Nieślubne dziecko: Oto prawa i obowiązki

W dawnych czasach dziecko urodzone poza małżeństwem było uważane za piętno. Matka i ojciec musieli być małżeństwem, gdy ich dziecko przyszło na świat. Jednak małżeństwo już dawno przestało mieć tak duże znaczenie, a wiele par …

Nieślubne dziecko: Oto prawa i obowiązki

uneheliches Kind
  1. Magazyn
  2. »
  3. Rodzice
  4. »
  5. Nieślubne dziecko: Oto prawa i obowiązki
Czy istnieją różnice prawne między dziećmi legalnymi i nieślubnymi?

W dzisiejszych czasach oba warianty mają niemal równe prawa. Jedyna różnica dotyczy alimentów po ślubie.

Kto otrzymuje opiekę nad dziećmi urodzonymi poza małżeństwem?

Po urodzeniu matka początkowo otrzymuje wyłączną opiekę. Ojcowie mogą jednak złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem za zgodą matki.

Czyje nazwisko otrzymuje dziecko urodzone poza związkiem małżeńskim?

Zgodnie z prawem, dziecko otrzymuje nazwisko osoby uprawnionej do opieki, czyli matki. Jednak na mocy oświadczenia podpisanego przez obie strony można wybrać również nazwisko ojca.

W dawnych czasach dziecko urodzone poza małżeństwem było uważane za piętno. Matka i ojciec musieli być małżeństwem, gdy ich dziecko przyszło na świat. Jednak małżeństwo już dawno przestało mieć tak duże znaczenie, a wiele par nawet świadomie decyduje się na brak ślubu.

Jakie są konsekwencje prawne, jeśli rodzice nie są małżeństwem? Jakie nazwisko otrzymuje nieślubne dziecko i w jakim zakresie możliwa jest wspólna opieka nad nim?

W artykule zagłębiamy się w stronę prawną i wyjaśniamy, jakie szczególne cechy ma dziecko urodzone poza małżeństwem w prawie rodzinnym.

[button]Kup poradnik rodzinny[/button]

1. nieślubne dzieci mają takie same prawa

Symbole einer Familie mit einem Richterhammer
Dziecko urodzone poza małżeństwem nie musi obawiać się żadnych niedogodności.

Jeśli ojciec i matka dziecka nie są małżeństwem w chwili urodzenia, nie stanowi to już dla dziecka żadnej różnicy.

Zabezpieczenie finansowe poprzez alimenty istnieje dla wszystkich dzieci. Podobnie, zgodnie z § 1615l BGB, ojcowie muszą płacić alimenty na rzeczmatki, jeśli przejmuje ona wychowanie dzieci i nie może z tego powodu pracować. Zgodnie z § 2 prawo do alimentów istnieje przez co najmniej trzy lata od urodzenia dziecka.

Jedynie alimenty pozamałżeńskie nie należą się matce, chyba że separacja jest połączona z rozwodem.
Te kompleksowe przepisy ochronne mają na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa finansowego, gdy dorastają z jednym rodzicem.

Wiele zmieniło się również w zakresie prawa spadkowego. O ile kiedyś można było wykluczyć z dziedziczenia dzieci nieślubne, o tyle dziś nie ma już różnicy między dziećmi prawowitymi i nieślubnymi.
Rodzice mogą jednak nadal swobodnie wydziedziczyć swoje dzieci. W takim przypadku dzieciom pozostawia się ustawową część obowiązkową, która wynosi jedną czwartą całego spadku. W przypadku kilkorga dzieci jest ona dodatkowo dzielona, tak że część obowiązkowa dla dwójki dzieci wynosi tylko jedną ósmą całego majątku.

2 Kwestia opieki nad dzieckiem – wspólnie czy samodzielnie

Zasadniczo oboje rodzice otrzymują równe prawa do opieki nad dzieckiem w momencie jego narodzin. Wspólna lub dzielona opieka nad dzieckiem obejmuje następujące trzy obszary

alleinerziehende Mutter liest mit ihrem Kind
Istnieją różne sposoby podziału opieki nad dzieckiem.
  • osobistej opieki nad dzieckiem,
  • opiekę nad majątkiem
  • jak również reprezentacji prawnej dziecka.

Jednakże rodzice otrzymują wspólną opiekę tylko wtedy, gdy są małżeństwem. Jeśli dziecko urodzi się poza małżeństwem, matka początkowo otrzymuje wyłączną opiekę.

Jednak ojcowie mają możliwość w tym momencie złożyć oświadczenie o opiece, że chcą sprawować wspólną opiekę nad dzieckiem z matką. Jeśli oboje rodzice podpiszą to porozumienie, nie ma żadnych trudności. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na wymogi formalne.
W tym przypadku najlepiej uzyskać informacje w lokalnym urzędzie ds. młodzieży.

Wskazówka: Ponadto od 2013 roku można ubiegać się o wspólną opiekę nad dzieckiem, nawet jeśli jest to sprzeczne z wolą matki. Odmowa może nastąpić tylko wtedy, gdy istnieją aspekty zagrażające dobru dziecka.

3) Nadawanie imion jest częstym problemem

Jeśli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie małżeństwa, mąż jest prawnie uznawany za ojca, chyba że aktywnie zaprzeczy swojemu ojcostwu.
Jeśli okaże się to dopiero później, biologiczny ojciec może zostać pozwany o alimenty za okres wsteczny zgodnie z nowym prawem alimentacyjnym.

W przypadku małżeństw, które noszą to samo nazwisko, kwestia nazwiska dziecka nie pojawia się. Sytuacja jest jednak zupełnie inna, jeśli rodzice nie są małżeństwem i dlatego noszą różne nazwiska.

3.1 Dzieci poczęte poza małżeństwem otrzymują nazwisko opiekuna.

Zasadniczo ma tu zastosowanie § 1617a BGB. Zgodnie z nim, dziecko otrzymuje nazwisko osoby sprawującej opiekę. Jednakże możliwe jest również przyjęcie nazwiska ojca, jeśli jest to pożądane.
W tym przypadku należy jednak złożyć w urzędzie stanu cywilnego stosowne oświadczenie.

Aby uniknąć problemów w późniejszym czasie, należy wcześnie zastanowić się, które nazwisko powinno stać się nazwiskiem rodowym w przypadku przyszłego małżeństwa. Oczywiście można nadal zachować swoje własne nazwisko.
Z prawnego punktu widzenia nie ma to żadnej różnicy, ale w praktyce często przynosi to pewne niedogodności.
Na przykład na wakacjach często pojawiają się problemy, jeśli ojciec lub matka dziecka nie mają tego samego nazwiska.

Uwaga: Jeżeli rodzice, o ile oboje sprawują opiekę nad dzieckiem, nie mogą dojść do porozumienia w sprawie nazwiska dla dziecka, to imię ustali odpowiedni sąd rodzinny.

4. ważne pytania i odpowiedzi – FAQ

Vater sieht sich mit seinem Kind einen Sonnenuntergang an
Dzieci powinny spędzać czas z obojgiem rodziców, niezależnie od tego, czy dziecko urodziło się poza małżeństwem.

Czy wyłączna opieka nad dzieckiem zmienia coś w kwestii alimentów?

Nie, nie odgrywa roli w kwestii tego, czy i w jakiej wysokości mają być płacone alimenty. Podstawowe roszczenie o alimenty na dziecko nie jest uzależnione od żadnych innych warunków. Należy jednak indywidualnie omówić z prawnikiem, czy i w jakim zakresie jest to wykonalne.

Jak obliczyć wysokość alimentów?

Ponieważ jest to skomplikowane przedsięwzięcie, poświęcamy temu tematowi osobny obszerny artykuł.

Czy mogę zostać zwolniony z pracy, jeśli jestem ojcem dziecka pozamałżeńskiego?

Zasadniczo pracodawca nie ma nic wspólnego z Twoim życiem prywatnym. Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, jeśli jesteś zatrudniony w instytucji kościelnej.
W tym przypadku obowiązują specjalne przepisy, które zobowiązują do życia zgodnie z wartościami kościoła. Zwolnienie z pracy może być zatem możliwe i prawnie egzekwowane.

5. kup poradnik rodzinny o opiece nad dzieckiem

Artykuły powiązane