Równe szanse: czy istnieją w świetlicach i szkołach?

Każdy człowiek powinien otrzymać w życiu taką samą szansę, aby coś z niego zrobić. Jak piękna może być ta myśl przewodnia, tak czasem trudno jest znieść niesprawiedliwość rzeczywistości. O co więc chodzi w pojęciach równych …

Równe szanse: czy istnieją w świetlicach i szkołach?

chancengleichheit
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Szkoła podstawowa
 6. »
 7. Równe szanse: czy istnieją w świetlicach i szkołach?
Czy wszystkie dzieci w Niemczech mają równe szanse?

Równe szanse w tym kraju są dobre. Istnieje jednak jeszcze wiele obszarów, w których można i należy wprowadzić ulepszenia.

Czy stworzenie równych szans jest skomplikowane?

Zasadniczo istnieje wiele podejść, które mają sens. Ponieważ jednak ludzie są również odpowiedzialni za osiąganie celów, czasami trudno jest szybko doprowadzić do ogólnokrajowej zmiany.

Jak można zwiększyć równość szans dla uczniów?

Kluczem do zmian jest rozbudowa szkół całodziennych i możliwości indywidualnego wsparcia. Można to jednak osiągnąć tylko przy pomocy większej liczby pracowników, co dodatkowo zwiększa koszty edukacji.

Każdy człowiek powinien otrzymać w życiu taką samą szansę, aby coś z niego zrobić. Jak piękna może być ta myśl przewodnia, tak czasem trudno jest znieść niesprawiedliwość rzeczywistości.

O co więc chodzi w pojęciach równych szans i sprawiedliwości szans? Wyjaśniamy różnice i pokazujemy, jak wygląda obecna sytuacja w szkołach i przedszkolach.
[button] Zamów literaturę do dalszej lektury [/button]

1. co to znaczy równość szans?

Międzynarodowe Porozumienie o Równych Szansach:

We wspólnej deklaracji przedstawiciele ONZ ustalili, że do 2030 roku wszystkie dzieci na świecie powinny mieć szansę na dobrą edukację szkolną. W wielu krajach świata, mimo międzynarodowych wysiłków, pozostanie to jednak w przewidywalnej przyszłości czystym myśleniem życzeniowym.

W Niemczechdostęp do edukacji jest stosunkowo łatwy. Niezależnie od pochodzenia, płci, wyznania i sytuacji społecznej każde dziecko może uczęszczać do przedszkola i szkoły. Już to jest ważnym elementem, o którym nie należy zapominać w dyskusji o równych szansach dla dzieci.

Jednak zgodnie z definicją, równość szans obejmuje nie tylko to, że dostęp do wszystkich instytucji edukacyjnych musi być możliwy, ale jednocześnie, że wszyscy ludzie mają takie same szanse na jego uzyskanie.

Nawet pomimo istniejącej równości szans, późniejsza sytuacja majątkowa, jak również status społeczny mogą wyglądać bardzo różnie. Na początku życia wszystkie dzieci muszą jednak otrzymać szansę na edukację, aby mogły się wykazać niezależnie od płci, pochodzenia, religii, jak również statusu społecznego.

Wskazówka: Artykuł 3 ust. 1 ustawy zasadniczej stanowi, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Pomimo tego wyraźnego zobowiązania do równości nie można jednak stosować jej bez ograniczeń do wszystkich dziedzin życia.

2 Równość szans i równość możliwości: jakie są różnice?

chancengleichheit-kinder
Aby móc ustanowić sprawiedliwość, najpierw potrzebna jest równość.

Koncepcja równości szans pojawiła się w polityce już w latach 60. XX wieku. Jednak w związku z tym, że była ona coraz bardziej krytykowana, w międzyczasie powstała koncepcja równych szans, która miała nadać większą wagę indywidualnemu awansowi.

Zgodnie z nią każdy człowiek powinien być indywidualnie awansowany w zależności od swoich mocnych stron, niezależnie od pozycji społecznej, religii, płci i pochodzenia. De facto jednak, aby oddać sprawiedliwość, należy najpierw ustanowić równość.

Cel, jakim jest promowanie przede wszystkim dzieci, jest nierozerwalnie związany z obiema koncepcjami, tak że ostatecznie jest to bardziej spór teoretyczny niż faktycznie istotny praktycznie.

Uwaga: Mimo wielu ulepszeń, które miały miejsce w ostatnich dekadach, do dziś istnieją nierówne szanse, które wyrażają się głównie w postaci czystych liczb.
Na przykład mniej kobiet zajmuje stanowiska kierownicze. Dzieci pochodzące z domów o niekorzystnych warunkach edukacyjnych rzadziej uczęszczają do gimnazjum, a osoby pochodzące ze środowisk migracyjnych są bardziej narażone na ubóstwo.

3 Jakie czynniki wpływają na szanse dzieci w przedszkolu i szkole?

Nawet jeśli wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola i żłobka mają takie same szanse, dzieci zazwyczaj zaczynają życie z bardzo różnymi warunkami wstępnymi.

Najważniejsze aspekty, które wpływają na nierówności w systemie edukacji, można w skrócie znaleźć tutaj:

chancengerechtigkeit
Bynajmniej nie każdemu dziecku rodzic może pomóc w odrabianiu lekcji.
 • Wykształcenie rodziców: dzieci, których rodzice sami posiadają wysokie kwalifikacje szkolne i akademickie, mają większe szanse na uznanie w społeczeństwie. Automatycznie wychowawcy i nauczyciele często zakładają, że będzie to miało również wpływ na dzieci i traktują je inaczej (zwykle nieświadomie).
  Jednocześnie dzieci z „dobrego domu” często mają lepszy start w systemie edukacji, ponieważ rodzice znacznie bardziej troszczą się o wykształcenie swojego potomstwa i sami wspierają swoje dzieci.
 • Pieniądze jako drugi kluczowy czynnik: wysoki poziom wykształcenia często, choć nie zawsze, wiąże się z wyższymi dochodami. Dzieci z zamożnych rodzin nie muszą martwić się o szkolne wycieczki, szkolne wyprawy czy własny, prywatny tablet, aby móc się uczyć.
  kinderzimmer-mit-schreibtisch
  Niektórym dzieciom brakuje możliwości uczenia się w spokojnej atmosferze.


  Prowadzi to do większej zdolności do angażowania się we własne postępy w szkole. Również własny pokój, który jest obowiązkowy jako miejsce odosobnienia do odrabiania lekcji, nie jest bynajmniej sprawą oczywistą dla wszystkich dzieci.
 • Bariery językowe: Dzieci, które same lub ich rodzice mają pochodzenie migracyjne, często muszą zmagać się z problemami językowymi. Jest to wyraźnie nasilone, gdy w domu dominuje nie język niemiecki, lecz inny. Niestety, brak zrozumienia języka wpływa nie tylko na lekcje niemieckiego, ale na prawie wszystkie przedmioty.

Uwaga: Równe szanse nie odnoszą się tylko do sektora szkolnego. Wiele dzieci jest automatycznie wykluczonych także ze sportu, ponieważ kilka dyscyplin sportowych jest dla dzieci bardzo drogich, a tym samym dla niektórych rodziców po prostu nieosiągalnych.

4. promowanie dzieci: Czy istnieją sposoby na poprawę równości szans?

fruehes-lernen
Wczesna wspólna nauka otwiera lepsze możliwości dla dzieci z gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji edukacyjnej.

Aby otworzyć równe szanse dla wszystkich dzieci, edukację należy rozpocząć jak najwcześniej. W ten sposób można zminimalizować wpływ domu rodzicielskiego, który pojawia się we wczesnych latach, aby zmniejszyć różnice. Zakłada to jednak, że miejsce w Kicie jest rzeczywiście dostępne dla każdego dziecka.

Jednocześnie rozbudowa placówek całodziennych, zarówno w zakresie opieki dziennej, jak i w odniesieniu do szkół podstawowych i średnich, pomaga dzieciom uczyć się dłużej i intensywniej. Szczególnie opieka popołudniowa pomaga dzieciom z uboższych środowisk lub z trudnościami językowymi w odrabianiu lekcji.

Aby nauczyciele byli w stanie poradzić sobie z ogromnymi różnicami w wynikach, a także aby mogli zapewnić ukierunkowane wsparcie dla poszczególnych uczniów, należy stworzyć dodatkowe stanowiska. W przeciwnym razie praktycznie trudno sobie wyobrazić wspieranie klasy i jednocześnie każdego z osobna w jak najlepszy sposób, by móc realizować własny potencjał.

5. poznaj dalszą literaturę na temat równości szans i sprawiedliwości edukacyjnej

Artykuły powiązane