Etapy rozwoju według Piageta: Wszystko o modelu rozwoju poznawczego dzieci

[button] Further reading on Piaget [/button] Urodzony w 1896 roku szwajcarski biolog Jean Piaget jest jednym z najbardziej cenionych badaczy w dziedzinie poznawczej psychologii rozwojowej.Już w wieku jedenastu lat chłopiec, który wciąż interesował się głównie …

Etapy rozwoju według Piageta: Wszystko o modelu rozwoju poznawczego dzieci

Piaget Entwicklungsstufen
 1. Magazyn
 2. »
 3. Zdrowie
 4. »
 5. Rozwój dziecka
 6. »
 7. Etapy rozwoju według Piageta: Wszystko o modelu rozwoju poznawczego dzieci
Jak zbudowany jest model rozwoju według Piageta?

Według Piageta rozwój poznawczy przebiega w 4 stadiach rozwojowych.

Kiedy moje dziecko osiągnie kolejny etap?

Zgodnie z teorią etapów Piageta, dzieci mogą osiągnąć wyższy poziom myślenia tylko wtedy, gdy ukończą odpowiednie etapy poprzedzające.

„Nigdy nie przestajesz się uczyć” – Co to jest według Piageta?

Piaget uważa, że choć ludzie osiągają pełnię inteligencji w czwartym etapie, to przez resztę życia nadal się uczą.

[button] Further reading on Piaget [/button]

Urodzony w 1896 roku szwajcarski biolog Jean Piaget jest jednym z najbardziej cenionych badaczy w dziedzinie poznawczej psychologii rozwojowej.
Już w wieku jedenastu lat chłopiec, który wciąż interesował się głównie biologią, napisał swoje pierwsze eseje, które szybko przyniosły mu sławę.

Z czasem jednak coraz częściej zwracał się ku rozwojowi poznawczemu dzieci i stworzył swój model, który do dziś jest bardzo szanowany.

Elementarne powiązanie biologii, psychologii i filozofii jest charakterystyczne dla etapów rozwoju Piageta.

1. według Piageta rozwój poznawczy obejmuje 4 etapy rozwojowe

Kinder unterschiedlichen Alters liegen auf einer Wiese
Dzieci rozwijają się stopniowo.

Każde dziecko w trakcie dzieciństwa przechodzi przez wiele różnych etapów rozwoju. Zawsze należy skupić się na dążeniu do równowagi.

Ta równowaga, określona przez Piageta jako equilibration, odbywa się poprzez akomodację i asymilację.

 • Asymilacja ma miejsce, gdy dzieci uczą się klasyfikować nowe doświadczenie w znanym już schemacie percepcyjnym. Prowadzi to do generalizacji poprzez stopniowe zapoznawanie się z podobnymi okolicznościami.
 • Akomodacja jest stosowana zawsze wtedy, gdy nowe doświadczenie nie może być zaklasyfikowane do dotychczasowego rozumienia świata. W tym przypadku nowe doświadczenie prowadzi do rozszerzenia i dostosowania światopoglądu. Dzieci muszą więc nauczyć się nieustannie dostosowywać swój początkowo bardzo ograniczony schemat myślowy do doświadczeń dokonywanych w środowisku.

Oba procesy przebiegają zawsze równolegle. Ponadto same zmysły również stale się rozwijają, tak że nowo nabyta umiejętność musi być albo osadzona w znanych strukturach, albo utrzymywana w nowej strukturze.

2 Etapy rozwoju Piageta – tak wygląda szczegółowo ten model

Biografia Piageta:

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o Jeanie Piagecie i jego życiu, to tutaj znajdziesz krótką biografię i listę wszystkich jego publikacji.

Jean Piaget dzieli rozwój poznawczy na następujące cztery etapy:

 • inteligencja sensomotoryczna (od 0 do 2 lat)
 • inteligencja przedoperacyjna (od 2 do 7 lat)
 • inteligencja konkretno-operacyjna (od 7 do 11 roku życia)
 • inteligencja formalno-operacyjna (od 11 roku życia)

W kolejnych punktach chcielibyśmy pokrótce przedstawić poszczególne etapy rozwoju według Piageta.

Bardzo przejrzysty filmik na temat teorii Piageta można zobaczyć tutaj:

2.1 Rozwój inteligencji sensomotorycznej w wieku niemowlęcym

ein Baby streckt sich
Niemowlęta najpierw muszą pojawić się na świecie.

Między 0 a 2 rokiem życia dzieci uczą się przede wszystkim poprzez angażowanie wszystkich zmysłów. Każdy przedmiot, który niemowlęta trzymają w rękach, budzi więc automatycznie ich ciekawość, jest przez nie odczuwany, analizowany językiem, a nieco później także oglądany.

Dzieci w tym wieku mają szczególnie dużo zabawy, gdy ich umysły rozwijają się pod kątem trwałości przedmiotów. Wszelkie przedmioty, które na krótki czas znikają z pola widzenia, tak naprawdę nie znikają, a jedynie są ukryte. Poprzez rozwój pamięci dzieci coraz lepiej potrafią dostrzegać zmiany w przestrzeni.

Na tym etapie dzieci nie są jeszcze w stanie zrozumieć świata we wszystkich jego aspektach. W związku z tym nie są też w stanie zrozumieć, że inni ludzie mogą widzieć świat inaczej. Ich światopogląd jest więc nadal egocentryczny.

2.2 W wieku dwóch lat dzieci osiągają fazę przedoperacyjną.

kleines Mädchen steht mit einem Fernglas im Gras
Dzieci są zafascynowane wieloma rzeczami.

Między 2 a 7 rokiem życia, kiedy dzieci jeszcze zakładają, że inni ludzie widzą świat tak samo jak one, dzieci są niesamowicie ciekawe.

Wszystko jest kwestionowane i badane. Każdy kwiat na łące, każdy owad i wszystkie zwierzęta w zoo są szalenie interesujące.

Ponadto ważną rolę odgrywa myślenie magiczne. Dzieci używają swojej wyobraźni i często mieszają rzeczywistość z fantazją.
Ważniejsze od dokładnego odwzorowania środowiska jest raczej trafna charakterystyka.

Dzięki nabywaniu umiejętności językowych postępy w nauce szybko rosną we wszystkich dziedzinach.

2.3 Faza konkretno-operacyjna charakteryzuje się procesami logicznymi

Kinder räumen gemeinsam die Spülmaschine aus
Organizacja ma miejsce w wielu codziennych rzeczach.

W fazie przedoperacyjnej myślenie logiczne nie odgrywa jeszcze żadnej roli. Jednak między 7 a 11 rokiem życia dzieci coraz częściej odkrywają logiczne powiązania.

Większość dzieci układa ołówki według kolorów, sortuje je według określonego rozmiaru lub zaczyna samodzielnie organizować swój zeszyt ćwiczeń.

Początek logicznego myślenia wiąże się również z umiejętnością postrzegania rzeczy na różne sposoby. Dzieci coraz częściej są w stanie spojrzeć za fasadę i myśleć przestrzennie.
Na przykład, jeśli jedna strona kostki nie jest widoczna, to i tak wiadomo, która cyfra się tam znajduje.

Coraz częściej można zrozumieć myśli i uczucia innych ludzi. Wzrasta empatia i dzieci są w stanie zrozumieć, że ich pogląd na sprawy nie jest jedynym na świecie.

2.4 Inteligencja formalno-operacyjna jest nabywana przez dzieci w ostatnim z czterech etapów rozwoju Piageta.

Kiedy dzieci osiągają najwyższy etap rozwoju według Piageta, posiadają wszystkie umiejętności potrzebne do zrozumienia otoczenia. W obszarze rozwoju poznawczego oznacza to przede wszystkim, że dzieci przywiązują większą wagę do abstrakcyjnych uczuć i myśli.

Coraz bardziej rozwija się ich własna tożsamość i dzieci zaczynają kategoryzować rzeczy pod względem ich znaczenia dla ich własnego życia.

Nawet jeśli zdolności umysłowe są już wystarczające, by odczuwać i pojmować głębokie emocje, potrzeba jeszcze wielu doświadczeń, by z nich wyrosnąć.

Z tego powodu faza formalno-operacyjna nie kończy się, lecz trwa przez całe życie.

3 Krytyka modelu etapów Piageta

Mimo że w nauce istnieje więcej niż jedna adaptacja etapów rozwoju Piageta, liczni badacze kwestionują tę teorię.

Szczególnej krytyce poddaje się fakt, że etapy rozwojowe według Piageta mają być sztywne, a nie zmiennie przesuwane.
W niektórych eksperymentach wykazano, że dzieci posiadają już zdolności trzeciego etapu, choć nie ukończyły jeszcze całkowicie etapu drugiego.

Ponadto niektóre wyniki badań Piageta są poddawane w wątpliwość, ponieważ są zbyt nienaukowe. W szczególności Piaget pracował przez bardzo długi czas z trójką swoich dzieci.

Nawet jeśli z pewnością nie wszystkie aspekty odpowiadają w 100% dzisiejszym standardom, etapy rozwoju Piageta są bardzo pomocne w odniesieniu do zdolności poznawczych dzieci.

4 Dalsze lektury na temat Piageta

Bestseller No. 2
Bestseller No. 3
Play Dreams and Imitation in Childhood
 • Piaget, Jean Jean (Author)
Bestseller No. 4

Artykuły powiązane