkim chodzi o zdrowe kompetencje medialne dzieci. Skoro internet stał się integralną częścią życia codziennego, dziwne wydaje się kontynuowanie nauczania wyłącznie w tradycyjny sposób z wykorzystaniem książek i zeszytów ćwiczeń.

Czy cyfrowe uczenie się jest postrzegane tylko pozytywnie, czy również negatywnie?

Istnieje wiele argumentów za i przeciw wykorzystaniu treści cyfrowych w szkole lub przy odrabianiu lekcji. Często jednak po obu stronach brakuje obiektywizmu.

Cyfryzacja to dziedzina, która w ciągu ostatnich dwóch dekad przeżywa gwałtowny rozwój. Niemniej jednak, dziedzina cyfrowego nauczania jest wciąż w powijakach.

Pokażemy, co do tej pory jest już wdrażane w szkołach, jakie różnice występują w niektórych przypadkach i w jakim stopniu edukacja cyfrowa może zostać rozszerzona w najbliższych latach.

Ponadto w naszym artykule omówimy zalety i wady korzystania z komputerów, tabletów i tym podobnych urządzeń w życiu codziennym i w szkole.

[button]Polecany podręcznik o nauce cyfrowej[/button]

1. cyfrowe uczenie się jest trendy

kinder mit tablets als symbol fuer digitales lernen in der grundschule
Dyskusyjne jest, w jakim wieku dzieci powinny uczyć się korzystania z treści cyfrowych.

Coraz więcej szkół idzie w kierunku wykorzystania nowoczesnych mediów, aby uczynić nauczanie bardziej angażującym. Zgodnie z definicją, cyfrowe uczenie się wiąże się z wykorzystaniem różnych mediów.
Jednak zakres, w jakim musi to mieć miejsce, aby faktycznie można było mówić o nauce cyfrowej, nie jest jasno uregulowany.

Powinno być jednak jasne, że praca z tradycyjnym rzutnikiem nie jest wystarczająca do spełnienia definicji. W metodach e-learningowych pracuje się raczej z tabletami, które są dostępne dla uczniów.

Tabliceinteraktywne, które funkcjonują jako tablice cyfrowe, można również znaleźć w coraz większej liczbie sal lekcyjnych w Niemczech.
Technologii w tej dziedzinie nie da się już praktycznie zatrzymać, tak że tradycyjna tablica będzie w przyszłości obecna prawdopodobnie tylko w nielicznych szkołach.

2 Cyfrowe uczenie się umożliwia pracę zespołową na platformie edukacyjnej

jugendliche beim digitalen lernen
Niektóre rzeczy trudno uczynić zrozumiałymi bez użycia nowoczesnych mediów.

Jedną z najlepszych metod nauki cyfrowej jest to, że nad określonymi treściami można pracować wspólnie.
W ten sposób, w zależności od zastosowanego oprogramowania, poszczególni uczniowie mogą uzyskać dostęp do zawartości tablicy cyfrowej ze swoich tabletów i sprawić, że ich własny wkład będzie bezpośrednio widoczny dla wszystkich.

W ten sposób każdy pojedynczy uczeń nie musi się zgłaszać i prezentować swojego pomysłu całej klasie. Raczej każde dziecko ma możliwość myślenia ze swojego miejsca i zaprezentowania swoich przemyśleń po zakończeniu pracy.
Ten rodzaj współpracy w społeczności klasowej jest szczególnie korzystny dla dzieci raczej nieśmiałych, gdyż zwykle nie biorą one zbyt dużego udziału w dyskusjach, gdy próg zahamowania jest stosunkowo wysoki.

Jednak możliwości cyfrowego uczenia się nie ograniczają się bynajmniej do szkoły i klasy. Można również uczyć się online, a tym samym wymieniać się ze sobą w szybki i łatwy sposób.

Bynajmniej nie wszyscy nauczyciele są entuzjastycznie nastawieni do pomysłu wczesnej integracji świata cyfrowego ze szkołą.
Wynika to częściowo z niechęci do nowinek technicznych, ale także z tego, że nie wiadomo, czy i w jakim stopniu odejście od tradycyjnego nauczania rzeczywiście przynosi korzyści.

Wskazówka: Tablica cyfrowa oferuje duże korzyści nie tylko w klasie, ale także w pokoju nauczycielskim, ponieważ wspólne cele mogą być wyraźnie widoczne, a każdy nauczyciel ma możliwość dodania czegoś bezpośrednio do odpowiedniego dokumentu.

3. Metody nauczania cyfrowego w skrócie

digitaler unterricht in der schule
Klasyczna tablica już wkrótce będzie przestarzała.

Cyfrowe nauczanie może być realizowane na wiele różnych sposobów. W niektórych przypadkach oferty znacznie się od siebie różnią.
Na przykład dzieci mogą uczyć się i poszerzać swoją wiedzę za pomocą aplikacji w domu lub pracować nad podstawowymi umiejętnościami na miarę XXI wieku w szkole.

Jednym z modeli nauki jest model 4C, który definiuje podstawowe umiejętności XXI wieku w następujący sposób:

 • Kreatywność
 • Komunikacja
 • krytyczne myślenie
 • Współpraca

Zwłaszcza ostatni punkt dzieli opinie, ponieważ zakłada on bliskie związki z firmami, a wątpliwe jest, w jakim stopniu studenci są już pod wpływem określonego kierunku.

Generalnie jednak ważne jest, aby szkoły zmieniały się tak, aby każdy uczeń miał możliwość późniejszego odnalezienia się w społeczeństwie.
Więcej o modelu 4K można przeczytać tutaj.

Konkretnie rzecz ujmując, nauka cyfrowa odbywa się na wiele sposobów. Na przykład uczniowie mają okazję współpracować przy tworzeniu książki i badać, jak można ją ożywić za pomocą modułów tekstowych i grafiki.

Uczniowie danej klasy mogą również pracować z filmami edukacyjnymi lub nawet sami je tworzyć, aby utrwalić i przekazać zdobytą już wiedzę.
Cyfrowe łamigłówki mogą być również rozwiązywane w grupach, dzięki czemu współpraca między nimi nie jest zaniedbywana.

4. Zalety i wady cyfrowego uczenia się – przyszłość jest nie tylko pozytywna

Jak prawie wszystkie nowe metody, również aspekt cyfrowego nauczania spotyka się z wieloma krytycznymi uwagami.
Aby pomóc Ci zorientować się w sytuacji, zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze pozytywne, jak i negatywne strony cyfryzacji w szkole w poniższej liście pro-con:

 • szybka i bezpośrednia współpraca w całej klasie
 • Niechętni uczniowie mają możliwość łatwiejszego uczestnictwa w zajęciach
 • indywidualny postęp może być lepiej monitorowany
 • dzieci uczą się korzystać z mediów cyfrowych we wczesnym wieku
 • Nauka cyfrowa oferuje szeroki zakres zastosowań, dzięki czemu nauka nie jest ograniczona do jednego przedmiotu.
 • uczenie się we współpracy powinno ułatwić dzieciom naukę
 • interaktywne doświadczenia edukacyjne powinny zwiększyć motywację
 • program nauczania jest znacznie bardziej zgodny z rzeczywistością, w której żyją uczniowie, ponieważ Internet jest integralną częścią życia codziennego
 • nauka korzystania z mediów cyfrowych wymaga dużo czasu, którego nie ma na lekcje
 • większość nauczycieli nie jest (jeszcze) wystarczająco biegła technicznie, dlatego konieczne są kompleksowe szkolenia
 • usterki techniczne wpływają na płynność nauczania
 • wyposażenie klasy cyfrowej kosztuje dużo pieniędzy (zazwyczaj budżet jest wtedy obcinany w innych nieodpowiednich miejscach)
 • dzieci piszą więcej na klawiaturze, więc cierpi na tym wiele pism ręcznych
 • język nie jest już obowiązkowym narzędziem uczestnictwa w zajęciach, więc umiejętności komunikacyjne mogą się zmniejszyć
 • częste korzystanie z treści cyfrowych może prowadzić do problemów z uzależnieniem
 • w zależności od zastosowania, rzeczywiste nauczanie przedmiotu schodzi na dalszy plan

Istnieją badania, które chwalą wartość nauki cyfrowej, ale także więcej niż jedno badanie, które krytykuje fakt, że wczesne korzystanie z komputerów i tym podobnych jest raczej bezproduktywne.

Krytyczne podejście do nauki cyfrowej można zobaczyć w tym filmie na YouTube:

Pomimo całej krytyki i wątpliwości, z których część jest uzasadniona, należy uznać, że każda zmiana wymaga czasu.
Jednak równie nietrafione jest wyrzucanie wszystkich pomysłów, które wcześniej uważano za dobre, tylko po to, by zastąpić je treściami cyfrowymi.

5. podręcznik cyfrowego uczenia się

Artykuły powiązane