Poród mnogi: szczególne wyzwanie

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba porodów mnogich. Przyczyniają się do tego różne przyczyny; w szczególności wzrost liczby sztucznych zapłodnień zwiększa prawdopodobieństwo porodu mnogiego. Narodziny mnogie stanowią szczególne wyzwanie dla młodych rodziców. Sama opieka nad …

Poród mnogi: szczególne wyzwanie

Drillinge bekommen
  1. Magazyn
  2. »
  3. Ciąża
  4. »
  5. W czasie ciąży
  6. »
  7. Poród mnogi: szczególne wyzwanie

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba porodów mnogich. Przyczyniają się do tego różne przyczyny; w szczególności wzrost liczby sztucznych zapłodnień zwiększa prawdopodobieństwo porodu mnogiego. Narodziny mnogie stanowią szczególne wyzwanie dla młodych rodziców. Sama opieka nad kilkorgiem dzieci, karmienie, pieluchowanie i pielęgnacja zajmuje znacznie więcej czasu niż w przypadku jednego noworodka. Zakupy na wyposażenie dziecka są potrzebne kilkakrotnie. Rodziny wielodzietne są też bardziej obciążone finansowo. Rodzice wieloraczków otrzymują więc szczególną ochronę i wsparcie.

Ochrona macierzyństwa i urlop rodzicielski przy porodzie mnogim

Mehrlinge Mutterschutz
Urlop rodzicielski jest wydłużony w przypadku porodów mnogich.

Okres urlopu macierzyńskiego w przypadku ciąży mnogiej również rozpoczyna się 6 tygodni przed porodem. Trwa on jednak dłużej i kończy się 12 zamiast 8 tygodni po porodzie.

Rodzice z ciąż mnogich mają również prawo do 3 lat urlopu rodzicielskiego, aż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Niewykorzystany urlop rodzicielski – do 12 miesięcy – można za zgodą pracodawcy przenieść na późniejszy rok życia dziecka. W przypadku np. bliźniąt rodzice mogą więc – pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy – zwiększyć łączny wymiar urlopu rodzicielskiego. Składając najpierw wniosek o część urlopu rodzicielskiego dla pierwszego bliźniaka, składając wniosek o drugą część urlopu rodzicielskiego dla drugiego bliźniaka po jego zakończeniu, a następnie wykorzystując później zaoszczędzony czas dla obu bliźniaków.

2. pomoc i porady dla rodziców wieloraczków

Mehrlinge Hilfe
Istnieje wsparcie ze strony państwa dla rodzin wielodzietnych.

Istnieją liczne poradnie różnych związków pomocy społecznej, które udzielają również informacji na temat pomocy dla rodzin wielodzietnych w zakresie „poradnictwa małżeńskiego, rodzinnego i życiowego”. Oprócz doradztwa różne urzędy regionalne oferują także jednorazowe wsparcie finansowe po urodzeniu się wieloraczków lub sponsoring i zniżkowe zakupy artykułów dziecięcych. W Bawarii jest to możliwe np. w regionalnej fundacji „Pomoc dla matki i dziecka”. Przegląd różnych ofert pomocy w poszczególnych krajach związkowych rodzice znajdą tutaj. Dane kontaktowe i adresy poradni w swojej okolicy rodzice mogą uzyskać w Niemieckim Stowarzyszeniu Doradztwa dla Młodzieży i Małżeństw (DAJEB).

Rodzice wielodzietni mogą uzyskać informacje o pomocy zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi i młodzieżą (SGBVIII) w odpowiednim urzędzie ds. młodzieży.

Pod pewnymi warunkami osoby posiadające ustawowe ubezpieczenie zdrowotne mogą również otrzymać pomoc w gospodarstwie domowym. Podstawą prawną jest tu § 38 SGB V.

Ponadto matki i ojcowie mogą skorzystać z profilaktycznej opieki medycznej w placówce Müttergenesungswerk, np. jako kuracja dla matki z dzieckiem, kuracja dla ojca z dzieckiem lub kuracja dla matki.

https://www.youtube.com/watch?v=SrooSCUmQMw

3. źródła i wskazówki dotyczące linków:

W poradniku rodzinnym Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży można przeczytać o regulacji dotyczącej urlopu rodzicielskiego w przypadku wielodzietności.

Niemiecki Związek Doradztwa Młodzieżowego i Małżeńskiego (DAJEB) udziela informacji na temat możliwości doradztwa i lokalnych kontaktów.

Międzynarodowa Inicjatywa na rzecz Trojaczków i Wieloraczków ABC-Club e.V. opowiada się m.in. za zwiększonym doradztwem dla rodziców przed i po urodzeniu, wsparciem finansowym i poprawą możliwości powrotu do zdrowia dla rodzin wielodzietnych.

Artykuły powiązane