Założenie placówki wsparcia dziennego: Od pomysłu do otwarcia

W całych Niemczech brakuje miejsc w przedszkolach, które często są warunkiem koniecznym do podjęcia przez rodziców pracy na pełen etat. Dlatego też coraz więcej matek i ojców decyduje się na zrobienie cnoty z konieczności i …

Założenie placówki wsparcia dziennego: Od pomysłu do otwarcia

Kinder lassen Füße hängen
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Założenie placówki wsparcia dziennego: Od pomysłu do otwarcia
Dlaczego założenie przedszkola coraz częściej staje się problemem?

Szczególnie w dużych niemieckich miastach instytucje publiczne nie nadążają za ekspansją miejsc opieki nad dziećmi. Dlatego też coraz więcej rodziców chce zakładać własne świetlice.

Jakie są warunki wstępne do założenia przedszkola?

Należy posiadać know-how w zakresie przedsiębiorczości, podstawy biznesowe i doświadczenie pedagogiczne.

Jakie rodzaje dochodów generowane są dzięki Kicie?

Dochód składa się zazwyczaj ze zwrotu kosztów z danego kraju związkowego, darowizn i składek z klubu wsparcia Kity lub indywidualnych dopłat rodziców.

W całych Niemczech brakuje miejsc w przedszkolach, które często są warunkiem koniecznym do podjęcia przez rodziców pracy na pełen etat. Dlatego też coraz więcej matek i ojców decyduje się na zrobienie cnoty z konieczności i założenie własnego przedszkola.

Otwierając przedszkole nie tylko tworzy się nowe miejsca pracy i opieki nad dziećmi, ale także można na nim zarobić. Przedstawiamy najważniejsze kroki na drodze do otwarcia przedszkola i podpowiadamy, na co należy zwrócić uwagę, aby pomysł był opłacalny finansowo.

[button]Poradnik jak założyć przedszkole[/button]

1. miejsca opieki dziennej pilnie potrzebne: Rodziny przejmują inicjatywę

Liczby z aktualnej publikacji „Kindertagesbetreuung Kompakt” (Opieka dzienna nad dziećmi) Federalnego Ministerstwa Rodzin, Seniorów, Kobiet i Młodzieży mówią same za siebie: w całym kraju 762.300 dzieci (33,1 procent) w wieku poniżej trzech lat znajduje się obecnie (stan na 1 marca 2017 r.) pod opieką w placówce dziennej opieki nad dziećmi lub w przedszkolu. To już o 42 800 dzieci więcej niż w 2016 roku (32,7 procent), a tendencja jest rosnąca.

Liczba dzieci Kita w wieku od trzech do sześciu lat również wzrosła w tym okresie o 41 500 dzieci do około 2,4 miliona, dzięki czemu wskaźnik opieki nad dziećmi w tej grupie wiekowej wynosi obecnie 93,6 procent.

Szczególnie w dużych niemieckich miastach, takich jak Hamburg, Monachium i Berlin, publiczni oferenci nie nadążają z rozbudową miejsc opieki nad dziećmi. Dlatego też coraz więcej rodziców chce zakładać własne przedszkola. Planowanie założenia przedszkola jest podobne do zakładania firmy, ale są jeszcze pewne szczególne czynniki, które odgrywają rolę, a które przedstawiamy Państwu tutaj.

2 Osobiste wymagania przy zakładaniu świetlicy

Kitagebäude von außen mit Spielplatz
Zakładając świetlicę, trzeba mieć plan finansowy.

Jeśli chcesz założyć przedszkole, powinieneś mieć wiedzę z zakresu przedsiębiorczości lub przynajmniej być zainteresowany dalszym kształceniem w tej dziedzinie. Przedszkole w zasadzie funkcjonuje jak przedsiębiorstwo: Potrzebuje podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ w Kicie wymagane jest również między innymi prowadzenie księgowości. Trzeba zarejestrować działalność w urzędzie skarbowym, trzeba płacić i wystawiać faktury. Do tego dochodzi też np. rozliczanie płac dla pracowników świetlicy. Nawet niedoświadczeni założyciele mogą uprościć wiele rzeczy za pomocą różnych narzędzi i usług, ale podstawowa wiedza na temat zarządzania biznesem jest nadal zaletą przy zakładaniu świetlicy.

Oczywiście chcesz również zarabiać pieniądze w świetlicy. Jednak oprócz podstawowej wiedzy biznesowej niezbędne jest doświadczenie pedagogiczne, aby stworzyć odpowiednią koncepcję i przekonać specjalistów i rodziców o zaletach projektu.

Trzeba mieć prawdziwe zainteresowanie „kosmosem Kity”, współpracą z rodzicami i dziećmi oraz wymaganiami stawianymi takiej placówce. Jeśli nie posiadasz podstawowej wiedzy pedagogicznej, powinieneś rozważyć dokształcenie się lub zapewnić silny zespół pedagogiczny Kita, który będzie wspierał wizję.

3 Początek: Tworzenie koncepcji pedagogicznej

Kind spielt im Garten
Leśne przedszkole czy Montessori: Istnieją różne koncepcje pedagogiczne dla świetlic.

Jeśli chcesz założyć świetlicę, pierwszym krokiem powinno być opracowanie wizji: Jak powinna wyglądać nasza Kita i jaką koncepcję powinna mieć? Waldorfska, Montessori czy klasyczna świetlica – wiele kierunków wchodzi w grę. Koncepcja decyduje również o wielkości firmy.

Na przykład przedszkole leśne lub przedszkole według Froebla mają często wysokie wymagania dotyczące koncepcji pedagogicznej i edukacji wczesnoszkolnej.

Tego typu przedszkola mają często mniej miejsc i opierają się na silnym zaangażowaniu rodziców. Inne typy przedszkoli – prowadzone najczęściej przez podmioty komercyjne – chcą stworzyć jak najwięcej dochodowych miejsc opieki dzien nej. Im bardziej wyrazisty jest Twój pomysł, tym większe prawdopodobieństwo, że uda Ci się przekonać do niego innych, np. poprzez założenie stowarzyszenia.

4. koncepcja nośnika – określenie formy prawnej świetlicy

Równocześnie należy poinformować się o formie prawnej świet licy. W przeszłości inicjatywy rodzicielskie często wybierały jako formę prawną stowarzyszenie non-profit. W Berlinie niektórym świetlicom odmówiono statusu stowarzyszenia non-profit, ponieważ uznano je za stowarzyszenia mające cel gospodarczy (KG Berlin v. 16.2.2016, 22 W 71/15).

Istnieją wyjątki, ale jeśli już wiesz, że Twoja Kita ma pomieścić większą liczbę dzieci i nie ma rozpoznawalnego celu non-profit w statucie, to gGmbH jest lepszym wyborem. Jeśli postrzegasz świetlicę jako biznes, a może nawet chcesz w przyszłości założyć kilka świetlic, możesz również założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Tutaj można w skrócie zapoznać się ze wszystkimi zaletami i wadami różnych form fundacji:

Forma założenia Zalety i wady
gGmbh
 • Możliwa jest fundacja indywidualna lub fundacja jako zespół
 • Wymagany kapitał założycielski w wysokości co najmniej 25.000 euro
 • Korzyści podatkowe dzięki statusowi non-profit
Stowarzyszenie non-profit (e.V)
 • Wymaga co najmniej siedmiu członków założycieli
 • Korzyści podatkowe dzięki statusowi non-profit
 • Brak kosztów założenia
Firma
 • przejrzysta struktura operacyjna
 • Założenie możliwe bez kapitału własnego
 • Odpowiedzialność dzięki prywatnym aktywom

Aby wyjaśnić optymalną formę prawną, najlepiej jak najszybciej skontaktować się z właściwymi państwowymi urzędami ds. młodzieży. Ich osoby kontaktowe udzielą również informacji, czyw danym regionie istnieje zapotrzebowanie na dodatkowe przedszkola. Jeśli takie zapotrzebowanie nie istnieje, można odmówić przyznania zezwolenia na prowadzenie działalności.

Im bardziej przejrzysta jest koncepcja Kita i im lepiej możecie argumentować jako zespół założycielski, że wasze Kita zaspokajają potrzebę, tym lepsza będzie wasza pozycja negocjacyjna.

5 Lokalizacja: Znalezienie odpowiedniej nieruchomości

Kluczowym zadaniem przy zakładaniu firmy jest znalezienie odpowiedniej nieruchomości. Często jest to przestrzeń komercyjna, która pozwala na specjalne wykorzystanie.

W przyznaniu licencji na prowadzenie działalności gospodarczej rolę odgrywają następujące kryteria:

 • Powierzchnia podłogi pedagogicznej/dziecko
  Flur einer Kita mit Garderobe
  Pomieszczenia muszą odpowiadać wymogom świetlicy.
 • Izolacja akustyczna
 • Jasność pomieszczenia
 • Drogi ewakuacyjne
 • Wielkość szatni
 • Liczba toalet/dziecko
 • Dostępna przestrzeń zewnętrzna
 • Koncepcje ochrony przeciwpożarowej

Wskazówka: Zapytaj odpowiedzialną osobę kontaktową w Krajowym Urzędzie ds. Młodzieży, czy dostępne są dotacje na projekt pomieszczeń lub na wynajem. W NRW placówki opieki dziennej otrzymują wsparcie m.in. na koszty operacyjne i rozbudowę miejsc opieki dziennej dla dzieci niepełnosprawnych.

Zasadniczo można liczyć na niezbędną powierzchnię użytkową 60 m2 na jedną grupę opieki dziennej.

Krok 6: Zaplanuj finansowanie świetlicy

Kolejnym ważnym aspektem zakładania świetlicy jest planowanie finansowe. Musisz rozróżnić jednorazowe koszty poniesione w fazie rozruchu od kosztów bieżących. Najlepiej skorzystać ze wsparcia ekspertów finansowych, którzy wspólnie z Tobą sporządzą biznesplan i z pewnością nie zapomną o żadnych pułapkach kosztowych.

Jeśli to możliwe, skonsultuj się również z dyrektorami istniejących już świetlic. Mają oni duże doświadczenie i mogą udzielić cennych wskazówek dotyczących planowania świetlicy.

6.1 Finansowanie fundacji

Krajowe Urzędy do Spraw Młodzieży

Federalny Związek Krajowych Urzędów ds. Młodzieży oferuje przegląd wszystkich urzędów ds. młodzieży lub urzędów odpowiedzialnych w poszczególnych krajach związkowych i podaje kontakty. Przy otwieraniu świetlicy są to pierwsze punkty kontaktowe.

Do finansowania założenia świetlicy można wykorzystać środki własne, środki zewnętrzne i dotacje. W przypadku zakładania gGmbh można jak każda inna osoba prowadząca działalność gospodarczą zaciągnąć kredyt w banku rozwoju lub instytucji finansowej, ale dodatkowo potrzebne jest 25.000 euro kapitału początkowego z własnych środków.

O dalszym dofinansowaniu założenia świetlicy decydują samodzielnie kraje związkowe. Również Federalne Urzędy ds. Młodzieży poinformują Państwa o tym i w razie potrzeby udzielą dalszych kontaktów.

6.2 Planowanie kosztów działalności

Kind spielt mit Bauklötzen
Dla grup świetlicowych U3 i Ü3 istnieją różne klucze kosztów.

To, czy otrzymają Państwo pozwolenie na użytkowanie dla swojej Kity, zależy również od Państwa koncepcji finansowania. Jasne: Tylko wtedy, gdy Kita – która jest jednocześnie przedsiębiorstwem – jest samowystarczalna, można ją trwale eksploatować.

Dlatego właściwe urzędy państwowe zwracają uwagę na spójny plan finansowy, w którym porównuje się dochody i wyjątki.

Dochody bieżące składają się w większości ze zwrotów kosztów z danego kraju związkowego, darowizn, wpłat z klubu wspierającego świetlicę lub indywidualnych dopłat rodziców.

Do najważniejszych wydatków należą ponownie koszty personelu i energii, koszty wynajmu budynku świetlicy, ale także koszty projektowania i dalszego rozwoju świetlicy.

Zwrot kosztów od państwa jest bardzo zróżnicowany w zależności od następujących czynników: wiek dzieci objętych opieką, zakres opieki (cały etat/część etatu), integracja i dodatki socjalne).

W swoim średnioterminowym planowaniu finansowym nie zapomnij o niezbędnych naprawach i regularnych remontach w mocno eksploatowanych pomieszczeniach.

7. poradnik zakładania świetlicy

Artykuły powiązane