Kita Einewöhnung: Jak Twoje dziecko może zadomowić się w przedszkolu

Dla rodziców ważne jest, aby ich dziecko czuło się w przedszkolu zupełnie swobodnie. Poniższe informacje powinny ułatwić start w świetlicy. [button]Dalsza literatura na temat osiedlenia się w przedszkolu[/button] 1. osiedlenie się w KiTa Przejście do …

Kita Einewöhnung: Jak Twoje dziecko może zadomowić się w przedszkolu

Neu in der Kita Ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Kita Einewöhnung: Jak Twoje dziecko może zadomowić się w przedszkolu
Czym jest Berliński Model Osadzania?

Ta zorientowana na przywiązanie koncepcja uwzględnia w szczególności więź dziecka z rodzicami i wychowawcami. Dzieli ona okres osiedlania się na różne fazy.

Jak nawiązać kontakt z innymi rodzicami?

Niektóre możliwości to rozmowy przy odbiorze z przedszkola, kawiarenki dla rodziców lub spotkania oraz spotkania dzieci i rodziców.

Jak można wymieniać pomysły z nauczycielami?

Rada rodziców, spotkania z rodzicami lub krótka wymiana informacji przy odbiorze lub przyprowadzaniu dziecka są odpowiednie.

Dla rodziców ważne jest, aby ich dziecko czuło się w przedszkolu zupełnie swobodnie. Poniższe informacje powinny ułatwić start w świetlicy.

[button]Dalsza literatura na temat osiedlenia się w przedszkolu[/button]

1. osiedlenie się w KiTa

Przejście do opieki dziennej jest ważnym etapem w rozwoju dziecka. Zwykle lepiej funkcjonuje, gdy w okresie osiedlania się dzieci towarzyszą swojemu opiekunowi – zwykle rodzicowi. Daje to dzieciom możliwość wrastania w sytuację i przyzwyczajenia się do nowego otoczenia.

1.1 Zaangażowanie rodziców

Istnieją różne podejścia i modele organizowania fazy osiedlania się. Z reguły przed rozpoczęciem okresu adaptacyjnego odbywa się rozmowa pomiędzy rodzicami i wychowawcami. Rozmowa ta służy wzajemnemu poznaniu się i zaplanowaniu okresu zasiedlenia.

Zaangażowanie rodziców w fazę zasiedlania jest cechą jakości placówki. Praktyka pokazuje, że ważne jest indywidualne dostosowanie fazy osiedlenia do potrzeb dziecka.

1.2 „Berliński model zasiedlenia

Neu in der Kita mit Eltern
Dzięki berlińskiemu modelowi aklimatyzacji dziecko może powoli przyzwyczajać się do nowego otoczenia w przedszkolu
.

Berliński model aklimatyzacji” został opracowany dla potrzeb aklimatyzacji dzieci poniżej trzeciego roku życia. Berliński model aklimatyzacji” jest poniżej krótko objaśniony. Ta zorientowana na przywiązanie koncepcja uwzględnia w szczególności przywiązanie dziecka do rodziców i wychowawców. Dzieli ona okres osiedlenia na różne fazy: W tzw. fazie podstawowej jeden z rodziców odwiedza świetlicę razem z dzieckiem przez około godzinę dziennie przez kilka dni z rzędu. Po 4-5, w praktyce czasem 6 dniach, rodzic po raz pierwszy opuszcza świetlicę na bardzo krótki czas. W zależności od tego, jak dziecko radzi sobie z sytuacją, ustala się wówczas krótszy lub dłuższy okres zadomowienia. Po nim następuje faza stabilizacji i faza końcowa.

Oprócz relacji między dzieckiem a wychowawcą ważną rolę w procesie zadomowienia odgrywają także relacje rodziców z dzieckiem i ich stosunek do uczęszczania do świetlicy. Celem wprowadzenia się jest, aby dziecko zbudowało więź z wychowawcą i uznało go za opiekuna.

Źródła i linki

Informacje o berlińskim modelu osiedlania się rodzice znajdą w artykule Marlen Bauer, Kathariny Klamer i Melanie Veit (2008): „’So gelingt der Start in die Kita!’. Osadzanie zorientowane na przywiązanie”.

Prezentacja dotycząca aklimatyzacji w świetlicy została zamieszczona tutaj przez protestancką świetlicę zakładową im. Dietricha Bonhoeffera przy Uniwersytecie w Bielefeld.

2 Kontakt z innymi rodzicami

Regularny kontakt z innymi rodzinami jest ważny dla dzieci i rodziców.

Do wspierających możliwości socjalizacji rodziców i członków rodziny należą:

 • Rozmowy od drzwi do drzwi – w sytuacji podrzucania i odbierania dziecka.
 • Umówienie się/spotkanie – zarówno pomiędzy dziećmi, jak i rodzicami
 • Carpooling – dzielenie podrzucania i odbierania dzieci
 • Kawiarenki dla rodziców – Niektóre ośrodki opieki dziennej oferują swoje pomieszczenia, aby rodzice mogli w regularnych odstępach czasu spotykać się, wymieniać pomysły i poznawać się w kameralnej atmosferze. W większości przypadków kawiarenka rodziców jest ofertą rodziców dla rodziców, organizowaną również przez stowarzyszenie rodziców.
 • Rada Rodziców
 • Kita.de – odpowiedni interfejs między rodzicami i rodzinami

3. kontakt z wychowawcami

Pierwszy kontakt z opiekuńczym personelem w świetlicy ma miejsce zazwyczaj podczas wspólnego zwiedzania placówki w dniu „taster” lub rejestracji. Pierwszą okazją do poznania się rodziców i przyszłego wychowawcy grupy ich dziecka jest small talk. Gdy dziecko jest już stałym członkiem swojej grupy przedszkolnej, dochodzi do regularnych kontaktów i wymiany zdań między rodzicami a personelem opiekuńczym.

Istnieją różne okazje do wymiany informacji:

 • Rozmowyod drzwi do drzwi – można wymienić ważne informacje podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka.
 • Rozmowyz rodzicami – umówienie się po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem pedagogicznym.
 • Rozmowy ozainteresowaniach/konfliktach – umówienie się na spotkanie po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem pedagogicznym.
 • Rozmowy orozwoju – rozmowa powołaniowa po wcześniejszej konsultacji ze specjalistą pedagogicznym.
 • Rada rodziców
 • Kita.de – odpowiednia płaszczyzna porozumienia między rodziną a pracownikami opieki nad dziećmi

4. codzienna rutyna w KiTa

Nie jest możliwe sformułowanie ogólnego stwierdzenia na temat rutyny dnia w świetlicy. Każda placówka ma swoje indywidualne ukierunkowanie, a także stałe i elastyczne elementy w codziennej rutynie.

Tutaj dowiesz się, jakie czynności wykonuje Twoje dziecko w przedszkolu.

5. dalsza literatura na temat osiedlenia się w przedszkolu

Artykuły powiązane