Wszystko o zakazie zatrudnienia: Ciąża i szczególna ochrona przewidziana w ustawie o ochronie macierzyństwa

Jeśli kobieta zachodzi w ciążę, prędzej czy później pojawia się pytanie, jak długo może pracować i czy istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać. W naszym poradniku udzielamy wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące zakazu zatrudnienia. W …

Wszystko o zakazie zatrudnienia: Ciąża i szczególna ochrona przewidziana w ustawie o ochronie macierzyństwa

beschäftigungsverbot ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Ciąża
 4. »
 5. W czasie ciąży
 6. »
 7. Wszystko o zakazie zatrudnienia: Ciąża i szczególna ochrona przewidziana w ustawie o ochronie macierzyństwa
Do czego odnosi się zakaz zatrudnienia?

Zakaz zatrudnienia jest częścią ustawy o ochronie macierzyństwa. Ma on na celu ochronę zdrowia przyszłej matki i jej dziecka. Jednocześnie zakaz zatrudnienia chroni kobietę w ciąży przed zwolnieniem z pracy.

Jak uzyskać zakaz zatrudnienia?

Do uzyskania indywidualnego zakazu zatrudnienia wymagane jest zaświadczenie lekarskie. W zależności od rodzaju pracy można rozważyć również częściowy zakaz zatrudnienia.

Kto wypłaca wynagrodzenie w czasie zakazu zatrudnienia?

Na razie pracodawca nadal płaci za wypłatę dochodów; jeśli rozpocznie się urlop macierzyński, otrzymasz pieniądze z kasy chorych. Po porodzie masz możliwość otrzymania zasiłku rodzicielskiego.

Jeśli kobieta zachodzi w ciążę, prędzej czy później pojawia się pytanie, jak długo może pracować i czy istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać. W naszym poradniku udzielamy wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące zakazu zatrudnienia. W szczególności analizujemy kwestie tego, czym jest ustawa o ochronie macierzyństwa i do kogo ma zastosowanie.

Jednak zajmujemy się również stroną finansową, dzięki czemu dowiedzą się Państwo, kto będzie pokrywał koszty w okresie Państwa nieobecności. Ponadto wyjaśniamy, w jakich przypadkach zakaz zatrudnienia wchodzi w życie wcześniej i czy wolno Ci wziąć urlop podczas przepisowego czasu wolnego.

[button]Dalsza lektura na temat ochrony macierzyństwa oraz praw kobiet w ciąży i przyszłych rodziców[/button]

1. celem ustawy o ochronie macierzyństwa jest ochrona kobiet w ciąży i nienarodzonych dzieci

beschäftigungsverbot mutterschutz
Ustawa o ochronie macierzyństwa chroni Ciebie i Twoje dziecko

Ustawa o ochronie macierzyństwa (Mutterschutzgesetz, MuSchG) zawiera liczne regulacje dotyczące kobiet w ciąży. Wprowadzając ją, rząd federalny miał na celu ochronę zdrowia kobiet w ciąży. Z drugiej jednak strony powinna zostać zachowana wolność jednostki i kobiety w ciąży powinny mieć możliwość wykonywania pracy zarobkowej, o ile jest to uzasadnione. Prawo nie dotyczy jednak wszystkich.

Z ustawy o ochronie macierzyństwa wyłączone są następujące grupy zawodowe:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek
 • członkowie organów zarządzających
 • Dyrektorzy zarządzający spółek lub osób prawnych
 • Gospodynie domowe
 • Matki adopcyjne

Te grupy osób są jednak wyraźnie objęte ustawą:

 • przyszłe matki pozostające w stosunku pracy (zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin)
 • pracownicy sektora publicznego objęci układami zbiorowymi
 • pracownicy domowi i osoby pracujące w domu
 • w ramach programu szkolenia zawodowego (musi być oparty na umowie o pracę)
 • w przypadku zatrudnienia zwolnionego z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne
Przepisy szczególne:

Odrębne regulacje dotyczą kobiet żołnierzy i urzędników służby cywilnej. Mają one umocowanie z jednej strony w rozporządzeniu o ochronie macierzyństwa w odniesieniu do kobiet-żołnierzy, a z drugiej strony w prawie urzędniczym. Zasady są jednak podobne do tych z ustawy o ochronie macierzyństwa.

Ustawa o ochronie macierzyństwa zawiera zakaz zatrudnienia, ale kiedy ma on zastosowanie, zależy od różnych przesłanek. Przynajmniej przez ostatnie sześć tygodni przed spodziewanym terminem porodu praca w ciąży jest zabroniona zgodnie z § 3 ust. 2 MuSchG. W wyjątkowych przypadkach, jeśli czujesz się dobrze, możesz w tym czasie nadal pracować.
Nawet jeśli podjęłaś już decyzję o kontynuowaniu pracy, możesz ją w każdej chwili odwołać. Nie muszą Państwo ujawniać powodów zmiany zdania.
Federalne Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oferuje zainteresowanym młodym rodzinom dalsze informacje w specjalnie przygotowanym przewodniku na temat urlopu macierzyńskiego.

Rada: W ostatnich tygodniach przed porodem zrelaksuj się i wykorzystaj ten czas jak najlepiej. Szczególnie w pierwszym okresie po urodzeniu dziecka będziesz miała niewiele wolnych chwil.

2 O zakazie zatrudnienia w czasie ciąży decyduje lekarz.

beschäftigungsverbot aerztliches attest
Lekarz wystawia Ci zaświadczenie

Nie tylko w ostatniej fazie na krótko przed porodem można wprowadzić zakaz zatrudnienia. Gdy tylko życie lub zdrowie dziecka lub matki jest zagrożone zgodnie z § 3 ust. 1 MuSchG, zakaz zatrudnienia wydaje lekarz rodzinny. Istnieje wiele powodów do wydania takiego indywidualnego zakazu zatrudnienia.
Możliwymi powodami są:

 • ciąże wysokiego ryzyka
 • porody mnogie
 • zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu
 • silny ból pleców lub długotrwałe mdłości
 • osłabienie szyjki macicy

Powyższa lista nie jest w żadnym wypadku wyczerpująca. W przypadku rozważania indywidualnego zakazu zatrudnienia w czasie ciąży, w zależności od obciążenia pracą i dolegliwości, zostanie orzeczony częściowy zakaz zatrudnienia lub ogólny zakaz zatrudnienia.
Nie ma jednak formy dla indywidualnego zakazu zatrudnienia, ponieważ należy wziąć pod uwagę specyfikę konkretnego przypadku.

Ponieważ ochrona ciąży jest priorytetem, pracodawca musi przestrzegać zakazu zatrudnienia. Może jednak poprosić o weryfikację zaświadczenia, jeśli ma wątpliwości co do jego prawidłowości.
Jeśli jesteś zmuszona do poddania się kontroli w czasie ciąży, masz przynajmniej swobodę wyboru lekarza.

Jeśli Twój pracodawca nie przestrzega zakazu zatrudniania, możesz zwrócić się do Inspekcji Pracy. Jest ona odpowiedzialna za zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie macierzyństwa. Na przykład nie toleruje się sytuacji, w której w czasie ciąży trzeba podnosić duże ciężary lub wykonywać pracę na akord.
W tym zakresie możliwy jest również zakaz zatrudnienia z powodu stresu.

Rodzaje zakazu zatrudnienia Co ma zastosowanie w tym przypadku?
Indywidualny zakaz zatrudnienia zależy od indywidualnych czynników ryzyka, musi być wydany przez lekarza w formie zaświadczenia, odpowiada medycznemu zakazowi zatrudnienia w czasie ciąży
Częściowy zakaz zatrudnienia Dotyczy tylko niektórych czynności, np. w przypadku dużego obciążenia pracą obowiązuje zakaz zatrudnienia i przeniesienie do biura, w niektórych przypadkach obowiązuje ograniczenie godzin pracy w czasie ciąży.
Ogólny zakaz zatrudnienia jest zgodny z wymogami prawnymi ustawy o ochronie macierzyństwa (MuSchG) lub odrębnych rozporządzeń i dotyczy co najmniej ostatnich sześciu tygodni przed porodem.
Zakaz wykonywania zawodu podczas ciąży Dotyczy przede wszystkim przedszkoli, zawodów pielęgniarskich, szpitali, należy unikać ryzyka zakażenia, kobiety w ciąży muszą czasem przerwać pracę we wczesnym stadium.

3. zakaz zatrudnienia lub zwolnienie lekarskie w czasie ciąży

beschäftigungsverbot waehrend der schwangerschaft
Zakaz zatrudnienia w czasie ciąży

W przypadku zachorowania zazwyczaj korzysta się z regularnego zwolnienia lekarskiego. Procedura ta oznacza, że jeśli nie powrócisz do pracy w ciągu sześciu tygodni, otrzymasz zasiłek chorobowy. Wysokość zasiłku chorobowego jest mniejsza niż Twoje regularne wynagrodzenie za pracę.

Dlatego, jeśli można przewidzieć, że mogą Państwo być nieobecni przez dłuższy czas, należy rozważyć zapytanie lekarza o wydanie zakazu zatrudnienia. W takim przypadku otrzymają Państwo w całości swoje regularne wynagrodzenie.
Jeśli jednak jesteś bezrobotny i otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych I, nie ma sensu uzyskiwać zakazu zatrudnienia na wczesnym etapie. Nie będzie Pani już dostępna na rynku pracy, więc wypłata zasiłku dla bezrobotnych zostanie wstrzymana. Pozostaje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jest on jednak często znacznie niższy niż zasiłek dla bezrobotnych.

4 Koszty są początkowo pokrywane przez pracodawcę.

beschäftigungsverbot gehalt arbeistgeber
Podczas zakazu zatrudnienia pracodawca płaci

Nie martw się o swojego szefa. Dzięki systemowi ubezpieczeń pracodawca musi najpierw wypłacić Ci różnicę między średnim wynagrodzeniem a zasiłkiem macierzyńskim. W czasie zakazu zatrudnienia możesz obliczyć swoje wynagrodzenie na 100%.

Średnie wynagrodzenie opiera się na ostatnich 13 tygodniach przed utratą przez Ciebie zdolności do pracy z powodu ciąży. Jednak w związku z czasem wolnym od pracy z powodu ciąży, pracodawca może zwrócić się do właściwej dla niego kasy chorych. Tam przysługuje mu roszczenie o zwrot kosztów za utratę przez Panią pracy. Zakaz zatrudnienia jest więc obciążeniem dla kasy chorych, a nie dla portfela Twojego pracodawcy.

Okres dalszego wypłacania wynagrodzenia w czasie ciąży zależy od indywidualnego zakazu pracy w czasie ciąży. W przypadku indywidualnego zakazu zatrudnienia czas ten może być znacznie dłuższy niż w przypadku ogólnego zakazu zatrudnienia. Co najmniej, kontynuacja wypłaty wynagrodzenia z powodu zakazu zatrudnienia dotyczy okresu sześciu tygodni przed i ośmiu tygodni po urodzeniu dziecka.

Jeśli urodzi się dziecko niepełnosprawne, okres po urodzeniu automatycznie wydłuża się do dwunastu tygodni. Ponadto zakaz zatrudnienia może obejmować okres karmienia piersią, jeśli występują skutki uboczne porodu. Przez cały ten okres masz prawo do ciągłego wypłacania wynagrodzenia.

5. W okresie zakazu zatrudnienia nie traci się prawa do urlopu.

beschäftigungsverbot urlaubsanspruch
Zachowujesz prawo do urlopu

Wiele pracownic obawia się o swój naliczony urlop. Zakaz zatrudnienia w czasie ciąży nie stawia Cię jednak w niekorzystnej sytuacji, dzięki czemu nawet po ciąży możesz ubiegać się o nabyte wcześniej zgodnie z prawem pracy uprawnienia urlopowe.
Nie obowiązuje to bezterminowo, ale masz czas.

Jeśli nadal masz prawo do pozostałego urlopu i faktycznie wygasłby on w okresie obowiązywania zakazu zatrudnienia, to termin ten ulega przesunięciu. Zgodnie z § 17 MuSchG pracownicy mogą wykorzystać przysługujący im urlop w bieżącym roku lub w roku następnym.

Mały przykład pozwoli to wyjaśnić:
Jeśli w 2016 roku wykorzystałeś tylko 15 z 25 dni urlopu, to faktycznie to pozostałe prawo wygasłoby 31 marca, czyli 31 maja 2017 roku. Jeśli jednak w tym okresie padnie zakaz zatrudnienia i wznowisz pracę dopiero np. 03.11.2017, to pozostały urlop w wymiarze 10 dni możesz wykorzystać w 2017 roku lub w całym 2018 roku.

Wskazówka:W okresie urlopu macierzyńskiego nabywasz również dalsze uprawnienia urlopowe. Czas pracy, którego brakuje Ci w związku z ciążą, jest zaliczany do regularnego czasu pracy. Wynika to z § 17 ust. 1 ustawy o ochronie macierzyństwa.

6. W okresie zakazu zatrudnienia jesteś chroniona przed zwolnieniem.

W celu ochrony przyszłych matek ustawodawca uregulował, że zwolnienie z pracy jest niedopuszczalne w okresie ciąży. Ochrona przed zwolnieniem obowiązuje przez cały okres ciąży. Ponadto zgodnie z § 9 MuSchG przez cztery miesiące po porodzie nie jest możliwe zwolnienie.
To samo dotyczy sytuacji, gdy po dwunastym tygodniu ciąży doszło do poronienia.

I odwrotnie, kobieta, która urodziła dziecko, może sama zdecydować, czy chce wrócić do pracy. Nie ma żadnych okresów wypowiedzenia, które musiałyby być przestrzegane z Państwa strony.

7 Ochrona lub prawo do samostanowienia – zakaz zatrudnienia niesie ze sobą również zagrożenia

Ogólnie rzecz biorąc, ustawa o ochronie macierzyństwa i związany z nią zakaz zatrudnienia nie budzą zastrzeżeń. Jeśli jednak zakaz zatrudnienia istnieje dla wychowawcy lub jeśli minipraca nie może być dłużej wykonywana, osoby dotknięte tym problemem są zwykle mniej niż entuzjastyczne. Chociaż istnieją dobre powody dla zakazu zatrudnienia, istnieją również pewne punkty cienia.

 • Ochrona przyszłej matki przed zagrożeniami w miejscu pracy
 • Nienarodzone dziecko jest chronione przez zakaz zatrudnienia w przypadku ciąży prawidłowej lub wysokiego ryzyka
 • Kobiety ciężarne mogą bez stresu przygotować się do nadchodzącego porodu
 • Podważa się prawo do samostanowienia
 • Nie każda przyszła matka potrzebuje tyle samo odpoczynku
 • Dalsze działania szkoleniowe mogą zostać opóźnione

8. Dalsze lektury na temat ochrony macierzyństwa oraz praw kobiet w ciąży i przyszłych rodzicówArtykuły powiązane