Pedagogika systemowa: Co powinieneś wiedzieć o podejściu systemowym

W przeciwieństwie dowielu innych koncepcji pedagogicznych, pedagogika systemowa uwzględnia cały świat życia dziecka. Ale co to oznacza w szczegółach? Czy istnieje jednoznaczna definicja pedagogiki systemowej? W naszym krótkim poradniku przybliżamy pokrótce metody tej koncepcji i …

Pedagogika systemowa: Co powinieneś wiedzieć o podejściu systemowym

Systemische-Pädagogik-Ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. Pedagogika systemowa: Co powinieneś wiedzieć o podejściu systemowym
Co to jest definicja dla edukacji systemowej?

Pedagogika systemowa nie doczekała się jeszcze jednolitej definicji. W praktyce można sobie wyobrazić także różne orientacje.

Co kryje się za pojęciem pedagogiki systemowej?

Spojrzenie na dziecko odbywa się w większym promieniu, tak że uwzględnia się nie tylko samo dziecko, ale także struktury społeczne.

Co jest szczególną cechą tego podejścia?

Istnieje wzajemne oddziaływanie pomiędzy każdym pojedynczym dzieckiem a całą grupą.

W przeciwieństwie dowielu innych koncepcji pedagogicznych, pedagogika systemowa uwzględnia cały świat życia dziecka.

Ale co to oznacza w szczegółach? Czy istnieje jednoznaczna definicja pedagogiki systemowej?

W naszym krótkim poradniku przybliżamy pokrótce metody tej koncepcji i przyglądamy się perspektywie zarówno dziecka, jak i społeczeństwa.

[button]Dalsza literatura na ten temat[/button]

1. pedagogika systemowa charakteryzuje się podejściem holistycznym

Kinder beim Tauziehen
Ważne jest całościowe spojrzenie na dziecko w społeczeństwie.

We wcześniejszych czasach koncepcje edukacyjne były często nastawione na nauczanie wszystkich dzieci tych samych rzeczy. Mało lub wcale nie przywiązywano wagi do indywidualności.

Wiele późniejszych koncepcji radykalnie odwróciło się od tego podejścia i postawiło na indywidualną edukację, w której centrum znajduje się dziecko.
Rodzice, nauczyciele i wychowawcy mieli więc za zadanie jedynie towarzyszyć dzieciom w ich drodze.

Natomiastpodejście systemowe opiera się na całościowym spojrzeniu na dziecko w społeczeństwie. Oznacza to, że dziecko nie jest rozpatrywane tylko indywidualnie, ale także w ramach struktur społecznych, takich jak rodzina, krąg przyjaciół, przedszkole, klub sportowy czy szkoła.

Myślenie i działanie systemowe zawsze uwzględnia w rozważaniach wzajemne oddziaływanie. Tak więc nie tylko własna rodzina czy grupa w przedszkolu wpływa na dziecko, ale i odwrotnie, każda jednostka ma wpływ na grupę.

Uwaga: Ze względu na wzajemne wpływy istniejące struktury ulegają ciągłym zmianom, tak że konieczna jest stała adaptacja.

2) zasady pedagogiki systemowej

Familie beim Picknick
Interakcje w rodzinie stanowią podstawę podejścia systemowego

Istnieje wiele zasad, które składają się na edukację systemową. Dzieci muszą nauczyć się postępować zgodnie z nimi, aby móc odnaleźć się w społeczeństwie.
W szczególności ważną rolę odgrywają następujące punkty:

 • Każde indywidualne dziecko jest ważne.
 • Interesy całej grupy mają pierwszeństwo przed interesami jednostki.
 • Rodzina stanowi podstawę, na której buduje się przynależność we wszystkich innych grupach. Zaufanie jest więc podstawowym warunkiem wspólnego życia rodzinnego.
 • Podejście jest zorientowane na rozwiązania i zasoby, tak więc należy skupić się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron.
 • Nie wszystkie osoby w grupie mają takie same prawa.

Pedagogika systemowa stawia na aktywną komunikację, aby wcześnie rozpoznać problemy i konflikty i poprzez dobrą dyskusję je wyeliminować.
W tym celu np. poranny krąg w przedszkolu jest dobrym miejscem, w którym dzieci mogą podzielić się swoimi doświadczeniami lub wyrazić krytykę.

Każde dziecko w grupie musi nauczyć się, że ponosi odpowiedzialność za siebie i za innych.

Uwaga: W dziedzinie pedagogiki międzykulturowej znaczenie pedagogiki systemowej staje się szczególnie wyraźne.
Ponieważ pedagogika międzykulturowa skupia się przede wszystkim na tolerancji i równych szansach, perspektywa systemowa jest elementarna. Dzieci muszą automatycznie nauczyć się odnajdywać swoją drogę w grupie, która charakteryzuje się wyraźnymi różnicami.

3. ważne pytania i odpowiedzi – FAQs

alle Hände in die Mitte
Pedagogika zakłada harmonijną wspólnotę

Czy mogę się dokształcić w zakresie pedagogiki systemowej?

Informacje na temat kształcenia i dokształcania można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Stowarzyszenia Pedagogiki Systemowej.

Czy dobro dziecka jest nadal w centrum koncepcji pedagogicznej?

Pedagogika systemowa charakteryzuje się harmonijną wspólnotą. Każdy indywidualny członek społeczeństwa powinien uczyć się swobodnego rozwoju.
Tylko ramy społeczne powinny być świadome dla każdego dziecka, aby wcześnie zinternalizować zasady.
W szczególności koncepcja ta skupia się na unikaniu konfliktów poprzez ich aktywne eliminowanie.

Czy edukacja systemowa jest jednolicie uregulowana?

W teorii istniejąróżne zasady. Ponieważ jednak praktyczna realizacja jest silnie uzależniona od czynników zewnętrznych, wyraz pedagogiki systemowej może być bardzo różny.

4 Dalsza literatura przedmiotu.

Artykuły powiązane