Zasady klasowe w szkole podstawowej: sensowne zasady od klasy 1.

Dzieci, które przechodzą z przedszkola do szkoły podstawowej, muszą najpierw przyzwyczaić się do tej zmiany. O ile w przedszkolu jest jeszcze stosunkowo dużo swobody, to w szkole podstawowej dzieci muszą przestrzegać wielu zasad. Są to …

Zasady klasowe w szkole podstawowej: sensowne zasady od klasy 1.

klassenregeln grundschule
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Szkoła podstawowa
 6. »
 7. Zasady klasowe w szkole podstawowej: sensowne zasady od klasy 1.
Dlaczego zasady klasowe są ważne?

Kiedy dzieci słyszą termin „zasady”, prawdopodobnie myślą o zakazach, które dotyczą ich i kolegów z klasy. Dlatego ważne jest, aby dzieci zrozumiały, że zasady, których wszyscy muszą przestrzegać, ułatwiają i uprzyjemniają wspólne życie.

Jak można opracować zasady klasowe w szkole podstawowej?

Dzieci najprawdopodobniej będą się trzymać zasad, jeśli pozwoli się im uczestniczyć w procesie. Na przykład, przeprowadźcie burzę mózgów, podczas której wszyscy uczniowie będą mogli przedstawić swoje pomysły. Następnie można spisać zasady klasowe na plakacie lub na kartach obrazkowych i powiesić je w klasie.

Jaki jest najlepszy sposób postępowania w przypadku naruszenia zasad klasowych?

Jeśli jako nauczyciel ustalisz klasowe zasady, musisz oczywiście upewnić się, że są one przestrzegane przez wszystkich uczniów. Jeśli uczeń złamie jakąś zasadę, muszą być wyciągnięte konsekwencje. Najlepiej, aby były one związane z daną zasadą.

Dzieci, które przechodzą z przedszkola do szkoły podstawowej, muszą najpierw przyzwyczaić się do tej zmiany. O ile w przedszkolu jest jeszcze stosunkowo dużo swobody, to w szkole podstawowej dzieci muszą przestrzegać wielu zasad. Są to tak zwane zasady klasowe.

W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego reguły klasowe są szczególnie ważne w szkole podstawowej. Podpowiadamy, jak wypracować te zasady wspólnie z uczniami i jak reagować w przypadku ich nieprzestrzegania. [button]Szablony do tworzenia reguł klasowych[/button]

1. zasady odgrywają ważną rolę dla wspólnego życia w społeczeństwie

Normy i wartości społeczeństwa

Normy i wartości to wytyczne, które regulują sposób współżycia ludzi w społeczeństwie. Podczas gdy niektóre normy są prawami, których należy przestrzegać, istnieją również takie, których zlekceważenie nie pociąga za sobą bezpośrednich sankcji. W zależności od społeczeństwa, normy te mogą być bardzo różne, a także zmieniać się w czasie.

Nauczanie w szkole podstawowej może być skuteczne tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie warunki ramowe. Zwłaszcza przy przejściu z przedszkola do pierwszej klasy uczniowie muszą najpierw nauczyć się, jak wygląda codzienne życie w szkole.

Najlepszym sposobem na to jest ustalona struktura, rytuały i reguły. Zapewniają one bezpieczeństwo, dzięki czemu dzieci po kilku tygodniach od zaaklimatyzowania się mogą w pełni skoncentrować się na treściach nauczania.

We wszystkich dziedzinach życia społecznego istnieją zasady, które regulują interakcje i wspólne życie. Zasady obowiązujące w klasie również odgrywają ważną rolę dla dobrej atmosfery nauki i harmonijnej współpracy w szkole podstawowej. Stanowią one, że tak powiem, fundament dobrego nauczania.

Ponieważ wszyscy muszą przestrzegać tych samych zasad, dzieci nabywają kompetencji społecznych i odpowiedzialności. Z tego powodu ważne jest również, aby wprowadzić zasady na początku roku szkolnego.

2. w szkole podstawowej wspólnie opracować regulamin klasy

plakat mit klassenregeln
Zasady klasowe można zilustrować odpowiednimi obrazkami.

Nie ma jednak sensu przytłaczać dzieci ogromną listą zasad w pierwszym dniu w szkole. Na początku wszyscy muszą się poznać i zbudować zaufanie.

Po kilku tygodniach zadomawiania się, można zacząć od podstawowych zasad. Można je stopniowo rozszerzać, aż do momentu, gdy regulamin klasy dla szkoły podstawowej będzie kompletny. W ten sposób można uniknąć przeciążenia lub niepokojenia uczniów.

Ponieważ zasady dotyczą zarówno uczniów, jak i nauczyciela, powinny być tworzone wspólnie przez wszystkich. Zachęć uczniów do wyrażenia swoich życzeń i oczekiwań dotyczących wspólnego życia w klasie. Może to być np. zapisanie ich na tablicy. Inną możliwością jest rozdanie odpowiednich arkuszy roboczych, nad którymi uczniowie mogą pracować samodzielnie lub w małych grupach. Na podstawie tych sugestii można teraz opracować reguły klasowe.

Mogą one wyglądać następująco:

My…

 • … słuchamy uważnie, gdy ktoś mówi.
 • … przychodzić na zajęcia punktualnie.
 • … utrzymywać porządek w naszej klasie.
 • … pomagać sobie nawzajem.
 • … dają nam znać, kiedy chcemy coś powiedzieć.
 • … odróbcie naszą pracę domową.

Ważne jest, aby zasady klasowe w szkole podstawowej były zawsze formułowane pozytywnie. W ten sposób zasady nie wyglądają jak zakazy. Są raczej jak zasady przewodnie, których wszyscy muszą przestrzegać.

Wniektórych klasach wspólne wypracowanie zasad klasowych jest jednak bardzo trudne. W takim przypadku sensowne jest, abyś ustalił zasady sam i wprowadził je ostrożnie.

Aby ułatwić dzieciom zapamiętanie zasad klasowych w szkole podstawowej, powinny być one zapisane na plakacie lub na specjalnych kartkach. Dzięki odpowiednim obrazkom takie zasady klasowe mogą nawet upiększyć klasę.

Wskazówka: Na blogu Ideas Journey można znaleźć na przykład plakat do wydrukowania i wiele innych kreatywnych pomysłów na nauczanie. Wiele pomocnych sugestii może również pomóc w stworzeniu odpowiedniego scenariusza lekcji.

3. naruszenia muszą mieć konsekwencje

kind schreibt immer den gleichen satz an die tafel
Bezcelowe kopiowanie zdań jest w dzisiejszych czasach uważane za bardzo wątpliwy środek wychowawczy.

Aby uczniowie rzetelnie przestrzegali zasad obowiązujących w klasie, nauczyciel musi dawać dobry przykład. Tylko wtedy, gdy nauczyciel również przestrzega wszystkich zasad, może tego oczekiwać od swoich uczniów.

Na początku ważne jest, aby przećwiczyć z uczniami poszczególne reguły klasowe. W ten sposób można uniknąć sytuacji, w której np. dziecko nie zrozumie jakiejś zasady. Ponadto można porozmawiać o tym, jak można przestrzegać danej reguły. Na przykład, jeśli regułą jest punktualne przychodzenie na zajęcia, uczniowie muszą wstać i przygotować się na czas.

Jednak zawsze łatwiej jest tworzyć reguły niż ich przestrzegać. Łatwo jest powiedzieć, że zawsze zachowujemy porządek i rzetelnie odrabiamy lekcje. Jednak zbyt często nie udaje nam się wprowadzić ich w życie.

Jak jednak nauczyciel powinien postępować w przypadku łamania reguł? Czy nieprzestrzeganie zasad zawsze musi się wiązać z karą?

Jeśli dziecko złamie zasadę, która jest zapisana na plakacie, to oczywiście muszą być konsekwencje. Jeśli ich nie będzie, inni uczniowie również nie będą widzieli sensu przestrzegania zasad.

Najpierw nauczyciel powinien zapytać danego ucznia, jaką zasadę złamał swoim zachowaniem. Sposób ukarania tego naruszenia powinien być zawsze związany z daną zasadą. Na przykład, jeśli uczeń nie odrobił pracy domowej, mogą pojawić się dodatkowe zadania. Na przykład, jeśli uczeń spóźnił się, otrzyma zatrzymanie.

Ważne jestrównież, aby zasady były regularnie przeglądane i odświeżane. W ten sposób można wdrożyć sugestie dotyczące poprawy, na przykład.

Rada: Należy być wytrwałym w przestrzeganiu zasad. Tylko w ten sposób można sprawić, że po pewnym czasie wszyscy uczniowie będą przestrzegać zasad obowiązujących w klasie.

4. szablony do tworzenia reguł klasowych

Artykuły powiązane