Urlop rodzicielski: O czym powinni pamiętać rodzice w odniesieniu do emerytury macierzyńskiej / okresu wychowywania dziecka lub urlopu rodzicielskiego

W wielu małżeństwach ustala się, że jeden z partnerów przejmie opiekę nad dziećmi, podczas gdy drugi pozostaje w domu i opiekuje się dziećmi. Kiedy dziecko się rodzi, emerytura i ewentualne późniejsze roszczenia nie odgrywają zazwyczaj …

Urlop rodzicielski: O czym powinni pamiętać rodzice w odniesieniu do emerytury macierzyńskiej / okresu wychowywania dziecka lub urlopu rodzicielskiego

Erziehungszeit-Ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Ciąża
 4. »
 5. Urlop rodzicielski: O czym powinni pamiętać rodzice w odniesieniu do emerytury macierzyńskiej / okresu wychowywania dziecka lub urlopu rodzicielskiego
Jak długi jest okres wychowywania dzieci?

Od 1 stycznia 1992 roku za okresy wychowawcze uznaje się 36 miesięcy. W przypadku dzieci urodzonych w 1991 roku lub wcześniej, zalicza się tylko dwa lata okresu wychowawczego.

Kiedy rozpoczyna się okres wychowywania dziecka?

Okres urlopu wychowawczego rozpoczyna się w miesiącu, w którym urodziło się dziecko. Rodzic, który jest bardziej zaangażowany w wychowanie dziecka, korzysta z okresów zasiłkowych na dziecko w ramach ubezpieczenia emerytalnego. Istnieją również specjalne regulacje, jeśli masz więcej niż jedno dziecko.

Jak można zaliczyć okresy wychowawcze?

Zaliczenie okresów wychowawczych do emerytury nie następuje automatycznie. Trzeba złożyć wniosek o przyznanie prawa do emerytury z tytułu wychowywania dzieci.

W wielu małżeństwach ustala się, że jeden z partnerów przejmie opiekę nad dziećmi, podczas gdy drugi pozostaje w domu i opiekuje się dziećmi. Kiedy dziecko się rodzi, emerytura i ewentualne późniejsze roszczenia nie odgrywają zazwyczaj żadnej roli. Gdy dziecko jest starsze, sytuacja jest zupełnie inna i szybko pojawia się kwestia zaliczenia okresów wychowawczych. Ale czym właściwie są okresy wychowawcze? I jak długo obowiązuje okres wychowawczy?

W naszym poradniku znajdziesz wyjaśnienia dotyczące okresów uwzględnianych przy wychowywaniu dzieci. Podpowiadamy, jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy i jak obliczać okresy wychowawcze. Mamy też rozdział poświęcony różnicy między urlopem rodzicielskim a urlopem wychowawczym.

[button]Zacznij wcześniej planować finansowo emeryturę[/button]

1. otrzymywanie renty z tytułu wychowywania dzieci

Kindererziehungszeiten Rente vor 1992
Czas poświęcony na wychowanie dzieci jest uwzględniany w emeryturze.

Na początku brzmi to dziwnie, że Twoja emerytura powinna mieć coś wspólnego z wychowaniem dzieci. Ale jeśli chcesz cieszyć się emeryturą w późniejszym okresie życia i być ubezpieczonym, musisz wytłumaczyć się z całego swojego życia przed ubezpieczeniem emerytalnym. Każda zmiana pracy, każdy urlop naukowy, urlop wychowawczy czy wychowywanie dzieci – wszystko to jest uwzględniane w Twojej emeryturze.

Aby być odpowiednio zaopatrzonym na emeryturze, musisz w ciągu swojego życia gromadzić miesiące składkowe. Im więcej punktów zdobędziesz, tym wyższa będzie Twoja wypłata emerytury. Wysokość punktów jest uzależniona od Państwa dochodów.

Aby jednak dać rodzicom możliwość wychowywania dzieci bez negatywnego wpływu na ich własne prawo do emerytury, można zgłosić niemieckiemu systemowi ubezpieczeń emerytalnych okresy wychowywania dzieci. Za ten czas, nawet jeśli Państwo nie pracują, otrzymają Państwo punkty, które później będą odczuwalne finansowo.

Wysokość składek emerytalnych, które otrzymują Państwo w okresie wychowywania dzieci, jest uzależniona od średniego wynagrodzenia członka niemieckiego systemu ubezpieczeń emerytalnych. Obecnie można przyjąć, że za podstawę przyjmuje się dochód w wysokości nieco ponad 3.000 euro brutto.
Jest więc tak, jakby w czasie urlopu wychowawczego pracowała Pani za to wynagrodzenie i odpowiednio do tego nabywa Pani również prawa do ubezpieczenia emerytalnego.

Proszę zgłosić niemieckie ubezpieczenie emerytalne o okresach wychowywania dzieci. W tym celu na stronie internetowej niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego dostępny jest formularz.

2. Czas trwania okresów wychowawczych

Każdy, kto może wykazać w swoim życiorysie okresy wychowywania dzieci, powinien poinformować o tym niemieckie ubezpieczenie emerytalne. Tylko w ten sposób dzieci mogą zostać uwzględnione przy przyznawaniu emerytury.

Dla rodziców, których dzieci urodziły się przed 01.01.1992 r. obowiązują inne zasady niż dla dzieci urodzonych po. Różnice można znaleźć w poniższej tabeli:

Data urodzenia dziecka Okresy wychowywania dzieci, które są brane pod uwagę
do 31.12.1991 r. 24 miesiące
od 01.01.1992 r. 36 miesięcy

Do niedawna istniała większa niesprawiedliwość pomiędzy tymi dwoma datami. Uznawany był tylko jeden rok czasu wychowania dziecka. O emeryturę macierzyńską po 1992 roku nie trzeba się osobno ubiegać, trzy lata czasu wychowywania dziecka są automatycznie uwzględniane we wniosku o emeryturę.

W przypadku posiadania dzieci uwzględnia się okresy wychowawcze do 10 roku życia. W tym okresie można jednak żądać maksymalnie 36 miesięcy.

Uwaga: Tylko jedno z rodziców może w tym samym czasie ubiegać się o zaliczenie okresów wychowawczych do emerytury. Jeśli nie ma regulacji w tym zakresie, to matka jest automatycznie zaliczana jako pierwsza.

W przypadku urzędników państwowych obowiązuje szczególna zasada: okres wychowywania dziecka przez urzędnika państwowego nie może być uwzględniony w niemieckim ubezpieczeniu emerytalnym. Powodem tego jest fakt, że emerytura jest równoważnym systemem emerytalnym i w przeciwnym razie urzędnicy korzystaliby podwójnie. Zaliczenie okresów wychowywania dzieci do emerytury urzędników jest również uwzględniane poprzez dodanie dodatków na dzieci.

3 Więcej dzieci, wyższe przypisanie

Zuschuss Mutterschaftsgeld
Kilkoro dzieci zwiększa uprawnienia emerytalne

Ubezpieczenie emerytalne zaliczy Ci 36 miesięcy okresu wychowywania pierwszego dziecka. Nie dotyczy to jednak automatycznie kolejnego dziecka. Nie można zatem obliczyć emerytury na jedno dziecko. W dużej mierze zależy to od tego, kiedy dziecko się urodzi. Ogólnie rzecz biorąc, okres urlopu wychowawczego zwiększa się o tyle, o ile trzeba opiekować się dzieckiem. Podstawą ubezpieczenia emerytalnego są pierwsze trzy lata życia dziecka.

Łatwiej to wyjaśnić na przykładzie:

Załóżmy, że pierwsze dziecko urodziłaś 17.07.2015 r. Twoje drugie dziecko rodzi się 8 maja 2017 r. Co do zasady, masz prawo do 36 miesięcy zasiłku. Prawo to rozpoczyna się w miesiącu, w którym urodziło się Twoje pierwsze dziecko, czyli w dniu 01.07.2015 r.

Kredyt na ubezpieczenie emerytalne z tytułu wychowywania dzieci skończyłby się zatem 30 czerwca 2018 r. Ponieważ jednak w międzyczasie urodziła Pani drugie dziecko, to od urodzenia tego dziecka przysługuje Pani również 36 miesięcy wychowawczych. Ponieważ na końcu dodaje się okres zbiegu uprawnień, ma Pani łącznie 72 miesiące okresu wychowawczego, który jest uwzględniany przy ustalaniu wysokości emerytury. Okres wychowywania drugiego dziecka kończy się zatem 30 czerwca 2021 r.

4 Urlop wychowawczy a urlop rodzicielski – porównanie

Erziehungszeit Vater
Urlop rodzicielski i urlop wychowawczy nie mają ze sobą nic wspólnego

Te dwa terminy brzmią bardzo podobnie, ale odnoszą się do zupełnie innych rzeczy. Nie należy więc używać ich synonimicznie. Aby nieco rozjaśnić Ci tę różnicę, powinna posłużyć poniższa krótka lista:

Urlop rodzicielski:

 • ma znaczenie tylko dla prawa do emerytury
 • trwa 36 miesięcy (dla dzieci urodzonych po 01.01.1992)
 • tylko jedno z rodziców może uwzględnić to uprawnienie dla celów emerytalnych
 • w przypadku większej liczby dzieci okres uprawnienia jest różny

Urlop wychowawczy:

 • Oferuje możliwość wzięcia wolnego czasu na wychowanie dzieci
 • oboje rodzice mogą ubiegać się o urlop rodzicielski i podzielić go na trzy okresy
 • stanowi zabezpieczenie przed zwolnieniem z pracy

5. Wczesne rozpoczęcie planowania finansowego na emeryturę

Artykuły powiązane