Gimnazjum czy szkoła realna? Mała pomoc w podjęciu decyzji

Najpóźniej w trzeciej klasie wielu rodziców zaczyna zastanawiać się, do jakiej szkoły średniej powinno uczęszczać ich dziecko. Podczas gdy dla niektórych rodziców decyzja jest podejmowana szybko, inne rodziny zmagają się z wyborem typu szkoły. Szczególnie …

Gimnazjum czy szkoła realna? Mała pomoc w podjęciu decyzji

gymnasium oder realschule
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Szkoła podstawowa
 6. »
 7. Gimnazjum czy szkoła realna? Mała pomoc w podjęciu decyzji
Jakie są największe różnice między gimnazjum a szkołą realną?

Największe różnice między Realschule a Gymnasium to obciążenie dydaktyczne i stopień naukowy. Uczniowie Realschule kończą szkołę z maturą, natomiast uczniowie Gymnasium kończą szkołę z maturą.

Kto decyduje o tym, do jakiego typu szkoły uczęszcza dziecko?

Edukacja w Niemczech jest sprawą państwową, dlatego każdy kraj związkowy ma swoje własne przepisy. Wspólne dla wszystkich krajów związkowych jest to, że nauczyciele szkół podstawowych wydają zalecenie. O ile w niektórych krajach związkowych zalecenie to jest wiążące, to w innych krajach związkowych rodzice mogą je uchylić.

Jakimi kryteriami powinni kierować się rodzice przy podejmowaniu decyzji?

Przy podejmowaniu decyzji o tym, do jakiego typu szkoły idzie dziecko, na pierwszym miejscu jest średnia ocen. Jednak przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę również inne zdolności dziecka. Dzieci, które są bardzo samodzielne, mają wystarczająco dużo pewności siebie i potrafią radzić sobie z niepowodzeniami, są znacznie lepsze w gimnazjum.

Najpóźniej w trzeciej klasie wielu rodziców zaczyna zastanawiać się, do jakiej szkoły średniej powinno uczęszczać ich dziecko. Podczas gdy dla niektórych rodziców decyzja jest podejmowana szybko, inne rodziny zmagają się z wyborem typu szkoły. Szczególnie trudny jest wybór między gimnazjum a szkołą realną.

W tym artykule znajdziesz informacje, czym różni się Realschule od Gymnasium i jakie możliwości oferują poszczególne kwalifikacje. Podamy również wskazówki, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru dla Twojego dziecka.
[button]Zamów prezenty na zmianę szkoły online[/button]

1. gimnazjum czy szkoła średnia – oto różnice

Szkoła kompleksowa jako alternatywa
W Niemczech jest coraz więcej szkół ogólnokształcących, w których uczą się razem uczniowie o różnych osiągnięciach naukowych. Uczęszczanie do takiej szkoły ma tę zaletę, że rodzice nie muszą bezpośrednio po klasie 4 decydować się na konkretny typ szkoły. Uczniowie uczęszczają na różne kursy w zależności od poziomu osiągnięć z poszczególnych przedmiotów. Kursy specjalistyczne i uzupełniające mają na celu ułatwienie uczniom przejścia do gymnasiale Oberstufe.

Zanim zdecydują się Państwo na formę szkolną dla swojego dziecka, należy najpierw przyjrzeć się różnicom między Gymnasium a Realschule. Przedmioty w programie nauczania są prawie identyczne, chociaż w Gymnasium często jest większa różnorodność przedmiotów.

Różni się natomiast obciążenie dydaktyczne. Szczególnie w szkołach, w których Abitur zdaje się po zaledwie ośmiu latach nauki, uczniowie spędzają dużo czasu na nauce i odrabianiu zadań domowych. Aby przygotować uczniów do studiów, nauczanie w Gymnasium jest znacznie bardziej teoretyczne niż w Realschulen.

Od uczniów oczekuje się również samodzielności, a co za tym idzie – umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. Przy ocenianiu brane są pod uwagę zarówno zadania domowe, jak i pisanie referatów. W regularnych odstępach czasu przeprowadzane są sprawdziany i testy z nauki, które w ciągu roku szkolnego stają się coraz bardziej wymagające.

Największą różnicą są chyba jednak kwalifikacje, które można osiągnąć. Realschule kończy się maturą po dziesiątej klasie. Z nim uczniowie mogą następnie uczęszczać do szkoły średniej lub szkoły zawodowej.

W Gymnasium uczniowie kończą z reguły Abitur, który daje im dostęp do studiów wyższych. W międzyczasie w niektórych zawodach zawodowych wymagane jest nawet posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Z Abitur w kieszeni wszystkie drzwi stoją przed dziećmi otworem.

Realschule plus to typ szkoły, który istnieje tylko w Nadrenii-Palatynacie. Jeśli spełnione zostaną odpowiednie wymagania, uczniowie tej szkoły mogą uzyskać nie tylko świadectwo ukończenia szkoły średniej, lecz także kwalifikacje wstępne na uniwersytet nauk stosowanych.

2 Zalecenie dotyczące typu szkoły leży w gestii krajów związkowych.

mutter mit ihrer tochter in einem gespraech mit dem lehrer
W przypadku wątpliwości dotyczących zalecenia szkoły należy porozmawiać z wychowawcą klasy.

W Niemczech uregulowane jest, że nauczyciele wystawiają uczniom rekomendację. W dużej mierze opiera się to na średniej ocen. Aby otrzymać rekomendację do Gimnazjum, dziecko musi mieć średnią ocen od 2,0 do 2,5 (w zależności od landu) z przedmiotów matematyka i niemiecki.

Ponieważ jednak edukacja jest sprawą państwową, przepisy w poszczególnych krajach związkowych bywają bardzo różne.

W Brandenburgii, Bremie, Badenii-Wirtembergii, Turyngii, Bawarii i Saksonii wiążące jest zalecenie nauczyciela. Jeśli chcesz posłać dziecko do tamtejszego gimnazjum bez odpowiedniego zalecenia, wymaga to rozmowy doradczej, testu pisemnego i badania osiągnięć. W pozostałych krajach związkowych można samemu zdecydować, do jakiej szkoły pójdzie dziecko i tym samym nie brać pod uwagę rekomendacji nauczycieli.

Ale choć pierwszy wybór szkoły jest bardzo ważną decyzją, to nie jest to ostateczna decyzja o tym, z jakim dyplomem dziecko skończy studia. Przenikalność systemu szkolnego sprawia, że w zależności od wyników można zmieniać typ szkoły.

Według badań Instytutu Badań nad Rozwojem Szkół (IfS) w Dortmundzie, przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Bertelsmanna, szanse abiturientów w przypadku dzieci pracowników naukowych są dziś nadal średnio 6,1 razy większe niż dzieci z klas niższych.

3 Niektórzy rodzice posyłają swoje dzieci do Realschule mimo rekomendacji dla Gymnasium.

junge hat probleme bei den hausaufgaben
Jeśli dziecko często ma trudności z odrabianiem lekcji w szkole podstawowej, nie jest wskazane, aby uczęszczało do gimnazjum.

W dzisiejszych czasach wielu rodziców nie ma innego wyjścia niż to, aby ich dziecko uczęszczało do Gimnazjum. Ale niektórzy rodzice wolą posłać swoje dzieci do Realschule mimo zaleceń Gymnasium. Ale jaki jest tego powód?

Wielu rodziców, którzy sami w czasach szkolnych uczęszczali „tylko” do Hauptschule lub Realschule, często niechętnie posyła swojego syna lub córkę do gimnazjum. Często uważają, że wymagania i presja na wyniki są zbyt wysokie.

Własne osiągnięcia nie powinny być jednak przenoszone na dziecko. Jeśli ktoś ma tylko Hauptschule lub Realschulabschluss, nie oznacza to, że jego dziecko jest w gimnazjum przeciążone. Ponadto czasy się zasadniczo zmieniły, tak że uczęszczanie do gimnazjum nie może być w żaden sposób porównywane z wymaganiami z wcześniejszych czasów.

Jeśli natomiast masz wrażenie, że Twoje dziecko nie jest w stanie sprostać presji wyników, to taka decyzja może być zrozumiała. Jeśli Państwa dziecko już w szkole podstawowej musi się dużo uczyć, aby osiągnąć dobre oceny, to może się okazać, że wysiłek w Gimnazjum nie jest już wystarczający.

Aby dzieci nie straciły radości z nauki, potrzebują poczucia osiągnięć. Jeśli natomiast przynoszą do domu tylko słabe oceny, może to prowadzić do nadmiernych wymagań i bezczynności.

Do gimnazjum mogą uczęszczać również dzieci z zaburzeniami zachowania, np. ADHD. W tym przypadku należy jednak wcześniej zasięgnąć porady nauczycieli i lekarzy.

4. Właściwy typ szkoły dla mojego dziecka – wskazówki, które pomogą mi podjąć decyzję

mutter bespricht die schulwahl mit ihrer tochter
Przedyskutuj decyzję wspólnie z dzieckiem.

„Gimnazjum czy Realschule – co jest lepsze dla mojego dziecka?” – to pytanie zadaje sobie wielu rodziców. Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji, chcielibyśmy udzielić poniżej kilku wskazówek.

 • Zwracaj uwagę na rekomendacje nauczycieli: Mimo że w wielu stanach federalnych rodzice mogą uchylić rekomendację nauczycieli, nadal powinieneś brać ich pod uwagę w swojej decyzji. Nauczyciele są nie tylko bardzo dobrzy w ocenie wyników akademickich, ale także mocnych i słabych stron uczniów.
 • Nie patrz tylko na oceny: Oczywiście, oceny są ważnym elementem w procesie podejmowania decyzji. Należy jednak wziąć pod uwagę inne aspekty i kryteria. Czy Twoje dziecko jest gotowe do uczęszczania do gimnazjum również pod względem indywidualnej osobowości? Czy ma wystarczająco dużo pewności siebie, aby sprostać wymaganiom? Czy dziecko jest w stanie poradzić sobie z niepowodzeniami i czerpać z nich nowe siły?
 • Zaangażuj dzieci w podjęcie decyzji: Niektóre dzieci mają już w głowie ustalone, że chcą uczęszczać do określonego typu szkoły. Może to wynikać z ich aspiracji zawodowych lub z tego, że ich przyjaciele również chodzą do tej szkoły. Potraktuj poważnie życzenia dziecka, ale omów również konsekwencje tej decyzji.
 • Weźudział w zajęciach próbnych: W niektórych krajach związkowych istnieje możliwość wcześniejszego wzięcia udziału w zajęciach próbnych danej klasy szkolnej. W ten sposób dzieci mają krótki wgląd w to, czego mogą się spodziewać w szkole. Również nauczyciele mogą się zorientować, czy dziecko będzie w tej szkole w dobrych rękach.
 • Nie ma złej decyzji: Wielu rodziców bardzo się boi, że podejmie złą decyzję dla swojego dziecka. System szkolnictwa jest obecnie tak przepuszczalny, że w wielu momentach można zmienić typ szkoły. Zwykle jednak dużo łatwiej jest zmienić Gimnazjum na Realschule niż na odwrót. Ponieważ lekcje w Gymnasium są znacznie bardziej rozbudowane, dzieci muszą nadrobić wiele wiedzy przy zmianie na wyższą formę szkoły.

5 Oryginalne książki, które możesz podarować dziecku z okazji zmiany szkoły

Artykuły powiązane