Żłobek: Jak zdobyć odpowiednie miejsce w żłobku

Nie prędzej rodzinny błogostan jest idealny, niż wiele par szuka miejsca w żłobku. Nie każdy jest w stanie opiekować się maluchami przez całą dobę. Kiedy jednak istnieje prawo do miejsca w żłobku? Od jakiego wieku …

Żłobek: Jak zdobyć odpowiednie miejsce w żłobku

Krippe-Ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Żłobek: Jak zdobyć odpowiednie miejsce w żłobku
Od kiedy rodzice mają prawo do miejsca w żłobku?

Rodzice mają ustawowe prawo do miejsca w żłobku. Obowiązuje to od pierwszych urodzin dziecka.

Do kiedy moje dziecko może uczęszczać do żłobka?

Maksymalny wiek, do którego można ubiegać się o miejsce w żłobku to trzy lata. Prosimy również pamiętać o przestrzeganiu terminów zapisów.

Co mogę zrobić, jeśli nie ma wolnych miejsc w żłobku?

Jeśli miasto lub gmina jest odpowiedzialna za zbyt małą liczbę miejsc w żłobkach, to gmina ponosi odpowiedzialność za szkody. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy gmina zrobiła wszystko, co możliwe, aby zapewnić wystarczającą liczbę miejsc.

Nie prędzej rodzinny błogostan jest idealny, niż wiele par szuka miejsca w żłobku. Nie każdy jest w stanie opiekować się maluchami przez całą dobę. Kiedy jednak istnieje prawo do miejsca w żłobku? Od jakiego wieku można zostawiać dzieci w żłobku i jak znaleźć miejsca w żłobku w pobliżu?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w naszym poradniku żłobkowym. Szczegółowo omawiamy proces rejestracji oraz koszty miejsca w żłobku. Ponadto dowiesz się, jakie żłobki są dostępne i czy możliwe są alternatywy.

[button]Dalsza literatura na temat pedagogicznego projektowania żłobka[/button]

1. łóżeczko – co dziś przez nie rozumiemy

Jeszcze nie tak dawno temu oczywistą sprawą było, że kobiety zostawały w domu i zajmowały się dziećmi. Dla wielu współczesnych matek stało się to dziś nie do pomyślenia. W pierwszych miesiącach, a nawet pierwszym roku czy dwóch latach, matki, a czasem i ojcowie nadal spędzają dużo czasu w domu.

Krippe Kinder
Dzieci w żłobku

Wkrótce jednak nadejdzie czas, gdy opieka nad dziećmi będzie odgrywała decydującą rolę. Ci, którzy chcą wrócić do pracy, czy to na pół, czy nawet na cały etat, powinni odpowiednio wcześnie pomyśleć o żłobku.

Nie ma jednoznacznej definicji żłobka. Jednak całodzienna opieka nad małymi dziećmi jest powszechnie określana mianem żłobka. Skrócone słowo żłobek oznacza również różne inne terminy. W niniejszym tekście jest on jednak używany wyłącznie w znaczeniu żłobka.

Pierwsze żłobki:

W czasach wcześniejszych, w połowie XIX wieku, nie były one szczególnie prestiżowe. Choć istniały gorsze miejsca, do których mogły trafić dzieci, nie myślano o wczesnej edukacji. Łóżeczka służyły raczej jako miejsca przechowywania małych dzieci.

Współczesny żłobek charakteryzuje się wysokimi standardami jakości. Kontakt z najmłodszymi dziećmi ma tylko przeszkolony personel. Istnieją liczne regulacje prawne, które gwarantują, że żłobek to coś więcej niż tylko miejsce do podrzucania dzieci.

Poprzez zabawy i kompleksową koncepcję pedagogiczną maluchy powinny nauczyć się dogadywać ze sobą i swobodnie rozwijać. Dodatkowo, Wy jako rodzice otrzymujecie możliwość awansu zawodowego i zbudowania czegoś dla siebie.
Posiadanie dzieci i chodzenie do pracy nie powinny się wykluczać.

2 Cele żłobka

Kindertagesstättengesetz
Częściowo są to różne cele edukacyjne.

Nie każdy żłobek ma identyczne cele. Istnieją jednak pewne cele, które realizuje większość żłobków w Niemczech.
Należą do nich:

 • Wspieranie indywidualnego rozwoju zgodnie z osobowością dziecka.
 • Rozbudzanie kreatywności i muzykalności w sposób zabawowy lub wzbudzanie entuzjazmu w tych dziedzinach.
 • Wzmacnianie rozwoju umiejętności poznawczych poprzez stosowanie gier dydaktycznych. Często w tym celu wykorzystywane są puzzle lub inne gry, w których dzieci trenują umiejętność zapamiętywania.
 • Umożliwienie rozwoju umiejętności motorycznych. Małe dzieci są obserwowane podczas ich ruchów, dzięki czemu można określić, gdzie warto pomóc maluchom. Z reguły oznacza to również, że dzieci mogą się ruszać i puszczać wodze fantazji nie tylko w pomieszczeniach, ale również na zewnątrz.

Czasami potrzeba trochę czasu, aby przejść przez okres zadomowienia i aby maluchy odnalazły się w nowym otoczeniu. Często jednak nowicjusze szybko się adaptują i znajdują połączenie w grupie. Jako rodzic nie powinieneś się jednak martwić, jeśli Twoje potomstwo potrzebuje nieco więcej czasu, aby przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Nie jest to bowiem nic nadzwyczajnego.

Niektóre dzieci mają znacznie silniejszą więź z rodzicami niż inne dzieci. Dlatego też ilość czasu, jaka jest potrzebna, aby maluchy poczuły się komfortowo w nowym otoczeniu, jest bardzo różna. Niektóre dzieci są zaangażowane już po kilku minutach. Inne potrzebują na ten proces kilku dni, a nawet tygodni.

Dobry ośrodek opieki dziennej powinien poświęcić czas na zaspokojenie indywidualnych potrzeb Twojego dziecka. Dlatego zwróć uwagę na to, jak czuje się ono w trakcie interakcji. Nie bądź jednak zbyt surowy, jeśli sam masz nieco inne pomysły.

3 Uprawnienia prawne do miejsca opieki dziennej

Krippenplatz Rechtsanspruch
Jak możesz prawnie postępować

Oficjalnie rodzice mają prawo do miejsca w żłobku od sierpnia 2013 roku. Uprawnienie prawne dotyczy dzieci w wieku od roku do trzech lat. Ustawodawca jasno określił więc, że wczesne wspomaganie dzieci ma być rozszerzone.

Takie prawo jest ważne, aby móc jak najszybciej wrócić do pracy. Pojawia się jednak teraz pytanie, co się stanie, jeśli mimo ustawowego prawa do miejsca w żłobku, takiego miejsca nie będzie.

W ostatnim czasie niektóre sądy już to rozstrzygały. Aby jednak móc złożyć pozew o miejsce w żłobku, najpierw musi być negatywna decyzja organu administracji publicznej. Sama informacja telefoniczna, że nie ma już wolnego miejsca, nie jest wystarczająca.

Po wydaniu decyzji odmownej, jako rodzice możecie złożyć od niej odwołanie. Bardzo ważne jest, aby dotrzymać terminu. W przeciwnym razie negatywna decyzja stanie się prawomocna i nie będą mogli Państwo nic później zrobić.
W ramach postępowania odwoławczego organ właściwy sprawdza wewnętrznie, czy usunie skutki Państwa decyzji. Konkretnie oznacza to, że pracownicy organu ponownie sprawdzą, czy pismo skierowane do Ciebie było prawidłowe.

Jeśli organ dojdzie do wniosku, że nie można zapewnić Ci miejsca w żłobku, otrzymasz decyzję o sprzeciwie. Od tej decyzji możesz podjąć kroki prawne i złożyć pozew o przyznanie miejsca w żłobku.

Uwaga: Niestety może się również zdarzyć, że nie otrzymają Państwo miejsca w pobliskim żłobku, ponieważ dana gmina nie jest w stanie odpowiednio szybko stworzyć wystarczającej liczby miejsc. Jest to jednak bardzo rzadkie i powinno się zdarzyć tylko w wyjątkowych przypadkach.

3.1 Możliwa rekompensata w przypadku braku możliwości zapewnienia miejsca w żłobku

Kindergarten ab 1 Jahr Kosten
Dochodzenie odszkodowania w przypadku braku możliwości zapewnienia miejsca w żłobku

W przypadku braku możliwości znalezienia odpowiedniego miejsca w żłobku w najbliższej okolicy, może przysługiwać Państwu odszkodowanie. Niektóre Wyższe Sądy Krajowe oraz Federalny Sąd Najwyższy (BGH) orzekły, że gminy ponoszą odpowiedzialność za szkody, jeśli nie zrobiły wszystkiego, co możliwe, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsc w żłobkach. Dla Państwa oznacza to, że z reguły przysługuje Państwu takie roszczenie.

Tylko w nielicznych przypadkach, np. gdy gmina zda się na dewelopera, ale ten nie ukończy projektu w terminie, można wykluczyć Państwa roszczenie. Jednak standardy, według których muszą być mierzone gminy, są bardzo surowe.

3.2 Co w rzeczywistości oznacza bliskość i prawo do miejsca w żłobku

W prawie nie ma bezpośrednich wskazówek, kiedy żłobek przestaje być w pobliżu. Orzecznictwo jest nieco niespójne. W Kolonii na przykład właściwy sąd administracyjny orzekł, że odległość do pięciu kilometrów jest w porządku. Z kolei w Monachium w orzeczeniu z 2013 roku stwierdzono, że nie można przekroczyć czasu podróży wynoszącego 30 minut.

Nie należy rozważać podjęcia działań prawnych z powodu kilkuminutowego czasu podróży lub odległości. Odwołanie się od decyzji ma sens tylko wtedy, gdy zostanie ona wyraźnie przekroczona.

Oprócz tradycyjnego miejsca w żłobku, władze lokalne mogą również skierować Cię do opiekunki do dziecka. Należy jednak upewnić się, że jest to rozsądne dla Ciebie i Twojego dziecka. Wykwalifikowana opieka jest obowiązkowa. Ewentualnymi dodatkowymi kosztami mogą Państwo obciążyć gminę. W tym miejscu proszę jednak pamiętać, że mogą Państwo podejmować tylko ekonomicznie uzasadnione decyzje. Nadmierne koszty zakwaterowania nie zostaną Państwu zwrócone.

O tym, w jakim stopniu dostępne są wystarczające miejsca opieki nad dziećmi, dowiedzą się Państwo z aktualnego raportu z oceny ustawy o promocji dzieci.

4. koszty żłobka i terminy zapisów

Krippenstellen
Nie czekaj zbyt długo z rejestracją!

Aby zapewnić dziecku miejsce w żłobku, należy powiadomić je co najmniej sześć miesięcy przed planowanym terminem przyjęcia.
Zawiadomienie może być złożone pisemnie lub elektronicznie. Za przydział odpowiedzialny jest miejscowy urząd ds. młodzieży.

Rozpatrzenie wniosku może trwać do jednego miesiąca. Następnie otrzymają Państwo wstępną informację o wpłynięciu wniosku. Najpóźniej sześć tygodni przed pożądaną datą zostaniecie Państwo poinformowani, które miejsce w żłobku zostanie przydzielone Waszemu dziecku.

Uwaga: Pomimo powiadomienia z Urzędu ds. Młodzieży, może się zdarzyć, że będziecie musieli skontaktować się z wybranym żłobkiem.

Jeśli brakuje Państwu czasu, najlepiej zapytać bezpośrednio we właściwym miejscowym urzędzie ds. młodzieży.

Już w pierwszym liście potwierdzającym dowiesz się, jakie koszty będziesz musiał ponieść jako rodzic. Wynikają one z różnych czynników, takich jak:

 • Opieka całodniowa lub półdniowa
 • Posiłki
 • Opieka poza regularnymi godzinami otwarcia
 • Korzystanie z dodatkowych usług, takich jak specjalne lekcje muzyki

Ponadto wysokość kosztów zależy od Państwa indywidualnych dochodów. Należy przedstawić konkretny dowód swoich dochodów. Ponadto, do maksymalnej kwoty 4000 euro, można odliczyć od podatku 2/3 wszystkich wpłaconych składek.

W niektórych miastach i krajach związkowych obowiązują specjalne ulgi. W niektórych przypadkach uczęszczanie do przedszkola jest nawet bezpłatne. Tak jest w Düsseldorfie, stolicy Nadrenii Północnej-Westfalii, oraz w Nadrenii-Palatynacie.

5 Ważne pytania i odpowiedzi – FAQs

Krippe Krankheit
Nie spiesz się, gdy dziecko jest chore

Co się stanie, jeśli moje dziecko zachoruje w żłobku?

Najpierw Państwo jako rodzice zostaną poinformowani o chorobie i poproszeni o odebranie dziecka ze żłobka. Następnie ważne jest, aby maluchy wystarczająco wyzdrowiały. Jednak dostrzegajcie również pozytywny wpływ żłobka. Wasze dzieci uczą się jak radzić sobie z infekcjami, dzięki czemu wzmacnia się układ odpornościowy.

Czy mam prawo do miejsca w żłobku, mimo że jestem bezrobotny?

Uprawnienie to pozostaje. Czas, w którym jesteś bezrobotny, niczego nie zmienia.

Jaka jest różnica w przypadku grupy maluchów?

Do grupy maluchów, zwanej też czasem Krabbelstube, chodzi się razem z dziećmi. Chodzi o kontakt z innymi rodzicami i dziećmi, a nie o opiekę nad dziećmi.

6 Dalsza literatura dotycząca pedagogicznej organizacji dnia w świetlicy

Artykuły powiązane