Edukacja elementarna: treści, cele i możliwości kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej

Wychowanie dzieci zaczyna się zaraz po urodzeniu. O ile jeszcze kilka lat temu wielu rodziców spędzało długi czas z dziećmi w domu, o tyle teraz coraz więcej dzieci bardzo wcześnie idzie do przedszkola. Zmienia się …

Edukacja elementarna: treści, cele i możliwości kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej

Elementarpädagogik
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Kita
 8. »
 9. Edukacja elementarna: treści, cele i możliwości kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej
Jakie podejścia stosuje się w edukacji wczesnoszkolnej?

Cele są zawsze ukierunkowane na wspieranie każdego dziecka w najlepszy możliwy sposób. Podejścia do wczesnej edukacji dziecięcej są różne, ponieważ nie wszyscy eksperci zgadzają się co do tego, jak najlepiej wspierać najmłodsze dzieci.

Gdzie mogę studiować edukację elementarną?

Możesz studiować na uniwersytetach nauk stosowanych, jak również na zwykłych uniwersytetach. Należy jednak pamiętać o różnych wymaganiach dotyczących przyjęcia. Z reguły uniwersytety wymagają kwalifikacji wstępnych.

Jakie są różnice między pedagogami, którzy studiowali, a tymi, którzy nie studiowali?

Często różnice w pracy w przedszkolu ujawniają się dopiero później. Na przykład może się okazać, że częściej przejmuje się kierowanie grupą lub poleca się siebie jako szefa lub kierownika całej placówki.

Wychowanie dzieci zaczyna się zaraz po urodzeniu. O ile jeszcze kilka lat temu wielu rodziców spędzało długi czas z dziećmi w domu, o tyle teraz coraz więcej dzieci bardzo wcześnie idzie do przedszkola.

Zmienia się więc dziedzina edukacji elementarnej. Ale jak właściwie wygląda edukacja wczesnoszkolna? I jakie są jej cele?

W naszym artykule otrzymasz podstawowe informacje na temat wymagań dotyczących edukacji elementarnej. Ponadto pokazujemy, jakich treści możesz się spodziewać w ramach dalszego kształcenia lub podczas studiów.

[button]Kup podręczniki do edukacji elementarnej[/button]

1. edukacja elementarna – przekazywanie wiedzy już w przedszkolu

Kinder mit Erzieherinnen
Edukacja nie zaczyna się w szkole

W kontekście edukacji coraz większego znaczenia nabierają świetlice dla dzieci. Edukacja dzieci odbywa się w partnerstwie edukacyjnym pomiędzy wychowawcami, rodzicami i dziećmi.

Cele są zawsze ukierunkowane na promowanie każdego dziecka w najlepszy możliwy sposób. Podejścia do wczesnej edukacji dzieci są różne, ponieważ nie wszyscy eksperci zgadzają się co do tego, jak najlepiej wspierać najmłodsze dzieci.

Istnieje jednak zgoda co do znaczenia dziedziny edukacji elementarnej. Z tego powodu coraz więcej instytucji oczekuje od pracowników udziału w działaniach dokształcających.
Zwłaszcza w czasach, gdy świetlice często nie mają wystarczającej liczby pracowników, oznacza to wiele dodatkowej pracy.

Koncepcja edukacji elementarnej jest holistyczna. Obok gier percepcyjnych stosuje się na przykład gry służące rozwojowi języka.

2. dziedzina edukacji elementarnej wciąż się rozwija

Leute hören zu
Zmienia się definicja edukacji elementarnej

Każdy pedagog podczas swojego kształcenia dowiaduje się wiele o zadaniach edukacyjnych. Ta podstawowa wiedza jest warunkiem ukierunkowanego wspierania dzieci i wczesnego odkrywania słabości w poszczególnych obszarach.

Klasyczne kształcenie, które w całych Niemczech jest niestety bardzo niejednolicie uregulowane, jest silnie ukierunkowane na praktykę. W międzyczasie jednak coraz częściej pojawiają się tendencje, że wychowawcy powinni ukończyć również studia, aby poznać teoretyczne podstawy edukacji.

Wiele instytucji kieruje się ścisłymi celami i planami, aby dać dzieciom jak najwięcej możliwości edukacyjnych. Czy i w jakim stopniu ma to sens w każdym przypadku, nie powinno tu na razie odgrywać roli.

3 Studia na kierunku edukacja elementarna otwierają wiele możliwości

Studenten im Hörsaal
Tak jak poprzednio, więcej kobiet niż mężczyzn studiuje edukację elementarną.

Studia na kierunku edukacja elementarna mogą podjąć zarówno osoby początkujące, jak i mężczyźni oraz kobiety. Oczywiście brane są pod uwagę wcześniejsze szkolenia, dlatego studia podyplomowe stanowią około jednej trzeciej całego kierunku.

W centrum uwagi kursu podyplomowego znajduje się przede wszystkim praca akademicka. W przeciwieństwie do tego, program studiów bez wcześniejszego szkolenia w dziedzinie pedagogiki obejmuje różne fazy praktyczne oprócz teorii.

Jeśli jesteś już uznanym przez państwo pedagogiem i zdecydujesz się na studia, możesz to robić równolegle z pracą. Można je zatem łatwo połączyć z pracą w niepełnym wymiarze godzin, o ile nie są Państwo zależni od pracy w pełnym wymiarze godzin.

Studia można podjąć zarówno na uniwersytetach nauk stosowanych, jak i na zwykłych uczelniach wyższych (uniwersytetach). Należy jednak pamiętać o różnych wymaganiach dotyczących przyjęcia. Na uniwersytetach z reguły wymagane jest świadectwo dojrzałości (Abitur), natomiast na uniwersytetach nauk stosowanych wystarczy Fachhochschulreife, aby Państwa podanie zostało rozpatrzone.

3.1 Lepsze perspektywy zatrudnienia

Jeśli możesz udowodnić, że posiadasz dyplom ukończenia szkoły podstawowej, Twoje szanse na znalezienie pracy znacznie wzrastają. W porównaniu z aplikacją pedagoga bez tej kompetencji, Twoje kwalifikacje są po prostu więcej warte. Niekoniecznie jednak jest to zauważalne w procesie zatrudniania.

Często różnice ujawniają się dopiero w późniejszym okresie pracy w przedszkolu. Przykładowo, możesz być bardziej skłonna do podjęcia się kierowania grupą lub możesz zostać polecona jako szefowa całej placówki. Zauważ jednak w tym momencie, że nowe stanowisko automatycznie wiąże się ze zmianą Twojej pracy.
Zamiast zajmować się dziećmi, będziesz musiał teraz wykonywać znacznie więcej lub – w zależności od wielkości placówki – tylko zadania administracyjne.
Skorzystasz jednak ze znacznej podwyżki wynagrodzenia.

Wskazówka: Alternatywnie możesz również pracować w dziedzinie doradztwa lub ubiegać się o pracę w fundacjach i stowarzyszeniach. Szczególnie w obecnej sytuacji wykwalifikowani specjaliści są bardzo poszukiwani.

3.2 Kompaktowe podsumowanie treści programu studiów

Tutaj znajdziesz zwięzłe zestawienie najważniejszych treści w ramach studiów na kierunku edukacja elementarna:

junge Frau sitzt vor einem Laptop
Praktyka i teoria należą do siebie
 • Podstawy z zakresu wychowania, pedagogiki i edukacji wczesnoszkolnej
 • obraz dziecka
 • prawne i polityczne uwarunkowania ramowe
 • praca naukowa w ogóle
 • poznanie różnych podejść do edukacji elementarnej
 • Wpływy czynników społecznych na rozwój
 • praktyczne prace badawcze (prace semestralne, dochodzenia)

Ponieważ nauka o edukacji elementarnej jest wciąż stosunkowo nowa, istnieją czasem duże różnice w odniesieniu do programu nauczania. Dlatego przyjrzyj się dokładnie programom nauczania w różnych placówkach.

Oprócz przedmiotów obowiązkowych zawsze macie możliwość wyboru punktów centralnych w poszczególnych dziedzinach, które szczególnie Was interesują lub które mogą Wam pomóc w przyszłej pracy.

Jeśli zdecydujesz się na studiowanie edukacji elementarnej, musisz tylko znaleźć odpowiednią uczelnię w pobliżu. Mapę poglądową Niemiec znajdziesz tutaj.

4. Kupić podręczniki do nauczania początkowego

Artykuły powiązane