Korzystanie z urlopu rodzicielskiego: Oto punkty, o których należy pamiętać podczas urlopu rodzicielskiego

Nowy człowiek ujrzał światło dzienne. Nikt, kto przeżył tak magiczną chwilę, raczej jej nie zapomni. Wkrótce jednak wraca codzienność i pojawia się wiele pytań dotyczących zajmowania się dzieckiem. Co oznacza urlop wychowawczy? Co z wysokością …

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego: Oto punkty, o których należy pamiętać podczas urlopu rodzicielskiego

Elternzeit-Ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Ciąża
 4. »
 5. Korzystanie z urlopu rodzicielskiego: Oto punkty, o których należy pamiętać podczas urlopu rodzicielskiego
Do kiedy muszę złożyć wniosek o urlop wychowawczy u pracodawcy?

Termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski u pracodawcy wynosi siedem tygodni. Jeśli składasz wniosek o urlop rodzicielski na dziecko, które ma więcej niż trzy lata, obowiązuje termin 13 tygodni.

Jak długo mogę korzystać z urlopu rodzicielskiego?

Masz prawo do maksymalnie 36 miesięcy urlopu rodzicielskiego. Zasiłek rodzicielski i urlop wychowawczy są od siebie niezależne, dlatego przy planowaniu należy wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową.

Czy każdy może ubiegać się o urlop rodzicielski?

Nie, istnieją pewne wymagania, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o urlop rodzicielski. Nie jest to jednak przeszkoda dla większości pracowników.

Nowy człowiek ujrzał światło dzienne. Nikt, kto przeżył tak magiczną chwilę, raczej jej nie zapomni. Wkrótce jednak wraca codzienność i pojawia się wiele pytań dotyczących zajmowania się dzieckiem. Co oznacza urlop wychowawczy? Co z wysokością wynagrodzenia? Czy mogę pracować mimo urlopu wychowawczego?

Z naszego obszernego poradnika dotyczącego urlopu rodzicielskiego dowiesz się, jak i gdzie złożyć wniosek o urlop rodzicielski. Otrzymasz informacje na temat długości urlopu rodzicielskiego, a także możliwości jego podziału między rodziców. Oczywiście wyjaśniamy również, jak urlop macierzyński i urlop rodzicielski wiążą się ze sobą i jakie szczególne cechy obowiązują w przypadku urlopu rodzicielskiego dla bliźniąt.

[button]Więcej informacji na ten temat[/button]

1. znaczenie urlopu wychowawczego

Dauer Elternzeit
Sprytne łączenie urlopu rodzicielskiego i pieniędzy

Jak sama nazwa wskazuje, rodzice powinni dostać czas na spędzenie go z dzieckiem. Jednocześnie praca nie powinna odpaść na dalszy plan. Deklarowanym celem ustawodawcy jest raczej danie rodzicom możliwości zrobienia sobie krótszej przerwy w karierze, ale nie utraty kontaktu.

Osoby korzystające z takiego urlopu powinny mieć możliwość wykonywania w przyszłości swojego dotychczasowego zawodu.

Mogą elastycznie korzystać z urlopu rodzicielskiego. Osoby, które całkowicie zaprzestają pracy, mogą ubiegać się o maksymalnie 36 miesięcy urlopu rodzicielskiego bez wynagrodzenia. Podział jest możliwy w następujący sposób:

 • wykorzystać całe 36 miesięcy w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka
 • wykorzystać od 12 do 36 miesięcy w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka; pozostały czas wykorzystać do ukończenia przez dziecko 8 lat
 • wykorzystanie maksymalnie 24 miesięcy w okresie od trzeciego do ósmego roku życia dziecka

Oczywiście możliwe są inne indywidualne ustalenia z pracodawcą. Zakładają one jednak, że pracodawca jest wyrozumiały. Niestety, nie zawsze tak jest.

Rada: Wykorzystaj mądrze swój urlop wychowawczy i połącz go z zasiłkiem wychowawczym i dodatkiem wychowawczym plus. W ten sposób zachowasz bezpieczeństwo finansowe także w fazie, w której nie pracujesz lub pracujesz mniej.

2 Nie każdy ma prawo do urlopu rodzicielskiego

Antrag Elternzeit Vater
W większości przypadków istnieje prawo do urlopu wychowawczego!

Jesteś zatrudniona i chciałabyś złożyć wniosek o urlop wychowawczy? W tym przypadku jest to stosunkowo łatwe. Niemniej jednak, musisz spełnić pewne wymagania. Z poniższej listy dowiesz się, w jakich okolicznościach możesz ubiegać się o urlop wychowawczy:

 • pozostajesz w stosunku pracy (na czas określony, nieokreślony, w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu pracy).
 • chcesz przeznaczyć urlop rodzicielski na opiekę nad dzieckiem
 • dziecko, którym chcesz się opiekować, mieszka w tym samym gospodarstwie domowym co Ty
 • tygodniowy czas pracy nie przekracza 30 godzin (podczas urlopu rodzicielskiego)
 • zadanie opieki nad dzieckiem jest wykonywane głównie przez Ciebie

Ponadto możesz ubiegać się o urlop wychowawczy nie tylko w przypadku, gdy opiekujesz się własnym dzieckiem. Urlop wychowawczy przysługuje Ci również wtedy, gdy

 • opiekujesz się dzieckiem, którego ojcostwo nie zostało jeszcze ostatecznie wyjaśnione (o ile matka dziecka zgadza się na opiekę)
 • opiekujesz się dzieckiem swojego partnera (dotyczy to zarówno zarejestrowanych partnerów, jak i małżonków).
 • przyjmujesz do siebie dziecko adoptowane lub przybrane.
 • rodzice dziecka (którzy muszą być bliskimi krewnymi, np. rodzeństwem lub kuzynami) nie są w stanie opiekować się dzieckiem z powodu poważnej choroby.
 • jest to Twój wnuk, a dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie lub rozpoczęło naukę, gdy nie było pełnoletnie.

3. praca podczas urlopu wychowawczego

Elternzeit beantragen Muster
Złóż u pracodawcy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego

Jeśli nie chcesz całkowicie zaprzestać pracy, to oczywiście masz taką możliwość. Co do zasady urlop wychowawczy jest uregulowany w ten sposób, że w okresie, w którym ubiegasz się o urlop wychowawczy, Twój stosunek pracy ulega zawieszeniu. Nie wygasa on, lecz jest kontynuowany w normalnym trybie. Nie musisz zatem obawiać się wypowiedzenia.

Podczas urlopu rodzicielskiego można pracować maksymalnie 30 godzin tygodniowo. Jeśli pracujesz więcej, ustawodawca nie widzi potrzeby korzystania z urlopu rodzicielskiego. Dlatego po powrocie do pracy zwróć uwagę na ten limit.

Jeśli ubiegasz się o urlop rodzicielski w niepełnym wymiarze, łączny wymiar czasu pracy nie ulega zmianie. Masz takie same uprawnienia niezależnie od tego, czy pracujesz na pół etatu, czy tylko przez kilka godzin. Jeśli pracujesz w trakcie urlopu wychowawczego, przysługuje Ci maksymalnie 36 miesięcy specjalnego dodatku przyznawanego rodzicom.

Większość rodziców, którzy idą do pracy na część etatu, łączy urlop rodzicielski z dodatkiem rodzicielskim plus. Oznacza to, że Twoje wynagrodzenie jest znacznie wyższe niż w przypadku, gdybyś otrzymywał wynagrodzenie tylko za pracę w niepełnym wymiarze godzin. Na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych można znaleźć bardzo obszerny dokument PDF dotyczący właśnie pracy w niepełnym wymiarze godzin.

W przeciwieństwie do urlopu rodzicielskiego, który jest zawsze taki sam, niezależnie od tego, czy pracuje się kilka godzin, czy nie, przy wynagrodzeniu pieniężnym prawo to ulega podwojeniu.
Główna różnica między zwykłym Elterngeld a Elterngeld Plus polega na tym, że Elterngeld Plus jest wypłacany przez okres do 28 miesięcy. Z kolei zwykły Elterngeld wypłacany jest maksymalnie przez 14 miesięcy (licząc dwa miesiące partnerskie). Wysokość Elterngeld Plus jest jednak powiązana ze zwykłym Elterngeld i może wynosić co najwyżej połowę jego wartości.

Uwaga: O urlop rodzicielski można ubiegać się niezależnie od tego, czy otrzymuje się zasiłek rodzicielski!

https://www.youtube.com/watch?v=JbNO_T7OvrY&t=

4. możliwość dzielenia urlopu rodzicielskiego

Co do zasady każdy, kto chce podzielić urlop rodzicielski, może to zrobić. Możliwe jest ograniczenie czasu do kilku dni, tygodni lub miesięcy. Jeśli np. mąż lub żona regularnie opiekuje się dzieckiem, ale przez krótki czas nie może tego robić, można wystąpić do pracodawcy o urlop rodzicielski.

Przez cały okres sprawowania opieki nad dzieckiem można wybrać trzy okresy, w których można ubiegać się o urlop rodzicielski.

Nie ma znaczenia, czy o urlop rodzicielski ubiegasz się jako matka czy ojciec. W czasie trwania urlopu rodzicielskiego jest również całkowicie niezależne od tego, czy wystąpi o niego Twój partner. Każdy z Was ma niezależne prawo do maksymalnego okresu 36 miesięcy.

4.1 Kilka przykładów obliczania urlopu rodzicielskiego

Antrag Elternzeit Muster
Sprytne zarządzanie urlopem rodzicielskim

W ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka możesz całkowicie skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Jednak nie zawsze jest to wskazane. Jeśli Twoje dziecko rozpocznie opiekę dzienną w wieku dwóch lat, możesz wrócić do pracy na pół lub cały etat.

Jeśli podzielisz swój czas jako rodzice, możesz być przy dziecku razem przez bardzo długi czas. Oczywiście, nie musi to wypełniać całego dnia. Praca w niepełnym wymiarze godzin jest szczególnie odpowiednia, gdy dziecko jest już trochę starsze.

W poniższej tabeli znajdziesz kilka możliwości dzielenia się. Możecie je wykorzystać jako wskazówki do własnego planowania.

Urlop rodzicielski ogółem Podział na okres
36 miesięcy i 12 miesięcy (jako para) W pierwszym roku wszystkie urlopy wykorzystujecie jako para. Oznacza to, że wykorzystanych jest 12 miesięcy. Teraz Twój partner wraca do pracy, podczas gdy Ty w drugim roku zostajesz całkowicie w domu. W trzecim roku życia dziecka idziesz do pracy na pół etatu. Oznacza to, że Twoje 36 miesięcy jest całkowicie wykorzystane. W kolejnym okresie Pani partner mógłby teraz pozostać w domu przez łącznie 24 miesiące. Byłoby to możliwe do czasu, gdy Twoje dziecko osiągnie wiek 8 lat.
36 miesięcy jako samotny rodzic Pozostajesz w domu przez 18 miesięcy. Teraz zaczynasz pracować na pół etatu przez kolejne 6 miesięcy. Oznacza to, że wykorzystałeś już 24 z 36 dostępnych miesięcy.
Jeśli Twoje dziecko rozpocznie opiekę dzienną w wieku dwóch lat, możesz pracować w pełnym wymiarze godzin. Obejmowałoby to okres do rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Jeśli teraz zdecydujecie się Państwo ponownie pracować krócej, możecie zmniejszyć wymiar godzin na kolejny rok i skorzystać z urlopu rodzicielskiego.
Dwa razy 36 miesięcy jako para Aby w pełni skorzystać z urlopu rodzicielskiego jako para, każde z Was może pozostać w domu przez łącznie trzy lata lub przynajmniej zrobić krótszą przerwę w karierze. Na przykład pierwsze sześć miesięcy możecie spędzić razem w domu. Po tym czasie Twój partner wraca do normalnej pracy, a Ty zostajesz w domu do czasu, gdy Twoje dziecko skończy dwa lata.
Teraz Ty idziesz do pracy w pełnym wymiarze godzin, podczas gdy Twój partner pracuje tylko w niepełnym wymiarze godzin przez sześć miesięcy.
Po tym okresie między trzecim a ósmym rokiem życia dziecka pozostaje Państwu łącznie 12 miesięcy, które można podzielić na dwa okresy. W tym okresie partner może jeszcze ubiegać się o 24 miesiące, ale musiałby je wziąć w jednym kawałku.

4.2 Urlop macierzyński i urlop wychowawczy – lepiej jeden po drugim

Bestätigung Elternzeit
Wykorzystaj okres urlopu macierzyńskiego

Okres urlopu macierzyńskiego wlicza się do całości Twojego urlopu rodzicielskiego. Jeśli więc złożysz wniosek o urlop rodzicielski w czasie, gdy dotyczy Cię jeszcze okres ochrony macierzyństwa, pracodawca może nie być już zobowiązany do wypłacania Ci zasiłku macierzyńskiego.
Aby uniknąć tego niekorzystnego rozstrzygnięcia, powinnaś rozpocząć upragniony urlop rodzicielski dopiero w momencie, gdy upłynie okres ochronny macierzyństwa.

Okres ochronny macierzyństwa rozpoczyna się nie później niż sześć tygodni przed spodziewanym urodzeniem dziecka. Zwykle kończy się, tzn. jeśli nie wystąpią szczególne trudności, osiem tygodni po urodzeniu dziecka. W tym czasie obowiązuje jednocześnie zakaz zatrudnienia, który możesz zignorować tylko w wyjątkowych przypadkach.

Dla ojca dziecka nic się nie zmienia. Ponieważ ojców nie dotyczy okres ochrony macierzyństwa, możesz złożyć wniosek o urlop rodzicielski zaraz po urodzeniu dziecka. Jeśli jednak jako kobieta złożysz wniosek o zasiłek rodzicielski po upływie okresu ochrony macierzyństwa, nie spowoduje to przedłużenia całego okresu urlopu rodzicielskiego.

W przypadku bliźniąt nie obowiązują specjalne zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego. Ponieważ jednak ma Pani nie jedno, a dwoje dzieci, może Pani wykorzystać całe 36 miesięcy dwukrotnie. Wątpliwe jest jednak, czy jest to finansowo uzasadnione.

5 Wniosek o urlop wychowawczy

Nie potrzebujesz zgody pracodawcy, aby ubiegać się o urlop rodzicielski dla Ciebie i Twojego dziecka. Pracodawca musi być jednak poinformowany o Twoim stanie. Jeśli jesteś w ciąży, powinnaś poinformować o tym pracodawcę jak najwcześniej, aby mógł on poszukać zastępstwa na czas Twojego urlopu.

Elternzeitrechner
Termin składania wniosków o urlop rodzicielski

Z czysto prawnego punktu widzenia, musisz powiadomić pracodawcę na piśmie o zamiarze skorzystania z urlopu rodzicielskiego co najmniej siedem tygodni przed jego rozpoczęciem. Aby w pełni wykorzystać okres urlopu macierzyńskiego, wniosek należy złożyć dopiero po urodzeniu dziecka.

Pomyśl jednak o tym w pierwszym tygodniu po narodzinach dziecka. Możesz już wcześniej przygotować pismo, które potem wystarczy tylko wręczyć.

Jeśli chcesz wziąć wolne między trzecim a ósmym rokiem życia dziecka, obowiązuje inny termin. Ponieważ w tym przypadku możesz nieco lepiej kalkulować, musisz poinformować pracodawcę na piśmie co najmniej 13 tygodni przed planowanym terminem.

Wskazówka: Zadbaj o to, aby pracodawca potwierdził termin złożenia dokumentów. Posłuży to jako dowód w przypadku późniejszych problemów. Ponadto należy podać konkretne daty, aby uniknąć nieporozumień.

Nie jest jednak oczywiście problemem, jeśli w ogłoszeniu napiszesz „od urodzenia przez rok”, ponieważ datę urodzenia można jednoznacznie określić. W takim przypadku najlepiej wpisać przewidywaną datę urodzenia, aby uniknąć nieporozumień.

Możliwe problemy z pracodawcą

Jak już wspomnieliśmy, co do zasady pracodawca nie może sprzeciwić się planowanemu urlopowi wychowawczemu, który został ogłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem. Szczególna sytuacja ma jednak miejsce, jeśli wniosek złożysz między trzecim a ósmym rokiem życia dziecka.
Jeśli jest to w sumie trzeci okres, pracodawca może temu zapobiec. Musi jednak powołać się na pilne przyczyny operacyjne, które powodują, że w tym okresie jesteś niezbędny jako pracownik.

Formular Elternzeit
Porozmawiaj z szefem odpowiednio wcześnie

Podobnie wygląda sytuacja, gdy chcesz przedłużyć urlop wychowawczy. Z reguły jest to możliwe tylko wtedy, gdy zgodzi się na to Twój pracodawca. Powiedzmy, że początkowo chcesz opiekować się dzieckiem przez sześć miesięcy, ale z biegiem czasu decydujesz się na wydłużenie tego etapu do dwunastu miesięcy. Musisz więc liczyć na dobrą wolę pracodawcy. Zgodnie z § 13 ust. 3 p. 1 BeeG (Federalna ustawa o zasiłku rodzicielskim i urlopie rodzicielskim) wymagana jest zgoda pracodawcy.

Istnieje jednak możliwość przedłużenia trzeciego okresu poza trzecie urodziny dziecka. W tym przypadku okres ten musi rozpocząć się przed trzecimi urodzinami dziecka, na przykład, gdy dziecko ma 2 1/2 roku.
Załóżmy, że nadal masz pozostałe uprawnienia do 18 miesięcy. W ten sposób, bez możliwości odmowy przez pracodawcę, możesz ubiegać się o trzeci okres na czas, gdy Twoje dziecko ma od 2 1/2 do 4 lat.

W tym przypadku ważne jest, aby przestrzegać terminów. Na okres przed trzecimi urodzinami dziecka obowiązuje 7-tygodniowy termin przy składaniu wniosku. Gdy dziecko ma więcej niż trzy lata, należy zgłosić wolne co najmniej 13 tygodni przed planowanym terminem.

W niektórych przypadkach, jeśli wnioskujesz o czas wolny dla siebie i dziecka na krótko przed trzecimi urodzinami dziecka, te dwa terminy mogą się na siebie nakładać.
Dlatego upewnij się, że działasz w odpowiednim czasie, aby uniknąć kłopotów z pracodawcą.

7 Prawo do urlopu podczas urlopu rodzicielskiego

Die Erziehungszeiten clever planen
Prawo do urlopu pozostaje przy Tobie

Dobra wiadomość czeka wszystkich tych, którym pozostał jeszcze urlop wypoczynkowy, gdy idziesz na urlop wychowawczy. Prawo do urlopu pozostaje z Tobą mimo wolnego. § 17 ust. 2 BeeG stanowi, że pracodawca musi udzielić Państwu urlopu z mocą wsteczną w bieżącym lub następnym roku. W ten sposób mają Państwo znacznie dłuższy niż zwykle czas na wykorzystanie urlopu.

Przykładowo, jeśli nie pracowałeś w okresie od 01.05.2016 do 01.02.2017, zachowasz prawo do urlopu do 31.12.2018.

W okresie, w którym przebywasz całkowicie w domu, pracodawca może zmniejszyć Twoje prawo do urlopu. Z reguły oznacza to, że nie nabywa się dalszych uprawnień do urlopu. W przypadku krótkiego okresu pozostawania w domu obowiązuje jednak specjalna zasada.

Zmniejszenie prawa do urlopu jest możliwe tylko w przypadku nieobecności przez cały miesiąc. Jeśli zdecydujesz się na pozostanie w domu od 7 sierpnia do 25 października, tylko miesiąc wrzesień liczy się jako pełny miesiąc. Za ten miesiąc pracodawca może zmniejszyć przysługujący urlop o 1/12. W przypadku prawa do urlopu wynoszącego 30 dni rocznie będzie to 2,5 dnia. Ma to zastosowanie nawet jeśli w rzeczywistości nie pracowałeś przez ponad dwa miesiące.

W przypadku dłuższych nieobecności ta niewielka korzyść jest jednak ledwo zauważalna. Przy planowaniu krótkich okresów należy jednak zawsze pamiętać, że urlop wychowawczy można podzielić łącznie tylko na trzy okresy.

8. ponowne wejście na rynek pracy po urlopie wychowawczym czy rezygnacja mimo wszystko?

Gleiche oder neue Stelle
Być może ponowne wejście wiąże się z nową pracą.

Powrót do pracy jest gwarantowany przez system urlopów rodzicielskich. Masz prawo do powrotu na swoje lub równorzędne stanowisko pracy. Może to jednak oznaczać, że nie wrócisz do swojego starego biurka.
W zależności od sytuacji w firmie, pracodawca mógł być zmuszony do zorganizowania zastępstwa, tak abyś została przydzielona do innego stanowiska.

Posługując się pojęciem pracy równorzędnej, ustawodawca ma na myśli przede wszystkim wynagrodzenie. Nawet jeśli później podejmie Pan inną pracę, nie może Pan otrzymywać mniejszego wynagrodzenia.

Oczywiście, alternatywnie może Pani złożyć wypowiedzenie bezpośrednio po urlopie wychowawczym. W tym przypadku można złożyć wypowiedzenie dokładnie na dzień, w którym faktycznie powróci się do pracy. Obowiązuje wtedy specjalny trzymiesięczny okres wypowiedzenia.
Jeśli natomiast chcą Państwo złożyć wypowiedzenie w innym terminie, obowiązują zwykłe przepisy prawa pracy.

9. FAQs – Ważne pytania i odpowiedzi

Czy podczas urlopu wychowawczego zmienia się ubezpieczenie zdrowotne?

Nie, zazwyczaj nie ma żadnych zmian. Jeśli jednak przestaniesz pracować, możesz zostać objęta ubezpieczeniem rodzinnym przez swojego partnera, jeśli spełnione zostaną odpowiednie wymagania.

Czy po urlopie wychowawczym można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Jest to możliwe. Należy jednak spełnić pewne warunki. Po pierwsze, przed urlopem macierzyńskim lub wychowawczym trzeba było pracować przez co najmniej rok i opłacać składki na ubezpieczenie od bezrobocia.
W przeciwnym razie nie ma żadnych problemów do trzecich urodzin dziecka. Jeśli opiekujesz się dzieckiem po tym etapie, musisz wykupić dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie od bezrobocia. Taka możliwość istnieje dopiero od 01.01.2017 r.

10. dalsze informacje nt.

Bestseller No. 1
1 x ISI SAFE okna, zabezpieczenie drzwi balkonowych i tarasowych, montaż bez użycia narzędzi, bez uszkodzenia okna, bezpieczne również podczas urlopu
 • Chroni małe dzieci przed oknami! Teraz ze wzmocnioną nakładką (odporną na pękanie) – wersja 2021. Zabezpiecza niezawodnie w stanie zamkniętym, jak i uchylonym oknie, drzwiach balkonowych i tarasowych. Maksymalne bezpieczeństwo również podczas wietrzenia pomieszczeń. Zalecenia wiekowe: 6 - 36 miesięcy
 • Łatwy montaż bez użycia narzędzi – bez wiercenia, klejenia lub wkręcania – bez uszkodzeń na oknie lub na balkonie / drzwiach tarasowych (bez otworów lub resztek kleju – wynajmowane mieszkania), całkowicie bezśladowy demontaż
 • Ochrona przed parowaniem w przypadku drzwi balkonowych/tarasowych. Zapobiega przypadkowemu zablokowaniu rodziców przez dzieci. Łatwe otwieranie, zmiana od zamkniętego do przechylania i zamykania dla dorosłych
 • Sprawdzony technicznie z siłą ciągnącą ponad 20 kg, maksymalne obciążenie dziecka poniżej 10 kg. Stabilne i bezpieczne dzięki 3-krotnej blokadzie systemowej – wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu
 • Wszechstronny i praktyczny w użyciu, można go zabrać ze sobą na urlop – zabezpieczenie okna do pokoju hotelowego i drzwi balkonowych. Lub również dla babci lub cioci.
Bestseller No. 2
Zabezpieczenie przed dziećmi do okien – bez wiercenia | montaż bez użycia narzędzi, zabezpieczenie okienne, zabezpieczenie balkonowe, blokada bez uszkodzeń, również na urlopie
 • Chroni małe dzieci przed upadkiem z okna. Teraz ze wzmocnionym zaczepem (odpornym na stłuczenia) - wersja 2021. Niezawodnie zabezpiecza okna, drzwi balkonowe i tarasowe w stanie zamkniętym i uchylonym. Również podczas wietrzenia pomieszczeń maksymalne bezpieczeństwo dzieci. Zalecenia wiekowe: 6-36 miesięcy
 • Łatwy montaż bez użycia narzędzi – bez konieczności wiercenia, klejenia lub wkręcania – brak uszkodzeń okna lub drzwi balkonowych/tarasu (bez otworów lub resztek kleju – wynajmowane mieszkania), demontaż bez pozostawiania śladów
 • Ochrona przed wyciekami w przypadku drzwi balkonowych/tarasowych. Zapobiega przypadkowemu zablokowaniu rodziców. Łatwe otwieranie, przełączanie z zamkniętego na uchylone i zamykanie dla dorosłych
 • Przetestowany technicznie pod kątem siły ciągnącej ponad 20 kg, maksymalne obciążenie przez dziecko poniżej 10 kg. Stabilny i bezpieczny dzięki potrójnej blokadzie systemowej – wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu
 • Wszechstronny i praktyczny w zastosowaniu, można go zabrać ze sobą również na urlop – zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych. Lub również do babci lub cioci.
Bestseller No. 3
Białe bawełniane kartki różowa linia do prania ręcznie wykonana 'Mum to Be' / Baby Show', biała, DM1
 • Oszałamiająca ręcznie wykonana kartka od białych bawełnianych kartek
 • Ręcznie wykończony błyszczącym brokatem i diamantami.
 • 16 x 16 cm.
 • koperta w zestawie
 • Lewy pusty wewnątrz dla własnej osobistej wiadomościLewy pusty wewnątrz dla własnej osobistej wiadomości

Artykuły powiązane