Ustawa o ochronie przed zakażeniami w żłobkach i przedszkolach

Każda świetlica i przedszkole w Niemczech musi przestrzegać obowiązującej ustawy o ochronie przed zakażeniami. Ale co dokładnie zawiera ta ustawa i w jakim zakresie wymagane są instrukcje dla wychowawców? Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, …

Ustawa o ochronie przed zakażeniami w żłobkach i przedszkolach

Kind isst in der Kita
  1. Magazyn
  2. »
  3. Dzieci
  4. »
  5. Opieka nad dziećmi
  6. »
  7. Kita
  8. »
  9. Ustawa o ochronie przed zakażeniami w żłobkach i przedszkolach
Dlaczego ustawa o ochronie przed zakażeniami jest tak istotna w świetlicy?

Szczególnie duża podatność dzieci na infekcje sprawia, że ten aspekt jest niezwykle ważny. Zatem każdy, kto cierpi na biegunkę i wymioty, ma gorączkę lub skarży się na zapalenie spojówek, nie może w tym czasie pracować w świetlicy.

Co powinna zawierać instrukcja dotycząca ustawy o ochronie przed zakażeniami?

W szczegółach powinny być omówione ogólne zasady higieny w przedszkolu lub żłobku, a także szczegółowe instrukcje w odniesieniu do poszczególnych chorób.

Kto kontroluje przestrzeganie ustawy o ochronie przed zakażeniami w przedszkolu?

Właściwym organem jest publiczny wydział zdrowia. Z reguły również lokalne urzędy zdrowia przeprowadzają wstępny instruktaż.

Każda świetlica i przedszkole w Niemczech musi przestrzegać obowiązującej ustawy o ochronie przed zakażeniami. Ale co dokładnie zawiera ta ustawa i w jakim zakresie wymagane są instrukcje dla wychowawców? Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, na placówki społeczne nakładane są specjalne wymagania. W naszym artykule przedstawiamy pokrótce przepisy dotyczące higieny w świetlicy i wyjaśniamy, kiedy, jak i dlaczego należy przekazywać określone informacje.


[button]Dalsza literatura na temat higieny w świetlicy[/button]

1. ustawa o ochronie przed zakażeniami w świetlicy służy bezpieczeństwu

Mädchen wäscht sich die Hände
Mycie rąk to ważny mechanizm ochronny.

Mimo, że dla wielu placówek zapewnienie odpowiedniego instruktażu dla personelu, jak i rodziców jest pewnym kłopotem, wszyscy powinni mieć świadomość, że ostatecznie służy to ochronie ogółu.

Dawniej każdy, kto chciał pracować w przedszkolu, musiał przedstawić dowód posiadania świadectwa zdrowia. Tymczasem jednak świadectwo zdrowia nie jest już wymagane – kompleksowy instruktaż jest natomiast obowiązkowy. Ponadto każdy pracownik może pracować w przedszkolu tylko wtedy, gdy nie ma ostrej choroby.

Szczególnie duża podatność dzieci na infekcje sprawia, że ten aspekt jest niezwykle ważny. Zatem każdy, kto cierpi na biegunkę i wymioty, ma gorączkę lub skarży się na zapalenie spojówek, nie może w tym czasie pracować w świetlicy.

Bliski kontakt wychowawców z dziećmi wymaga wszechstronnego zrozumienia zasad postępowania w przypadku choroby. Dlatego też w regularnych odstępach czasu (co 2 lata) musi odbywać się odpowiedni instruktaż dotyczący zagrożeń dla zdrowia, jak również ogólnej higieny.

2. instrukcja IFSG – każdy wychowawca powinien wziąć odpowiedzialność

Arzt hält Schild mit der Aufschrift Hygienevorschrift in der Hand
Każdy człowiek ponosi odpowiedzialność

Wszystkie świetlice mają obowiązek przeszkolenia swoich pracowników w zakresie postępowania z chorobami zakaźnymi. W szczególności instrukcja dotycząca ustawy o ochronie przed zakażeniami powinna zawierać ogólne przepisy dotyczące higieny w przedszkolu lub żłobku, jak również konkretne instrukcje dotyczące poszczególnych chorób.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obowiązki współpracy, gdyż każdy wychowawca lub inny pracownik placówki środowiskowej jest zobowiązany do przekazywania informacji o istotnych chorobach bezpośrednio swojemu pracodawcy.

Ogólne instrukcje zarówno dla pracowników i rodziców, jak i dla wszystkich osób pracujących w kuchni w świetlicy można znaleźć tutaj na stronie Instytutu Roberta Kocha.

3. Każda świetlica powinna mieć swój własny plan higieny

Koch bereitet Salat zu
Przy obchodzeniu się z żywnością obowiązują ostrzejsze wymagania.

Higiena i kontrola zakażeń należą do siebie. Dlatego w każdym planie higieny w przedszkolu należy odpowiedzieć na podstawowe pytania.
Zwłaszcza rodzice, którzy szukają istotnych informacji, mogą bezpośrednio w takim planie przeczytać, jak powinni się najlepiej zachowywać w jakich sytuacjach.

Dobry przykład planu higieny dla świetlic można znaleźć na stronie internetowej miasta Hannover.

Wskazówka: Ponieważ jednak taki plan jest często stosunkowo obszerny i nie wszyscy rodzice zadają sobie trud, aby go przeczytać, sensowne jest wywieszenie najważniejszych zasad ogólnych w strefie wejściowej świetlicy.

4 Ważne pytania i odpowiedzi

krankes Kind liegt auf dem Schoß der Mutter
Chore dzieci nie mają co robić w świetlicy.
Czy istnieją jakieś prawne zakazy chodzenia dzieci do świetlicy?

Żadne dziecko cierpiące na chorobę zakaźną w rozumieniu ustawy o ochronie przed zakażeniami nie może odwiedzać danej placówki.
Nawet jeśli jest to trudne do zrozumienia dla niektórych rodziców i nie zawsze łatwe do wdrożenia w praktyce, środek ten służy ochronie wszystkich pozostałych dzieci w przedszkolu.

Szczególnie ważne jest w tym momencie, aby dzieci wracały do przedszkola dopiero wtedy, gdy nie mogą już zarażać innych dzieci. W wielu przypadkach oznacza to, że dzieci muszą pozostać w domu przez jeden do dwóch tygodni po ustąpieniu objawów.

Czy istnieją specjalne środki higieny, które są często zaniedbywane w placówkach gminnych?

Edukatorzy powinni skupić swoją uwagę na aspekcie mycia rąk. Chodzenie do toalety bez mycia rąk bardzo ułatwia rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Mimo że dzieci wkładają do ust wiele rzeczy w ciągu dnia, przyzwyczajanie ich do mycia rąk przed jedzeniem ma sens. Kolejnym aspektem jest czas trwania i dokładność mycia rąk. Upewnij się, że dzieci używają mydła i nie zapominają o przestrzeniach między palcami.

Kto monitoruje przestrzeganie ustawy o ochronie przed zakażeniami w świetlicy?

Właściwym organem jest publiczny wydział zdrowia. Z reguły lokalne urzędy zdrowia przeprowadzają również wstępny instruktaż. Wszystkie kolejne instruktaże mogą być przeprowadzane przez poszczególne placówki we własnym zakresie, bez konieczności ponownej wizyty ich pracowników w urzędzie zdrowia.

Baby wird geimpft
Nadchodzi powszechny obowiązek szczepień
Czy ustawa o ochronie przed zakażeniami obejmuje również porady dotyczące szczepień?

Zgodnie z aktualnymi planami wszyscy pracownicy świetlic i szkół będą podlegać obowiązkowym szczepieniom przeciwko odrze od marca 2020 r. To samo dotyczy rodziców, którzy nie zaszczepili swoich dzieci. Każda placówka powinna więc odpowiednio wcześnie poinformować rodziców o tej okoliczności i tym samym dać im możliwość dowiedzenia się o obowiązku szczepień.

Oprócz szczególnego aspektu szczepienia przeciwko odrze sensowna jest ogólna edukacja w zakresie innych szczepień, ponieważ nie wszyscy rodzice uczestniczą w każdym badaniu kontrolnym swojego dziecka.

5 Dalsza literatura na temat higieny w przedszkoluArtykuły powiązane