Amniopunkcja w czasie ciąży

Amniopunkcja, jak nazywana jest również amniocenteza, to metoda badań diagnostycznych w okresie prenatalnym. Z worka owodniowego podczas ciąży usuwany jest płyn owodniowy, a następnie komórki w nim zawarte są badane pod kątem ewentualnych chorób, takich …

Amniopunkcja w czasie ciąży

Darum ist eine Fruchtwasseruntersuchung gut
 1. Magazyn
 2. »
 3. Ciąża
 4. »
 5. W czasie ciąży
 6. »
 7. Amniopunkcja w czasie ciąży
 • Amniopunkcja, jak nazywana jest również amniocenteza, to metoda badań diagnostycznych w okresie prenatalnym.
 • Z worka owodniowego podczas ciąży usuwany jest płyn owodniowy, a następnie komórki w nim zawarte są badane pod kątem ewentualnych chorób, takich jak trisomia 21.
 • W którym Ssw. Badanie może się nieznacznie różnić między 14 a 19 tygodniem ciąży.

Amniopunkcja jest jedną ze specjalnych metod badania w czasie ciąży. Podczas badania pobrany płyn owodniowy pozwala wnioskować o różnych chorobach dziecka. Należą do nich: Choroby dziedziczne, wady rozwojowe (wady serca, rozszczep wargi i podniebienia), a także nieprawidłowości chromosomalne ( trisomia 21, trisomia 18 i trisomia 13) oraz uszkodzenia dróg nerwowych takie jak rozszczep kręgosłupa (otwarte plecy). Wyjaśniamy, jak przebiega badanie i kiedy jest ono konieczne.

1. nie należy lekceważyć powikłań i niebezpieczeństw związanych z amniopunkcją

Brak ostatecznej diagnozy

Amniopunkcja rzadko dostarcza informacji o stopniu zaawansowania choroby. Wynik nie jest w 100% dokładny, dlatego częściej zdarzają się błędne diagnozy.

Tak lub nie dla amniopunkcji zawsze zależy od ryzyka. W czasie ciąży należy dokładnie zważyć za i przeciw. Pęknięcie błon lub skurcze to największe czynniki ryzyka w trakcie lub po badaniu.

W rzadkich przypadkach dochodzi również do krwawienia w miejscu wkłucia ciężarnej lub, jeszcze rzadziej, do urazów samego dziecka. Zakażenia w wyniku badania zdarzają się niezwykle rzadko. Ryzyko poronienia wynosi około 0,2 do 1 %, czyli jest raczej niewielkie.

Uwaga: Jeśli dojdzie do kontaktu krwi matki i dziecka, może dojść do reakcji niezgodności, jeśli grupy krwi lub czynnik rhesus są różne. Ogólne ryzyko amniopunkcji jest uważane za „zwiększone” i decyzja na „tak” lub „nie” dla tego badania powinna być dokładnie przemyślana.

2. Istnieją alternatywy dla amniopunkcji

kind mit down syndrom.
Amniopunkcja może być stosowana do wczesnego diagnozowania obecności zespołu Downa lub wady cewy nerwowej.

Inną możliwością wczesnego rozpoznania nieprawidłowości chromosomalnych u dziecka jest tzw. chorionic villus sampling, w którym pobiera się komórki z łożyska i bada.

Kolejną możliwością jest nakłucie pępowiny. Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, komórki dziecka są pobierane z pępowiny i analizowane.

Ponadto istnieje możliwość ustalenia, czy u nienarodzonego jeszcze dziecka może wystąpić nieprawidłowość chromosomalna, poprzez statystyczną ocenę ryzyka. W tym celu wyniki pomiaru przezierności karkowej z badania przesiewowego w pierwszym trymestrze i testu potrójnego (metody badania w ciąży), jak również niektóre inne informacje o kobiecie (na przykład wiek, waga itp.) są brane razem i oceniane.

Wynik powinien jednak służyć jedynie jako punkt odniesienia, ponieważ jest to jedynie obliczenie prawdopodobieństwa, które nie daje jednoznacznej informacji o ewentualnych chorobach występujących u dziecka.

Tutaj można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat różnych metod badań w czasie ciąży.

3. właściwy czas na amniopunkcję jest jasno określony

Amniopunkcję wykonuje się od 14. do maksymalnie 19. tygodnia ciąży, przy czym preferowany jest jak najwcześniejszy termin, aby można było jeszcze odpowiednio wcześnie zareagować na wyniki badania.

Ilość dostępnego płynu owodniowego decyduje o tym, kiedydokładnie można wykonać badanie. Jeżeli w momencie badania nie ma wystarczającej ilości płynu owodniowego, istnieje dodatkowe ryzyko dla płodu. Oznacza to, że badanie może być przeprowadzone dopiero od 14 tygodnia ciąży.

4. procedura amniopunkcji jest zawsze taka sama

schwangere frau beim arzt.
Amniopunkcja jest zwykle wykonywana w warunkach ambulatoryjnych i nie wymaga hospitalizacji.

Podczas amniopunkcji ciężarna leży na plecach lub na boku. Miejsce wyznaczone przez lekarza jest przed nakłuciem dezynfekowane i miejscowo znieczulane.

Najpierw nacina się skórę brzucha za pomocą niewielkiego nacięcia. Miejsce to służy jako punkt wejścia dla igły. Po osiągnięciu worka owodniowego aspiruje się około 15 do 25 mililitrów płynu owodniowego. Próbka ta jest wysyłana do laboratorium i badana. Pozycja igły jest sprawdzana przez całe badanie za pomocą ultradźwięków i w razie potrzeby korygowana.

Wynik będzie dostępny w ciągu najbliższych 2 do 3 tygodni. W przypadku szybkiego testu, wynik dotyczący liczby chromosomów można ocenić już po jednym dniu.

Doświadczenie pokazuje, że badanie nie jest zazwyczaj związane z bólem. Jednak ból lub lekkie krwawienie może wystąpić jeszcze kilka dni po badaniu. Jak długo powinienem wytrzymać? To się zmienia w zależności od stopnia dyskomfortu. Zwykle jednak wystarcza kilkudniowy okres odpoczynku.

Istnieje kilka powodów, dla których amniopunkcja jest zalecana

Jeśli między 11 a 13 tygodniem ciąży wystąpiły nieprawidłowości lub jeśli dziecko urodziło się już z nieprawidłowościami chromosomalnymi lub wadą cewy nerwowej, zaleca się wykonanie amniopunkcji.

Wskazania na chorobę dziedziczną lub podwyższony poziom przeciwciał we krwi matki są w zasadzie wskazaniem do wykonania amniopunkcji.

Jeśli zastanawiasz się, kiedy amniopunkcja staje się ustawowym świadczeniem w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kiedy jej koszty są pokrywane przez kasy chorych, poniżej znajdziesz krótkie zestawienie najważniejszych kryteriów:

 • Wiek kobiety ciężarnej powyżej 35 lat.
 • W rodzinie wystąpiły już choroby dziedziczne lub zaburzenia chromosomalne.
 • W przeszłości wystąpiła już ciąża wysokiego ryzyka.
 • Stwierdzono nieprawidłowości w pomiarze fałdu karkowego.

Wskazówka: Jeśli ginekolog stwierdzi konieczność i zostanie wystawione skierowanie do odpowiedniego specjalisty, koszty są z reguły pokrywane przez kasy chorych.

Artykuły powiązane