Ubezpieczenie zdrowotne podczas urlopu wychowawczego: o czym należy pamiętać

Urlop rodzicielski daje Ci możliwość pełnego poświęcenia się przez pewien czas potrzebom Twojego dziecka. Nie musisz pracować, ale nadal otrzymujesz wynagrodzenie, przynajmniej w fazie, w której otrzymujesz zasiłek rodzicielski. Ponieważ jednak wypłata nie jest taka …

Ubezpieczenie zdrowotne podczas urlopu wychowawczego: o czym należy pamiętać

Krankenversicherung-Elternzeit-Ratgeber
  1. Magazyn
  2. »
  3. Ciąża
  4. »
  5. Ubezpieczenie zdrowotne podczas urlopu wychowawczego: o czym należy pamiętać
Czy istnieją korzyści z posiadania ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego?

W przeciwieństwie do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego można skorzystać ze zwolnienia ze składek w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.
Obowiązuje to jednak tylko wtedy, gdy byłeś obowiązkowo ubezpieczony w ustawowym systemie ubezpieczeń.

Dlaczego jesteś w gorszej sytuacji, jeśli posiadasz prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Dopłata do składek przez pracodawcę, która jest wypłacana przy regularnej pracy, jest teraz ponoszona przez Państwa. W ten sposób płacą Państwo nie tylko swoje dotychczasowe składki na ubezpieczenie zdrowotne, lecz także udział pracodawcy.

Jak moje dziecko jest ubezpieczone po urodzeniu?

Jeżeli oboje rodzice posiadają ustawowe lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne, dziecko automatycznie zostanie objęte odpowiednim ubezpieczeniem. Wybór pomiędzy ubezpieczeniem prywatnym a ustawowym istnieje tylko wtedy, gdy oboje rodziców jest ubezpieczonych inaczej.

Urlop rodzicielski daje Ci możliwość pełnego poświęcenia się przez pewien czas potrzebom Twojego dziecka. Nie musisz pracować, ale nadal otrzymujesz wynagrodzenie, przynajmniej w fazie, w której otrzymujesz zasiłek rodzicielski.

Ponieważ jednak wypłata nie jest taka sama jak dotychczas, w czasie urlopu wychowawczego pilnujswojego ubezpieczenia zdrowotnego. W naszym poradniku informujemy, co może się dla Ciebie zmienić i w jakim zakresie możliwe jest zwolnienie ze składek.

[button]Przewodnik po wszystkim co związane z dzieckiem[/button]

1. wspaniałe świadczenia dla członków ustawowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych

Krankenkassenvergleich
Jeśli masz ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, korzystasz ze zwolnienia ze składek.

Jeśli posiadają Państwo ustawowe lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne, to nie zmienia się ono w związku z urlopem wychowawczym jako ojciec lub matka. W przeciwieństwie do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym można jednak skorzystać ze zwolnienia ze składek.
Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy byli Państwo objęci ubezpieczeniem obowiązkowym w ramach ubezpieczenia ustawowego. Zasadniczo dotyczy to większości pracowników.

Aby nie musieć płacić składek, nie wolno jednak podczas urlopu wychowawczego iść do pracy. Jeśli np. pójdą Państwo do pracy w niepełnym wymiarze godzin i skorzystają z dodatku rodzicielskiego plus, to nadal będą Państwo płacić składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, ale składki będą opłacane automatycznie przez pracodawcę. Pracodawca przekazuje część Państwa wynagrodzenia do kasy chorych. Nie muszą Państwo sami o nic dbać.

Uwaga: Jeśli studiujesz, musisz nadal samodzielnie opłacać składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od tego, czy masz dodatkowe dochody, czy nie.

https://www.youtube.com/watch?v=KdyhWRDYWoE

1.1 Dobrowolne ustawowe ubezpieczenie zdrowotne

Posiadacze dobrowolnego ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego muszą sobie radzić bez zwolnienia z obowiązkowych składek. Podczas urlopu wychowawczego ubezpieczenie zdrowotne jest regularnie kontynuowane, dlatego należy nadal opłacać odpowiednie składki.

Istnieje jednak możliwość obniżenia stawki. Najlepiej jest wyjaśnić, w jakim stopniu jest to możliwe w Państwa konkretnym przypadku, bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń.
Z reguły wiele osób ubezpieczonych dobrowolnie w ramach ustawowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych płaci tylko składkę minimalną.
Ustawowe kasy chorych pobierają składkę minimalną niezależnie od dochodów.

Wskazówka: Jeżeli byli Państwo objęci ubezpieczeniem obowiązkowym, a obecnie nie mają własnych dochodów, powinni Państwo sprawdzić, czy istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia rodzinnego.

1.2 Wykorzystanie zalet ubezpieczenia rodzinnego

Ubezpieczenie rodzinne oferuje korzyści wszystkim tym, w których pracuje tylko jeden rodzic. W takim przypadku można złożyć wniosek o włączenie do ubezpieczenia współmałżonka. Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim, nie możesz ubiegać się o ubezpieczenie rodzinne. Szczególna zasada obowiązuje jednak w przypadku zarejestrowanych związków partnerskich.

Ogólnie rzecz biorąc, osoba, która posiada ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem drugiego małżonka, może mieć tylko niski dochód w wysokości maksymalnie 445 € lub zarabiać maksymalnie 450 € w ramach mini pracy. Limit ten może być jednak przekroczony maksymalnie dwa razy w roku.

2. wysokie koszty grożą w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym

ohne Elterngeld
W przypadku prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego czekają Cię wyższe koszty

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest raczej nieprzyjazne dla rodziców. Dopłata do składki od pracodawcy, która jest wypłacana, jeśli pracujesz regularnie, jest teraz ponoszona przez Ciebie.
Oznacza to, że płacisz nie tylko swoje dotychczasowe składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale także udział pracodawcy. Bez dochodów ta regulacja uderza w Ciebie podwójnie.

Istnieje jednak wyrównanie w odniesieniu do wysokości zasiłku rodzicielskiego, które łagodzi tę niekorzystną sytuację finansową. Jeśli posiadasz prywatne ubezpieczenie zdrowotne, otrzymasz wyższy dodatek rodzicielski. Konkretnie chodzi o to, że nie jest odliczany ryczałt na składki ubezpieczeniowe. Obecnie wynosi ona 9%.

Jednak ten wyższy zasiłek rodzicielski odciąża Państwa tylko w ograniczonym zakresie, tak że w fazie urlopu rodzicielskiego muszą Państwo z reguły radzić sobie ze znacznie mniejszymi pieniędzmi niż osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Uwaga: Jeśli myślą Państwo o przejściu z prywatnego na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, to podczas urlopu wychowawczego jest to z reguły trudne, a poza nielicznymi wyjątkami niemożliwe.
Jeśli jest to dla Państwa możliwe, powinni Państwo dokonać odpowiedniej zmiany przed planowanym urlopem rodzicielskim.

Zasadniczo to samo dotyczy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla urzędników. Istnieje jednak dodatkowe roszczenie wobec biura zasiłkowego.
Dlatego też urzędnicy powinni zapytać w swoim biurze zasiłkowym o swoje ubezpieczenie zdrowotne, czy możliwe jest wypłacenie zasiłku podczas urlopu wychowawczego.

3. ubezpieczenie rodziców decyduje o ubezpieczeniu dziecka

Zusatzversicherung
Często nie ma wyboru co do rodzaju ubezpieczenia dziecka.

Podczas urlopu wychowawczego ważne jest nie tylko ponowne przemyślenie własnego ubezpieczenia zdrowotnego. Należy również zastanowić się, jakie ubezpieczenie przysługuje Twojemu dziecku.
W wielu przypadkach jednak nie masz w ogóle wyboru.

Jeżeli oboje z partnerem jesteście objęci prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, to dziecko możecie ubezpieczyć tylko prywatnie. W przeciwnym razie istnieje możliwość dobrowolnego, ustawowego ubezpieczenia dziecka, co jednak nie wydaje się możliwe do zrealizowania ze względu na koszty.

W przypadku, gdy oboje rodzice są prawnie ubezpieczeni, można automatycznie współubezpieczyć dziecko w ramach ubezpieczenia rodzinnego. Dużą zaletą jest to, że nie muszą Państwo ponosić żadnych dodatkowych opłat ubezpieczeniowych za dziecko.

Co najwyżej trzeci wariant, w którym ubezpieczenie obojga rodziców jest różne, daje Państwu możliwość podjęcia decyzji, czy lepszym wyborem dla Państwa jest ubezpieczenie prywatne czy ustawowe.
Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy małżonek objęty ubezpieczeniem ustawowym zarabia więcej niż partner ubezpieczony prywatnie.
Jeśli jest odwrotnie, wyklucza się bezskładkowe współubezpieczenie w ubezpieczeniu rodzinnym.

Szczególna zasada dotyczy ponownie urzędników państwowych, ponieważ im również przysługuje zasiłek, a więc rezygnacja z części kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne. W tym przypadku może warto zdecydować się na prywatne ubezpieczenie mimo możliwości ubezpieczenia rodzinnego.
Ewentualnie istnieje również możliwość połączenia bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego z prywatnym ubezpieczeniem dodatkowym.

4. Ważne pytania i odpowiedzi – FAQs

arbeitslos
Liczba osób posiadających ubezpieczenie ustawowe jest znacznie wyższa.

Czy muszę poinformować kasę chorych o planowanym urlopie wychowawczym?

Zasadniczo oboje rodzice muszą przekazać tę informację do właściwej kasy chorych. Ze względu na urlop macierzyński kobiety są zazwyczaj proszone z wyprzedzeniem, aby informacja ta dotarła już do kasy chorych inną drogą.

Ile osób posiada prywatne lub ustawowe ubezpieczenie zdrowotne?

Według aktualnych statystyk liczba członków ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego wynosi około 72 %. W porównaniu z tym tylko niecałe 9 % wszystkich ubezpieczonych należy do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy od otrzymywanego zasiłku rodzicielskiego muszę zapłacić dodatkowy podatek?

Zasadniczo od samego zasiłku wychowawczego nie ma podatku dochodowego. Jednak przy obliczaniu progresji wzrasta łączny dochód, więc stawka podatkowa wzrasta w odniesieniu do pozostałych dochodów.
W związku z tym podatki powstają również pośrednio z tytułu otrzymywania zasiłku rodzicielskiego.

5. poradnik dotyczący wszystkich spraw związanych z dzieckiem

Artykuły powiązane