Świadomość fonologiczna: wyjaśnienie i wskazówki dotyczące jej promowania

W szkole podstawowej dzieci uczą się czytać i pisać. Jednak rozwój świadomości fonologicznej zaczyna się już w przedszkolu. Co dokładnie kryje się za tym terminem i jak można promować świadomość fonologiczną u dzieci, wyjaśniamy w …

Świadomość fonologiczna: wyjaśnienie i wskazówki dotyczące jej promowania

phonologische bewusstheit
  1. Magazyn
  2. »
  3. Zdrowie
  4. »
  5. Rozwój dziecka
  6. »
  7. Świadomość fonologiczna: wyjaśnienie i wskazówki dotyczące jej promowania
Co językoznawcy rozumieją pod pojęciem świadomości fonologicznej?

W szerszym znaczeniu jest to umiejętność postrzegania języka nie tylko jako środka przetwarzania informacji, ale także uchwycenia samej struktury.
W węższym znaczeniu chodzi o rozpoznawanie rymów i sylab, a także rozumienie budowy poszczególnych słów i rozkładanie ich na dźwięki.

Czy to problem, jeśli dziecko nie nabywa świadomości fonologicznej?

Tak, prowadzi to do wielu późniejszych problemów. Często dzieci mają później problemy z czytaniem i pisownią lub dysleksją.
Jednak im wcześniej zostanie to rozpoznane, tym szybciej można podjąć środki zaradcze w celu wspierania kompetencji poprzez ukierunkowane ćwiczenia.

Jak rozpoznać, że dziecko ma trudności w zakresie świadomości fonologicznej?

Istnieje wiele różnych testów, które można stosować na różnych etapach rozwoju świadomości fonologicznej. Niektóre testy są dostosowane do dzieci w przedszkolu, podczas gdy inne testy są skierowane do uczniów szkół podstawowych.

W szkole podstawowej dzieci uczą się czytać i pisać. Jednak rozwój świadomości fonologicznej zaczyna się już w przedszkolu.

Co dokładnie kryje się za tym terminem i jak można promować świadomość fonologiczną u dzieci, wyjaśniamy w naszym artykule.

[button]Dalsza literatura na temat ukierunkowanego wsparcia[/button]

1 Świadomość fonologiczna – nieco nieporęczny termin

kinder lernen die phonologische bewusstheit im kindergarten kennen
Proces uczenia się między przedszkolem a szkołą podstawową jest zazwyczaj zupełnie inny.

Świadomość fonologiczna jest podobszarem przetwarzania informacji fonologicznej. Konkretnie odnosi się do umiejętności uchwycenia struktury języka.

Nie chodzi tu o znaczenie poszczególnych słów czy sens zdania, ale o postrzeganie języka w całości.

Dzieci uczą się, jak zbudowane są słowa i zdania. Pojedyncze słowo składa się z jednej lub zwykle kilku sylab i można je odpowiednio wyodrębnić.
Świadomość fonologiczna obejmuje również umiejętność rozpoznawania dźwięków w słowie lub tworzenia wyrazu za pomocą dźwięku.

W przyswajaniu języka pisanego ważną rolę odgrywają jednak nie tylko pojedyncze słowa, ale także zdania. Należy zatem uświadomić dzieciom, że zdanie składa się z kilku różnych słów, które z kolei mogą mieć bardzo różną długość.

To, czy i w jakim stopniu ćwiczenia świadomości fonologicznej są niezbędne do nauki czytania i pisania, czy też nie dzieje się to automatycznie podczas nauki języka, jest przedmiotem ciągłych dyskusji.

Na tym filmie można zobaczyć różne zdolności trójki dzieci w różnych grupach wiekowych:

2. rozpoznawanie zaburzeń w obszarze świadomości fonologicznej

Dzieci w przedszkolu po raz pierwszy stykają się ze świadomością fonologiczną podczas rymowania. Uświadamiają sobie, że pewne słowa idą w parze, a inne nie, niezależnie od znaczenia poszczególnych słów.

Jeśli już na tym etapie pojawiają się trudności, można to stosunkowo łatwo stwierdzić, ponieważ dzieciom bardzo trudno jest znaleźć rymujące się słowa lub nawet rozdzielić słowa w danym rytmie podczas klaskania.

Wskazówka: Jeśli istnieje podejrzenie, że umiejętności w zakresie świadomości fonologicznej nie są wystarczająco rozwinięte, istnieją różne testy, które dostarczają stosunkowo miarodajnych wyników. Celem każdego testu jest stwierdzenie, czy konieczne jest specjalne wsparcie w celu przeciwdziałania zaburzeniom rozwoju językowego.

3 Trening ukierunkowany – dzieci z trudnościami potrzebują specjalnego wsparcia

englisches alphabet mit tieren
Świadomość fonologiczna odgrywa ważną rolę nie tylko w nauce języka niemieckiego.

Zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej, powinno już znać podstawy świadomości fonologicznej.
Dzięki temu znacznie łatwiej jest tworzyć zdania i bawić się poszczególnymi słowami.

Jeśli jednak poczucie języka jest tylko niedostatecznie rozwinięte, istnieje ryzyko, że te początkowe trudności przerodzą się w zaburzenia czytania i ortografii, a nawet w dysleksję.

Aby temu zapobiec, rodzice i wychowawcy mogą początkowo skupić się na aktywnym zaangażowaniu, a także na grach, które wspierają rozumienie języka.

Ponadto istnieje szeroki zakres materiałów służących poprawie świadomości fonologicznej. Program szkoleniowy w Würzburgu jest specjalnie dostosowany do tego typu wsparcia.
Nieco innym podejściem o tym samym celu jest program językowy łączenia liter z dźwiękami.

Szczegółowy przegląd arkuszy ćwiczeń, jak również możliwości programów można znaleźć tutaj.

4 Wczesna interwencja zapobiega późniejszym problemom

bunt durcheinander gewuerfelte buchstaben schweben uber einem stapel buecher
Zacznij wcześnie, aby słowa nie stały się problemem.

Niestety nie ma testów, które mogłyby dokładnie przewidzieć, czy i w jakim stopniu dziecko potrzebuje specjalnego wsparcia. Istnieją jednak wyraźne tendencje, które wskazują na możliwe trudności w sektorze językowym.

Dlatego potraktuj wyniki poważnie i rozważ wczesną interwencję. W ten sposób można oszczędzić dzieciom długotrwałych i wyraźnie bardziej kosztownych terapii logopedycznych, które rozpoczynają się dopiero w wieku 8 lub 9 lat.

Chociaż wczesne wspomaganie świadomości fonologicznej pomaga zapobiegać trudnościom w procesie nauki pisania, nie ma gwarancji, że inne zaburzenia językowe można w ten sposób naprawić.

Jednak o wiele łatwiej jest nauczyć się czegoś poprawnie od początku, niż zacząć od złej strony. W takim przypadku utrwalają się błędne struktury. Ponowna nauka wymaga więc znacznie więcej czasu.

Rada: Nie należy się obawiać, że dziecko może być promowane w złym kierunku.
Nawet jeśli w rzeczywistości nie jest konieczne specjalne szkolenie, dzieci odnoszą z niego korzyści i z reguły radzą sobie lepiej w późniejszych testach niż dzieci, które nie otrzymały żadnego specjalnego szkolenia.

5 Dalsze lektury na temat ukierunkowanego wsparcia

Artykuły powiązane