Pedagogika Freineta: Metoda według Celestina Freineta wyjaśniona

Istniejewiele różnych koncepcji pedagogicznych, na których opierają się żłobki lub przedszkola. Zasady te determinują codzienne życie Państwa dziecka, dlatego też powinni Państwo wcześniej zapoznać się z daną koncepcją. Jedną z takich koncepcji jest pedagogika Freineta. …

Pedagogika Freineta: Metoda według Celestina Freineta wyjaśniona

Freinet-Pädagogik-Ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. Pedagogika Freineta: Metoda według Celestina Freineta wyjaśniona
Kto założył pedagogikę Freineta?

Twórcą pedagogiki Freineta jest Francuz Célestin Freinet. Wraz z żoną i kilkoma nauczycielami opracował on tę alternatywną pedagogikę na podstawie własnych negatywnych doświadczeń szkolnych.

Jakie są cechy charakterystyczne tej formy pedagogiki?

W centrum uwagi pedagogiki znajduje się swobodny rozwój osobowości dziecka. Dzień jest organizowany prawie wyłącznie przez same dzieci.

Czy pojawiają się głosy krytyczne?

Jak w przypadku wszystkich podejść pedagogicznych, są również krytycy. Podsumowaliśmy dla Państwa zalety i wady.

Istniejewiele różnych koncepcji pedagogicznych, na których opierają się żłobki lub przedszkola. Zasady te determinują codzienne życie Państwa dziecka, dlatego też powinni Państwo wcześniej zapoznać się z daną koncepcją. Jedną z takich koncepcji jest pedagogika Freineta.

W naszym poradniku informujemy o metodzie Freineta. Wyjaśniamy, czym ona jest i czym różni się od konwencjonalnej pedagogiki. Pokazujemy zalety i wady oraz wyjaśniamy, gdzie ta pedagogika znajduje zastosowanie.
[button]Kup książki o pedagogice Freineta online[/button]

1. pedagogikę Célestina Freineta ukształtowały jego własne lata szkolne

konfrontativ
Doświadczenia wojenne Celestina Freineta uczyniły z niego pacyfistę.

Pedagogika Freineta nosi nazwę od nazwiska jej wynalazcy i twórcy, Célestina Freineta. Urodził się on w 1896 roku w Prowansji we Francji. Jego własne lata szkolne były dla niego niesamowitą udręką. Już wtedy był bardzo bystry i kochający wolność.

W 1915 roku został powołany do służby wojskowej. W czasie I wojny światowej doznał ciężkiego urazu płuc. Mimo tego urazu w 1920 roku podjął pierwszą pracę jako nauczyciel w małej wiejskiej szkole na Lazurowym Wybrzeżu. Tam próbował zmienić nauczanie szkolne według swoich pomysłów, dzięki czemu powstała pedagogika Freineta.

Trzy lata później Freinet nabył prasę drukarską, aby móc publikować teksty uczniów. Z pomocą tego urządzenia dzieci mogły stworzyć i wydrukować pierwszą gazetkę szkolną. W 1926 roku Célestin Freinet opracował własną prasę drukarską, którą nadal udoskonalał pod względem technologicznym.

Prasa drukarska do dziś uważana jest za symbol pedagogiki Freineta.

W tym samym czasie Celestin Freinet poślubił swoją żonę Elise Lagier Bruno, która w kolejnych latach bardzo blisko z nim współpracowała. W 1933 roku para założyła własną szkołę, która została zaprojektowana jako internat.

Przez całe swoje życie Freinet walczył o swobodny rozwój osobowości dziecka. Ponadto wielokrotnie wzywał do demonstracji przeciwko autorytarnym ograniczeniom. Po doświadczeniach wojennych określał siebie jako pacyfistę i sekularystę.

2 Obraz człowieka w pedagogice Freineta

Freinet-Pädagogik Referat
Dzieci nie powinny być postrzegane jako niedokończeni dorośli, ale jako niezależne osobowości.

Celestin Freinet powiedział kiedyś: „Umysł nie jest stodołą, którą należy wypełnić, ale płomieniem, który należy nakarmić”. To centralne zdanie pozwala zrozumieć, jaki obraz dzieci i dorosłych miał Freinet. Tak więc dzieci powinny rozwijać swoje własne preferencje i zainteresowania, nie będąc do tego zmuszane.

Według Freineta, jego pedagogika zaczyna się od ciekawości dzieci. Są one ciekawskie od urodzenia i najchętniej odkryłyby cały świat własnymi siłami. Wyposażone w te zdolności, nic więcej nie stoi na przeszkodzie w procesie uczenia się.

Dzieci nie są więc niedokończonymi dorosłymi, lecz niezależnymi osobowościami.

[kita_suche]Szukasz przedszkola Freinet? Znajdź teraz przedszkole w swojej okolicy!

3. pedagogika Freineta umożliwia samodzielne działanie

Reggio-Pädagogik
Zgodnie z koncepcją Freineta, dzieciom pozwala się na swobodne działanie w zakresie własnych zainteresowań.

Celestin Freinet opracował tę pedagogikę wraz z żoną i kilkoma innymi kolegami. Koncepcja ta początkowo była przeznaczona tylko dla szkół. Od 1979 roku metoda ta jest jednak praktykowana również w żłobkach i przedszkolach. Stanowi ona otwartą koncepcję, w której dzieci są samoaktywne i mogą swobodnie decydować o swoich działaniach.

W przeciwieństwie do nauczania kierowanego przez nauczyciela, pedagogika Freineta ma na celu kształtowanie przez dzieci ich własnego dnia. W tej koncepcji klasa lub grupa przedszkolna działa jako spółdzielnia. Oznacza to, że dzieci w dużej mierze same decydują, co chcą robić danego dnia.

Podobnie jak w pedagogice Reggio lub koncepcji Fröbla, wychowawca lub nauczyciel pełni raczej rolę milczącego obserwatora, facylitatora lub pomocnika.

Podstawową ideą jest więc odwrócenie ról w szkole lub przedszkolu. Celem tej pedagogiki jest umożliwienie dzieciom rozwijania własnych zainteresowań i kształtowania swojego dnia bez nacisku na naukę. Poprzez samodzielne zdobywanie wiedzy stymulowane są zachowania związane z ciekawością.

Dzieci mogą swobodnie dzielić swój czas i same decydują, jak długo potrzebują pracować nad swoimi projektami. Wyniki nauki mogą być następnie zaprezentowane klasie lub innym dzieciom.

Pedagogikę Freineta najlepiej określają następujące cztery zasady:

 • Swobodny rozwój osobowości:
  Swobodne pisanie i wspólne muzykowanie pomagają dzieciom podejść do siebie z otwartym umysłem. Priorytetowe metody to teatr, taniec, druk szkolny i korespondencja klasowa.
 • Krytyczne zaangażowanie w środowisko:
  Poprzez eksperymenty, wycieczki i próby dzieci powinny mieć możliwość odkrywania siebie i swojego otoczenia.
 • Samodzielna odpowiedzialność dziecka:
  Dzieci uczą się oceniać, jaki rytm nauki jest dla nich najlepszy. Obejmuje to również krytyczną samoocenę i refleksję nad postępami w nauce.
 • Współpraca i wzajemna odpowiedzialność:
  Konflikty są omawiane w radzie klasowej i dyskutowane są ich rozwiązania. W ten sposób wspiera się demokratyczne współżycie, w którym muszą obowiązywać zasady i struktury.

4 Nauczanie freinetowskie w szkołach

moderne Pädagogik
W porannym kręgu uczniowie mogą zaprezentować projekty, nad którymi pracowali.

Pedagogika Freineta jest realizowana głównie w szkołach podstawowych. Istnieją jednak również szkoły średnie, które w niektórych klasach pracują według tej koncepcji.

Klasa składa się z różnych kącików tematycznych i pracowni. Koncepcja ta daje możliwość realizowania różnorodnych zainteresowań. Podczas gdy dzieci zajmują się stolarstwem w pracowni, inni uczniowie mogą pogłębiać swobodne pisanie w cichym kąciku.

Klasa liczy przeciętnie od 15 do 20 uczniów i jest organizowana przez radę klasową, do której należą wszyscy uczniowie. Rada klasowa jest demokratycznym forum, które spotyka się co tydzień. Nauczyciel ma prawo głosu, podobnie jak każdy uczeń. Każdy uczeń opracowuje indywidualny plan tygodniowy, który musi być przestrzegany.

Drukarnia szkolna

Drukarnia szkolna jest integralną częścią każdej szkoły Freineta. Za jej pomocą uczniowie mogą tworzyć swoje dokumenty do nauki lub gazetkę szkolną.

Ponadtocodziennie rano odbywa sięporanne kółko. Uczniowie omawiają tam nadchodzące zadania i projekty. Poranny krąg jest również okazją do znalezienia tematów do pracy. Następnie uczniowie mogą wygłosić swoje prezentacje lub przedstawić swój projekt.

Program nauczania jest dostosowany do życzeń i potrzeb dzieci. W tygodniowym planie zajęć znajdują się zarówno zadania obowiązkowe, jak i dowolne. Uczniowie mogą pracować nad zadaniami samodzielnie lub w grupie. Przedmioty tradycyjne uprawiane są głównie w sposób praktyczny.

Stopnie i karty raportowe są natomiast niepożądane. Postępy są rejestrowane za pomocą krzywej wyników lub świadectwa umiejętności. Obejmuje to również samodzielne radzenie sobie z problemami i deficytami.

Nauczyciel ma jednak za zadanie wspierać i zachęcać dzieci. Może dostarczać zadań w tych obszarach, w których nadal istnieje potrzeba wsparcia. Wsparcie to musi być jednak udzielane bez przymusu. Mimo że nauczyciel koordynuje w tle, jest raczej osobą wspierającą.

W szkołach Freineta dominują następujące techniki i metody:

 • Rada klasowa
 • Koło poranne
 • Drukarnia szkolna
 • Kąciki pracy
 • Korespondencja uczniów
 • Drukarnia szkolna
 • Badania i wycieczki
 • Plan pracy
 • Gazetka klasowa

[kita_suche]Szukasz przedszkola w miejscowości Freinet? Znajdź przedszkole w pobliżu siebie już teraz![/kita_suche]

5 Realizacja pedagogiki Freineta w przedszkolach

Freinet-Pädagogik
Praca nad projektem odbywa się również w przedszkolu.

Priorytetem w przedszkolujest również rozwój osobowości dziecka. Dzieci same ustalają swój rytm dnia. Rolę odgrywają tu zarówno elementy zabawowe, jak i te związane z nauką.

W przedszkolu dzieci powinny zajmować się rzeczami, które również odgrywają rolę w ich codziennym życiu. Podobnie jak w szkole, dzieci ponoszą dużą odpowiedzialność osobistą. Same ustalają swój rytm dnia i bawią się według własnych upodobań.

Rytm dnia nie przewiduje żadnych stałych struktur. Regularnie odbywa się jednak konferencja dziecięca. Podczas tej konferencji wszystkie dzieci omawiają swoje życzenia i potrzeby na dany dzień. Następnie odbywa się demokratyczne głosowanie nad tym, jakie treści wypełnią najbliższy dzień w przedszkolu.

Wszystkie dzieci mogą swobodnie korzystać z pomieszczeń. Dlatego wszystkie zabawki i inne materiały powinny być zawsze ogólnodostępne. Praca nad projektem jest dobrowolna i nastawiona przede wszystkim na zainteresowania dzieci.

W celu objęcia zainteresowań dzieci, istnieją różne pomieszczenia.
Należą do nich między innymi:

 • Sale badawcze
 • Sale do prac ręcznych
 • Pracownie dla artystów
 • Ogrody
 • Sale ćwiczeń
 • Pokoje wypoczynkowe

Nie ma też jednolitych zasad dotyczących pór posiłków. Każde dziecko może zjeść śniadanie lub obiad w takim czasie, w jakim czuje się najbardziej głodne.

6. Zalety i wady pedagogiki Freineta

Zainteresowanie tą metodą wciąż rośnie. Choć nie ma już wielu nauczycieli, którzy identyfikują się z tradycyjnymi formami nauczania, to wciąż niewielu jest takich, którzy faktycznie wdrażają tę pedagogikę. Według statystyk w roku szkolnym 2018/2019 istniało łącznie około 32 577 szkół ogólnokształcących. Tylko niewielki procent tych szkół uczy zgodnie z modelem szkoły alternatywnej.

W kilku szkołach nauczyciele wdrażają niektóre podejścia pedagogiki Freineta, ale w większości przypadków tylko we fragmentach, tak że zasada ta jest jedynie zmodernizowana, ale nie całkowicie przekształcona.

Jak każda inna pedagogika, tak i metoda Freineta ma oczywiście zawsze pewne zalety i wady. Chcielibyśmy je zilustrować w poniższej tabeli.

 • Dzieci mogą swobodnie rozwijać swoją osobowość
 • Zajęcia i projekty mogą być wybierane zgodnie z ich własnymi zainteresowaniami
 • Dzieci stają się niezależne i samoaktywne już w bardzo młodym wieku
 • Zachęca się do zachowań społecznych
 • Dzieci automatycznie poznają podstawowe zasady demokracji
 • Uczniowie i dzieci w przedszkolu cieszą się na każdy dzień, ponieważ mogą realizować swoje preferencje
 • Dzieci wolą robić to, co robią najlepiej, więc słabości są zaniedbywane.
 • Z powodu braku struktur i rytuałów niektórym dzieciom brakuje poczucia bezpieczeństwa.
 • Metoda ta wymaga kompetentnej i wyszkolonej kadry, która nie jest jeszcze dostępna.
 • Dzieci nieśmiałe często nie mają odwagi wyrazić swoich potrzeb i życzeń.

7. Kupić książki o pedagogice Freineta onlineArtykuły powiązane