Podstawowa postawa pedagogiczna wychowawców: Objaśnienia i wskazówki

Podstawowa postawa pedagogiczna wychowawcy odnosi się do ogólnych cech w postępowaniu z dziećmi. W przeciwieństwie do wielu innych zawodów, podstawowa postawa pedagogiczna zawiera znacznie więcej współczucia i empatii. Na krótkich przykładach pokażemy, jak wychowawcy powinni …

Podstawowa postawa pedagogiczna wychowawców: Objaśnienia i wskazówki

Erzieherin spielt mit kind
  1. Magazyn
  2. »
  3. Dzieci
  4. »
  5. Opieka nad dziećmi
  6. »
  7. Kita
  8. »
  9. Podstawowa postawa pedagogiczna wychowawców: Objaśnienia i wskazówki
Dlaczego mam się martwić o podstawowe podejście pedagogiczne?

Podstawowe nastawienie decyduje o tym, na ile praca w przedszkolu, świetlicy czy nawet w szkole przynosi efekty.

Jakie punkty są szczególnie ważne w ramach podstawowego nastawienia pedagogicznego?

Akceptacja, przejrzystość i radość w pracy z dziećmi są decydującymi czynnikami leżącymi u podstaw dobrego wychowania.

Czy ważne jest, aby omawiać podstawową postawę pedagogiczną z innymi?

Ponieważ kilku opiekunów może odgrywać ważną rolę w życiu dziecka, powinni oni uzgodnić podstawowe aspekty. W przeciwnym razie szybko może dojść do nieporozumień, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka.

Podstawowa postawa pedagogiczna wychowawcy odnosi się do ogólnych cech w postępowaniu z dziećmi. W przeciwieństwie do wielu innych zawodów, podstawowa postawa pedagogiczna zawiera znacznie więcej współczucia i empatii.

Na krótkich przykładach pokażemy, jak wychowawcy powinni zachowywać się w przedszkolu, a jakie zachowania byłyby nieprofesjonalne. Oczywiście nie dotyczy to tylko pracowników oświaty, ale w równym stopniu rodziców.

[button]Dalsza lektura dla wychowawców[/button]

1. pozytywne nastawienie pedagogiczne ułatwia codzienne życie

erzieherin spielzt mit freude mit zwei kleinen maedchen im kindergarten
Życzliwość i radość w pracy to niezbędny fundament skutecznego wychowania dzieci.

To, że wychowawcy i nauczyciele powinni zachowywać się w stosunku do dzieci w sposób przyjazny i uprzejmy, jest właściwie rzeczą oczywistą. Niemniej jednak ważne jest, aby pamiętać o tej właśnie jakości raz po raz, gdy sprawy stają się nieco stresujące i nerwy są na krawędzi.

Otwartość, życzliwość i zabawa w pracy są w przedszkolu niezbędne, aby oddać sprawiedliwość wszystkim dzieciom. Liczy się przede wszystkim akceptacja różnych zachowań. Każde dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na uwagę. Musi to być niezależne od tego, jak dziecko się zachowuje.

Oczywiście podstawowa postawa pedagogiczna nie zabrania wyrażania krytyki, ale zawsze powinna ona być rzeczowa i nie odnosić się do osobowości konkretnego dziecka.

Zajmując się otwarcie własnymi uczuciami, umożliwiasz dzieciom okazywanie empatii. Nie oznacza to jednak, że należy ukrywać swój zły nastrój. Należy raczej aktywnie wyrażać swoją radość z powodu określonego zachowania. Nie zawsze musi się to odbywać za pomocą słów, ale można to wyrazić również niewerbalnie poprzez spojrzenia i gesty.

Rada: Jeśli pójdziesz do pracy z radością, otrzymasz w zamian niesamowicie dużo.

2 Najważniejsze punkty podstawowego podejścia pedagogicznego w skrócie

kinder halten die haende als team
Zawsze motywuj dzieci do próbowania nowych rzeczy

W tej części chcielibyśmy pokrótce przedstawić najważniejsze kompetencje wychowawców:

2.1 Akceptacja

Ten obszar ma szczególne znaczenie zawsze wtedy, gdy pojawiają się niewytłumaczalne, ale jednak obecne negatywne uczucia wobec dziecka. W tym momencie zawsze staraj się obiektywnie ocenić zachowanie i nie traktować dziecka inaczej z powodu jego osobowości, która mu nie odpowiada. Czyli przeskoczyć nad własnym cieniem. Docenianie musi być zawsze niezależne od mniej lub bardziej istniejącej sympatii.

2.2 Empatia

Szczególnie w przypadku małych dzieci bardzo ważna jest umiejętność rozpoznawania i interpretowania uczuć. Należy pracować nad reagowaniem na potrzeby poszczególnych dzieci, gdy wymaga tego sytuacja.
W ten sposób dzieci automatycznie nauczą się uwzględniać potrzeby i życzenia innych dzieci.

2.3 Przejrzystość i wiarygodność

Bądź szczery wobec dzieci w przedszkolu lub szkole. Postawa pedagogiczna nigdy nie ma sensu, jeśli nie jest autentyczna. Dlatego pracujcie nad wyrażaniem swoich opinii i otwartym zachowaniem wobec dzieci. Jeśli dzieci czują, że nie mogą Ci zaufać, nie może rozwinąć się więź, która jest podstawą dobrej pedagogiki.

2.4 Motywacja

Podstawowe podejście pedagogiczne powinno zawsze koncentrować się na aktywności. Należy motywować dzieci w poszczególnych grupach do wypróbowania czegoś i zawsze stawiać nowe bodźce, które będą wyzwaniem i zachętą dla dzieci.

W dziedzinie wspierania motywacji szczególnie ważne jest rozróżnienie między motywacją wewnętrzną i zewnętrzną. Celem musi być to, aby dzieci wykonywały zadanie z własnych wewnętrznych motywów (motywacja wewnętrzna). Jeśli natomiast robią to tylko po to, aby zadowolić wychowawcę, to rzeczywisty cel nie jest spełniony.

2.5 Zasady i struktury

Oprócz zabawy i przyjemności równie ważne jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa poprzez konkretne reguły. Ustalony porządek sprawia, że dzieci czują się bezpiecznie i mogą w określonych ramach dać upust swojej ciekawości.

Kiedy chcesz powstrzymać pewne zachowanie, pracuj z komunikatami typu I, aby wyrazić własne uczucia i nie stawiać dzieci w sytuacji konfrontacji.

Najważniejsze aspekty podstawowej postawy pedagogicznej można znaleźć również w tym filmie na YouTube:

3. uczestnictwo jako element podstawowego podejścia pedagogicznego

Włączenie jako wyzwanie:

Zgodnie z otwartym podejściem pedagogicznym, więcej o specyficznym obszarze inkluzji znajdziecie Państwo tutaj.

Wartości pedagogiczne nie muszą być wpajane jednostronnie. Raczej możliwe jest wspólne ustalenie zasad w ramach rodzin lub grup w przedszkolu. Termin partycypacja opisuje zaangażowanie dzieci w proces podejmowania decyzji.

W przypadku bardzo małych dzieci uzyskanie koniecznej reakcji jest jeszcze stosunkowo trudne. Mimo to nawet w tym przypadku mogą odbywać się mniejsze głosowania, aby włączyć wstępne procesy demokratyczne.

Otwarta komunikacja jest tu szczególnie pomocna, ponieważ zachęca dzieci do aktywnego uczestnictwa w rozmowie i wnoszenia własnych opinii. W ten sposób promuje się również umiejętności językowe.
Jednak znacznie ważniejsze w tym kontekście jest to, że dzieci poznają i doceniają zasady wspólnego życia w grupie.

4. uzgodnienie koncepcji pedagogicznych

kita-team in einem meeting
Omów koncepcje pedagogiczne zarówno z kolegami, jak i rodzicami.

Zarówno rodzice, jak i wychowawcy powinni od początku uzgodnić podstawowe podejście pedagogiczne, które będzie stosowane. Jeśli np. w zespole przedszkolnym jest ono różne, trudno będzie uzgodnić wspólne projekty. Jednak współpraca z rodzicami jest równie skomplikowana, jeśli rodzice dążą do innych celów niż wyszkoleni specjaliści w przedszkolu.

Znany jest niejeden przypadek, gdy rodzice wyprowadzili swoje dziecko z przedszkola, aby uniknąć sporów z personelem. Zadbajcie więc już zawczasu o to, by otwarcie rozmawiać o koncepcji pedagogicznej i jak najbardziej bezpośrednio odnosić się do różnych postaw wobec pewnych tematów.

Dla wychowawców ważne jest w tym momencie, aby w miarę możliwości unikać używania terminów technicznych. Nie należy przecież tworzyć wrażenia, że istnieje relacja wyższości i podporządkowania. Celem jest raczej równe partnerstwo edukacyjne, z którego korzystają zarówno rodzice, jak i dzieci.

5 Dalsze lektury dla wychowawców

Artykuły powiązane