Obszary edukacyjne w Kicie: Co powinieneś wiedzieć o obszarach edukacyjnych

Od kilkudziesięciu lat panuje powszechna zgoda co do tego, że przedszkole powinno służyć nie tylko jako miejsce przechowania, ale także powinno przekazywać wiedzę. Z naszego poradnika dowiecie się Państwo, jakie są obszary edukacyjne, jak są …

Obszary edukacyjne w Kicie: Co powinieneś wiedzieć o obszarach edukacyjnych

Bildungsbereiche-Kita-Ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. Obszary edukacyjne w Kicie: Co powinieneś wiedzieć o obszarach edukacyjnych
Ile jest sektorów edukacyjnych?

Obszary edukacyjne Kita składają się z dziesięciu różnych kategorii. W obrębie landów występują pewne różnice, ale są one w większości marginalne.

Jakie obszary wiedzy i doświadczenia są objęte programem?

Aspekty sportowe i zdrowotne są tak samo istotne jak rozwój języka i umiejętności komunikacyjnych, jak również muzykalność i nabycie podstawowych umiejętności matematycznych.

Jakie znaczenie mają obszary społeczne?

W rozwoju społecznym ważną rolę odgrywa wyrażanie uczuć i wspólnota między dziećmi. Ponadto poruszane są obszary międzykulturowe, nie pomija się też religii i etyki.

Od kilkudziesięciu lat panuje powszechna zgoda co do tego, że przedszkole powinno służyć nie tylko jako miejsce przechowania, ale także powinno przekazywać wiedzę.

Z naszego poradnika dowiecie się Państwo, jakie są obszary edukacyjne, jak są skomponowane i jak wygląda ich praktyczna realizacja w przedszkolu.

[button]Inspiracja ofertami dla wszystkich obszarów edukacyjnych[/button]

1. wykształcenie jest ważne, ale jakie?

Bildung Kreativität
W przedszkolu jest wiele priorytetów.

W pierwszych latach życia dzieci muszą rozwinąć wiele umiejętności. Uczą się raczkować, chodzić i odnajdywać się w swoim środowisku.
Podobnie język stanowi dla nich wielkie wyzwanie do opanowania. Niektóre dzieci w wieku jednego roku życia gaworzą do siebie tylko kilka słów, podczas gdy inne już w tym wieku zaczynają formułować całe zdania.

W przedszkolu wychowawcy stają więc przed ogromnym zadaniem oceny indywidualnych możliwości każdego dziecka i jak najbardziej konkretnego ich wspierania.
Muszą więc być bardzo dobrze zorientowani we wszystkich obszarach edukacyjnych, aby poprzez aktywne wspieranie wpływać na edukację.

Holistyczne wspieranie odnosi się nie tylko do poziomu fizycznego i komunikacyjnego, ale także skupia się na zrozumieniu nauk przyrodniczych, jak również aspektów muzycznych i artystycznych.

Oprócz klasycznych celów edukacyjnych, dzieci powinny nauczyć się również dogadywać ze sobą i szanować się nawzajem.
Plan wychowawczy służy więc do sporządzenia koncepcji pokazującej, na jakich treściach należy się skupić w tych poszczególnych obszarach wychowawczych świetlicy.

W kolejnych rozdziałach skupimy się zatem na poszczególnych obszarach, które odgrywają rolę w wielu świetlicach.

Uwaga: nie każdy styl wychowawczy ma takie same priorytety, dlatego obszary wychowawcze, którym poświęca się wiele uwagi, czasem znacznie się od siebie różnią.

2. ruch – ważny obszar wychowawczy w większości świetlic

Kompetenzen mit Bewegung fördern
Rozwój umiejętności ruchowych ma fundamentalne znaczenie.

Ruch jest czymś elementarnym, na co coraz częściej zwraca się uwagę. Zarówno pediatrzy, jak i wychowawcy skarżą się, że dzieci nie tylko są zbyt grube, ale także brakuje im umiejętności ruchowych.
Aby wpłynąć na rozwój w kierunku aktywnego człowieka, służy wczesne włączenie zabaw ruchowych do codziennej rutyny przedszkolnej.

Ruch można powiązać z wieloma innymi dziedzinami, dzięki czemu powstaje efekt równoległego uczenia się w kilku obszarach edukacyjnych.
Jednocześnie ruch wpływa pozytywnie na zdolność przyswajania informacji, dzięki czemu koncentracja jest znacznie lepsza w pozostałym czasie, gdy uwaga skupiona jest na innych obszarach edukacji. Do mózgu dociera więcej tlenu, dzięki czemu dzieci mniej szybko stają się ospałe.

Ruch jest pozytywny dla

 • wzmocnienie świadomości własnego ciała, jak również poprawę zdolności kondycyjnych
 • rozwój zdrowej samooceny, którą osiąga się poprzez nabywanie określonych umiejętności
 • aspekt współpracy z innymi dziećmi w grupie
 • zapobieganie wypadkom poprzez poprawę sprawności manualnej
 • umiejętności komunikacji niewerbalnej

Z tego powodu każde przedszkole powinno przywiązywać dużą wagę do ukierunkowanego ruchu dzieci. To, czy ostatecznie odbywa się to poprzez indywidualne lekcje sportowe czy swobodną zabawę, zależy od każdej placówki.
Jednak poprzez zastosowanie specjalnych zabaw ruchowych można jako wychowawca pomóc w ukierunkowanym wspieraniu poszczególnych zdolności motorycznych.

Na przykład można podzielić grupę, jeśli niektórym dzieciom brakuje sprawności fizycznej, a inne muszą nadrobić zaległości w zakresie równowagi lub drobnych umiejętności motorycznych.

3. ciało, zdrowie i odżywianie

Lebensmittel erkennen lernen
Ważne jest zdrowe odżywianie

Ten obszar edukacyjny świetlicy jest ściśle związany z obszarem aktywności fizycznej. Często pojawiają się skrzyżowania, które obejmują aspekt ruchowy, jak również poprawę percepcji.

Oprócz wykorzystania własnego ciała do różnych ćwiczeń, główny nacisk w tym obszarze położony jest jednak na przekazywanie wiedzy o zdrowiu i żywieniu.

W praktyce przedszkola idealnie byłoby, gdyby codziennie na stole pojawiało się zdrowe śniadanie. Ponieważ jednak w rzeczywistości jest tak w bardzo niewielu przedszkolach, przynajmniej kilka dni w miesiącu powinno być specjalnie wybranych, aby zaoferować dzieciom bogate, zbilansowane i jednocześnie wszechstronnie zdrowe śniadanie.

Jako nauczyciel możesz wyjaśnić w kontekście śniadania, że owoce i warzywa powinny być w menu każdego dnia, podczas gdy słodycze są wyjątkiem.

W dziedzinie zdrowia apeluje się do rodziców. Należy wyjaśnić, czy każde dziecko przechodzi wszystkie ważne badania i czy zostały wykonane niezbędne szczepienia.
Ponadto, wizyta u dentysty w przedszkolu jest dla maluchów mile widzianą zmianą. Badanie jest bezpośrednio połączone z wyjaśnieniem, jak ważne jest mycie zębów.

Temat zdrowego odżywiania obejmuje przede wszystkim zabawy, które stanowią wyzwanie dla zmysłów smaku, węchu czy dotyku. W zależności od tego, na jakich testach smaku lub zapachu się skupisz, możesz to doskonale połączyć z prawidłowym odżywianiem.
Na przykład zróbcie degustację w ciemno, dzieląc różne kawałki owoców na równe kostki i zawiązując dzieciom oczy do testów.

Uwaga: Wyjaśnij wcześniej, czy są jakieś alergie, aby uniknąć reakcji alergicznych.

Oprócz ćwiczeń fizycznych do ważnych obszarów wychowawczych w świetlicy należy również relaks, ponieważ ciało i umysł stanowią jedną całość. Tylko ten, kto wystarczająco zregeneruje siły, jest w stanie naładować swoje baterie. Szczególnie w czasach, gdy permanentne przestymulowanie prowadzi do problemów, ten aspekt ma elementarne znaczenie.
Im wcześniej dzieci uświadomią sobie, kiedy są przytłoczone i jak mogą naładować się energią, tym lepiej.

Rozwój świadomości zdrowego ciała służy również dzieciom do stwierdzenia, kiedy coś jest nie tak i droga do lekarza staje się konieczna.

4 Język i komunikacja

Wahrnehmung
Nie należy lekceważyć wartości zasad komunikacji.

Język stanowi podstawę naszej współczesnej komunikacji ze sobą. Jest jedynym sposobem porozumiewania się między ludźmi. Spojrzenia i gesty mogą być w stanie wyjaśnić kilka drobnych rzeczy, ale nie skomplikowane kwestie.

Nie bez powodu wsparcie w obszarze języka jest niezwykle ważne w przedszkolach. Zwłaszcza dzieci, które oprócz niemieckiego mają w domu inny język obcy, muszą nauczyć się radzić sobie z tą wielojęzycznością.
Jak tylko dzieci zrozumieją, że mogą wyrazić siebie poprzez język, automatycznie rozwijają się dalej i używają języka dla siebie.

Ważne jest, aby dzieci miały możliwość wykorzystania nabytych umiejętności językowych. Może to nastąpić np. w grupie dyskusyjnej. Tutaj każde dziecko ma możliwość opowiedzenia o swoim dniu lub wyrażenia życzeń dotyczących organizacji dnia.
Wychowawcy powinni zatem ustalić jasne zasady komunikacji między dziećmi i wychowawcami oraz między samymi dziećmi.

Oprócz mówienia bardzo ważne jest również słuchanie, dlatego powinno to znaleźć odzwierciedlenie w zasadach prowadzenia rozmowy. Tylko dzieci, które świadomie słuchają innych dzieci, są w stanie poradzić sobie z ich potrzebami.
Ponieważ komunikacja oznacza ciągłe „tam i z powrotem”, ważną rolę odgrywa w tym momencie aspekt wzajemnego uwzględniania się.

Rada: Starajcie się stworzyć cichszym dzieciom możliwość wypowiedzenia się, aby nie wpłynęło to negatywnie na rozwój języka. Zwykle sprawdzają się w tym przypadku wierszyki dla dzieci lub naśladowanie głosów zwierząt.

5 Życie społeczne i edukacja międzykulturowa

W obrębie krajów związkowych istnieją pewne różnice w odniesieniu do obszarów kompetencji. Są one częściowo ustalane w planie edukacyjnym lub przejawiają się w zasadach edukacyjnych.
Bardzo szczegółowe opracowanie zasad edukacyjnych NRW można znaleźć tutaj na stronie internetowej rządu krajowego.

Wartości takie jak otwartość, tolerancja i pewność siebie powinny być wpajane każdemu dziecku od samego początku. Szczególnie w pluralistycznym społeczeństwie niezwykle ważne jest wspieranie poczucia wspólnoty poprzez pracę wychowawczą.

Dzieci w przedszkolu muszą się uczyć,

 • wyrażać swoje własne potrzeby i uczucia,
 • ale jednocześnie reagować na życzenia innych dzieci
 • oraz szukać i znajdować rozwiązania w sytuacjach konfliktowych.

Obce kultury i style życia mogą na początku wydawać się niektórym dzieciom dziwne i przerażające, dlatego zadaniem wychowawcy jest zapobieganie uprzedzeniom i uczynienie obcej kultury namacalną.

Każde dziecko powinno nauczyć się rozwijać swoje własne wartości, ale pozostać otwarte na inne wartości, aby uniknąć konfliktów.
Szczególnie w dni świąteczne, takie jak Boże Narodzenie, można wspaniale oświetlić różne tła kulturowe i przedstawić je w kontekście Adwentu.

6. edukacja muzyczno-estetyczna – kreatywność jest atutem!

musikalische Entwicklung unterstützen
Użyj prostych instrumentów, aby przekazać poczucie rytmu.

Ta kreatywna strefa edukacyjna w świetlicy obejmuje projekty plastyczne, śpiew i taniec, a także pracę z instrumentami muzycznymi.
W połączeniu z punktem edukacji międzykulturowej można tutaj wprowadzić ważne piosenki dziecięce różnych narodów i wspólnie je śpiewać.

Malowanie, projektowanie i prace ręczne są zatem integralną częścią dnia w prawie każdej placówce opieki dziennej. Aby otworzyć przed dziećmi różne możliwości, należy zapewnić im nie tylko kredki i bloki, ale także pracować z innymi materiałami.
Można na przykład

 • malować w piasku na placu zabaw
 • robić figurki z gliny lub papier-mâché
 • lub wykonywać prace ręczne z produktów naturalnych, takich jak igły, szyszki, żołędzie lub kasztany.

W dziedzinie muzyki proponuj dzieciom możliwość samodzielnego grania na prostych instrumentach, takich jak grzechotki, trójkąt czy ksylofon.
Staraj się również tworzyć urozmaicony program, wprowadzając różne rodzaje muzyki, do których dzieci mogą się poruszać.

Wskazówka: Można łatwo stworzyć związek między muzyką a ruchem, grając piosenkę, do której dzieci muszą się poruszać. Kiedy muzyka przestaje grać, wszystkie dzieci zbierają się na macie tak szybko, jak tylko mogą.
Ewentualnie wystarczy użyć niewielkiej zmiany rytmu, aby wskazać działanie. Obowiązkowe jest zatem uważne słuchanie.

7 Religia i etyka – trudny obszar tematyczny

Ten obszar w dużej mierze polega na radzeniu sobie z indywidualnymi pytaniami, które zadają dzieci. W zależności od przekonań religijnych dzieci są uczone wartości chrześcijańskich, które mają wyraźne odniesienie do Boga.

Jednak nie każda świetlica skupia się na aspekcie religijnym. Odpowiedzi na pytania dotyczące śmierci mogą być jednak łatwiejsze, jeśli istnieje odniesienie religijne.

Niezależnie od tego, czy świetlica kładzie nacisk na nauczanie wiary chrześcijańskiej, czy nie, nie należy pomijać obszernego wyjaśnienia różnych wyznań.
W tym miejscu odpowiednia jest prezentacja różnych świąt różnych kultur, aby przybliżyć dzieciom obcy sposób myślenia i patrzenia na rzeczy.

8 Edukacja matematyczna – obcowanie z liczbami w formie zabawy

Mathematik und Naturwissenschaften
Podstawy matematyki powstają już w przedszkolu.

Mimo że arytmetyka odbywa się dopiero w szkole, liczby budzą szczególne zainteresowanie nawet u przedszkolaków.
Dzięki rymowankom o liczeniu maluchy poznają liczby. Każde dziecko w wieku trzech, czterech czy pięciu lat lubi pokazywać, ile ma lat, licząc palcami.

Aby dać dzieciom przybliżone zrozumienie liczb, na początku życia używajcie bardziej porównań.
Odliczaj od grupy lub zapytaj, ile klocków potrzeba na dom.

Jednak nie tylko liczby są bezpośrednio związane z matematyką, ale także rozmiary i kształty. Dlatego staraj się odwoływać do proporcji lub przykładów liczb w każdej sytuacji, która się pojawi.
W ten sposób dzieci znacznie szybciej rozwijają poczucie małych i dużych liczb i uczą się nadawać sens pewnym wartościom.
Takie podstawowe rozumienie matematyki pomaga dzieciom mieć mniej problemów na lekcjach matematyki w szkole podstawowej.

9 Edukacja naukowa i techniczna

Natur und Technik
Wykonuj eksperymenty, aby zilustrować złożone zależności.

W tym obszarze edukacyjnym świetlicy szczególną rolę odgrywają zjawiska codzienne. Można więc w pewnych seriach projektowych podejść szeroko do danego obszaru tematycznego.
Na przykład wizyta w zoo może prowadzić do serii projektowej na temat słoni. Gdzie występują słonie? Do czego służą kły? Dlaczego słonie afrykańskie mają większe uszy? Ile lat osiągają słonie? Jak duży i jak ciężki rośnie taki ssak?
Te i podobne pytania nadają się do niemal wszystkiego, co występuje w przyrodzie.

Dlatego najlepiej jest zorientować się na życzenia dzieci, aby przybliżyć im pewne zjawiska w momencie, kiedy ich zainteresowanie jest największe. Nie ma sensu mówić o słoniu, gdy większość dzieci podczas wizyty w zoo była niesamowicie zafascynowana żyrafą.

Z dala od obszarów biologicznych, działy chemii i fizyki nadają się do eksperymentów.
Istnieje wiele małych i prostych eksperymentów, które można wykorzystać, aby nauczyć przedszkolaków o rzeczach, które w innych okolicznościach są trudne do wyjaśnienia, takich jak napięcie powierzchniowe wody.

W innym rodzaju podejścia, dzieci muszą wziąć aktywną odpowiedzialność. Na przykład, można zająć się zwierzęciem w przedszkolu lub wyhodować roślinę, którą muszą codziennie podlewać.
W przypadku rzeżuchy lub trawy sukcesy można osiągnąć bardzo szybko, dzięki czemu dzieci mogą codziennie obserwować, co stało się z ich projektem.

10 Edukacja ekologiczna – życie w harmonii z naturą

Natur Kindergarten
Przyroda o każdej porze roku ma coś do zaoferowania

Wszyscy żyjemy razem na tej planecie i musimy starać się zachować nasze siedlisko. Co więc może być ważniejsze niż nauczenie dzieci, aby właśnie to robiły?

Aby jednak zrozumieć problemy związane z przełowieniem, rolnictwem, czy zagrożeniem zmianami klimatu, dzieci muszą najpierw doświadczyć przyrody. Dlatego o każdej porze roku wychodźcie na zewnątrz i wspólnie obserwujcie, kiedy coś rośnie i kwitnie, o jakiej porze roku liście stają się czerwone i kiedy w końcu opadają.

Każda pora roku daje wam możliwość poznania ekosystemu leśnego. Wspólne projekty, takie jak zbieranie wody deszczowej do podlewania własnego ogrodu, fascynują nawet małe dzieci.

Ekologiczne odniesienia można znaleźć niemal w każdej dziedzinie życia codziennego, o czym przedszkolaki powinny pamiętać także w późniejszym życiu. Na przykład podczas sprzątania ze stołu zwróć uwagę, aby dzieci oddzielały swoje śmieci i nie wrzucały wszystkiego do kosza.

11. Media – kochane lub znienawidzone, ale niezbędne

moderne Medien Kita
Dzieci muszą nauczyć się korzystać z nowoczesnych mediów.

Media odgrywają dla dzieci znacznie większą rolę niż jeszcze pokolenie wcześniej. Jest stały dostęp do internetu. Wiele dzieci już w wieku dwóch, trzech lat tratuje na smartfonach swoich rodziców. Często włączony jest telewizor, a niewiele później często mają własną konsolę do gier.

Dlatego ważne jest, aby dzieci już w młodym wieku rozwijały kompetencje medialne. Elementarne jest to, że dziecko potrafi obsługiwać smartfona, sterować komputerem za pomocą myszki i zap przez program telewizyjny.
Jednak równie ważne jest krytyczne kwestionowanie treści prawdy.

Istnieją różne aplikacje do nauki i zbiory wiedzy, z których dzieci mogą korzystać w celach ćwiczeniowych. Dlatego nie należy rezygnować z wykorzystania nowoczesnych mediów w świetlicach, aby w przyjazny dla dziecka sposób wprowadzić je w tematykę.

Wskazówka: Odpowiednie są również wydarzenia dla rodziców, aby poinformować ich o rozsądnym korzystaniu z mediów.

12. inspiracje do ofert dla wszystkich obszarów edukacyjnych

Artykuły powiązane