Kształcenie w zawodzie pielęgniarki edukacji leczniczej: wymagania, zadania

Po ukończeniu szkoły wielu młodych ludzi nie wie jeszcze, jaki zawód chciałoby wykonywać. Jeślilubisz pracę z ludźmi, jesteś odpowiedzialny i nie masz obaw przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi, kształcenie w zawodzie pielęgniarki środowiskowej może być …

Kształcenie w zawodzie pielęgniarki edukacji leczniczej: wymagania, zadania

heilerziehungspfleger ausbildung
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Kształcenie w zawodzie pielęgniarki edukacji leczniczej: wymagania, zadania
Czym zajmuje się pielęgniarka edukacji leczniczej?

Do zadań pielęgniarki kształcenia kuratorskiego należy opieka, pielęgnacja, indywidualne wsparcie i promowanie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Jakie są wymagania wobec praktykantów?

Kształcenie nie jest w Niemczech jednolicie uregulowane. W większości przypadków potrzebne jest świadectwo ukończenia szkoły średniej i wstępny staż lub ukończone szkolenie zawodowe.

Jakie są możliwości ukończenia szkolenia?

Kształcenie można ukończyć w pełnym wymiarze godzin lub na zasadzie zintegrowanej praktyki. Następnie istnieje wiele możliwości dalszego kształcenia.

Po ukończeniu szkoły wielu młodych ludzi nie wie jeszcze, jaki zawód chciałoby wykonywać. Jeślilubisz pracę z ludźmi, jesteś odpowiedzialny i nie masz obaw przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi, kształcenie w zawodzie pielęgniarki środowiskowej może być dla Ciebie odpowiednie.

Czy to w domu pomocy społecznej, czy w szkole specjalnej, czy w przedszkolu integracyjnym – pielęgniarki edukacji leczniczej mogą pracować w różnych instytucjach. W dalszej części chcielibyśmy wyjaśnić Państwu , jak przebiega kształcenie na pielęgniarkę środowiskową, jakie wymagania są konieczne i jakie zadania wiążą się z tym zawodem.

[button]Tutaj znajdziesz aktualne podręczniki do nauki zawodu pielęgniarki edukacji leczniczej[/button].

1. pielęgniarki edukacji leczniczej towarzyszą osobom niepełnosprawnym

HEP staje się TEP

Obecnie trwają starania o zmianę nazwy stanowiska pracy pielęgniarek edukacji leczniczej (HEP) na nowy tytuł specjalisty ds. uczestnictwa i opieki (TEP). Wiele pielęgniarek zajmujących się edukacją kuratorską krytycznie ocenia obecną nazwę stanowiska, ponieważ nie jest ona wystarczająco pozytywna i opisowa.

W zawodach społecznych nacisk kładziony jest zasadniczo na pracę z ludźmi. Oprócz pracy jako wychowawca, dziedzina edukacji kuratorskiej jest również bardzo atrakcyjna dla wielu osób. Jako pielęgniarka edukacji kuratorskiej lub wychowawca kuratorski towarzyszysz i wspierasz osoby, które zmagają się z niepełnosprawnością psychiczną i/lub fizyczną. Bez wykształcenia nie ma możliwości wejścia do tego zawodu.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech żyje obecnie około 7,8 mln osób poważnie niepełnosprawnych. Tym samym wskaźnik osób ciężko niepełnosprawnych wynosi 9,4% (stan na 2018 rok). Jedna czwarta tych osób ma ponad 64 lata.

W zależności od miejsca zatrudnienia, nacisk kładzie się albo na opiekę, albo na organizację życia codziennego. Zasadniczo pomaga się w higienie osobistej, przyjmowaniu pokarmów, a także wykonywaniu codziennych czynności. Ważne jest, aby wszystkie te osoby otrzymywały wsparcie zgodnie z ich osobistymi możliwościami.

W sumie po rozpoczęciu kształcenia na pielęgniarkę środowiskową będą Państwo mieli następujące zadania:

 • Opieka i nadzór nad osobami z niepełnosprawnością
 • Indywidualne wspieranie odpowiednich zdolności
 • Umożliwienie niezależności i równego uczestnictwa
 • Wspieranie zajęć hobbystycznych i rekreacyjnych oraz udzielanie pomocy
 • Współpraca z krewnymi

Jeśli nadal masz niewielkie pojęcie o tym, na czym polega praca pedagoga opiekuńczego, możesz tutaj uzyskać wgląd w codzienne życie zawodowe:

2. istnieją pewne warunki wstępne do kształcenia w zawodzie pielęgniarki środowiskowo-dydaktycznej

Heilerziehungspflegerin arbeitet als Integrativkraft in der Schule
Na przykład, jeśli wolisz zajmować się dziećmi, możesz pracować jako pracownik integracyjny w szkołach.

Jeśli chcesz kształcić się w kierunku pielęgniarki lub nauczyciela wychowania leczniczego, potrzebujesz najpierw świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jednak musisz też udowodnić, że ukończyłeś szkolenie zawodowe lub pracowałeś przez kilka lat. Może to być np. wykształcenie w zakresie opieki nad dziećmi lub asystenta społecznego.

Również w przypadku dyplomu uniwersyteckiego lub dyplomu wyższej szkoły zawodowej należy odbyć kilkumiesięczną praktykę zawodową lub różne staże, aby móc rozpocząć kształcenie w zawodzie pielęgniarki środowiskowej.

Ponieważ jednak to kształcenie zawodowe jest regulowane przez prawo krajowe, wymagania, które należy spełnić, mogą się znacznie różnić w poszczególnych krajach związkowych. Ponieważ co roku potrzeba więcej wykwalifikowanych pracowników, masz duże szanse na otrzymanie pracy przy kolejnym zgłoszeniu.

Oprócz tych wymagań wstępnych istnieją jednak również cechy osobiste, które musisz wnieść ze sobą jako przyszła pielęgniarka edukacji leczniczej.
Do najważniejszych z nich należą:

 • Poczucie odpowiedzialności
 • Empatia
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Cierpliwość
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Zdolności twórcze
 • Brak lęku przed kontaktem

3. szkolenie w szkole trwa zazwyczaj trzy lata

theoretische Ausbildung in der Berufsschule
W szkole zawodowej poznasz ważną teoretyczną wiedzę podstawową.

Kształcenie w kierunku pielęgniarki środowiskowej odbywa się zasadniczo w dwóch różnych miejscach: w odpowiedniej szkole zawodowej i w odpowiedniej placówce kształcenia praktycznego. Udział kształcenia praktycznego jest różny.

Istnieją dwie różne formy tego kształcenia zawodowego:

 • forma szkolna w pełnym wymiarze godzin i
 • forma kształcenia zintegrowana z praktyką

Jeśli wybierzesz formę kształcenia w pełnym wymiarze godzin, to najpierw przez trzy lata będziesz uczęszczał do szkoły zawodowej. W międzyczasie odbywają się różne praktyki. W Hesji istnieje np. możliwość, że najpierw uczęszcza się do szkoły przez jeden rok i odbywa się praktykę orientacyjną, a następnie przez kolejne dwa lata odbywa się kształcenie praktyczne.

Natomiast wwariancie zintegrowanym z praktyką od samego początku będziesz zatrudniony w dziedzinie pedagogiki leczniczej. W tym samym czasie uczęszczasz do szkoły, aby zdobyć wiedzę teoretyczną.

Czas trwania kształcenia wynosi z reguły trzy lata. Czas trwania może być jednak różny w zależności od kraju związkowego. Po tym czasie można się nazwać „uznaną przez państwo pielęgniarką edukacji leczniczej”.

Kształcenie składa się z wielu różnych elementów i tematów, które w zależności od landu mogą się bardzo różnić.
Do najważniejszych treści kształcenia należą:

 • Pedagogika, psychologia i pedagogika terapeutyczna
 • Medycyna i psychiatria
 • Pielęgniarstwo
 • Edukacja ruchowa, sztuka i rękodzieło
 • Ekonomika gospodarstwa domowego

Ponadtoistnieją przedmioty obowiązkowe, takie jak język niemiecki, angielski, matematyka i wiedza o społeczeństwie. W niektórych szkołach istnieje możliwość przystąpienia do dodatkowego egzaminu z tych przedmiotów w celu uzyskania Fachhochschulreife.

Na zakończenie kształcenia odbywa się egzamin końcowy składający się z części pisemnej, ustnej i praktycznej.

Wskazówka: W przypadku przekwalifikowania się na pielęgniarkę edukacji leczniczej możliwe jest również ukończenie szkolenia w trakcie pracy.

4 Istnieją liczne możliwości kariery jako pielęgniarka edukacji leczniczej

Bezahlung steigt
Aby zwiększyć swoje wynagrodzenie, istnieją liczne możliwości dokształcania się.

Możliwości pracy dla pielęgniarek edukacji leczniczej są bardzo szerokie. Możesz pracować między innymi w następujących obszarach:

 • ośrodki mieszkalne dla osób niepełnosprawnych
 • warsztaty dla osób niepełnosprawnych
 • przedszkolach integracyjnych lub leczniczych
 • kliniki psychiatryczne
 • ośrodki pomocy rodzinie
 • placówki dla osób uzależnionych

Z zawodem pielęgniarki środowiskowo-dydaktycznej wiążą się oczywiście pewne negatywne aspekty. W wielu placówkach pielęgniarki edukacji leczniczej pracują w systemie zmianowym. Oznacza to, że zatrudnione są również wieczorami, w nocy i w weekendy. Ponadto praca ta może być bardzo uciążliwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Ponieważ jest to nauka w szkole, w trakcie nauki z reguły nie otrzymuje się wynagrodzenia. Istnieją jednak wyjątki. Podczas roku uznania niektóre instytucje w sektorze publicznym wypłacają nawet wynagrodzenie w wysokości około 1400 € do 1700 € brutto. Przeciętne wynagrodzenie początkowe jako uznana przez państwo pielęgniarka edukacji leczniczej wynosi około 2600 do 2800 € brutto.

Dzięki specjalizacji lub dalszemu kształceniu można zdecydowanie zwiększyć swoje możliwości zarobkowe. To samo dotyczy oczywiście kolejnego kierunku studiów. Większość kursów dokształcających można ukończyć w czasie pracy, dzięki czemu w tym czasie można nadal otrzymywać wynagrodzenie.

Następujące możliwości dokształcania są dostępne jako pielęgniarka w szkolnictwie leczniczym:

 • Pielęgniarka psychiatryczna specjalnej troski
 • Motopedagog
 • Uznany przez państwo pedagog specjalny (Sonderpädagoge / staatlich anerkannte Sonderpädagogin)
 • Specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej

5. aktualne podręczniki do kształcenia pielęgniarek w zakresie edukacji leczniczej

Artykuły powiązane