Edukacja międzykulturowa: należy o tym pamiętać, opiekując się grupami wielojęzycznymi

W czasach globalizacji i społeczeństwa wielokulturowego edukacja międzykulturowa nabiera coraz większego znaczenia. W instytucjach, które stosują pedagogikę międzykulturową, opiekuje się dziećmi z różnych środowisk kulturowych. Grupy wielokulturowe i wielojęzyczne stanowią dobrą okazję, aby dzieci już …

Edukacja międzykulturowa: należy o tym pamiętać, opiekując się grupami wielojęzycznymi

Internationale Kitas
  1. Magazyn
  2. »
  3. Dzieci
  4. »
  5. Opieka nad dziećmi
  6. »
  7. Koncepcje pedagogiczne
  8. »
  9. Edukacja międzykulturowa: należy o tym pamiętać, opiekując się grupami wielojęzycznymi

W czasach globalizacji i społeczeństwa wielokulturowego edukacja międzykulturowa nabiera coraz większego znaczenia. W instytucjach, które stosują pedagogikę międzykulturową, opiekuje się dziećmi z różnych środowisk kulturowych. Grupy wielokulturowe i wielojęzyczne stanowią dobrą okazję, aby dzieci już w młodym wieku nauczyły się radzić sobie z różnymi perspektywami i wartościami oraz doświadczyły, że stanowią one wzbogacenie.

Cele edukacji międzykulturowej obejmują naturalne stymulowanie dialogu i wymiany między kulturami, promowanie otwartości kulturowej i nabywanie kompetencji międzykulturowych.

Artykuły powiązane