Partycypacja w przedszkolu: demokracja w przedszkolu

Uczestnictwo w przedszkolu daje dzieciom możliwość współdecydowania. Ale co to właściwie dokładnie oznacza? I do jakiego stopnia istnieją granice uczestnictwa dzieci? W naszym poradniku przybliżamy pojęcie i bardziej szczegółowo omawiamy metody demokracji w miniaturze. [button]Dalsza …

Partycypacja w przedszkolu: demokracja w przedszkolu

Partizipation-im-Kindergarten-Ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Partycypacja w przedszkolu: demokracja w przedszkolu
Co oznacza udział w przedszkolu?

Partycypacja w przedszkolu oznacza aktywne włączanie dzieci w podejmowanie decyzji. Uczestnictwo w przedszkolu znalazło się nawet w Konwencji Praw Dziecka ONZ.

Jak może wyglądać partycypacja w praktyce?

Zdefiniujcie podobszar, w którym dzieci są zaangażowane w podejmowanie decyzji. Dzieci uczą się w ten sposób podstaw demokracji w młodym wieku.

Jakie są zalety partycypacji w świetlicy?

Udowodniono, że wspólnie ustalone zasady działają lepiej, ponieważ dzieci mogą lepiej zrozumieć znaczenie zawartych umów.

Uczestnictwo w przedszkolu daje dzieciom możliwość współdecydowania. Ale co to właściwie dokładnie oznacza? I do jakiego stopnia istnieją granice uczestnictwa dzieci?

W naszym poradniku przybliżamy pojęcie i bardziej szczegółowo omawiamy metody demokracji w miniaturze.

[button]Dalsza lektura na ten temat[/button]

[kita_suche]Szukasz przedszkola? Znajdź przedszkole w pobliżu siebie już teraz![/kita_suche]

1. znaczenie uczestnictwa w przedszkolu

Beispiele für Bildung im Kindergarten
Każda opinia jest ważna

Każde dziecko prędzej czy później musi podjąć własne decyzje. Co więc przemawia przeciwko aktywnemu włączaniu dzieci w podejmowane decyzje już w przedszkolu?
Pedagogika uczestnictwa powstała w latach 70. ubiegłego wieku. Od tego czasu w wielu instytucjach wiele się zmieniło. W międzyczasie pojawiły się podstawy prawne, które aktywnie promują współdecydowanie dzieci.

Jednak w zależności od tego, jaka pedagogika jest stosowana jako podstawa w poszczególnych przedszkolach, istnieją znaczne różnice w zakresie praktycznej realizacji.
Dla dzieci możliwości uczestnictwa oferują wiele korzyści. W szczegółach:

 • dzieci uczą się wyrażać swoje opinie
 • dzieci zdają sobie sprawę, że każde dziecko ma swoje własne zdanie i że inne opinie są również uzasadnione
 • ćwiczone są umiejętności komunikacyjne
 • dzieci uczą się, jak radzić sobie z konfliktami
 • dzieci dostrzegają różnicę między zwykłym życzeniem a możliwością jego realizacji w praktyce
 • muszą wziąć odpowiedzialność za swoje własne decyzje
 • dzieci uczą się radzić sobie z kontrargumentami.

W tej formie współdecydowania uczestniczą nie tylko same dzieci, ale także wychowawcy i rodzice. Mogą oni aktywnie zajmować się potrzebami dzieci w przedszkolu lub w domu w codziennym życiu. Dzięki temu w dłuższej perspektywie łatwiej jest koordynować ich życie.

Wskazówka: Uczestnictwo w przedszkolu nie oznacza, że realizowane są tylko cele dzieci.
Zmienia się raczej rola wychowawcy, gdyż nacisk kładziony jest na aktywne współdziałanie.

2. praktyczne przykłady uczestnictwa w przedszkolu

Qualität der Inklusion im Kindergarten
Dzieci uczą się głosować.

W tym momencie z pewnością zadajesz sobie zasadne pytanie, na ile partycypacja może być realizowana w przedszkolu. Ważne jest, że dzieci mają prawo do współdecydowania tylko w niektórych obszarach.
Nie byłoby możliwe wdrożenie tej koncepcji w całym dniu przedszkolnym.

Istnieją różne podejścia do zakresu, w jakim partycypacja powinna być stosowana w przedszkolu. W niektórych przypadkach partycypacja jest ograniczona do kilku projektów. W innych placówkach dzieci mają możliwość mówienia o swoich życzeniach i obawach w porannym kręgu.

Prawa dziecka:

Sekcja 12 Konwencji ONZ o prawach dziecka stanowi, że dzieci mają prawo głosu we wszystkich sprawach, które ich dotyczą.
Całą Konwencję o prawach dziecka ONZ wraz z deklaracjami można pobrać tutaj ze strony Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Wiele przedszkoli stawia również na specjalnie wybrane parlamenty dziecięce, w których poszczególne dzieci reprezentują grupę.

Ważne dla dzieci decyzje nie powinny być podejmowane całkowicie bez ich zgody. Szczególne znaczenie mają tu następujące punkty:

 • Posiłki w przedszkolu
 • Czas zabawy i życzenia dotyczące zabaw specjalnych
 • Zmiany w obszarze koncepcji pomieszczeń

Aby jednak dzieci mogły samodzielnie podjąć sensowną decyzję, należy najpierw poinformować je o zaletach i wadach. Należy wcześniej odpowiedzieć na pytania dzieci w najlepszy możliwy sposób, aby podejście do demokracji nie poszło na marne.

Ostrożnie: upewnijcie się, że trzymacie się własnych zasad. Jeśli oddaliście decyzję w ręce dzieci, musicie zaakceptować również jej wynik.
W przeciwnym razie koncepcja uczestnictwa w przedszkolu nie miałaby sensu, ponieważ dzieci straciłyby zaufanie.

[kita_suche]Szukasz przedszkola? Znajdź przedszkole w pobliżu siebie już teraz![/kita_suche]

3. wspólnie ustalone zasady działają lepiej

Formen der Fortbildung
Spróbujcie wspólnie wypracować zasady
.

Wspólne mieszkanie w przedszkolu wymaga pewnych podstawowych zasad w kontaktach ze sobą. Na pewno jest możliwe, że ustalicie je jednostronnie i wszystkie dzieci będą musiały ich przestrzegać.

Możecie jednak również wspólnie opracować katalog zasad, które obowiązują w równym stopniu wszystkie dzieci w przedszkolu i was jako wychowawców. Dzieci są znacznie bardziej zainteresowane przestrzeganiem własnych zasad, ponieważ zrozumiały ich sens.

Różne poziomy uczestnictwa zależą oczywiście także od wieku dzieci. Im starsze dzieci, tym mniej informacji potrzebują od Was, aby podjąć sensowną decyzję.

4 Dalsze lektury na ten temat

Artykuły powiązane