Edukacja przygodowa: Co kryje się za koncepcją tzw. edukacji przygodowej

Wiele dzieci i młodzieży spędza obecnie większość dnia przed telewizorem lub konsolą do gier. Jednak, aby mogli oni dokonywać własnych przeżyć, kontakt z naturą np. z lasem jest ogromnie ważny. Celem experiential education jest zdobywanie …

Edukacja przygodowa: Co kryje się za koncepcją tzw. edukacji przygodowej

Kinder spielen auf Waldweg
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Koncepcje pedagogiczne
 8. »
 9. Edukacja przygodowa: Co kryje się za koncepcją tzw. edukacji przygodowej
Jak rozwinęła się edukacja eksperymentalna?

Za praojca experiential education uważa się Kurta Hahna, który położył podwaliny pod rozumienie tego kierunku.

Na co należy zwrócić uwagę przy wdrażaniu gier z zakresu experiential education?

Doświadczalne gry edukacyjne powinny zawsze odbywać się w zespole i na świeżym powietrzu.

Czy istnieje krytyka experiential education?

Tak, krytycy wypowiadali się również na temat experiential education, jednak zalety przeważają nad wadami. Wszystkie argumenty można przeczytać tutaj.

Wiele dzieci i młodzieży spędza obecnie większość dnia przed telewizorem lub konsolą do gier. Jednak, aby mogli oni dokonywać własnych przeżyć, kontakt z naturą np. z lasem jest ogromnie ważny. Celem experiential education jest zdobywanie doświadczeń w grupie poprzez sporty przyrodnicze i gry zaufania, a tym samym wspieranie procesów uczenia się.

W naszym przewodniku otrzymacie Państwo obszerne spojrzenie na koncepcję experiential education. Wyjaśniamy, na czym polega ta koncepcja i kim jest jej najważniejszy przedstawiciel. Ponadto przedstawiamy przegląd różnych ofert. Na koniec podkreślamy zalety i wady edukacji przygodowej i eksperymentalnej.

[button]Kup książki o experiential education online[/button]

1. experiential education to rozwijanie osobowości

Outdoor
W naturze uczestnicy poznają własne ograniczenia.

Experiential education to dziedzina edukacji. Bardzo trudno jest znaleźć jej jednoznaczną definicję. Koncentruje się na rozwoju osobowości w naturze i poprzez nią. Poprzez doświadczenia uczestnicy lepiej poznają siebie, a jednocześnie mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne. Ponadto celem jest rozwinięcie poczucia, gdzie leżą własne granice.

Edukacja doświadczalna rozwijała się w kontekście szkół. Jednym z najważniejszych przedstawicieli był Jean-Jacques Rousseau, który w swojej książce „Emile albo o wychowaniu” położył ważne podwaliny pod tę pedagogikę. Jednak za praojca pedagogiki przygody i experiential education uważa się Kurta Hahna, niemieckiego pedagoga doświadczalnego.

W tamtym czasie Kurt Hahn ubolewał nad brakiem:

 • ludzkiego współczucia
 • opieki
 • fizycznej rosochatości
 • Inicjatywa i spontaniczność

W 1941 roku założył krótką szkołę, w której realizowano koncepcję terapii doświadczalnej. Młodzi ludzie mieli w naturze przezwyciężać braki, jakie panowały w społeczeństwie. Wykorzystywano do tego celu cztery następujące elementy:

 • Trening fizyczny
 • Wyprawy
 • Projekty
 • Służba innym

Z biegiem czasu do tej koncepcji dodano piąty element: samokultywację. Oznaczało to powstrzymanie się od alkoholu i nikotyny.

Experiential education koncentruje się na naturalnej potrzebie dziecka do ruchu, zabawy i ekscytacji. Dlatego też experiential education początkowo była stosowana głównie w szkołach. Dziś oferty rozszerzyły się głównie na obszar pozaszkolny.

Celami experiential education są:

 • Uruchomienie procesów uczenia się poprzez szczególne doświadczenia i przygody
 • Rozpoznawanie zdolności i rozwijanie pewności siebie
 • Doświadczanie życia w przyrodzie
 • Rozwijanie osobowości i inicjatywy
 • Poznanie własnych ograniczeń
 • Rozwijanie ducha zespołowego

[kita_suche]Szukasz przedszkola opartego na edukacji doświadczalnej? Znajdź przedszkole w pobliżu siebie już teraz![/kita_suche]

2. przeżyj przygodę w wysokim parku linowym

Praxis
Podczas wspinaczki uczestnicy muszą móc polegać na sobie nawzajem.

W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych programów i zajęć rekreacyjnych, które oferują doświadczenia w ramach edukacji przygodowej i doświadczalnej. Szkolenia i gry są odpowiednie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci na wycieczkach szkolnych. Wycieczki te mogą oczywiście odbywać się również z osobami niepełnosprawnymi.

Na wycieczce do lasu ważne jest, aby przygody i gry odbywały się w zespole. W ten sposób uczestnicy mogą rozwijać umiejętności współpracy i ducha zespołowego. W trudnych sytuacjach zespół musi przekroczyć swoje granice i znaleźć kreatywne rozwiązanie. Przy tym członkowie zespołu muszą wykazać się rozwagą wobec najsłabszego członka grupy.

Park linowy to dobry sposób, aby dać uczestnikom wyzwania, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nie do pokonania. Przy wielu przeszkodach członkowie zespołu muszą być w stanie polegać na sobie nawzajem i jednocześnie brać na siebie odpowiedzialność.

W edukacji opartej na doświadczeniu zasadą jest „edukacja bez edukatora”. Oznacza to, że edukator jest odpowiedzialny jedynie za projekt, obserwację i refleksję.

Refleksja jest również ważnym elementem edukacji opartej na doświadczeniu. W tym celu członkowie zespołu powinni wymieniać się pomysłami na temat zadań i doświadczeń. Doświadczone konflikty i wzorce działania mogą być przeniesione do codziennego życia. Kierownik ćwiczenia jest również odpowiedzialny za wszechstronną refleksję nad doświadczeniami.

[kita_suche]Szukasz przedszkola prowadzącego zajęcia z zakresu experiential education? Znajdź przedszkole w pobliżu siebie już teraz![/kita_suche]

3. zalety i wady edukacji opartej na doświadczeniu

Bild vom Kind
Umiejętności społeczne są promowane poprzez działanie w grupie.

Oczywiście, podobnie jak inne metody, opracowana koncepcja ma zarówno zwolenników, jak i krytyków. Generalnie jednak zalety przeważają nad wadami, ponieważ dzieci, młodzież i dorośli mogą dzięki oferowanym wydarzeniom zdobyć własne doświadczenia i doświadczyć przy tym radości.

Ważne jest przede wszystkim odróżnienie od zwykłych sportów rozrywkowych. Mimo że na pierwszym planie są doświadczenia, odkrycia i przygody, zajęcia są jednak zawsze powiązane z celem edukacyjnym. Ten punkt często prowadzi do krytyki tej koncepcji, ponieważ w niektórych przypadkach nacisk pedagogiczny jest zbyt mały.

Poniżej wymieniliśmy dla Ciebie wszystkie ważne zalety i wady experiential education:

 • polem do nauki jest przestrzeń na zewnątrz
 • ambitne działania motywują i wspierają kreatywność
 • rozwijanie umiejętności społecznych i empatii
 • poprzez sukcesy podnosi się poczucie własnej wartości
 • rozwijane są umiejętności komunikacji i współpracy
 • doświadczenia wiążą się z dużym wysiłkiem i kosztami
 • działania edukacyjne nie zawsze mają wpływ na życie codzienne
 • Jeśli refleksja jest niewystarczająca, nacisk kładzie się raczej na zabawę i działanie.

4. kup książki o edukacji opartej na doświadczeniu onlineArtykuły powiązane