Edukacja wartości: jakich wartości należy uczyć dzieci?

Czy Twoi rodzice również zwykli głosić Ci, że ważna jest punktualność lub tolerancja wobec innych ludzi? Jestto naturalny proces edukacji wartości, który zazwyczaj odbywa się bez większego zastanowienia. W większości przypadków ogólne wartości są przekazywane …

Edukacja wartości: jakich wartości należy uczyć dzieci?

wegweiser mit werten.
 1. Magazyn
 2. »
 3. Rodzice
 4. »
 5. Edukacja dzieci
 6. »
 7. Edukacja wartości: jakich wartości należy uczyć dzieci?
Jak definiuje się „wartości”?

Definicja nazywa wartościami„ogólnie pożądane cechy osoby w ramach wspólnoty wartości, które są etycznie i moralnie uznawane za dobre„.

Jakie są rodzaje wartości?

Wartości często dzieli się na cztery kategorie: wartości duchowe, wartości moralne, wartości religijne i wartości prywatne.

Kto jest odpowiedzialny za nauczanie wartości?

Przede wszystkim, oczywiście, dom rodzicielski. Ale dziecko może też uczyć się od innych w instytucjach edukacyjnych i klubach sportowych.

Czy Twoi rodzice również zwykli głosić Ci, że ważna jest punktualność lub tolerancja wobec innych ludzi? Jestto naturalny proces edukacji wartości, który zazwyczaj odbywa się bez większego zastanowienia. W większości przypadków ogólne wartości są przekazywane z pokolenia na pokolenie – i to jest dobra rzecz. W poniższym artykule dowiesz się, czym właściwie są wartości, jakie istnieją i jakie instancje biorą udział w edukacji wartości u dziecka.

[button]Literatura wspierająca edukację wartości dziecka[/button]

1. wartości to moralnie pożądane cechy bytu

opa spielt schach mit enkelin.
Dziadkowie często są zaangażowani w edukację w zakresie wartości. Na tym zdjęciu na przykład dziadek uczy swoją wnuczkę wartości cierpliwości.

Każdy człowiek ma swoje indywidualne, osobiste wartości, które towarzyszą mu przez całe życie. Ale czym właściwie są wartości? Cóż, definicja jest dość skomplikowana. Ściśle rzecz biorąc, są to„ogólnie pożądane cechy osoby w ramach wspólnoty wartości, które są etycznie i moralnie uznawane za dobre”.

Wniosek z tego taki, że wartości to pozytywne cechy charakteru, takie jak punktualność, uczciwość, tolerancja czy po prostu wysoka świadomość zdrowotna. W tym kontekście wartości są zawsze czymś pozytywnym. W zasadzie nie istnieją „złe wartości”.

Wartości danej osoby są istotną częścią jej osobowości i decydują o jej działaniach. Osoba o zdecydowanych wartościach korzysta z pewnej siły charakteru, która ułatwia przejście przez trudne etapy życia.

Rozróżniamy cztery różne rodzaje wartości

Normy niematerialne lub wartości kształtują osobowość człowieka i są decydujące dla jego późniejszych działań. W większości przypadków przekazywanie wartości kończy się już w młodej dorosłości.

Jest raczej mało prawdopodobne, aby człowiek zasadniczo zmienił swoje wartości w ciągu swojego życia. W związku z tym ważne jest, abyś od samego początku przekazał swojemu dziecku pozytywne wartości. Można je zasadniczo podzielić na cztery obszary:

 • Wartości duchowe (wiedza, dyscyplina)
 • Wartości moralne (lojalność, uczciwość)
 • Wartości religijne (tolerancja, stałość wiary)
 • Wartości prywatne (uprzejmość, rozwaga lub takt)

3. wartości wpajane są przede wszystkim w domu i w instytucjach wychowawczych.

kinder im fußballverein mit rot-weißen trikots.
Klub sportowy kształtuje wartości takie jak punktualność, rzetelność, sprawiedliwość czy tolerancja w jeszcze większym stopniu niż przedszkole czy szkoła.

Przede wszystkim, oczywiście, to rodzice kształtują dziecko i uczą go najważniejszych wartości dla jego przyszłego życia. Nie potrzeba do tego żadnej specjalnej wiedzy. Trzeba po prostu dawać dziecku przykład takich wartości jak uczynność, uczciwość czy tolerancja i zachęcać je do ich naśladowania.

Jednak edukacja w dużej mierze odbywa się również w przedszkolu i innych placówkach z misją edukacyjną. Tutaj dziecko uczy się wartości, które są ważne dla życia w społeczności.

W kontakcie z innymi ludźmi Twoje dziecko może też pogłębić wartości, które już mu wpoiłeś. I oczywiście nie dzieje się to poprzez arkusze ćwiczeniowe, ale raczej poprzez projekty, przedsięwzięcia i wspólne działania .

3.1 Klub sportowy również może przyczynić się do kształtowania wartości

Podobnie jak w przedszkolu lub szkole, w klubach sportowych Państwa dziecko może ćwiczyć kontakty z innymi ludźmi. Tutaj uczone są przede wszystkim takie wartości jak niezawodność, punktualność i tolerancja.

Aby jednak edukacja w zakresie wartości w klubie sportowym była naprawdę skuteczna, ważne jest, aby Twoje dziecko również lubiło daną dyscyplinę sportu. W przeciwnym razie projekt szybko przeradza się w przymus. Uczęszczanie do klubu sportowego uczy ponadto Państwa dziecko silnego poczucia wspólnoty i z pewnością nawiąże wiele nowych znajomości.

4 Szkoły i przedszkola również przyczyniają się do edukacji w zakresie wartości.

Wartości są podstawą współżycia społecznego

Od niepamiętnych czasów we wszystkich kulturach istnieją pewne wartości, które obowiązują wszystkich i umożliwiają przede wszystkim pokojowe współżycie. Podstawą jest często przynależność religijna. W tym kraju szczególnie rozpowszechnione są wartości chrześcijańskie.

W momencie, gdy dziecko trafia do swojej pierwszej placówki edukacyjnej, staje się członkiem zupełnie obcej grupy i musi podporządkować się odpowiednim regułom grupowym. Placówki dzienne i szkoły uczą dzieci znaczenia takich wartości jak punktualność, rzetelność, sprawiedliwość czy uczciwość.

Oczywiście wychowawcy, nauczyciele i wszyscy inni opiekun owie są również pod wpływem wartości własnej rodziny i środowiska, w którym się wychowali. Świadomie lub nieświadomie osoby te również przyczynią się do przekazania wartości dziecku. Dobra komunikacja między nauczycielami a rodzicami jest również bardzo ważna między innymi z tego powodu.

Jako rodzice powinni oni jasno przekazać, jakie wartości uważają za szczególnie ważne. Mogą one jednak odbiegać od „normalnych” wyobrażeń społecznych, jak to ma miejsce w wielu religiach. Dlatego ważne jest, aby być tutaj jak najbardziej wyrozumiałym – w ten sposób również modeluje się swoim dzieciom wartości takie jak tolerancja.

Wartości etyczne są również nauczane w klasie.

W celu wszechstronnego wykształcenia i ukierunkowanej edukacji wartości każda szkoła publiczna w Niemczech oferuje możliwość uczestniczenia w zajęciach z etyki. Czy jest to przedmiot zastępczy dla nauki religii, czy też obowiązkowy przedmiot do wyboru, zależy od danego kraju związkowego. Tam też kładzie się nacisk na naukę społeczną, realizując jeden lub drugi projekt wspólnotowy.

Materiał dydaktyczny lekcji etyki obejmuje przekaz wartości oraz objaśnienie światopoglądów i religii. Podobnie jak w szkolnej edukacji religijnej, podejście jest utrzymane w miarę neutralnie. Więcej o materiale dydaktycznym lekcji etyki w szkołach można dowiedzieć się tutaj.

Celem lekcji etyki jest pomoc uczniom w kształtowaniu własnej moralności, aby mogli zrozumieć obowiązujące społecznie wartości i normy oraz zachowywać się zgodnie z nimi.

6. Literatura wspierająca edukację wartościową dziecka

Artykuły powiązane