Przedstawiciele klas w szkole podstawowej: zadania i procedura wyborcza

W Niemczech żyjemy w społeczeństwie demokratycznym. Wybory są więc częścią codziennego życia. Wybory przedstawicieli klasowych są najlepszym sposobem na nauczenie nawet najmłodszych dzieci, jak działa demokracja. W naszym tekście pokażemy, na co należy zwrócić uwagę …

Przedstawiciele klas w szkole podstawowej: zadania i procedura wyborcza

klassensprecher grundschule
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Szkoła podstawowa
 6. »
 7. Przedstawiciele klas w szkole podstawowej: zadania i procedura wyborcza
Jakie są zadania przedstawiciela klasy w szkole podstawowej?

Zasadniczo przedstawiciel klasy ma za zadanie reprezentować interesy kolegów i koleżanek.

Jakie cechy powinien mieć przedstawiciel klasy?

Żadne dziecko nie powinno bać się przemawiać przed dużą grupą. O wiele ważniejsze jest jednak, aby było pomocne i lubiło organizować.

Czy wybory na przedstawiciela klasy w szkole podstawowej powinny być jawne?

Nawet jeśli są to tylko małe wybory, można tutaj uczyć zasad demokratycznego głosowania. Tajne głosowanie ma więc sens.

W Niemczech żyjemy w społeczeństwie demokratycznym. Wybory są więc częścią codziennego życia. Wybory przedstawicieli klasowych są najlepszym sposobem na nauczenie nawet najmłodszych dzieci, jak działa demokracja.

W naszym tekście pokażemy, na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu wyborów i jakie zadania zazwyczaj podejmuje przedstawiciel klasy w szkole podstawowej.

[button]Praktyczne podręczniki o rozumieniu demokracji w szkole podstawowej[/button]

Przedstawiciele klas pierwszych w szkole podstawowej – nie wszędzie są wybory

W prawie każdej szkole średniej dzieci wybierają w klasie przedstawiciela klasy. W żadnym wypadku nie jest to jednak oczywiste w szkole podstawowej, gdzie uczniowie zazwyczaj otrzymują znacznie mniej punktów.

Sensowne jest jednak zapoznanie się z funkcjonowaniem demokracji już we wczesnym okresie życia i wybranie przedstawiciela klasy w szkole podstawowej.

W ten sposób, w ramach wczesnej edukacji demokratycznej, dzieci uczą się, jak działa władza i dlaczego jej przekazywanie może mieć sens.

Uwaga: Od klasy 3 wskazane jest przeprowadzenie wyborów przedstawicieli klas.

2. zadania przedstawiciela klasy w szkole podstawowej

das wort klassensprecher steht an einer tafel
Nie każde dziecko nadaje się na stanowisko rzecznika klasy.

Zanim uczniowie podejmą decyzję o kandydowaniu na przedstawiciela klasy, muszą zrozumieć, jakie są obowiązki związane z tym stanowiskiem.

Dlatego dobrym pomysłem jest przeprowadzenie lekcji, podczas której dzieci dowiedzą się, dlaczego posiadanie w klasie przedstawiciela klasy ma sens.

Zasadniczo zadania przedstawiciela klasy w szkole podstawowej nie różnią się od tych w szkole średniej. Niemniej jednak, funkcja ta jest zazwyczaj znacznie bardziej ograniczona, ponieważ należy wziąć pod uwagę wiek dzieci.
Zasadniczo przedstawiciel klasy w szkole podstawowej ma następujące zadania:

 • słuchać kolegów i reprezentować interesy społeczności klasowej
 • przekazywanie życzeń klasy nauczycielom
 • pomagać w rozwiązywaniu sporów w klasie
 • starać się pomagać poszczególnym dzieciom w ich indywidualnych problemach

Ponadto w niektórych szkołach podstawowych działa rada uczniowska, którą tworzą przedstawiciele poszczególnych klas.
Jako przedstawiciele klas dzieci mają za zadanie reprezentować tam interesy swojej klasy i przekazywać decyzje rady.

3. Charakterystyka przedstawiciela klasy

ein kind vor einer tafel mit vielen fragezeichen
Każde dziecko powinno zastanowić się, czy bycie przedstawicielem klasy ma sens.

Każdy, kto chce być przedstawicielem klasy, nie powinien bać się mówić swojego zdania i otwarcie wypowiadać się przed całą klasą.
Wymaga to na początku sporej odwagi, ale może też pomóc w jej odnalezieniu i tym samym nabraniu pewności siebie.

Dużo ważniejsza jest jednak chęć chęci pomocy innym dzieciom i gotowość do wzięcia odpowiedzialności.

Ważnym aspektem w tym kontekściejest również gotowość do kompromisu, ponieważ zawsze chodzi o pogodzenie niekiedy bardzo różnych życzeń.

Szczególnie korzystne jest również to, że kandydat dobrze dogaduje się ze wszystkimi uczniami w klasie. W ten sposób można mieć pewność, że reprezentowane są nie tylko interesy poszczególnych uczniów.

Z drugiej strony osoby, które mają mało czasu i są już bardzo zajęte w szkole lub w sporcie, nie nadają się na stanowisko przedstawiciela klasy w szkole podstawowej.

Ten film podsumowuje wymagania stawiane przyszłemu przedstawicielowi klasy:

4. przygotowanie do wyborów – ten materiał jest przydatny

kinder in der klasse melden sich
Nawet dzieci, które same nie startują w wyborach, mogą się aktywnie zaangażować.

Jeśli tematyce demokracji i wyborów nadajemy w klasie pewną rangę, nie należy również zaniedbywać kampanii wyborczej.

Na przykład każde dziecko, które chce kandydować, może wykonać swój własny plakat wyborczy. Możecie też wspólnie zastanowić się, dlaczego jeden lub drugi uczeń byłby dobrym przedstawicielem klasy.

Jeśli kandydatów w nadchodzących wyborach jest kilku, można też pracować w zespołach nad takim plakatem. W ten sposób dzieci, które same nie chcą kandydować, również będą zaangażowane w kampanię wyborczą.
Upewnijcie się jednak, że grupy są mniej więcej tej samej wielkości, aby nie przekreślać z góry szans.

Każdy kandydat na stanowisko przedstawiciela klasy w szkole podstawowej może również rywalizować z innymi kandydatami w sesji pytań i odpowiedzi.
W ten sposób nawet dzieci, które w innych okolicznościach są raczej niepozorne i mogą otrzymać mniej głosów, mają szansę.

Wskazówka: Obszerny materiał z licznymi arkuszami do bezpłatnego pobrania można znaleźć na stronie Instytutu Badań nad Demokracją w Getyndze w tym miejscu.

5 Wybory przedstawiciela klasy w szkole podstawowej

verschiedene namen stehen auf einer schwarzen tafel
W najlepszym wypadku dochodzi do emocjonujących wyborów nowego przedstawiciela klasy.

Jeśli dzieci mają już niezbędną wiedzę na temat tego, co sprawia, że każdy z kandydatów jest wyjątkowy, można rozpocząć wybory.

Zazwyczaj wybory przedstawiciela klasy w szkole podstawowej nie są wielkim wydarzeniem i odbywają się mniej więcej przez podniesienie ręki.
Aby jednak nauczyć uczniów właściwego rozumienia demokracji, wybory powinny być tajne.

Zrób więc listę ze wszystkimi kandydatami i polem do zaznaczenia. W zależności od tego, jaki model głosowania wybierzesz, możesz też dopuścić więcej niż jedną odpowiedź.

Każde dziecko otrzymuje teraz kartę do głosowania, może postawić krzyżyk, złożyć kartę i wrzucić ją do urny (wystarczy pudełko po butach ze szczeliną).

Teraz do gry wchodzi urzędnik wyborczy. Z reguły będzie to odpowiedni nauczyciel.

Karty do głosowania są liczone i notowane na tablicy, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Po krótkim czasie ustala się nowego przedstawiciela klasy w szkole podstawowej i nie należy szczędzić braw.

6. praktyczne podręczniki do zrozumienia demokracji w szkole podstawowej

Artykuły powiązane