O nie, świetlica się zamyka! Opieka nad dziećmi w czasie wakacji: Dowiedz się, co możesz zrobić w sprawie opieki wakacyjnej

Kiedy świetlica ogłasza godziny zamknięcia, wielu rodziców wpada w panikę. Niektórzy rodzice po prostu nie mogą wziąć spontanicznego urlopu na ten czas lub pracodawca go nie udziela. Nie jest to jednak powód do zmartwień. W …

O nie, świetlica się zamyka! Opieka nad dziećmi w czasie wakacji: Dowiedz się, co możesz zrobić w sprawie opieki wakacyjnej

Ferienbetreuung ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. O nie, świetlica się zamyka! Opieka nad dziećmi w czasie wakacji: Dowiedz się, co możesz zrobić w sprawie opieki wakacyjnej
Jak rodzice mogą zapewnić sobie opiekę nad dziećmi w okresie zamknięcia zakładu pracy?

Nawet jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia Ci urlopu na ten okres, masz prawo do opieki nad dzieckiem.

Gdzie można zapewnić dziecku opiekę?

Jedną z możliwości jest umieszczenie dziecka w innej placówce opieki dziennej w godzinach zamknięcia.

Jakie są alternatywy dla przedszkola?

Można również zapewnić dziecku niezwykłe przeżycia na obozie wakacyjnym lub w innych placówkach opieki nad dziećmi.

Kiedy świetlica ogłasza godziny zamknięcia, wielu rodziców wpada w panikę. Niektórzy rodzice po prostu nie mogą wziąć spontanicznego urlopu na ten czas lub pracodawca go nie udziela.

Nie jest to jednak powód do zmartwień. W naszym artykule wyjaśniamy sytuację prawną rodziców i pokazujemy różne opcje opieki wakacyjnej.

[button]Poradnik prawny dla rodziców[/button]

1) Zamknięcie dni Kity – czy jest to dozwolone?

Ferienbetreuung organisieren Kleinkinder
Wiele świetlic w Niemczech jest zamkniętych w czasie ferii szkolnych.

Wielu pracujących rodziców nie ma żadnych prywatnych możliwości opieki nad dziećmi – na przykład przez dziadków lub innych krewnych – i dlatego są zdani na żłobki i przedszkola. Szok jest tym większy, że świetlica zna swoje godziny. Szybko pojawia się pytanie: Jak zorganizować opiekę nad dzieckiem w czasie wakacji? I czy świetlica może zostać zamknięta ot tak?

To, czy Kita może zostać zamknięta, zależy zasadniczo od umowy o opiekę nad dzieckiem, którą zawarli Państwo z Kitą. W niektórych przypadkach może rzeczywiście być tak, że umowa nie przewidywała pierwotnie żadnych okresów wakacyjnych. W takim przypadku Kita nie może wprowadzić dni zamknięcia bez dodatkowych wyjaśnień. Umowa jest przecież wiążąca dla obu stron i dlatego nie może być jednostronnie zmieniana. Tak często dzieje się w przypadku placówek opieki dziennej w nowych krajach związkowych.

W większości przypadków prawo jest jednak po stronie przedszkoli, ponieważ mają one z reguły odpowiedni paragraf w umowie o opiekę nad dziećmi. Zasadniczo Kita może ustalić dni zamknięcia według własnego uznania. W całych Niemczech regułą są nawet dwa lub trzy tygodnie, w których Kita jest zamknięta podczas wakacji. W niektórych krajach związkowych określona jest jedynie maksymalna liczba dni zamknięcia w roku.

Rodzice muszą więc zaakceptować zamknięcie żłobka lub przedszkola i w najlepszym wypadku spróbować wziąć urlop w tym samym okresie.

Czy pracodawca musi udzielić urlopu?

Raz po raz czytamy, że rodzice mający młodsze dzieci, które wymagają opieki, mieliby prawo do urlopu w okresie wakacyjnym. Takie prawo jednak nie istnieje. Niemiecki kodeks pracy mówi jedynie, że urlop musi być udzielony z uwzględnieniem życzeń pracownika, ale priorytetem musi być również interes pracodawcy.

Fragment § 7 ust. 1 BUrlG

(1) Życzenia urlopowe pracownika są uwzględniane przy ustalaniu terminu urlopu, chyba że ich uwzględnienie stoi w sprzeczności z pilnymi sprawami operacyjnymi lub życzeniami urlopowymi innych pracowników, które zasługują na pierwszeństwo z punktu widzenia społecznego.

Konkretnie oznacza to, że pracodawca może rozważyć, czy udzielić Ci urlopu w dniach zamknięcia świetlicy. Jeśli względy operacyjne na to nie pozwalają, nie ma do niego prawa. Również z prawnego punktu widzenia rodzice z dziećmi nie muszą być w czasie wakacji uprzywilejowani w stosunku do bezdzietnych kolegów, choć w praktyce często tak się dzieje.

Rodzice, którzy koniecznie chcą wziąć urlop w czasie wakacji, powinni zawsze porozmawiać z kolegami i przełożonymi i liczyć na zrozumienie i wzięcie pod uwagę. Nie będzie możliwe prawne wyegzekwowanie prawa do urlopu.

Jeśli z przyczyn zawodowych nie jest możliwe wzięcie urlopu w dniach zamknięcia, można rozważyć inne możliwości opieki nad dzieckiem w czasie wakacji.

3. czy istnieje powszechne prawo do opieki?

Dobrą wiadomością dla wszystkich pracujących rodziców jest to, że w okresie wakacji mają oni ogólne prawo do opieki nad dziećmi. Jest to uregulowane w Kodeksie Społecznym Księga VIII w § 22a ust. 3 zdanie 2.

„Jeśli w okresach wakacyjnych placówki są zamknięte, publiczna instytucja opieki nad młodzieżą musi zapewnić alternatywną opiekę dla dzieci, które nie mogą być objęte opieką przez ich prawnych opiekunów.” (§ 22a ust. 3 zd. 2 SGB VIII)

Uprawnienie to obowiązuje nieprzerwanie przez cały rok, również podczas wakacji. Nie musisz więc rozpaczać, jeśli Twoja Kita oferuje Ci zamknięcie kilkutygodniowych dni. Państwo zapewnia Państwu uzasadnioną alternatywę dla opieki letniej, która jest blisko domu. W większości przypadków będzie ona oferowana bezpośrednio przez przedszkole. W przeciwnym razie możesz z własnej inicjatywy dochodzić swojego prawa do opieki nad dzieckiem w czasie wakacji i żądać odpowiedniej alternatywy.

Uwaga: Prawo do opieki nad dzieckiem w czasie dni wolnych od pracy może być dochodzone tylko w przypadku przedszkoli, które mają publicznego organizatora. Prawo to nie dotyczy placówek niezależnych. W szczególności należy sprawdzić podpisaną umowę o opiekę nad dzieckiem.

4. alternatywna opieka wakacyjna w innych placówkach

Ferienbetreuung für Babys
Świetlice pomogą Ci znaleźć odpowiednią opiekę wakacyjną.

W większości przypadków same świetlice chętnie proponują rodzicom dogodne rozwiązania. W większości przypadków istnieje możliwość umieszczenia dzieci w innej świetlicy w dniach zamknięcia. W tym celu świetlice często zawierają umowy o współpracy, które zapewniają wzajemną opiekę w okresie wakacyjnym. Jest to szczególnie łatwe w przypadku świetlic prowadzonych przez organizacje publiczne. W większości przypadków rodzice nie muszą sami wiele robić, lecz są odpowiednio wcześnie informowani o zamknięciu świetlicy z załączonym formularzem, w którym mogą zgłosić swoje potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi. To rozwiązanie jest często praktykowane i jest chyba najłatwiejsze dla rodziców. Niemniej jednak ma też pewne wady.

 • Nieskomplikowane rozwiązanie
 • Dziecko ma zapewnioną opiekę w podobnej placówce
 • Nie ma dodatkowych kosztów.
 • Dostawca jest ten sam, wszelkie problemy są łatwiejsze do rozwiązania.
 • Dziecko na krótki czas trafia do zupełnie obcego środowiska.
 • Nie możesz samodzielnie decydować o wyborze placówki, więc nie masz wpływu na jakość letniej opieki.
 • Świetlica zastępcza nie musi znajdować się w najbliższej okolicy.

Sama myśl, że własne dziecko zostaje latem samo z zupełnie obcymi ludźmi i pod okiem nieznanych wychowawców, przeraża wielu rodziców. W ich własnej świetlicy był okres aklimatyzacji, ale teraz dziecko jest dosłownie rzucone na głęboką wodę. Nie wszystkie dzieci radzą sobie z tą nieznaną sytuacją. Łzy są wtedy często zaprogramowane.

Zwłaszcza wrażliwe dzieci mogą lepiej poradzić sobie z opieką nad dzieckiem.

Uwaga: Twoje prawo do opieki nad dzieckiem nie jest jednoznacznie określone na określone pory dnia. Może się zdarzyć, że ośrodek opieki dziennej, w którym oferowana jest opieka wakacyjna, oferuje inne godziny opieki. Może się również zdarzyć, że w czasie wakacji nie będzie dla Ciebie dostępna opieka całodzienna. Sprawdź to odpowiednio wcześnie, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

5. opieka wakacyjna przez opiekunkę do dziecka

Ferienbetreuung günstig finden
Opiekunka do dzieci oferuje dobrą alternatywę dla opieki wakacyjnej.

Nie zawsze jest możliwe umieszczenie dziecka w alternatywnej placówce opieki dziennej w czasie wakacji. Często stosowaną alternatywą jest opiekunka do dzieci. Opiekunka do dziecka oferuje przyjazną dla dziecka opiekę w małych grupach do pięciu dzieci w domowej atmosferze. Nawet jeśli dziecko nie czuje się komfortowo i jest niespokojne w towarzystwie nieznanych mu osób, w takiej mniejszej grupie, w bardzo prywatnym otoczeniu, czuje się znacznie bardziej komfortowo i może być łagodniej wprowadzane w zmiany.

Opiekunka do dzieci pracuje jako samodzielna osoba, ale z reguły jest przeszkolona przez urząd ds. młodzieży i co roku przechodzi odpowiednie dokształcanie w celu uzyskania kwalifikacji. Opiekunka do dzieci jest obecna w prawie każdym regionie Niemiec. Adresy kontaktowe można uzyskać we właściwym urzędzie ds. młodzieży. Często opiekunka dziecięca w danym regionie jest zorganizowana wspólnie, dzięki czemu można się dowiedzieć za pośrednictwem centralnej osoby kontaktowej, która opiekunka jest dostępna w danym regionie i ma jeszcze wolne miejsca w okresie wakacyjnym.

Wskazówka: Placówki opieki nad dziećmi zazwyczaj ogłaszają swoje godziny zamknięcia już na początku roku. Wykorzystaj ten czas, aby znaleźć odpowiednią opiekunkę do dziecka na okres wakacji. Miejsc jest mało, zwłaszcza u dobrych opiekunek, ponieważ mogą one opiekować się tylko pięciorgiem dzieci jednocześnie. Jeśli wcześnie znajdziesz opiekunkę, istnieje również możliwość wcześniejszego przyzwyczajenia dziecka poprzez okazjonalne spotkania.

6. Inne możliwości opieki nad dziećmi

Opiekunki do dzieci i alternatywne ośrodki opieki dziennej oferują Ci możliwość opieki nad dzieckiem w czasie wakacji. Istnieją jednak także inne alternatywy. Na przykład okresy wakacyjne mogą być wykorzystane do poszerzenia horyzontów dziecka i dostarczenia mu nowych doświadczeń.

Innymi opcjami opieki nad dzieckiem mogą być:

 • Opieka wakacyjna przy mieście, gminie
 • Obóz wakacyjny
 • Obozy wakacyjne z zapleczem edukacyjnym
 • Opieka nad dziećmi wspierana przez firmę
 • Opieka nad dziećmi z własnej inicjatywy

6.1. opieka wakacyjna w placówkach miejskich

Ferienbetreuung Sommercamps
Obozy letnie dają dzieciom szczególne możliwości poznawania przyrody.

Właśnie dlatego, że wiele gmin i miast zdaje sobie sprawę z problemów, z jakimi borykają się rodzice w okresie wakacyjnym, często starają się zaoferować dzieciom atrakcyjny program w czasie wakacji. Wiele miast i gmin organizuje zabawy wakacyjne, które trwają przez jeden lub dwa tygodnie. Na przykład w Berlinie istnieje bardzo zróżnicowany program wakacyjny. Ale również mniejsze miasta i miasteczka w całych Niemczech dostosowały się do sytuacji i starają się ułożyć bogaty program wakacyjny lub ekscytujące obozy wakacyjne. Tutaj przeważnie opiekunowie-wolontariusze prowadzą zabawy z dziećmi, wykazują się kreatywnością i odwiedzają w grupach wakacyjnych inne oferty edukacyjne w mieście. W programie jest na przykład wizyta w kinie, muzeum lub wycieczka do pobliskiego parku rozrywki.

Dla rodziców ta opcja jest szczególnie interesująca, ponieważ dzieci są nie tylko pod opieką, ale także mają czas wolny od przedszkola i coś przeżywają. Zabawa jest głównym celem tych wydarzeń. Zaleta: te oferty publiczne są dotowane i dlatego można je zarezerwować dość tanio.

6.2 Obozy wakacyjne

Starsze dzieci szczególnie lubią obozy wakacyjne, ponieważ trwają one kilka dni i obejmują nocleg. Zapowiada się to na większą przygodę. Dla pracujących rodziców zaletą tej opcji jest to, że nie trzeba ich podrzucać i odbierać. Na jeden lub dwa tygodnie pracujący rodzice również są odciążeni.

Obozy wakacyjne oferowane są przez instytucje publiczne, instytucje prywatne takie jak kluby sportowe czy stowarzyszenia rozwoju szkół, ale także przez instytucje kościelne. Należy zwracać uwagę na ogłoszenia i ulotki. Odpowiednie informacje można znaleźć również na stronach internetowych poszczególnych instytucji.

6.3 Obozy wakacyjne z edukacją

Ferienbetreuung Sommercamps
Dla starszych uczniów opcją są również wyjazdy językowe lub obozy sportowe.

Dlaczego nie wykorzystać wakacji na naukę czegoś nowego i połączyć opiekę nad dzieckiem z urlopem edukacyjnym? Tutaj również można znaleźć świetne oferty. Na przykład wyjazdy językowe są interesujące dla starszych dzieci. Dla dzieci od szóstego roku życia jest już wiele ofert sportowych, takich jak wakacje z jazdą konną czy obozy piłkarskie. Oczywiście jest to bardziej polecane jako opieka wakacyjna dla dzieci szkolnych, które są już nieco bardziej samodzielne.

6.4 Opieka nad dzieckiem wspierana przez firmę

To, co w innych krajach, takich jak Francja czy Stany Zjednoczone, już dawno stało się normą, staje się coraz bardziej popularne również w tym kraju. Większe przedsiębiorstwa często oferują możliwość korzystania z opieki nad dziećmi wspieranej przez firmę. W tym przypadku pracujący rodzice mają tę przewagę, że nie ma konieczności podróżowania i że opieka nad dzieckiem może być indywidualnie skoordynowana z godzinami pracy. Jeśli w Twojej firmie nie ma jeszcze takiej możliwości, warto spróbować przejąć inicjatywę i zainicjować zakładową opiekę nad dziećmi. Jeśli w Państwa przedsiębiorstwie działa rada zakładowa, to jest ona pierwszym punktem kontaktowym.

6.5 Nadzór z własnej inicjatywy

Nie ma opieki wakacyjnej, która spełniałaby Twoje oczekiwania? W takim razie istnieje możliwość zorganizowania się prywatnie z innymi matkami. W wielu miejscach matki połączyły siły i na zmianę opiekują się mniejszymi grupami dzieci podczas wakacji. Zaletą jest to, że takie warianty nic Cię nie kosztują, Twoje dziecko jest razem ze swoimi przyjaciółmi w znanym otoczeniu i dokładnie wiesz, jaka forma nadzoru jest gwarantowana.

Ponieważ nie jest to oczywiście opieka wykwalifikowana, taka opieka wakacyjna z własnej inicjatywy ma oczywiście charakter czysto prywatny i odbywa się na własną odpowiedzialność.

Polecane oferty wakacyjne według grup wiekowych:

Grupa wiekowa maluch Grupa wiekowa dzieci w wieku szkolnym 6 – 10 lat grupa wiekowa młodzież 10 lat i więcej
alternatywny żłobek alternatywna opieka pozaszkolna oferta warsztatów jednodniowych
przedszkole awaryjne Zabawy wakacyjne, obozy pod namiotem zabawy wakacyjne, obozy
Opiekunka do dzieci Opiekunka do dzieci Wycieczki grupowe

7. Ważne pytania dotyczące opieki wakacyjnej

Ile kosztuje opieka wakacyjna?

Koszty opieki wakacyjnej są oczywiście w dużym stopniu uzależnione od tego, jaką opcję opieki wybierzesz. Jeśli dziecko zostanie umieszczone w innej placówce tego samego dostawcy, nie ma żadnych dodatkowych kosztów.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku opiekunek do dzieci. Mają one stawki godzinowe, które różnią się w zależności od regionu. Koszty opieki nad dzieckiem pokrywasz sama. Jeśli koszty te przekraczają Państwa możliwości finansowe, urząd ds. młodzieży może zaoferować odpowiednie wsparcie.

Programy wakacyjne, takie jak zabawy wakacyjne, obozy wakacyjne itp. są całkowicie dobrowolne i w zależności od oferty mogą być bardzo kosztowne. W pewnych okolicznościach możliwe jest również dofinansowanie przez państwo, jeśli Państwa dochody są wystarczająco niskie.

Gdzie mogę zarejestrować swoje uprawnienia do opieki nad dziećmi?

W czasie wakacji świetlica ma prawo być zamknięta. Urząd ds. młodzieży musi zaproponować Państwu alternatywną możliwość opieki nad dziećmi.

Ważne: W przypadku zamknięcia świetlicy i chęci dochodzenia prawa do opieki, należy zwrócić się do właściwego urzędu ds. młodzieży.

Kto może oferować opiekę wakacyjną?

W zasadzie każda instytucja może oferować opiekę wakacyjną. Szkoły i przedszkola zatrudniają w tym celu tylko wykwalifikowanych pracowników. To samo dotyczy opiekunek do dzieci, które są umieszczane przez Urząd Opieki nad Młodzieżą. W innych instytucjach, takich jak parafie, kluby itp. opiekunowie są zazwyczaj wolontariuszami bez specjalnego przeszkolenia. Dlatego zalecamy, aby rodzice szukający odpowiedniej opieki wakacyjnej poinformowali się wcześniej i w miarę możliwości osobiście porozmawiali z opiekunami.

8. przewodnik po kwestiach prawnych dla rodziców

Artykuły powiązane