Tak wygląda codzienne życie przedszkola: Państwa dzieci codziennie korzystają z tych zajęć w przedszkolu

Typowy dzień w ośrodku opieki dziennej: Jakie znaczenie ma wsparcie i jakie zajęcia są oferowane? Jakie inne zajęcia są oferowane w przedszkolu lub świetlicy? Jak rozwiązywane są konflikty i co należy zrobić, gdy dziecko jest …

Tak wygląda codzienne życie przedszkola: Państwa dzieci codziennie korzystają z tych zajęć w przedszkolu

Ratgeber zum Kita Alltag
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Tak wygląda codzienne życie przedszkola: Państwa dzieci codziennie korzystają z tych zajęć w przedszkolu
Czego moje dziecko doświadcza każdego dnia w świetlicy?

Na to pytanie nie można odpowiedzieć w sposób ogólny, ponieważ codzienność w świetlicy charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością.

Jak radzić sobie z konfliktami w świetlicy?

Rodzice i wychowawcy nie zawsze muszą i nie zawsze mogą się zgadzać. Jednak świadoma, nastawiona na rozwiązania strategia dyskusji może pomóc w jak najszybszym rozwiązaniu konfliktów.

Jakie problemy pojawiają się w codziennym życiu świetlicy?

Dzieci mają układ odpornościowy, który dopiero się rozwija. Choroby nie są więc rzadkością. Szczególnie w świetlicy dzieci lubią się wzajemnie zarażać. Dlatego może się zdarzyć, że z powodu choroby trzeba będzie przerwać codzienny rytm pracy świetlicy.

Typowy dzień w ośrodku opieki dziennej: Jakie znaczenie ma wsparcie i jakie zajęcia są oferowane? Jakie inne zajęcia są oferowane w przedszkolu lub świetlicy? Jak rozwiązywane są konflikty i co należy zrobić, gdy dziecko jest chore? KiTa.de dostarcza informacji, wskazówek i odpowiedzi na te liczne pytania.

[button]Przydatne lektury i formularze dla wychowawców w codziennej opiece nad dziećmi[/button]

1. działalność / oferty w KiTa

Codzienne interakcje w żłobku i przedszkolu charakteryzują się powtarzającymi się stałymi elementami, impulsami i rytuałami, które dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Ponadto istnieją liczne elementy, które są specjalnie wykorzystywane przez specjalistów.

1.1 Codzienne czynności

Do elementów powtarzających się codziennie należą np:

Rodzaj czynności. Przykłady
Nauka zasad / zapoznanie się z procedurami
 • Powitanie
 • Przybycie do grupy
 • Zabawa według zasad / zabawa kierowana
 • stałe posiłki
 • Higiena / pielęgnacja
 • Pożegnanie
Środki pedagogiczne
 • konkretne oferty/impulsy
 • interakcja słowna / komunikacja o doświadczeniach
 • odgrywanie ról
 • Budowanie i konstruowanie
 • Siedzące kręgi
Zajęcia muzyczne
 • Muzyka
 • Kreatywne, artystyczne projektowanie/rękodzieło
 • Oglądanie książek z obrazkami
Aktywność fizyczna
 • Swobodna zabawa
 • Zajęcia ruchowe
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • stałe posiłki
 • Drzemka południowa

1.2 Zajęcia nadzwyczajne

Do elementów/czynności stosowanych celowo i sporadycznie należą:

 • Snoezing – oferty dla zmysłów
 • Kąpiele i błotkowanie
 • ćwiczenia relaksacyjne z przewodnikiem
 • Jednostki projektowe
 • Grupy robocze
 • Badania/eksperymenty
 • Zajęcia między grupami
 • Zabawy ruchowe palców i ust
 • Ukierunkowane wsparcie w małych grupach lub praca indywidualna
 • Wspólne przygotowywanie posiłków
 • Przygotowywanie uroczystości
 • uroczystości (np. urodziny)
 • imprezy sezonowe i kulturalne (np. karnawał, parada lampionów, Boże Narodzenie itp.)
 • Wycieczki
 • Dni lasu

2. konflikty w „KiTa

W świetlicy zawsze może dojść do konfliktów i skarg. Niekoniecznie muszą one wynikać z jakości pracy pedagogicznej. Ważne jest jednak, aby konflikty rozwiązywać jak najbardziej konstruktywnie. Otwarcie wyrażona skarga może być oznaką zaufania i tym samym być postrzegana jako pożyteczna informacja zwrotna.

Profesjonalne rozpatrzenie skargi charakteryzuje się następującymi cechami:

 • skarga jest rozpoznana, nazwana, przeanalizowana i naprawiona.
 • wszelkie istniejące w placówce żale są odzwierciedlone i naprawione
 • satysfakcja rodziców zostaje przywrócona
 • wzrasta ogólne zadowolenie rodziców
 • Wzrasta jakość pracy świetlicy

Inną metodą profesjonalnego radzenia sobie z konfliktem jest rozmowa o interesach/konfliktach, w której zazwyczaj biorą udział rodzice, kierownictwo świetlicy i w razie potrzeby przedstawiciel organu odpowiedzialnego. Chodzi o osobiste interesy rodziców, które mogą być w rozbieżności z zasadami i procedurami obowiązującymi w świetlicy.

W tej dyskusji ważne jest zbadanie indywidualnych interesów obecnych rodziców i ewentualnych skutków, jakie może to mieć na ogólny przebieg wydarzeń w świetlicy. Jeśli regulamin świetlicy stoi w sprzeczności z życzeniami rodziców, konieczne może być bardziej szczegółowe wyjaśnienie znaczenia i wagi tego regulaminu.

3. Choroby w świetlicy

Alltag in der Kita - Krankheit
Dzieci szybko łapią choroby w świetlicy

Doświadczenie pokazuje, że w placówkach gminnych, takich jak świetlice, istnieje zwiększone ryzyko zakażenia różnymi chorobami. W niektórych przypadkach należy więc poinformować świetlicę o chorobie dziecka i nie przyprowadzać go początkowo do świetlicy, aby zapobiec zakażeniu. O tym, kiedy tak się dzieje i kiedy dziecko może ponownie odwiedzić świetlicę, można dowiedzieć się na stronach Instytutu Roberta Kocha. W 2006 roku Instytut opublikował uaktualnioną wersję „Instrukcji dla lekarzy, kierowników placówek gminnych i urzędów zdrowia w sprawie ponownego wejścia do szkół i innych placówek gminnych”, z którą można zapoznać się tutaj. Wyjaśnia ona również okresy inkubacji poszczególnych chorób zakaźnych, okres, w którym osoby zakażone mogą być zakaźne, kiedy można ponownie odwiedzić przedszkole, zalecenia dotyczące środków higieny oraz kiedy konieczna jest profilaktyka lekowa.

Ważnym tematem są również szczepienia w ramach szczepień podstawowych, zwłaszcza w okresie dzieciństwa. Szczepienia mają na celu ochronę dzieci przed chorobami zakaźnymi. Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) wydaje regularnie aktualne zalecenia dotyczące szczepień niemowląt i małych dzieci. Kalendarz szczepień pokazuje, w jakim wieku zaleca się szczepienie dzieci. W niektórych przypadkach należy przestrzegać określonych odstępów czasowych dla szczepień podstawowych. STIKO zaleca, aby szczepienia podstawowe dzieci były zakończone do 14 lub 23 miesiąca życia. Aktualne zalecenia STIKO dotyczące szczepień dla dzieci można znaleźć tutaj. Ponadto należy zapytać o ten temat swojego pediatrę.

Informacje o szczepieniach, chorobach dziecięcych i innych tematach zdrowotnych znajdą Państwo również pod hasłem zdrowie dziecka na stronie Kita.de.

4. przydatne lektury i formularze dla wychowawców w codziennym życiu przedszkola

Artykuły powiązane