Nabywanie języka u dzieci: Przegląd postępów, kamieni milowych i wsparcia

Dzieci wydają pierwszy dźwięk po urodzeniu. W ciągu następnych miesięcy i lat następuje ich szybki rozwój. Większość dzieci zaczyna mówić w pierwszym roku życia. Ale jak przebiega proces nabywania języka? Kiedy dziecko musi wiedzieć co? …

Nabywanie języka u dzieci: Przegląd postępów, kamieni milowych i wsparcia

spracherwerb
 1. Magazyn
 2. »
 3. Zdrowie
 4. »
 5. Rozwój dziecka
 6. »
 7. Nabywanie języka u dzieci: Przegląd postępów, kamieni milowych i wsparcia
Kiedy rozpoczyna się nabywanie języka u dziecka?

Dzieci uczą się języka już wtedy, gdy są jeszcze w łonie matki. Zdolność do nauki języka jest już wrodzona.

Jak przebiega proces przyswajania języka?

Nauka języka u dzieci przechodzi przez różne fazy. Jeśli zauważymy jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju językowym dziecka, należy zasięgnąć porady lekarza.

Jak mogę wspierać dziecko w tym zakresie na wczesnym etapie?

Możesz aktywnie wspierać rozwój językowy swojego dziecka, angażując je jak najczęściej w interakcje językowe.

Dzieci wydają pierwszy dźwięk po urodzeniu. W ciągu następnych miesięcy i lat następuje ich szybki rozwój. Większość dzieci zaczyna mówić w pierwszym roku życia. Ale jak przebiega proces nabywania języka? Kiedy dziecko musi wiedzieć co?

Rozwój językowy dziecka przebiega zawsze według tego samego schematu. W naszym poradniku chcielibyśmy wyjaśnić Ci, jak przebiega nabywanie języka przez dziecko i jakie warunki wstępne muszą być spełnione. Podpowiadamy też, jak można wspierać rozwój językowy dziecka.

[button]Kup książki o przyswajaniu języka[/button]

1. przyswajanie języka zaczyna się przed urodzeniem

Paar schaut mit Vorfreude auf den Bauch der schwangeren Frau
Już w łonie matki dziecko odbiera dźwięki i głosy.

Rozwój mowy u dzieci jest zawsze fascynujący. Pozornie bez wysiłku i bez aktywnego uczenia się, dzieci są w stanie uchwycić struktury językowe swojego otoczenia. Dzieje się tak dlatego, że zdolność do nauki języka jest wrodzona.

Już w łonie matki dziecko odbiera głos swoich rodziców, tak że zawsze ich rozpoznaje. To, jaki język dziecko przyswoi, zależy oczywiście od języka ojczystego rodziców. Jeśli rodzice mówią różnymi językami, dziecko może być łatwo wychowane wielojęzycznie. W globalnym świecie, którego doświadczamy dzisiaj, wielojęzyczność może przynieść ogromne korzyści.

Aby proces przyswajania języka przebiegał sprawnie, muszą być spełnione pewne warunki.
Należą do nich:

 • nienaruszone funkcje zmysłowe (widzenie, słyszenie, …)
 • Nienaruszony rozwój motoryczny i umysłowy
 • Intensywna komunikacja między rodzicami a dzieckiem

Oprócz zdolności fizycznych ważna jest zatem stała wymiana z całym otoczeniem dziecka. Dzieci uczą się języka nie tylko poprzez słowa, ale także poprzez gesty i mimikę twarzy.

Mimo, że na świecie mówi się wieloma różnymi językami, przyswajanie języka przebiega w bardzo podobny sposób. Poprzez naśladowanie, powtarzanie usłyszanych słów i wiele interakcji, dzieci uczą się reguł własnego języka ojczystego.

2 Przyswajanie języka podlega złożonemu procesowi

Przyswajanie języka w wielojęzyczności

Według badań przeprowadzonych przez Florida Atlantic University , nabywanie języka trwa nieco dłużej w przypadku dzieci, które dorastają wielojęzycznie. Jest to całkowicie normalne, ponieważ struktury językowe różnych języków muszą być uczone w tym samym czasie.

Przyswajaniejęzyka to proces uczenia się, który wymaga czasu. Podlega on naturalnym uwarunkowaniom, więc jest całkowicie niekontrolowany. Dziecko najpierw uczy się dźwięków, które z czasem stają się całymi słowami. Następnie dzieci uczą się, że słowa i zdania podlegają określonej gramatyce. Dzieci w zasadzie rozumieją więcej słów niż potrafią wypowiedzieć.

Pierwsze trzy lata życia mają ogromne znaczenie dla przyswajania języka. Dlatego fazę tę nazywa się również „wrażliwą fazą rozwoju języka”. Wszystko, czego dzieci uczą się w tym czasie, służy jako podstawa do rozwoju dalszych umiejętności.

Rozwój językowy dziecka zawsze przebiega według pewnego schematu. Nie oznacza to jednak wcale, że wszystkie dzieci nabywają te same umiejętności w tym samym czasie. Każde dziecko jest wyjątkowe, więc tempo może być różne.

Szczegółowy film na temat przyswajania języka znajdziesz tutaj:

2.1 Różne fazy rozwoju językowego

W zakresie rozwoju zawsze istnieją kamienie milowe, które określają, w którym momencie dziecko powinno nabyć jakie umiejętności językowe. W poniższej tabeli znajdziesz najważniejsze kamienie milowe w przyswajaniu języka w skrócie:

Wiek dziecka Rozwój językowy
0 do 12 miesięcy
 • w pierwszych miesiącach dziecko płacze, aby się porozumieć
 • Mowa składa się głównie z gaworzenia
 • tworzenie sylab i dźwięków
 • naśladowanie prostych sekwencji dźwięków
 • od 8 miesiąca dziecko wypowiada pierwsze słowa (najczęściej mama, tata lub woof)
1 do 2 lat
 • Rozpoczyna się faza wypowiedzi jednowyrazowych
 • W wieku 1 ½ roku dziecko opanowuje około 25 słów.
 • w wieku 2 lat dziecko powinno mieć aktywny słownik składający się z co najmniej 50 słów
 • Dzieci używają głosu i tonu głosu do komunikowania się i wyrażania próśb
 • w wieku 18-24 miesięcy dzieci wypowiadają pierwsze zdania, które składają się z dwóch do trzech słów
2 do 3 lat
 • zasób słownictwa stale się zwiększa (450 do 800 słów)
 • trudne dźwięki są upraszczane, błędnie wymawiane lub pomijane
 • Zdania stają się dłuższe, wymowa wyraźniejsza.
 • Nauka struktur gramatycznych
 • dziecko wykazuje duże zainteresowanie, zadając wiele pytań
 • Język jest wypróbowywany i doskonalony poprzez rozmowy z wypchanymi zwierzętami i lalkami.
3 do 4 lat
 • wszystkie dźwięki można wymówić poprawnie
 • Dziecko tworzy teraz pełne zdania składające się z zdania głównego i podrzędnego.
 • Umiejętności gramatyczne stale się poprawiają
 • Używanie abstrakcyjnych terminów

Do końca czwartego roku życia dziecko nabywa większość umiejętności językowych. Jednak przyswajanie języka nie jest uważane za zakończone, dopóki dziecko nie nauczy się czytać i pisać.

2.2 Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń językowych

Kind macht mit Logopädin Sprechübungen
Terapia mowy może pomóc dzieciom nadrobić opóźnienia.

Niestety jednak, u niektórych dzieci nabywanie języka nie przebiega tak gładko. Wielu rodziców martwi się, gdy ich dziecko ma problemy z wymową lub ma niski zasób słownictwa.

Obawy te są oczywiście całkowicie uzasadnione. Trzeba jednak w tym miejscu powiedzieć, że nie wszystkie dzieci rozwijają się w tym samym tempie. Liczby podane w powyższej tabeli to tylko średnie wytyczne.

Nie wahaj się jednak skonsultować z pediatrą, jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju językowym swojego dziecka. Za pomocą specjalnych testów lekarz może określić, czy jest to opóźnienie czy zaburzenie. W wielu przypadkach opóźnienie wynika z niezdolności dziecka do prawidłowego słyszenia.

Jeśli Twoje dziecko cierpi na przykład na jąkanie lub dysgramatyzm, wczesna interwencja może sprawić dużą różnicę. Terapia mowy oferuje wiele różnych terapii mających na celu wyrównanie deficytów językowych.

Wskazówka: Im wcześniej rozpocznie się specjalne wsparcie, tym większe prawdopodobieństwo, że dziecko będzie w stanie nadrobić opóźnienia.

3. aktywnie wspieraj dziecko w przyswajaniu języka

Mutter und Sohn schauen sich ein Bilderbuch an
Wspieraj rozwój językowy dziecka poprzez wspólne oglądanie książek z obrazkami.

Zachęcanie do nabywania języka jest ogromnie ważne. Dziecko uczy się języka tym lepiej i szybciej, im więcej jest komunikacji w jego otoczeniu. Rozmawiając z dzieckiem i innymi ludźmi, poznaje ono podstawowe struktury języka.

Należy jednak uważać, aby zdania nie były zbyt skomplikowane. Idealnie byłoby, gdybyś mówił do dziecka prostymi, krótkimi zdaniami, które są łatwe do zrozumienia. Z drugiej strony nie należy używać baby talk, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na rozwój językowy.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak można wspierać dziecko językowo:

 • Słuchaj swojego dziecka i pozwól mu opowiadać o swoich doświadczeniach.
 • Nie poprawiaj dziecka, ale powtórz poprawnie zdanie.
 • Rozmawiaj z dzieckiem o codziennych czynnościach.
 • Budzić radość z języka poprzez zabawy, piosenki i rymowanki.
 • Oglądajcie wspólnie książki dla dzieci i czytajcie na głos opowiadania.
 • Umożliwić dziecku jak najwięcej kontaktów społecznych.

4. kupujcie książki o nabywaniu języka

Bestseller No. 1
Language Acquisition: The Basics
 • Ibbotson, Paul (Author)
Bestseller No. 2
Introducing Second Language Acquisition
 • Saville-Troike, Muriel (Author)

Artykuły powiązane