Organizowanie w szkole nabożeństw klasowych w sposób sensowny

Czyszczenie tablicy, wynoszenie śmieci czy rozdawanie arkuszy roboczych – obowiązki klasowe nie są zbyt lubiane przez większość uczniów. Jednak rozsądny podział zadań jest bardzo ważny, aby codzienna rutyna w szkole mogła przebiegać w sposób zorganizowany. …

Organizowanie w szkole nabożeństw klasowych w sposób sensowny

kind putzt tafel
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Szkoła podstawowa
 6. »
 7. Organizowanie w szkole nabożeństw klasowych w sposób sensowny
Czym są usługi klasowe i jaki jest ich cel?

Służby klasowe to zadania, które należy wykonać, aby klasa mogła sprawnie funkcjonować. Ponadto dzieci uczą się brać odpowiedzialność za zadanie i w ten sposób wnoszą wkład do społeczności klasowej.

Jakie są typowe obowiązki klasowe?

Do typowych obowiązków klasowych należą: dyżur przy tablicy, dyżur przy śmieciach, dyżur przy dzienniku lekcyjnym i dyżur przy kalendarzu. Nauczyciele powinni jednak zawsze dostosować zadania indywidualnie do szkoły i rodzaju nauczania.

Jak dzieci mogą śledzić przebieg służby?

Aby śledzić obowiązki, nauczyciel może wspólnie z dziećmi sporządzić grafik dyżurów. Ci, którzy chcą, aby było to łatwiejsze, mogą również po prostu stworzyć indywidualną listę dyżurów klasowych online.

Czyszczenie tablicy, wynoszenie śmieci czy rozdawanie arkuszy roboczych – obowiązki klasowe nie są zbyt lubiane przez większość uczniów. Jednak rozsądny podział zadań jest bardzo ważny, aby codzienna rutyna w szkole mogła przebiegać w sposób zorganizowany.

W tym artykule chcielibyśmy wyjaśnić Państwu, dlaczego obowiązki klasowe są ważne nie tylko dla organizacji, ale także dla rozwoju dzieci. Przedstawimy Ci najczęstsze służby klasowe i podpowiemy, jak je jasno przedstawić.

[button]Ilustracja służb klasowych za pomocą kart obrazkowych[/button]

1. organizacja dnia szkolnego z obsługą klasy

System motywacyjny dla dzieci

Najlepszym sposobem motywowania dzieci są nagrody. Za każdy tydzień, w którym dzieci bez problemu wykonują obowiązek klasowy, mogą otrzymać gwiazdkę. Gdy osiągną określoną liczbę, mogą np. wybrać grę na następną lekcję sportową.

Codzienne życie szkolne może być czasem bardzo stresujące i chaotyczne. Jest wiele zadań, z którymi wychowawca klasy nie może sobie sam poradzić. Z tego powodu bardzo ważna jest organizacja dnia szkolnego i klasy.

Kiedy dzieci rozpoczynają naukę w szkole podstawowej, zazwyczaj nie wiedzą, z czym będą musiały się zmierzyć w kolejnych latach. Życie codzienne w szkole podstawowej jest tak różne od opieki dziennej, że dzieci muszą najpierw nauczyć się wszystkich zasad obowiązujących w klasie.

Aby od początku dać dzieciom ogólny obraz sytuacji, nauczyciel powinien na samym początku przedstawić różne usługi. Ma to również tę zaletę, że uczniowie mogą zorientować się w procedurach i w ten sposób coraz bardziej nabierają pewności siebie.

Zwłaszcza w szkole podstawowej usługi porządkowe cieszą się zwykle nadal dużym zainteresowaniem. Dzieci są szczęśliwe, że mogą być odpowiedzialne za wykonanie jakiegoś zadania. W ten sposób uczą się samodzielnego działania i odpowiedzialności. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju dzieci.

Z reguły nauczyciel jest odpowiedzialny za sprawiedliwy podział obowiązków porządkowych. Aby zapewnić różnorodność, obowiązki powinny zmieniać się co tydzień. Najprostszym sposobem na to jest sporządzenie listy. Dzięki temu w kolejnym tygodniu uczniowie mogą przekazać odpowiednie zadanie kolejnej osobie.

Ponieważ każdy uczeń jest odpowiedzialny za konkretne zadanie, nauczyciele powinni zastanowić się, co się stanie, jeśli ktoś wielokrotnie zaniedba swój obowiązek. Aby zmotywować dzieci do wykonania zadań, pomocny może być np. system nagród.

Wskazówka: Najlepiej jest przydzielić każdy obowiązek dwóm uczniom jednocześnie, aby mogli wykonać zadanie wspólnie. Ma to również tę zaletę, że zadanie zostanie wykonane nawet wtedy, gdy jeden uczeń jest chory.

2. obowiązki klasowe – dostosowanie zadań do okoliczności

maedchen sortiert muell
Dyżur śmieciowy uczy dzieci prawidłowego sortowania odpadów.

Zajęcia w różnych szkołach przebiegają bardzo różnie. Dlatego też nauczyciele powinni dostosować obsługę klasy indywidualnie do każdej szkoły i klasy. Na przykład, jeśli w danej szkole korzysta się wyłącznie z urządzeń elektronicznych lub tablicy interaktywnej, serwis tablicowy staje się zbędny.

W wyższych klasach można nawet wykorzystać lekcję do wypracowania wspólnie z uczniami, które usługi należy wykonać, aby proces przebiegał sprawnie. Dzięki tym rozważaniom dzieci zyskują świadomość, co należy zrobić każdego dnia, aby lekcje mogły się odbyć.

W szkołach szczególnie często wykonuje się następujące usługi porządkowe:

 • Dyżur przy tablicy: Dzieci zapisane na dyżur przy tablicy muszą dopilnować, aby tablica była wytarta przed każdą nową lekcją. Ponadto muszą się upewnić, że w klasie zawsze jest wystarczająca ilość kredy.
 • Dyżurśmieciowy: To zadanie nie jest zbyt lubiane przez uczniów. Polega na opróżnianiu koszy na śmieci, gdy są pełne. Muszą również posortować śmieci, które leżą na podłodze do odpowiednich pojemników.
 • Dyżur kalendarzowy: Aby dzieci mogły śledzić sprawy, do kalendarza wpisywane są prace klasowe, sprawdziany, a czasem nawet zadania szkolne. Uczniowie, którzy podejmują się tego obowiązku klasowego, muszą więc zadbać o to, by wszystkie terminy zostały wpisane.
 • Obsługa dziennika lekcyjnego: Poprzez wpisy w dzienniku lekcyjnym nauczyciele mogą śledzić, jakie tematy były poruszane i kto był nieobecny w danym dniu. Szczególnie w szkołach średnich uczniowie muszą przynosić ten dziennik lekcyjny ze sobą do poszczególnych sal przedmiotowych.
 • Serwis materiałowy: W klasie materiały takie jak arkusze robocze czy książki muszą być stale rozdawane. Jeśli uczeń przejmie to zadanie, nauczyciel może już zająć się innymi obszarami odpowiedzialności.
 • Serwis kwiatowy: Rośliny poprawiają klimat w pomieszczeniach i pomagają dzieciom rozwijać poczucie przynależności do natury. Jeśli roślina nie jest regularnie podlewana, umrze. Dlatego zadanie polega na starannej opiece nad nimi.

3. Zaprojektuj wspólnie z dziećmi przegląd usług klasowych

kinder schauen sich zusammen mit dem lehrer den plan an
Zorganizowany plan zajęć zapewnia dobry przegląd dla wszystkich dzieci.

Pilnowanie różnych obowiązków klasowych nie zawsze jest łatwiejsze. Kto znowu był odpowiedzialny za dziennik lekcyjny, a kto właściwie powinien był przetrzeć tablicę? Aby uniknąć takiego chaosu, można posłużyć się przejrzystym zestawieniem.

W szkole podstawowej dzieci są bardzo zadowolone, jeśli mogą pomóc w tworzeniu takiego przeglądu. Najprostszym sposobem jest rozwieszenie kartek lub znaków, które pokazują poszczególne zajęcia.

Następnie dzieci przyklejają swoje metki z nazwiskami na szpilce do ubrań. W ten sposób zmiana jest szczególnie łatwa i nieskomplikowana. Do metek z nazwiskami tych uczniów, którzy nie mają aktualnie zadania w klasie, można przyczepić wakacyjny obrazek. Odpowiednie karty obrazkowe można wydrukować na przykład tutaj.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz wykonywać żadnych prac ręcznych, możesz również zlecić tutaj stworzenie indywidualnej listy obowiązków klasowych.

4. Zilustruj obowiązki klasowe za pomocą kart obrazkowych

Ämterkarten
 • Kirschner, Jens (Author)

Artykuły powiązane